Vytvorenie novej úlohy v Projecte Online

Vytvorenie novej úlohy v Projecte Online

Ak máte príslušné povolenia v aplikácii Project Web App, novú úlohu v podnikovom projekte môžete jednoducho vytvoriť pomocou centra projektov.

Poznámka:  Informácie o vytvorení novej úlohy v projekte typu Zoznam úloh SharePointu nájdete v téme Pridanie úloh do projektu.

Postup pri vytváraní novej úlohy v podnikovom projekte:

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Projekty.

 2. Kliknite na názov existujúceho projektu v zozname.

 3. Na karte Úloha kliknite na položku Upraviť.

  Poznámka:  Ak chcete vytvoriť nové úlohy pomocou programu Microsoft Project Professional, kliknite na šípku nadol na tlačidle Upraviť a potom na položku V Microsoft Projecte.

 4. Novú úlohu zadajte pomocou niektorého z týchto spôsobov:

  • Do prázdneho riadka v dolnej časti zoznamu zadajte informácie o úlohe.

  • Skopírujte a prilepte úlohy z iného programu, akým je napríklad Microsoft Excel.

  • Vloženie novej úlohy medzi dve existujúce úlohy. Kliknite na riadok, ktorý sa má zobrazovať pod novou úlohou, a potom stlačte kláves Insert na klávesnici alebo kliknite na položku Vložiť v skupine Úlohy na karte Úloha.

   Tip:  Ak chcete, pridajte informácie do polí Názov úlohy a Trvanie a dátumy do polí Začiatok a/alebo Koniec. Ďalšie informácie o pridávaní týchto podrobností nájdete v téme Výber automatického alebo manuálneho plánovania úlohy.

   Priradíte k úlohe veľa ľudí?    Ak potrebujete priradiť veľa ľudí alebo iné zdroje k úlohe, najlepšie je použiť Project Professional. Ak to chcete urobiť, dokončite Pridanie úlohy a potom Otvorte projekt v Projecte Professional a priraďte zdroje.

 5. Po dokončení pridávania podrobností kliknutím na položku Zavrieť projekt vrátite do centra.

Po vytvorení úloh v podnikovom projekte môžete vykonať ďalšie kroky s cieľom spresniť plán projektu, zdieľať nové úlohy s ostatnými používateľmi alebo sledovať priebeh plnenia úloh.

Možnosti:

Výber automatického alebo manuálneho plánovania úlohy

Úlohy v projekte možno plánovať automaticky pomocou plánovacieho mechanizmu aplikácie Project Web App alebo ich možno plánovať manuálne, pričom sa zachová trvanie, dátum začiatku a dokončenia, ktoré ste zadali.

Ak chcete zmeniť režimy plánovania, vyberte jednu z týchto možností:

 • Pre riadok úlohy vyberte z rozbaľovacieho zoznamu v stĺpci Režim možnosť Automaticky naplánované alebo možnosť Manuálne naplánované.

 • Jedným kliknutím vyberte riadok úlohy a na karte Úloha v skupine Úpravy kliknite na možnosť Manuálne naplánovať alebo na možnosť Automaticky naplánovať.

Ak vyberiete automatické plánovanie úlohy v projekte, trvanie tejto úlohy, jej dátum začiatku a dátum dokončenia určuje webová aplikácia Project Web App, ktorá zohľadňuje veľký počet rozličných faktorov. Ak je úloha závislá od ďalších úloh alebo výstupov, pri automatickom plánovaní úlohy sa berú do úvahy dátumy pre tieto položky. Aplikácia Project Web App zohľadňuje aj dostupnosť zdrojov, pracovný čas a kalendáre. Ak je aplikácia Project Web App integrovaná do programu Microsoft Exchange Server, pri automatickom plánovaní sa dokonca môže zohľadňovať aj čas mimo pracoviska, ktorý zdroje zadali do svojich kalendárov v programe Outlook.

Manuálne plánovanie úlohy môže byť užitočné, ak chcete mať väčšiu kontrolu nad dátumami a trvaním úloh v pláne projektu alebo ak nemáte dostatok podrobných informácií o úlohách projektu na to, aby ste mohli automaticky vytvoriť presný plán. Ak sa rozhodnete manuálne naplánovať úlohu v projekte, plánovací mechanizmus aplikácie Project Web App nezmení trvanie, dátum začiatku úlohy ani dátum dokončenia úlohy. Tieto hodnoty zostanú v nezmenenej podobe tak, ako ste ich nastavili, a to aj vtedy, ak ich nepodporujú všetky podrobnosti v projekte. V poliach Trvanie, Začiatok a Koniec môžete dokonca namiesto číselných hodnôt použiť radšej popisné údaje. Môžete napríklad odhadnúť, že trvanie úlohy bude mať hodnotu Asi týždeň alebo že úloha by sa mala začať V polovici októbra.

Zostupné použitie súhrnných úloh na plánovanie vysokej úrovne

Pri plánovaní projektu môžete mať len informácie vysokej úrovne o hlavných medzníkoch. Vo webovej aplikácii Project Web App môžete plánovať projekt aj bez odhadov práce a dokonca nemusíte mať ani predstavu o tom, aké úlohy bude potrebné vykonať. Namiesto zadávania podrobných informácií o projekte na úrovni úloh môžete zvoliť zostupný prístup (zhora nadol) a vytvoriť súhrnné fázy vysokej úrovne na základe celkovej časovej osi daného projektu.

 1. Vytvorte úlohy,    Vytvorte úlohy, ktoré vyjadrujú vaše poznatky o danom projekte. Použite pritom postup z predchádzajúcej časti tohto článku.

 2. Pod súhrnné úlohy vložte vo forme zarážok čiastkové úlohy,    Pod súhrnné úlohy vložte vo forme zarážok čiastkové úlohy vyjadrujúce rôzne etapy alebo fázy projektu.

 3. Pri manuálnom plánovaní súhrnnej úlohy zadajte dátumy alebo trvanie    Ak chcete súhrnnú úlohu naplánovať manuálne, zadajte termíny alebo doby trvania na úrovni súhrnnej úlohy, aby súhrnná úloha nevyjadrovala súhrn termínov a dôb trvania čiastkových úloh.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×