Vytvorenie zobrazenia šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom určeného len pre program InfoPath

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah tohto článku

Úvodné informácie o zobrazeniach iba pre program InfoPath

Môžete navrhnúť šablónu, ktorá obsahuje dva typy používateľov – tí, ktorí majú nainštalovaný program Microsoft Office InfoPath a tých, ktorí nemajú. Tento typ šablóny formulára sa nazýva šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Všetky funkcie programu InfoPath, nastavenia a ovládacie prvky, ktoré nebude fungovať vo webovom prehliadači v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom skryté alebo vypnuté v režim návrhu. Týmto spôsobom nie ste nechceli použiť v návrhu.

Keď ste pripravení zdieľať šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom s používateľmi, musíte publikovanie na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services a potom sa to otvárania. Ak používatelia budú mať vo svojom počítači nainštalovaný program InfoPath, formulár sa otvorí v programe InfoPath. Ak nemajú nainštalovaný program InfoPath, formulár sa otvorí vo webovom prehliadači. Buď ako šablóna formulára nebude obsahovať funkcie programu InfoPath, nastavenia alebo ovládacie prvky, ktoré nefungujú v prehliadači.

Ak predpokladáte, že viacerí používatelia budú mať v počítačoch nainštalovaný program InfoPath, budete chcieť obmedziť návrhu šablóny formulára na podmnožinu funkcií, ktoré sú podporované vo webovom prehliadači. V tomto prípade môžete vytvoriť dve zobrazenia šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Jedno zobrazenie bude určené pre používateľov, ktorí otvorte šablónu formulára vo webovom prehliadači. Iné zobrazenia sa budú používať výhradne používateľov, ktorí majú v počítačoch nainštalovaný program InfoPath. Zobrazenie iba pre program InfoPath sa nikdy nezobrazí vo webovom prehliadači. Následne môžete použiť funkcie programu InfoPath v tomto zobrazení, inak nebudete môcť použiť, napríklad roly používateľov alebo ovládacie prvky predlohy alebo podrobností.

V tejto téme sa naučíte, ako navrhnúť Vyhradený iba pre program InfoPath zobrazenia v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Okrem toho sa Naučte sa vytvoriť pravidlo, ktorý zistí, či má používateľ otvorením šablóny formulára programu InfoPath v počítači nainštalované. Ak sa zistí InfoPath, používateľovi sa zobrazí zobrazenie určené pre program InfoPath. Ak program InfoPath nerozpozná, používateľ uvidí namiesto prehliadača typických zobrazení vo webovom prehliadači.

Na začiatok stránky

Scenáre použitia

Predstavte si, že pracovať v poisťovacej spoločnosti a navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom na spracovanie poistných udalostí. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom musia prispôsobiť umiestnenie na účet a otvorte a vyplňte formulár žiadosti z webovej lokality vašej spoločnosti, ako aj interných používateľov, ktorí kontrola a schvaľovanie údaje vo formulári oprávneným. Vaše očakáva sa, že Externí používatelia nemajú v počítačoch nainštalovaný program InfoPath a či interné používatelia majú program InfoPath. Pre používateľov, ktorí nemajú nainštalovaný program InfoPath, a môžete navrhnúť dve samostatné šablóny formulára, ktorý je kompatibilná s prehľadávačom a ten, ktorý nie je. Je však jednoduchšie a časovo efektívne navrhnúť jednu šablónu formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktorá obsahuje nasledujúce zobrazenia:

Zobrazenie 1: externé a nárokov zobrazenie    Toto je požadované zobrazenie poistenci, pozrite si tému keď sa prihlásiť do webovej lokality a otvorte formulár žiadosti. Pretože neexistuje spôsob, ako zistiť, či má poistenec kópie vo svojom počítači nainštalovaný program InfoPath, musí byť šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Je potrebné zabezpečiť, že je možné vyplniť formulár pomocou webového prehliadača.

