Vytvorenie prehľadnej štruktúry diagramov použitím kontajnerov a zoznamov

Vytvorenie prehľadnej štruktúry diagramov použitím kontajnerov a zoznamov

Obyčajne je praktické, ak sú príbuzné tvary v zložitých diagramoch označené a pomenované. Viditeľné zoskupovanie uľahčuje rýchle pochopenie štruktúry diagramu.

Kontajnery

Kontajnery sú skupiny tvarov ohraničené viditeľným rámom.

Pridanie kontajnera

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete umiestniť do kontajnera.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Časti diagramu na položku Kontajner.

 3. Ak chcete zobraziť ukážku kontajnera na strane, podržte ukazovateľ myši nad štýlmi kontajnerov.

 4. Ak chcete vložiť kontajner, kliknite na jeho ukážku.

 5. Vyberte kontajner a zadajte nadpis skupiny tvarov.

Ak ste pri vkladaní kontajnera nevybrali žiadne tvary, kontajner sa umiestni do stredu aktuálneho zobrazenia. V skutočnosti neobsahuje žiadne tvary, hoci to vyzerá, že nejaké tvary v ňom sú. Tieto tvary sú len na tom istom mieste, ale nie sú súčasťou kontajnera.

Správanie tvarov v kontajneri

Tvary v kontajneri sú s kontajnerom v špecifickom vzťahu a sú ovplyvnené zmenami, ktoré sa na ňom vykonali:

 • pri presune kontajnera sa presunú aj tvary, ktoré sa v ňom nachádzajú,

 • pri kopírovaní kontajnera sa skopírujú aj tvary, ktoré sa v ňom nachádzajú,

 • pri odstránení kontajnera sa odstránia aj tvary, ktoré sa v ňom nachádzajú.

Pridávanie tvarov do kontajnera

Tvary môžete do kontajnera pridávať presunutím do kontajnera. To, že je tvar súčasťou kontajnera, spoznáte, keď naň kliknete – pri výbere tvarov nachádzajúcich sa v kontajneri sa kontajner jemne zvýrazní.

Ak sa kontajner pri výbere tvaru, ktorý sa nachádza v ňom, nezvýrazní, posuňte tvar v kontajneri o malý kúsok. Takéto posunutie má rovnaký účinok ako presunutie tvaru do kontajnera. Môžete tiež kliknúť na tvar pravým tlačidlom myši, ukázať na položku Kontajner a potom kliknúť na položku Pridať do základného kontajnera.

Tvary môžete tiež pripájať k okrajom kontajnerov. Keď podržíte tvar nad okrajom, zvýrazní sa len daný okraj. Keď tvar pustíte, zostane na okraji aj pri presúvaní alebo zmenách veľkosti kontajnera.

Formátovanie kontajnera

Kým je kontajner vybratý, na páse s nástrojmi je na karte Nástroje kontajnera dostupná karta Formát. Na tejto karte sa nachádzajú voľby príkazy na prispôsobenie vzhľadu a správania kontajnera.

 • Nastavte okraje a automatickú zmenu veľkosti.

 • Vylepšite štýl.

 • Určite príkazy na začlenenie.

  • Zamknúť kontajner     je príkaz, ktorý znemožní pridávanie alebo odstraňovanie tvarov v kontajneri. Vnútri kontajnera však tvary možno naďalej presúvať. Tvary tiež možno presunúť do kontajnera, no nestanú sa jeho súčasťou.

  • Vybrať obsah     je príkaz, ktorý umožní jednoduchý výber všetkých tvarov nachádzajúcich sa v kontajneri.

  • Zrušiť kontajner     je príkaz, ktorý umožní odstrániť vybratý kontajner, ale ponechá tvary, ktoré boli jeho súčasťou. (Ak vyberiete kontajner a stlačíte kláves DELETE, spolu s kontajnerom sa odstránia aj tvary, ktoré sa v ňom nachádzajú.)

Môžete tiež použiť príkazy formátovania na karte Domov. Pomocou príkazov na zarovnanie odseku môžete napríklad určiť pozíciu nadpisu kontajnera.

Zoznamy

Zoznamy sú zvláštnym druhom kontajnerov – každý prvok, ktorý pridáte do zoznamu, sa automaticky zaradí do poradia.

Na rozdiel od kontajnerov neexistujú žiadne všeobecné zoznamy, ktoré môžete pridať do diagramu. Namiesto toho sa správajú niektoré tvary ako zoznamy na zvláštne účely. Medzi ne patria napríklad tvary dráh vo vývojových diagramoch krížových procesov, tvary legendy pre údajovú grafiku a tvary ovládacích prvkov, ako napríklad pole so zoznamom v šablóne drôteného rámu.

Môžete zmeniť usporiadanie položiek v zozname tak, že ich presuniete na nové miesto, a pridávať položky kliknutím na šípku vloženia do zoznamu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×