Vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou vypočítavaných ovládacích prvkov vo formulároch a zostavách v databázach Accessu môžete zobraziť výsledky výpočtu. Ak máte napríklad zostavu, ktorá zobrazuje počet predaných položiek a cenu jednotlivých jednotiek, môžete pridať vypočítavané textové pole, ktoré vynásobí tieto dve polia, aby sa zobrazila celková cena. Vlastnosť zdroj ovládaCieho prvku vypočítavaného textového poľa obsahuje výraz, ktorý vynásobí dva polia (počet položiek za jednotkovou cenou) na získanie výsledku.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie vypočítavaného ovládacieho prvku

Tento postup vám pomôže vytvoriť vypočítavaný ovládací prvok bez použitia Sprievodcu ovládacím prvkom.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a potom kliknite na položku návrhOvé zobrazenie.

 2. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na nástroj pre typ ovládacieho prvku, ktorý chcete vytvoriť.

  Zoznam typov ovládacích prvkov, ktoré možno použiť ako vypočítavané ovládacie prvky, nájdete v časti informácie o tom, ktoré typy ovládacích prvkov možno použiť ako vypočítavané ovládacie prvky.

 3. Umiestnite ukazovateľ na miesto, kde sa má ovládací prvok umiestniť do formulára alebo zostavy, a potom kliknutím na formulár alebo zostavu vložte ovládací prvok.

 4. Ak sa spustí Sprievodca ovládacím prvkom, kliknutím na tlačidlo Zrušiť ho zavriete.

 5. Vyberte ovládací prvok, stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností a potom zadajte výraz do poľa vlastnosti zdroj ovládaCieho prvku . Ak chcete použiť zostavovač výrazov na vytvorenie výrazu, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača vedľa poľa vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku .

 6. PrePnite na zobrazenie formulára alebo zobrazenie zostavy a overte, či vypočítavaný ovládací prvok funguje podľa očakávaní.

  Poznámky: 

  • PredChádzať každému výrazu pomocou operátora = . Príklad: = [JednotkováCena] *. 75.

  • Ďalšie informácie o vytváraní výrazov nájdete v článku Informácie o zostavení výrazu.

  • Ak potrebujete viac priestoru na zadanie výrazu do poľa vlastnosti zdroj ovládaCieho prvku , STLAČENÍM kombinácie klávesov SHIFT + F2 otvorte okno Lupa .

  • Ak sú váš formulár alebo zostava založené na dotaze, môžete umiestniť výraz do dotazu, a nie do vypočítavaného ovládacieho prvku. Môže to zlepšiť výkon a ak sa chystáte vypočítať súčty pre skupiny záznamov, je jednoduchšie použiť názov vypočítavané pole v agregačná funkcia.

  • Pri zoraďovaní vypočítavaného ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave Skontrolujte, či je vlastnosť Format ovládacieho prvku nastavená správne. V opačnom prípade môžu byť vypočítavané číselné alebo dátumové hodnoty zoradené podľa abecedy namiesto číselnej hodnoty.

Na začiatok stránky

Zmena viazaného ovládacieho prvku na vypočítavaný ovládací prvok

Spôsob, ako vytvoriť vypočítavaný ovládací prvok, je najprv vytvorenie viazaného ovládacieho prvku (napríklad presunutím poľa z tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy) a následným úpravou vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku viazaný ovládací prvok na vytvorenie výrazu. Funguje to dobre, ak zaručíte, že názov ovládacieho prvku nie je v konflikte s ktorýmkoľvek z názvov polí obsiahnutých vo výraze. Ďalšie informácie o vytváraní viazaného ovládacieho prvku presunutím poľa z tably Zoznam polí nájdete v článku Pridanie poľa do formulára alebo zostavy.

Za predPokladu, že ste už vytvorili viazaný ovládací prvok, použite nasledujúci postup na zmenu vypočítavaného ovládacieho prvku a zabránenie akémukoľvek konfliktu názvov.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu na navigačnej table a potom kliknite na položku návrhOvé zobrazenie.

