Vytvorenie odrážkového alebo číslovaného zoznamu v programe Word pre Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete riadky textu s odrážkami alebo číslovaný zoznam, vyberte text a potom na karte domov v skupine odsek kliknite na položku Odrážky alebo číslovanie. Každý riadok alebo odsek bude zoznam s odrážkami alebo číslované položky.

Začínate s prázdnou stranou?

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam.

 2. Na karte domov kliknite na šípku vedľa položky Odrážky alebo číslovanie.

 3. Vyberte štýl a začnite písať.

  Karta Domov so zobrazenou galériou Odrážky.

 4. Vždy, keď chcete novú odrážku alebo číslo, alebo dvojitým stlačením klávesu Enter ukončíte zoznam, stlačte kláves Enter.

Tip: Po začatí odseku hviezdičkou a medzerou (* ) alebo číslom 1 a bodkou (1.) Word zobrazí tlačidlo Možnosti automatických opráv a začne vytvárať zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam. Ak nemáte záujem o zoznam s odrážkami ani číslovaný zoznam, kliknite na tlačidlo Možnosti automatických opráv a potom kliknite na možnosť Nevytvárať automaticky zoznamy s odrážkami alebo Nevytvárať automaticky číslované zoznamy.

Zvýraznená možnosť Nevytvárať automaticky zoznamy s odrážkami.

Číslovanie na 1

 1. Kliknite na položku, ktorá má byť v novom zozname na prvom mieste.

 2. CTRL + kliknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši položky a potom kliknite na položku číslovanie.

Vloženie zarážky pred položky v zozname

 1. Vyberte v zozname riadky, pred ktoré chcete vložiť zarážku.

 2. Na karte domov v skupine odsek kliknite na položku Zväčšiť zarážku   Rozloženie grafického prvku SmartArt .

Odstránenie položiek zo zoznamu

 1. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves DELETE.

Ukončenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Použite jeden z týchto postupov:

 • Na konci zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu dvakrát stlačte kláves RETURN.

 • Vyberte riadok textu, nie v zozname, a potom na karte domov kliknite v skupine odsek kliknite na Zoznam s odrážkami Tlačidlo Odrážky alebo číslovaný zoznam Numbering button .

Pridávanie odrážok alebo číslovania do textu

 1. Vyberte text, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

  Poznámka: Odrážky a číslovanie sa priradia ku každému novému odseku.

 2. Na karte Domov v časti Odsek vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  Ak chcete pridať

  Kliknite na

  odrážky

  Zoznam s odrážkami  Tlačidlo Odrážky

  číslovanie

  Číslovaný zoznam  Numbering button

  viacúrovňový číslovaný zoznam

  Viacúrovňový zoznam  Panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavom hornom rohu a potom kliknite na zoznam, ktorý chcete použiť.

Číslovanie na 1

 1. Kliknite na položku, ktorá má byť v novom zozname na prvom mieste.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Odrážky a číslovanie a potom kliknite na kartu Číslované.

 3. V časti Číslovanie zoznamu kliknite na položku Opätovne spustiť číslovanie.

Vloženie zarážky pred položky v zozname

 1. Vyberte v zozname riadky, pred ktoré chcete vložiť zarážku.

 2. Na karte Domov v časti Odsek kliknite na položku Zväčšiť zarážku  Rozloženie grafického prvku SmartArt .

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Začnite nový riadok, napíšte * (hviezdička) a stlačte MEDZERNÍK alebo kláves TAB.

 2. Zadajte akýkoľvek text.

 3. Stlačte kláves RETURN a pridajte ďalšiu položku zoznamu.

 4. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves RETURN.

  Tip: Ak chcete celý zoznam premiestniť doľava alebo doprava, kliknite na prvú odrážku alebo číslo v zozname a presuňte ho na nové miesto. Celý zoznam sa premiestni bez zmeny úrovne číslovania v zozname.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Začnite nový riadok, napíšte 1. (číslo 1 s bodkou) a stlačte MEDZERNÍK alebo kláves TAB.

 2. Zadajte akýkoľvek text.

 3. Stlačte kláves RETURN a pridajte ďalšiu položku zoznamu.

 4. Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves RETURN.

  Tip: Ak chcete celý zoznam premiestniť doľava alebo doprava, kliknite na prvú odrážku alebo číslo v zozname a presuňte ho na nové miesto. Celý zoznam sa premiestni bez zmeny úrovne číslovania v zozname.

Odstránenie položiek zo zoznamu

 1. Vyberte položky, ktoré chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves DELETE.

Ukončenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Použite jeden z týchto postupov:

 • Na konci zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu dvakrát stlačte kláves RETURN.

 • Vyberte riadok textu, nie v zozname, a potom na karte domov v časti odsek kliknite na Zoznam s odrážkami Tlačidlo Odrážky alebo číslovaný zoznam Numbering button .

Pozrite tiež

Formátovanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Pridanie viacúrovňové zoznamy alebo vytvárať nové súbory

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×