Vytvorenie súhrnného zobrazenia v aplikácii programu Access

Dôležité    Access Services 2010 a Access Services 2013 sa odstraňujú z nasledujúceho vydania SharePointu. Odporúčame nevytvárať nové webové aplikácie a migrovať existujúce aplikácie na alternatívnu platformu, ako je napríklad Microsoft Power Apps.

Súhrnné zobrazenia vo webových aplikáciách Accessu slúžia ako zostavy na obrazovke, ktoré umožňujú zoskupiť a zhrnúť údaje podľa rôznych hodnôt. Pozrite si toto video a dozviete sa, ako sa vytvárajú.

Tento článok sa nevzťahuje na počítačové databázy Accessu. Ďalšie informácie o vytváraní formulárov v počítačových databázach nájdete v téme Vytvorenie accessového formulára. Informácie o vytváraní zoskupených a súhrnných zostáv v počítačových databázach nájdete v téme Vytvorenie zoskupenej alebo súhrnnej zostavy.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Obsah videa

Na vytvorenie nového súhrnného zobrazenia vo webovej aplikácii Accessu použite tento postup:

 1. Otvorte webovú aplikáciu v Accesse. Ak ju zobrazujete v prehliadači, kliknite na ponuku v tvare ozubeného kolieska > položka Prispôsobiť v Accesse.

 2. Na ľavej table v okne Výber tabuľky kliknite na názov tabuľky, ku ktorej chcete pridať súhrnné zobrazenie, a potom na položku Pridať nové zobrazenie (znamienko plus) v okne Výber zobrazenia v hornej časti okna návrhu.

 3. Do poľa Názov zobrazenia zadajte názov zobrazenia. Zobrazenia vo webovej aplikácii Accessu sa nesmú opakovať.

 4. Kliknite na položku Typ zobrazenia a vyberte možnosť Súhrn.

 5. Ak chcete pre zobrazenie použiť iný zdroj údajov, kliknite na položku Zdroj záznamov a vyberte tabuľku alebo dotaz, ktorý chcete použiť.

 6. Na vytvorenie súhrnného zobrazenia kliknite na tlačidlo Pridať nové zobrazenie.

Access vytvorí zobrazenie, pravdepodobne ho však bude treba upraviť tak, aby zobrazovalo požadované údaje:

 1. Ak chcete nové súhrnné zobrazenie otvoriť v režime návrhu, v okne ukážky kliknite na položku Upraviť.

 2. Kliknite na ovládací prvok zoznamu na ľavej strane zobrazenia a potom na tlačidlo Údaje, ktoré sa vedľa neho zobrazí.

 3. V ponuke vlastnosti Údaje kliknite na položku Zoskupiť podľa a vyberte pole, podľa ktorého chcete položky zoskupiť.

  Poznámka: V súhrnnom zobrazení nie je možné zoskupovať polia podľa typov údajov áno/nie, hypertextové prepojenie a obrázok.

 4. Ak máte číselné údaje a chcete vypočítať ich súčet alebo priemer pre skupinu, do poľa Hlavička výpočtu zadajte krátku hlavičku pre súčet a potom vyberte požadované Pole výpočtuTyp výpočtu. Program Access zobrazí tieto hodnoty v ovládacom prvku zoznamu pre každú zoskupenú položku. V prípade Typu výpočtu vyberte možnosť Súčet na výpočet celkovej hodnoty zoskupených položiek alebo možnosť Priemer na výpočet priemernej hodnoty zoskupených položiek.

 5. Zavrite pole Údaje a potom kliknite na väčšie prázdne pole na pravej strane zobrazenia. Toto pole zobrazuje konkrétne informácie o rôznych zoskupených položkách.

 6. Kliknite na tlačidlo Údaje, ktoré sa zobrazí na pravej strane väčšieho poľa.

 7. Vyberte polia, ktoré chcete pre každú položku v skupine zobraziť. Podľa potreby môžete zadať alternatívne popisy pre jednotlivé polia. Ak nezadáte popis, Access zobrazí názov poľa z tabuľky alebo dotazu v prehliadači.

 8. Podľa potreby môžete vybrať kontextové zobrazenie. To sa objaví pri použití zobrazenia v prehliadači, keď kliknete na položku v zozname, a zobrazí ďalšie podrobnosti o danej položke. Program Access predvolene zobrazuje súvisiace zobrazenia len v poli Kontextové zobrazenie. Ak chcete zobraziť zoznam všetkých zobrazení v poli Kontextové zobrazenie vo svojej webovej aplikácii, začiarknite políčko Zobraziť všetky zobrazenia. Ak pre pole Kontextové zobrazenie vyberiete nesúvisiace zobrazenie, v Accesse sa pri pokuse o otvorenie kontextového zobrazenia v prehliadači môže objaviť chyba, ak sa nepodarí určiť, aký vzťah vytvoriť medzi týmito zobrazeniami.

 9. Vyberte položku Zoraďovacie pole, ak chcete zoradiť položky, a potom zavrite pole Údaje.

 10. Kliknite na položky Uložiť > Domov > Spustiť aplikáciu a otestujte nové súhrnné zobrazenie v prehliadači.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×