Vytvorenie plánu bytu

Microsoft Visio poskytuje šablónu plánu bytu, pomocou ktorej môžete kresliť nové plány bytu alebo plány prestavby, experimentovať s novým usporiadaním kuchyne a nábytku, či kresliť plány nových miestností domácnosti.

Plán bytu zobrazujúci obývacie priestory, spálňu, kúpeľňu a kuchyňu

Vytvorenie plánu bytu

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový a potom na položku Plán bytu.

 2. Vyberte, či chcete metrické jednotky alebo americké jednotky, a kliknite na položku Vytvoriť.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 3. Základnú konštrukciu exteriérových stien môžete vytvoriť niektorým z týchto spôsobov:

  Použitie tvarov izieb.

  1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte niektorý z tvarov izby na stránku kreslenia.

  2. Zmeňte veľkosť tvaru miestnosti presunutím ovládacích rukovätí Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec rukovätí na výber Selection handle image na jednotlivých stenách.

  Použitie tvarov stien.

  1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary vonkajších stien na stránku kreslenia.

  2. Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu ( Obrázok počiatočného bodu – zelený štvorček s písmenom X alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ).

  3. Steny spojíte tak, že presuniete koncový bod ( Obrázok počiatočného bodu – zelený štvorček s písmenom X alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ) jednej steny do druhej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Poznámka: Správne pripojenie stien si nutne vyžaduje vybrať možnosť Prilepiť ku geometrii tvaru v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

 4. Vytvorenie konštrukcie interiérových stien.

  1. Presuňte tvary stien na stránku kreslenia a umiestnite ich do vnútra exteriérovej konštrukcie.

  2. Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu ( Obrázok počiatočného bodu – zelený štvorček s písmenom X alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ).

  3. Steny spojíte tak, že presuniete koncový bod ( Obrázok počiatočného bodu – zelený štvorček s písmenom X alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ) jednej steny do druhej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Poznámka: Správne pripojenie stien si nutne vyžaduje vybrať možnosť Prilepiť ku geometrii tvaru v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

 5. Pridanie ďalších štrukturálnych prvkov.

  1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte štrukturálne tvary (napr. stĺpce) na stránku kreslenia.

  2. Zo vzorkovnice Stavebné jadro presuňte tvary jadra budovy, ako sú napríklad schody, na stránku kreslenia.

 6. Pridanie dverí a okien.

  1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary dvier a okna na steny.

   Dvere a okná sa automaticky otočia a zarovnajú sa (a prilepia sa) ku stene. Taktiež získajú hrúbku steny a budú sa pohybovať spolu so stenami.

 7. Po zostavení plášťa budovy a konštrukcie stien môžete pridať elektrické symboly a kótovacie čiary.

  Pridanie elektrických symbolov.

  1. Zo vzorkovnice Elektrotechnika a telekomunikačné systémy presuňte nástenné vypínače, zásuvky a iné nástenné prípojky na tvary stien.

  2. Uvoľnite tlačidlo myši, keď sa zobrazí červený Red box showing glued connection point image označujúci, že symbol je prilepený na stenu. Nástenné prípojky sa automaticky otočia a zarovnajú so stenou a prilepia sa na ňu.

   Na stránku kreslenia môžete tiež presunúť tvary stropných prípojok, ako je napríklad Stropný ventilátor.

  Pridanie kótovacích čiar na steny.

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na stenu a potom na položku Pridať rozmer.

  2. Premiestnite kótovacie čiary a text rozmeru posunutím ovládacej rukoväti Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec .

   Poznámka: Ak chcete zobraziť tip pre ovládaciu rukoväť vybratého tvaru, podržte ukazovateľ myši nad rukoväťou.

  3. Po pridaní rozmeru na stenu môžete zmeniť veľkosť steny výberom tvaru rozmeru, zadaním požadovaného rozmeru a kliknutím mimo tvaru rozmeru.

Na začiatok stránky

Vloženie plánu bytu CAD

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový a potom na položku Plán bytu.

 2. Vyberte, či chcete metrické jednotky alebo americké jednotky, a kliknite na položku Vytvoriť.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 3. Na karte Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 4. Vyhľadajte súbor CAD a kliknite na položku Otvoriť.

