Úvodné informácie o Exceli

Vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu

Vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu

Používateľom môžete pomôcť pracovať s hárkami efektívnejšie s použitím rozbaľovacích zoznamov v bunkách. Rozbaľovacie zoznamy umožňujú ľuďom vybrať položku z vami vytvoreného zoznamu.

Váš prehliadač nepodporuje video.

 1. V novom hárku zadajte položky, ktoré sa majú zobraziť v rozbaľovacom zozname. Ideálne je, keď máte položky zoznamu v excelovej tabuľke. Ak to tak nie je, môžete zoznam rýchlo konvertovať na tabuľku tak, že vyberiete ľubovoľnú bunku v rozsahu a stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + T.

  Excelová tabuľka použitá ako zdroj zoznamu overenia údajov

  Poznámky: 

 2. Vyberte bunku v hárku, do ktorej chcete umiestniť rozbaľovací zoznam.

 3. Na páse s nástrojmi prejdite na kartu Údaje a potom na položku Overenie údajov.

  Poznámka: Ak na položku Overenie údajov nemožno kliknúť, hárok môže byť zabezpečený alebo zdieľaný. Odomknite konkrétne oblasti zabezpečeného zošita alebo ukončite zdieľanie hárka a potom znova skúste vykonať krok 3.

 4. Na karte Nastavenia kliknite v poli Povoliť na položku Zoznam.

 5. Kliknite na pole Zdroj a potom vyberte rozsah zoznamu. V našom príklade sme ho umiestnili do hárka Mestá v rozsahu A2:A9. Všimnite si, že riadok záhlavia sme vynechali, pretože nechceme, aby bol medzi možnosťami na výber:

  Možnosti zoznamu overenia údajov

 6. Ak chcete, aby mohli používatelia nechať bunku aj prázdnu, začiarknite políčko Preskočiť prázdne bunky.

 7. Začiarknite políčko Rozbaľovací zoznam v bunke.

 8. Kliknite na kartu Vstupná správa.

  • Ak chcete, aby sa po kliknutí na bunku zobrazovala správa, začiarknite políčko Zobraziť správu po vybratí bunky a zadajte do polí názov a správu (maximálne 225 znakov). Ak správu zobrazovať nechcete, zrušte začiarknutie políčka.

   Možnosť Správa pri zadávaní v okne Overenie údajov

 9. Kliknite na kartu Chybové hlásenie.

  • Ak chcete zobraziť hlásenie pri zadaní údajov, ktoré sa nenachádzajú vo vašom zozname, začiarknite políčko Zobraziť chybové hlásenie pri zadaní neplatných údajov, vyberte niektorú z možností v poli Štýl a zadajte názov hlásenia. Ak hlásenie zobrazovať nechcete, zrušte začiarknutie políčka.

   Možnosti v rozbaľovacom zozname chybového hlásenia v okne Overenie údajov

 10. Nie ste si istí, ktorú možnosť vybrať v poli Štýl?

  • Ak chcete zobrazovať hlásenie, ktoré nezabráni používateľom v zadaní údajov nenachádzajúcich sa v rozbaľovacom zozname, kliknite na možnosť Informácie alebo Upozornenie. Pri výbere možnosti Informácie sa bude zobrazovať hlásenie s ikonou Hlásenie zobrazí ikonu Informácie, ale nebráni používateľom vo výbere položiek z rozbaľovacieho zoznamu a pri výbere možnosti Upozornenie hlásenie s ikonou Hlásenie zobrazí ikonu upozornenia, ale nebráni používateľom vo výbere položiek z rozbaľovacieho zoznamu .

  • Ak chcete používateľom zabrániť v zadaní údajov, ktoré sa nenachádzajú v rozbaľovacom zozname, kliknite na možnosť Zastavenie.

   Poznámka: Ak nezadáte názov alebo text, použije sa predvolený názov programu Microsoft Excel a predvolená správa: Zadaná hodnota je neplatná. Určitý používateľ obmedzil hodnoty, ktoré môžete do bunky zadať.

Po vytvorení rozbaľovacieho zoznamu skontrolujte, či funguje požadovaným spôsobom. Môžete napríklad skontrolovať, či zoznam Zmeniť šírku stĺpca a výšku riadka zobrazí všetky vaše položky.

Ak sa zoznam položiek pre rozbaľovací zoznam nachádza v inom hárku a chcete zabrániť používateľom v jeho zobrazovaní a úprave, zvážte skrytie alebo zabezpečenie tohto hárka. Ďalšie informácie o ochrane hárka nájdete v téme Zamknutie buniek na ich ochranu.

Ak sa rozhodnete, že možnosti v rozbaľovacom zozname chcete zmeniť, pozrite si tému Pridanie alebo odstránenie položiek z rozbaľovacieho zoznamu.

Informácie o odstránení rozbaľovacieho zoznamu nájdete v téme Odstránenie rozbaľovacieho zoznamu.

Môžete si stiahnuť vzorový zošit s mnohými príkladmi overovania údajov, ako je napríklad v tomto článku. Môžete postupovať podľa uvedených krokov, alebo si vytvoriť vlastné scenáre overovania údajov. Stiahnuť príklady overovania údajov v Exceli.