 2. Kliknite na pole, ktoré chcete zmeniť, a potom stlačením klávesu F4 otvorte hárok vlastností.

 3. Ak sa vlastnosť Name zhoduje s vlastnosťOu vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku , na karte všetko v hárku vlastností upravte vlastnosť Name tak, aby sa tieto dve vlastnosti nezhodujú. Uistite sa, že zadané meno nie je rezervované slovo alebo názov iného poľa v databáze. Ďalšie informácie o vyhradených slovách nájdete v článku informácie o vyhradených slovách a symboloch pre Access.

 4. Upravte reťazec v poli vlastnosti zdroj ovládaCieho prvku tak, aby obsahoval požadovaný výraz.

 5. Uložte zmeny stlačením klávesov CTRL+S.

 6. PrePnite na zobrazenie rozloženia alebo zobrazenie formulára a overte, či vypočítavaný ovládací prvok funguje podľa očakávaní.

Ak ovládací prvok nezobrazuje požadované údaje (napríklad, ak sa v programe Access zobrazí #Name? v ovládacom prvku), skontrolujte zdroj záznamov formulára alebo zostavy, aby ste zabezpečili, že všetky polia použité vo výraze sú k dispozícii. Ak je zdrojom záznamov dotaz, možno bude potrebné pridať do dotazu jeden alebo viacero polí, kým výraz bude fungovať.

Poznámky: 

 • PredChádzať každému výrazu pomocou operátora = . Príklad: = [JednotkováCena] *. 75.

 • Ak potrebujete viac priestoru na zadanie výrazu do poľa vlastnosti zdroj ovládaCieho prvku , STLAČENÍM kombinácie klávesov SHIFT + F2 otvorte okno Lupa .

 • Ak sú váš formulár alebo zostava založené na dotaze, môžete umiestniť výraz do dotazu, a nie do vypočítavaného ovládacieho prvku. Môže to zlepšiť výkon a ak sa chystáte vypočítať súčty pre skupiny záznamov, je jednoduchšie použiť názov vypočítavané pole v agregačná funkcia.

 • Pri zoraďovaní vypočítavaného ovládacieho prvku vo formulári alebo zostave Skontrolujte, či je vlastnosť Format ovládacieho prvku nastavená správne. V opačnom prípade sa vypočítavané číselné alebo dátumové hodnoty môžu abecedne zoradiť namiesto číselných hodnôt.

Na začiatok stránky

Zistite, ktoré typy ovládacích prvkov možno použiť ako vypočítavané ovládacie prvky

Textové polia sú najpopulárnejším výberom vypočítavaného ovládacieho prvku, pretože môžu zobraziť toľko rôznych typov údajov. Ako vypočítavaný ovládací prvok sa však môže použiť ľubovoľný ovládací prvok, ktorý má vlastnosť zdroj ovládaCieho prvku . V mnohých prípadoch nedáva zmysel používať určitý typ ovládacieho prvku ako vypočítavaný ovládací prvok, pretože nemôžete aktualizovať ovládací prvok, ako môžete aktualizovať viazaný alebo neviazaný ovládací prvok. Ak napríklad umiestnite začiarkavacie políčko do formulára a potom do vlastnosti zdroj ovládaCieho prvku zadáte výraz, začiarknutie políčka už nie je možné začiarknuť alebo zrušiť jeho začiarknutie. Na základe výsledkov výrazu sa zobrazí začiarkavacie políčko začiarknuté alebo zrušené. Ak kliknete na začiarkavacie políčko, Access zobrazí upozornenie v stavovom riadku programu Access: Ovládací prvok nie je možné upraviť. je viazaný na výraz <your expression>. V zostave však môže byť užitočné založiť ovládací prvok začiarkavacie políčko na výsledkoch výpočtu, pretože ovládacie prvky v zostavách sa používajú len na zobrazenie informácií.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×