 5. Ak chcete prijať veľkosť a umiestnenie výkresu CAD, kliknite na položku OK.

  Po vložení výkresu môžete meniť jeho veľkosť, stupnicu (mierku) alebo ho môžete premiestniť. Taktiež môžete zmeniť vrstvu obsahujúcu výkres CAD, aby ste ho náhodne nezmenili počas vytvárania ďalšieho nového plánu.

Na začiatok stránky

Skopírovanie existujúceho plán bytu Visia do novej kresby

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový a potom na položku Plán bytu.

 2. Vyberte, či chcete metrické jednotky alebo americké jednotky, a kliknite na položku Vytvoriť.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 3. Otvorenie existujúcej kresby Visia.

 4. Na karte Návrh kliknite na položku Nastavenie strany a potom kliknite na kartu Mierka kreslenia. Poznačte si nastavenie mierky v existujúcej kresbe a potom podľa toho nastavte mierku novej kresby.

 5. V existujúcej kresbe vyberte tvary, ktoré chcete použiť v novej kresbe, a potom na karte Domov kliknite na položku Kopírovať.

 6. Prejdite na novú kresbu a potom na karte Domov kliknite na položku Prilepiť.

  Tip: Existujúce vrstvy kresby môžete uzamknúť, aby ste ich neúmyselne nezmenili pri vytváraní nového plánu.

Na začiatok stránky

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Vytvorenie plánu bytu

 1. Na karte Súbor ukážte na položku Nové a v časti Kategórie šablóny kliknite na položku Mapy a pôdorysy.

 2. Kliknite na položku Plán bytu, vyberte, či chcete metrické jednotky alebo americké jednotky, a kliknite na položku Vytvoriť.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 3. Základnú konštrukciu exteriérových stien môžete vytvoriť niektorým z týchto spôsobov:

  Použitie tvarov izieb.

  1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte niektorý z tvarov izby na stránku kreslenia.

  2. Zmeňte veľkosť tvaru miestnosti presunutím ovládacích rukovätí Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec rukovätí na výber Selection handle image na jednotlivých stenách.

  Použitie tvarov stien.

  1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary vonkajších stien na stránku kreslenia.

  2. Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu ( Obrázok počiatočného bodu – zelený štvorček s písmenom X alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ).

  3. Steny spojíte tak, že presuniete koncový bod ( Obrázok počiatočného bodu – zelený štvorček s písmenom X alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ) jednej steny do druhej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Poznámka: Správne pripojenie stien si nutne vyžaduje vybrať možnosť Prilepiť ku geometrii tvaru v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

 4. Vytvorenie konštrukcie interiérových stien.

  1. Presuňte tvary stien na stránku kreslenia a umiestnite ich do vnútra exteriérovej konštrukcie.

  2. Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu ( Obrázok počiatočného bodu – zelený štvorček s písmenom X alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ).

  3. Steny spojíte tak, že presuniete koncový bod ( Obrázok počiatočného bodu – zelený štvorček s písmenom X alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ) jednej steny do druhej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Poznámka: Správne pripojenie stien si nutne vyžaduje vybrať možnosť Prilepiť ku geometrii tvaru v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

 5. Pridanie ďalších štrukturálnych prvkov.

  1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte štrukturálne tvary (napr. stĺpce) na stránku kreslenia.

  2. Zo vzorkovnice Stavebné jadro presuňte tvary jadra budovy, ako sú napríklad schody, na stránku kreslenia.

 6. Pridanie dverí a okien.

  1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary dvier a okna na steny.

   Dvere a okná sa automaticky otočia a zarovnajú sa (a prilepia sa) ku stene. Taktiež získajú hrúbku steny a budú sa pohybovať spolu so stenami.

 7. Po zostavení plášťa budovy a konštrukcie stien môžete pridať elektrické symboly a kótovacie čiary.

  Pridanie elektrických symbolov.

  1. Zo vzorkovnice Elektrotechnika a telekomunikačné systémy presuňte nástenné vypínače, zásuvky a iné nástenné prípojky na tvary stien.