Zobrazenie 2: interné a spracovanie zobrazenie    V tomto zobrazení sa týka overovania procesorov, ktorí skontrolujte pohľadávke formulár a smerovanie do poistenia prispôsobil na schválenie. Všetkých zamestnancov poisťovacej spoločnosti mať v počítačoch nainštalovaný program InfoPath. Preto môžete navrhnúť Vyhradený iba pre program InfoPath zobrazenia pre ne. Na rozdiel od zobrazení nárokov poistenci pomocou webového prehliadača, špecifické pre program InfoPath Zobraziť nikdy zobrazí kdekoľvek, ale v programe InfoPath, a preto môže obsahovať všetky funkcie, ovládacie prvky a nastavenia, ktoré nie sú k dispozícii v Šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom.

Na začiatok stránky

Krok 1: Pridanie zobrazenia iba pre program InfoPath k šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom

Ak chcete vytvoriť zobrazenie iba pre program InfoPath v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom, zmeníte nastavenie v dialógovom okne Zobraziť vlastnosti. Toto nastavenie umožňuje používateľom programu InfoPath nájdete v článku Zobrazenie, ale neumožní jeho zobrazenie vo webovom prehliadači.

 1. Otvorenie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Spravovať zobrazenia.

 3. V časti akcie na pracovnej table zobrazenia kliknite na položku Pridať nové zobrazenie.

 4. V dialógovom okne Pridanie zobrazenia zadajte názov zobrazenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V zozname vyberte zobrazenie dvakrát kliknite na zobrazenie, ktoré ste práve vytvorili.

 6. Kliknite na kartu Všeobecné.

 7. Zrušte začiarknutie políčka Zobraziť v ponuke Zobraziť pri vypĺňaní formulára.

  Poznámka: Zrušíte začiarknutie tohto políčka zabránite používateľom, ktorí nemajú pokúšať prepnite na zobrazenie iba pre program InfoPath nainštalovaný program InfoPath.

 8. Začiarknite políčko Povoliť iba pre program InfoPath funkcie (zobrazení nebudú k dispozícii vo webových prehliadačoch), a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. Návrh zobrazenia bežným spôsobom.

  Teraz máte možnosť používať mnohé funkcie, ovládacie prvky a nastavenia v zobrazení iba pre program InfoPath, ktoré by inak nebudú k dispozícii v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Napríklad, máte možnosť pomocou ovládacích prvkov na pracovnej table Ovládacie prvky na rozdiel od len tie, ktoré fungujú v prehliadači. Okrem toho, neuvidíte kompatibility prehliadačov chyby alebo správy na pracovnej table Kontrola návrhu.

  Poznámka: Hoci väčšina funkcií programu InfoPath môžete použiť v zobrazení iba pre program InfoPath, niektoré funkcie a nastavenia ktoré sa týkajú šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom ako celý zostať vypnutý alebo skryté. Nemôžete napríklad povoliť digitálny podpis pre celú šablónu formulára alebo použite skript v zobrazení, pretože je jeden zobrazenia šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom.

 10. Ak chcete pridať ďalšie zobrazenia iba pre program InfoPath do šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, zopakujte kroky 2 až 9.

Na začiatok stránky

Krok 2: Nastavenie zobrazenia určeného len pri šablón formulárov podporovaných prehliadačom sa otvorí vo webovom prehliadači

V rámci tohto postupu bude Naučte sa vytvoriť pravidlo, ktoré určuje, aké zobrazenie sa používateľovi zobrazí pri prvom otvorení formulár založený na šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Pravidlo sa použije pri prvom otvorení formulára a po splnení určitej podmienky. Podmienka v tomto prípade súvisí s či používatelia otvárajú šablón formulárov podporovaných prehliadačom vo webovom prehliadači. Ak sú, potom sa zobrazí iba prehliadača zobrazenia šablóny formulára. Toto zobrazenie je obmedzené na množstvo funkcií, ktoré sú podporované v prehliadači.

 1. Otvorenie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom obsahujúce zobrazenie iba pre program InfoPath.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 3. V zozname Kategória kliknite na položku Otvoriť a uložiť.