Zadávanie údajov je rýchlejšie a presnejšie, keď hodnoty v bunke obmedzíte na možnosti v rozbaľovacom zozname.

Rozbaľovací zoznam s hodnotami Vysoké, Stredné a Nízke.

Začnite vytvorením zoznamu platných položiek v hárku a položky zoraďte alebo usporiadajte do požadovaného poradia. Tieto položky potom môžete použiť ako zdroj pre rozbaľovací zoznam údajov. Ak zoznam nie je veľký, môžete ho jednoducho sledovať a zadať položky priamo do nástroja na overenie údajov.

 1. Vytvorte zoznam platných položiek rozbaľovacieho zoznamu tak, že ich zadáte do jedného stĺpca alebo riadka bez prázdnych buniek.

 2. Vyberte bunky, v ktorých chcete obmedziť zadávanie údajov.

 3. Na karte Údaje kliknite v časti Nástroje na položku Overenie údajov alebo Overiť.

  Ponuka Údaje s vybratou položkou Overenie údajov na excelovom paneli s nástrojmi

  Poznámka: Ak príkaz overenia nie je k dispozícii, je možné, že hárok je zabezpečený alebo zošit je zdieľaný. Ak je zošit zdieľaný alebo hárok zabezpečený, nie je možné zmeniť nastavenie overenia údajov. Ďalšie informácie o zabezpečení zošita nájdete v téme Zabezpečenie zošita.

 4. Kliknite na kartu Nastavenia a potom v kontextovej ponuke Povoliť kliknite na možnosť Zoznam.

 5. Kliknite na pole Zdroj a potom v hárku vyberte zoznam platných položiek.

  Dialógové okno sa minimalizuje, aby bol hárok ľahšie viditeľný.

 6. Stlačením klávesu RETURN alebo kliknutím na tlačidlo Rozbaliť  Tlačidlo na rozbalenie overenia údajov obnovte dialógové okno a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Tipy: 

  • Môžete tiež priamo do poľa Zdroj zadať hodnoty oddelené čiarkami.

  • Ak chcete upraviť zoznam platných položiek, stačí zmeniť hodnoty v zdrojovom zozname alebo upraviť rozsah v poli Zdroj.

  • Môžete nastaviť vlastné chybové hlásenie, ktoré sa má zobraziť pri zadaní neplatných údajov. Na karte Údaje kliknite na položku Overenie údajov alebo Overiť a potom kliknite na kartu Chybové hlásenie.

Pozrite tiež

Použitie overenia údajov v bunkách

 1. V novom hárku zadajte položky, ktoré sa majú zobraziť v rozbaľovacom zozname. Ideálne je, keď máte položky zoznamu v excelovej tabuľke.

  Poznámky: 

 2. Vyberte bunku v hárku, do ktorej chcete umiestniť rozbaľovací zoznam.

 3. Na páse s nástrojmi prejdite na kartu Údaje a potom kliknite na položku Overenie údajov.

 4. Na karte Nastavenia kliknite v poli Povoliť na položku Zoznam.

 5. Ak ste už vytvorili tabuľku s položkami rozbaľovacieho zoznamu, kliknite na pole Zdroj a potom kliknutím a presunutím ukazovateľa vyberte bunky, ktoré obsahujú tieto položky. Do výberu však nezahrňte bunku záhlavia. Vyberte len bunky, ktoré sa majú zobraziť v rozbaľovacom zozname. Môžete tiež jednoducho zadať do poľa Zdroj zoznam položiek oddelených čiarkami, napríklad:

  Ovocie,Zelenina,Obilniny,Mliečne výrobky,Rýchle občerstvenie

 6. Ak chcete, aby mohli používatelia nechať bunku aj prázdnu, začiarknite políčko Preskočiť prázdne bunky.

 7. Začiarknite políčko Rozbaľovací zoznam v bunke.

 8. Kliknite na kartu Správa pri zadávaní.

  • Ak chcete, aby sa po kliknutí na bunku zobrazovala správa, začiarknite políčko Zobraziť správu a zadajte do polí názov a správu (maximálne 225 znakov). Ak hlásenie zobrazovať nechcete, zrušte začiarknutie políčka.

 9. Kliknite na kartu Chybové hlásenie.

  • Ak chcete zobraziť hlásenie pri zadaní údajov, ktoré sa nenachádzajú vo vašom zozname, začiarknite políčko Zobraziť upozornenie, vyberte niektorú z možností v poli Typ a zadajte názov hlásenia. Ak hlásenie zobrazovať nechcete, zrušte začiarknutie políčka.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

Po vytvorení rozbaľovacieho zoznamu skontrolujte, či funguje požadovaným spôsobom. Môžete napríklad skontrolovať, či zoznam Zmeniť šírku stĺpca a výšku riadka zobrazí všetky vaše položky. Ak sa rozhodnete, že možnosti v rozbaľovacom zozname chcete zmeniť, pozrite si tému Pridanie alebo odstránenie položiek z rozbaľovacieho zoznamu. Informácie o odstránení rozbaľovacieho zoznamu nájdete v téme Odstránenie rozbaľovacieho zoznamu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Použitie overenia údajov v bunkách

Zoznam všetkých funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×