  2. Uvoľnite tlačidlo myši, keď sa zobrazí červený Red box showing glued connection point image označujúci, že symbol je prilepený na stenu. Nástenné prípojky sa automaticky otočia a zarovnajú so stenou a prilepia sa na ňu.

   Na stránku kreslenia môžete tiež presunúť tvary stropných prípojok, ako je napríklad Stropný ventilátor.

  Pridanie kótovacích čiar na steny.

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na stenu a potom na položku Pridať rozmer.

  2. Premiestnite kótovacie čiary a text rozmeru posunutím ovládacej rukoväti Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec .

   Poznámka: Ak chcete zobraziť tip pre ovládaciu rukoväť vybratého tvaru, podržte ukazovateľ myši nad rukoväťou.

  3. Po pridaní rozmeru na stenu môžete zmeniť veľkosť steny výberom tvaru rozmeru, zadaním požadovaného rozmeru a kliknutím mimo tvaru rozmeru.

Na začiatok stránky

Vloženie plánu bytu CAD

 1. Na karte Súbor ukážte na položku Nové a potom v časti Kategórie šablóny kliknite na položku Mapy a pôdorysy.

 2. Kliknite na položku Plán bytu, vyberte, či chcete metrické jednotky alebo americké jednotky, a kliknite na položku Vytvoriť.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 3. Na karte Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 4. Vyhľadajte súbor CAD a kliknite na položku Otvoriť.

 5. Ak chcete prijať veľkosť a umiestnenie výkresu CAD, kliknite na položku OK.

  Po vložení výkresu môžete meniť jeho veľkosť, stupnicu (mierku) alebo ho môžete premiestniť. Taktiež môžete zmeniť vrstvu obsahujúcu výkres CAD, aby ste ho náhodne nezmenili počas vytvárania ďalšieho nového plánu.

Na začiatok stránky

Skopírovanie existujúceho plán bytu Visia do novej kresby

 1. Na karte Súbor ukážte na položku Nové a potom v časti Kategórie šablóny kliknite na položku Mapy a pôdorysy.

 2. Kliknite na položku Plán bytu, vyberte, či chcete metrické jednotky alebo americké jednotky, a kliknite na položku Vytvoriť.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 3. Otvorenie existujúcej kresby Visia.

 4. Na karte Návrh kliknite na položku Nastavenie strany a potom kliknite na kartu Mierka kreslenia. Poznačte si nastavenie mierky v existujúcej kresbe a potom podľa toho nastavte mierku novej kresby.

 5. V existujúcej kresbe vyberte tvary, ktoré chcete použiť v novej kresbe, a potom na karte Domov kliknite na položku Kopírovať.

 6. Prejdite na novú kresbu a potom na karte Domov kliknite na položku Prilepiť.

  Tip: Existujúce vrstvy kresby môžete uzamknúť, aby ste ich neúmyselne nezmenili pri vytváraní nového plánu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie plánu bytu

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové, ukážte na položku Mapy a pôdorysy a potom kliknite na položku Plán bytu.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 2. Základnú konštrukciu exteriérových stien môžete vytvoriť niektorým z týchto spôsobov:

  Použitie tvarov izieb.

  1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte niektorý z tvarov izby na stránku kreslenia.

  2. Zmeňte veľkosť tvaru miestnosti presunutím ovládacích rukovätí Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec rukovätí na výber Selection handle image na jednotlivých stenách.

  Použitie tvarov stien.

  1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary vonkajších stien na stránku kreslenia.

  2. Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu ( Obrázok počiatočného bodu – zelený štvorček s písmenom X alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ).

  3. Presuňte koncový bod ( Obrázok počiatočného bodu – zelený štvorček s písmenom X alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ) jednej steny do inej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Poznámka: Správne pripojenie stien si nutne vyžaduje vybrať možnosť Prilepiť ku geometrii tvaru v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

 3. Vytvorenie konštrukcie interiérových stien.

  1. Presuňte tvary stien na stránku kreslenia a umiestnite ich do vnútra exteriérovej konštrukcie.

  2. Zmeňte veľkosť stien posunutím koncového bodu ( Obrázok počiatočného bodu – zelený štvorček s písmenom X alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ).