 4. V časti správanie pri otváraní kliknite na položku pravidlá.

 5. V dialógovom okne Pravidlá otvárania formulárov, kliknite na položku Pridať.

 6. V dialógovom okne pravidlo zadajte zmysluplný názov pravidla, ako napríklad pravidlo 1: Prepnutie do zobrazenia prehľadávača.

 7. Ak chcete určiť, kedy sa má pravidlo uplatňovať, kliknite na položku Nastaviť podmienku.

 8. V prvom poli v časti použiť pravidlo, keď je táto podmienka pravdivá kliknite na výraz.

 9. Do druhého poľa zadajte výraz xdEnvironment: IsBrowser()a potom kliknite na tlačidlo OK.

 10. V dialógovom okne pravidlo, kliknite na položku Pridať akciu.

 11. V zozname Akcia kliknite na položku Prepnúť zobrazenia.

 12. V zozname zobrazenia kliknite na položku, ktorú chcete prepnúť do zobrazenia prehliadača a potom kliknite na tlačidlo OK.

 13. Všetky pravidlá zabrániť spúšťať za toto pravidlo (v aktuálnej udalosti), začiarknite políčko zastaviť spracovávanie všetkých pravidiel po dokončení tohto pravidla v dialógovom okne pravidlo.

  Pravidlo, ktoré ste práve vytvorili sa spustí, keď sa otvorí šablóna formulára a určená podmienka –, že používateľské prostredie je webový prehliadač – sú splnené.

Na začiatok stránky

Krok 3: Nastavenie zobrazenia iba pre program InfoPath pri otvorení šablóny formulára podporovaná prehľadávačom v programe InfoPath

Teraz sa pridať ďalšie pravidlo k šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Toto pravidlo sa spustí pri prvom otvorení formulára a po splnení určitej podmienky. Podmienka v tomto prípade súvisí s tým, či má používateľ, ktorý sa otvára šablón formulárov podporovaných prehliadačom vo svojom počítači nainštalovaný program InfoPath. Ak je nainštalovaný program Infopath, zobrazí sa len pre program InfoPath zobrazenia šablóny formulára. Pretože toto zobrazenie je viditeľné len v programe InfoPath, môže obsahovať celú rozsahu funkcií programu InfoPath.

 1. Otvorenie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom obsahujúce zobrazenie iba pre program InfoPath.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 3. V zozname Kategória kliknite na položku Otvoriť a uložiť.

 4. V časti správanie pri otváraní kliknite na položku pravidlá.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. V dialógovom okne pravidlo zadajte zmysluplný názov pravidla, ako napríklad pravidlo 1: Prepnutie na zobrazenie programu InfoPath

 7. Ak chcete určiť, kedy sa má pravidlo uplatňovať, kliknite na položku Nastaviť podmienku.

 8. V prvom poli v časti použiť pravidlo, keď je táto podmienka pravdivá kliknite na výraz.

 9. Do druhého poľa zadajte nie (xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Kliknite na položku a.

 11. V prvom poli v prvej podmienke, kliknite na výraz.

 12. Do druhého poľa zadajte nie (xdEnvironment:IsMobile()), a potom kliknite na tlačidlo OK.

 13. V dialógovom okne pravidlo, kliknite na položku Pridať akciu.

 14. V zozname Akcia v dialógovom okne Akcia kliknite na položku Prepnúť zobrazenia.

 15. V zozname zobrazenia kliknite na položku Zobraziť iba pre program InfoPath, ktorý chcete prejsť na a potom kliknite na tlačidlo OK.

 16. Všetky pravidlá zabrániť spúšťať za toto pravidlo (v aktuálnej udalosti), začiarknite políčko zastaviť spracovávanie všetkých pravidiel po dokončení tohto pravidla v dialógovom okne pravidlo.

  Pravidlo, ktoré ste práve vytvorili sa spustí, keď sa otvorí šablóna formulára a určená podmienka –, že používateľské prostredie je InfoPath a nie je webového prehliadača alebo mobilného zariadenia – sú splnené.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×