Vytvorenie organizačnej schémy bez externých údajov

Vytvorenie organizačnej schémy bez externých údajov

Organizačná schéma je diagram zobrazujúci vzťahy medzi zamestnancami, funkciami a skupinami.

Novú organizačnú schému nakreslíte pomocou tvarov organizačnej schémy a ich vzájomným prepojením.

Tip: Ak máte všetky informácie o zamestnancoch v dokumente, napríklad v excelovom hárku alebo adresári Exchange Servera, Visio dokáže vytvoriť diagram, ktorý pridá tvary a spojnice namiesto vás. Podrobnosti nájdete v téme Automatické vytvorenie organizačnej schémy z údajov o zamestnancoch.

  1. Ak chcete začať so šablónou, prejdite na položky Súbor > Nový > Kategórie > Obchodné > Organizačná schéma (nekliknite na tlačidlo Sprievodca organizačnou schémou) a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  2. Zo vzorkovnice Tvary organizačnej schémy myšou presuňte tvar hornej úrovne pre vašu organizáciu (napríklad Výkonný pracovník) na stránku.

  3. Po výbere tvaru zadajte funkciu tvaru, stlačte kláves Esc, vyberte textové pole Meno a zadajte meno. Vo vašej organizácii môže byť napríklad riaditeľ, ktorý sa volá Emil Kapusta.

  4. Presuňte tvar pre prvú podriadenú osobu do stredu tvaru, ktorý už je na stránke. Tento krok automaticky prepojí uvedené dva tvary v hierarchickom usporiadaní.

  5. Organizačnú schému dokončíte tak, že budete pridávať podriadené tvary do nadriadených tvarov a zadáte typ a názov každého tvaru.

Zmena rozloženia, zmena tvarov a vloženie obrázkov

Šablóny Organizačná schéma pridajú na pás s nástrojmi kartu Organizačná schéma. Nástroje na tejto karte sa používajú na vykonanie rozsiahlych zmien vzhľadu diagramu.

V skupinách Rozloženie a Usporiadať sú nástroje na zmenu rozloženia a hierarchie tvarov.

Na výber štýlu tvarov v schéme použite galériu Tvary. Na vloženie obrázka do vybratého tvaru, odstránenie zástupného obrázka a zmenu obrázka po jeho vložení do tvaru použite nástroje v skupine Obrázok.

V skupine Údaje organizácie sú nástroje na import údajov z externého zdroja pomocou sprievodcu, na export údajov organizácie do Excelu alebo textového súboru a na porovnanie údajov z diagramu s externým zdrojom údajov.

Zobrazenie tímov pomocou tímového rámca alebo prerušovaných čiar

Po vytvorení organizačnej schémy môžete zmeniť usporiadanie informácií tak, aby ste zvýraznili virtuálne tímové vzťahy. Premiestnite súvisiace tvary vedľa seba a pomocou prerušovaných spojníc zobrazte sekundárne štruktúry podriadenosti, alebo zvýraznite virtuálny tím pomocou tvaru Rámec tímu. Zostava s prerušovanými čiarami sa správa ako obyčajná spojnica. Tímový rámec má obdĺžnikový tvar, ktorý môžete použiť na vizuálne zoskupenie a pomenovanie tímov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×