  3. Presuňte koncový bod ( Obrázok počiatočného bodu – zelený štvorček s písmenom X alebo Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku ) jednej steny do inej steny.

   Po spojení stien sa farba koncových bodov zmení na červenú. Priesečníky dvoch stien sa automaticky vyčistia.

   Poznámka: Správne pripojenie stien si nutne vyžaduje vybrať možnosť Prilepiť ku geometrii tvaru v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

 4. Pridanie ďalších štrukturálnych prvkov.

  1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte štrukturálne tvary (napr. stĺpce) na stránku kreslenia.

  2. Zo vzorkovnice Stavebné jadro presuňte tvary jadra budovy, ako sú napríklad schody, na stránku kreslenia.

 5. Pridanie dverí a okien.

  1. Zo vzorkovnice Steny, plášť a konštrukcia presuňte tvary dvier a okna na steny.

   Dvere a okná sa automaticky otočia a zarovnajú sa (a prilepia sa) ku stene. Taktiež získajú hrúbku steny a budú sa pohybovať spolu so stenami.

 6. Po zostavení plášťa budovy a konštrukcie stien môžete pridať elektrické symboly a kótovacie čiary.

  Pridanie elektrických symbolov.

  1. Zo vzorkovnice Elektrotechnika a telekomunikačné systémy presuňte nástenné vypínače, zásuvky a iné nástenné prípojky na tvary stien.

  2. Uvoľnite tlačidlo myši, keď sa zobrazí červený Red box showing glued connection point image označujúci, že symbol je prilepený na stenu. Nástenné prípojky sa automaticky otočia a zarovnajú so stenou a prilepia sa na ňu.

   Na stránku kreslenia môžete tiež presunúť tvary stropných prípojok, ako je napríklad Stropný ventilátor.

  Pridanie kótovacích čiar na steny.

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na stenu a potom na položku Pridať rozmer.

  2. Premiestnite kótovacie čiary a text rozmeru posunutím ovládacej rukoväti Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec .

   Poznámka: Ak chcete zobraziť tip pre ovládaciu rukoväť vybratého tvaru, podržte ukazovateľ myši nad rukoväťou.

  3. Po pridaní rozmeru na stenu môžete zmeniť veľkosť steny výberom tvaru rozmeru, zadaním požadovaného rozmeru a kliknutím mimo tvaru rozmeru.

Na začiatok stránky

Vloženie plánu bytu CAD

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové, ukážte na položku Mapy a pôdorysy a potom kliknite na položku Plán bytu.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 3. V časti Súbory typu vyberte položku Výkres programu AutoCAD (*.dwg, *.dxf). Vyhľadajte súbor CAD a kliknite na položku Otvoriť.

 4. Ak chcete prijať veľkosť a umiestnenie výkresu CAD, kliknite na položku OK.

  Po vložení výkresu môžete meniť jeho veľkosť, stupnicu (mierku) alebo ho môžete premiestniť. Taktiež môžete zmeniť vrstvu obsahujúcu výkres CAD, aby ste ho náhodne nezmenili počas vytvárania ďalšieho nového plánu.

Na začiatok stránky

Skopírovanie existujúceho plán bytu Visia do novej kresby

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové, ukážte na položku Mapy a pôdorysy a potom kliknite na položku Plán bytu.

  Predvolene táto šablóna otvorí zmenšenú stránku kreslenia v orientácii na šírku Skupina Písmo na karte Domov na páse s nástrojmi PowerPointu 2010. . Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena mierky kresby.

 2. Otvorenie existujúcej kresby Visia.

 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom na kartu Mierka. Poznačte si nastavenie mierky v existujúcej kresbe a potom podľa toho nastavte mierku novej kresby.

 4. V existujúcej kresbe vyberte tvary, ktoré chcete použiť v novej kresbe, a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Kopírovať.

 5. Prejdite na novú kresbu a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Prilepiť.

  Tip: Existujúce vrstvy kresby môžete uzamknúť, aby ste ich neúmyselne nezmenili pri vytváraní nového plánu.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×