Vytvorenie, zmena alebo odstránenie informácií o zamestnaní

Množiny informácií o zamestnaní sú prispôsobené skupiny informácií, či už ide o jednotlivca alebo organizáciu, ktoré možno použiť na rýchle vyplnenie príslušných miest v publikáciách, ako sú napríklad vizitky a letáky.

Množina informácií o zamestnaní môže obsahovať súčasti, ako je napríklad meno osoby, pozícia alebo názov, názov organizácie, adresa, telefónne a faxové čísla, e-mailová adresa, slogan alebo motto a logo. Môžete vytvoriť ľubovoľný počet rôznych množín informácií o zamestnaní.

Keď vytvoríte publikáciu, použitá Množina informácií o zamestnaní, ktorú ste naposledy použili, sa použije na vyplnenie novej publikácie. Ak ste ešte nevytvorili žiadne množiny informácií o zamestnaní, názvy používateľov a organizácií sa vložia z informácií, ktoré ste zadali pri inštalácii Publisher.

Poznámka: V časti informácie o zamestnaní sa naplnia iba publikácie, ktoré boli pôvodne vytvorené pomocou preddefinovaných blokov informácií o zamestnaní.

Obsah tohto článku

Vytvorenie množiny informácií o zamestnaní

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vyberte typ publikácie a potom kliknite na položku vložiť > informácie o zamestnaní > upraviť informácie o zamestnaní > nové.

  • Kliknite na položku súbor > Upraviť informácie o zamestnaní > nové.

   Tip: Ak ste už vytvorili množinu informácií o zamestnaní, musíte kliknúť na položku nové a vytvoriť ďalšiu množinu informácií o zamestnaní.

 2. V dialógovom okne Vytvorenie novej množiny informácií o zamestnaní zadajte informácie o zamestnaní, ktoré chcete použiť, a voliteľne pridajte logo.

  Poznámky: 

  • Ak do otvorenej publikácie pridáte informácie o zamestnaní pred otvorením dialógového okna Vytvorenie nových obchodných informácií , tieto informácie sa zobrazia v dialógovom okne.

  • Ak ste odstránili logo z množiny informácií o zamestnaní pre všetky predchádzajúce publikácie, ktoré boli vytvorené pomocou Publisher, tlačidlá zmeniť a odstrániť sa nahradia tlačidlom Pridať .

 3. Do poľa názov množiny informácií o zamestnaní zadajte názov pre túto množinu informácií o zamestnaní.

Zmena informácií v množine informácií o zamestnaní

 1. Kliknite na položku Upraviť informácie o zamestnaní.

 2. V poli Vybrať množinu informácií o zamestnaníkliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu, vyhľadajte a vyberte množinu informácií o zamestnaní, ktorú chcete upraviť.

 3. Kliknite na položku Upraviť.

 4. V dialógovom okne Úprava informácií o zamestnaní vykonajte požadované zmeny a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Kliknutím na položku aktualizovať publikáciu obnovte otvorenú publikáciu.

  Poznámky: 

  • Otvorená publikácia musí byť pôvodne vytvorená pomocou preddefinovaných blokov informácií o zamestnaní, a to vložením > obchodných informácií o tom, že informácie o zamestnaní sa aktualizujú s vašimi zmenami.

  • Informácie o zamestnaní môžete upraviť aj kliknutím na tlačidlo Inteligentná značka Akcie inteligentných značiek pre položku s informáciami o zamestnaní, ako je napríklad názov spoločnosti alebo adresa, a potom kliknite na položku Upraviť informácie o zamestnaní. (Tlačidlo Inteligentná značka sa zobrazí, keď ukážete na text alebo kliknete na logo.)

  • Ak zmeníte súčasti obchodných informácií priamo v otvorenej publikácii a potom otvoríte dialógové okno informácie o zamestnaní a kliknete na položku aktualizovať publikáciu, aktuálna množina obchodných informácií prepíše zmeny, ktoré ste vykonali v publikácii.

Použitie inej množiny informácií o zamestnaní v publikácii

 1. Kliknite na položku vložiť > informácie o zamestnaní > Upraviť informácie o zamestnaní.

 2. V časti vyberte množinu informácií o zamestnaníkliknite na množinu informácií o zamestnaní, ktorú chcete použiť na otvorenú publikáciu.

 3. Kliknite na položku aktualizovať publikáciu.

  Poznámky: 

  • Otvorená publikácia musí byť pôvodne vytvorená pomocou preddefinovaných blokov informácií o zamestnaní, a to vložením > obchodných informácií o tom, že informácie o zamestnaní sa aktualizujú s vašimi zmenami.

  • Ak chcete použiť všetky zmeny, ktoré vykonáte v dialógovom okne Úprava množiny informácií o zamestnaní , musíte kliknúť na položku aktualizovať publikáciu v dialógovom okne informácie o zamestnaní .

  • Ak chcete použiť zmeny informácií v publikáciách, ktoré ste už vytvorili, musíte otvoriť každú publikáciu samostatne a kliknúť na položku aktualizovať publikáciu v každom z nich.

Odstránenie obchodných informácií z publikácií

V otvorenej publikácii môžete manuálne odstrániť konkrétne inštancie ľubovoľnej časti množiny informácií o zamestnaní. Prípadne môžete odstrániť informácie z samotnej množiny informácií o zamestnaní, čím sa odstránia všetky výskyty týchto informácií z otvorenej publikácie a z iných publikácií, ktoré následne aktualizujete.

Manuálne odstránenie inštancie obchodných informácií z otvorenej publikácie

V publikácii vyberte všetky informácie o zamestnaní, ako je napríklad jeden z riadkov adresy podniku, a potom stlačte kláves DELETE.

Všetky ostatné inštancie odstraňovaných obchodných informácií zostávajú nezmenené, a to tak v otvorenej publikácii, ako aj vo všetkých ostatných existujúcich publikáciách.

Poznámka: Ak napríklad odstránite jednu inštanciu s riadkom adresy, ktorá sa zobrazí trikrát v otvorenej publikácii, zobrazia sa aj ďalšie dve inštancie.

Odstránenie informačných súčastí z množiny informácií o zamestnaní

 1. Kliknite na položku vložiť > informácie o zamestnaní > Upraviť informácie o zamestnaní.

 2. V časti vyberte množinu informácií o zamestnaníkliknite na množinu informácií o zamestnaní, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 3. V dialógovom okne Úprava informácií o zamestnaní odstráňte text alebo logo, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. Kliknutím na položku aktualizovať publikáciu obnovte otvorenú publikáciu.

  Poznámky: 

  • Otvorená publikácia musí byť pôvodne vytvorená pomocou preddefinovaných blokov informácií o zamestnaní, a to vložením > obchodných informácií o tom, že informácie o zamestnaní sa aktualizujú s vašimi zmenami.

  • Keď odstránite ľubovoľnú informačnú súčasť z množiny informácií o zamestnaní, nové publikácie vytvorené vydavateľom vytvorené po vykonaní tejto zmeny neobsahujú súčasť, ktorú ste odstránili.

  • Informačná súčasť, ktorú odstránite z množiny informácií o zamestnaní, sa odstráni iba z otvorenej publikácie. Ak ju chcete odstrániť z iných existujúcich publikácií, otvorte každú publikáciu samostatne a kliknite na položku aktualizovať publikáciu v každom z nich.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×