Vytvorenie zostavy priebehu zostávajúcej na pracovnej ploche Projectu

Vytvorenie zostavy priebehu zostávajúcej na pracovnej ploche Projectu

Priebehu zostávajúcej zostavy porovnávajú plánovanú, dokončenú a zostávajúcu prácu s grafom, ktorý sa automaticky aktualizuje pri zmene údajov projektu. Poskytujú vám aj vašim zúčastneným stranám prehľad o stave projektu, ktorý môžete vytvoriť v niekoľkých krokoch.

Tip na správu projektu    Priebehu zostávajúcej Reports sú kľúčovou časťou aktívne riadenie projektov, najmä mlyna. Sú však užitočné nástroje pre každý štýl riadenia projektov.

Ak chcete vytvoriť zostavu priebehu zostávajúcej, kliknite na položku zostava > tabule > priebehu zostávajúcej.

Ponuka Tabuľa na karte Zostava

Na získanie informácií, ktoré sa majú zobraziť v zostave priebehu zostávajúcej, bude možno potrebné pridať polia do projektu. Nižšie nájdete tipy na nastavenie projektu, aby ste mohli čo najlepšie využívať zostavu priebehu zostávajúcej.

Nastavenie priebehu zostávajúcej zostavy

Pracovné priebehu zostávajúcej vs. úlohy priebehu zostávajúcej grafy

Nastavenie pracovného priebehu zostávajúcej grafu

Zaznamenanie informácií o práci

Pridanie polí práce na sledovanie

Polia pracovných priebehu zostávajúcej

Práca

Skutočná práca

Kumulatívna práca

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcej úlohy

Zaznamenanie informácií o úlohe

Pridanie polí úloh na sledovanie

Polia priebehu zostávajúcej úloh

Formátovanie zostavy priebehu zostávajúcej

Pracovné priebehu zostávajúcej vs. úlohy priebehu zostávajúcej grafy

Predvolená zostava priebehu zostávajúcej obsahuje dva grafy: práca priebehu zostávajúcej a úloha priebehu zostávajúcej.

V grafePráca priebehu zostávajúcej sa zobrazuje, koľko práce sa dokončilo, koľko je naplánované na dokončenie pred dátumom dokončenia projektu a podľa pôvodného odhadu dokončenia práce na tomto mieste v projekte.

Zostava o priebehu zostávajúcej práce

V grafepriebehu zostávajúcej úlohy sa zobrazuje počet dokončených úloh, počet zostávajúcich a pôvodný odhad počtu dokončenia na tomto mieste v projekte.

Zostava o priebehu zostávajúcich úloh

Na začiatok stránky

Nastavenie pracovného priebehu zostávajúcej grafu

Pracovný priebehu zostávajúcej graf znázorňuje, koľko dokončených prác a koľko ste ostali. Ak je zvyšná Kumulatívna práca najstrmší v grafe, projekt môže byť za plánom.

Práca je časový plán dokončenia úlohy, skutočná práca je množstvo dokončenej práce na úlohe a zostávajúca práca je rozdiel medzi týmito dvomi hodnotami. Sledujete prácu v osobe – hodinách alebo dňoch.

Zaznamenanie informácií o práci

Keďže grafy práce priebehu zostávajúcej porovnávajú plánovanú, dokončenú a zostávajúcu prácu, pred vytvorením zostavy sa uistite, že zaznamenávate tieto informácie do projektu.

 • Priraďte zdroje k úlohám, najmä ak chcete zachytiť dokončenú prácu. Skôr než nastavíte pôvodný plán, skontrolujte, či ste to urobili.

 • Nastavte základnú čiaru na získanie snímky projektu. V zostave priebehu zostávajúcej sa na základe pôvodných plánov zobrazuje, kedy plánujete dokončiť úlohy a pracovať.

Pridanie polí práce na sledovanie

 1. Kliknite na položku zobraziť > využitie zdrojov.

 2. Kliknite na položku Nástroje na používanie zdrojov > pridať Podrobnosti.

  Karta Nástroje používania zdrojov − Formát, tlačidlo Pridať podrobnosti

 3. Vyberte pole v oblasti dostupné polia a potom kliknite na položku Zobraziť.

  Dialógové okno Štýly podrobností, oblasť Dostupné polia

 4. Keď ste vybrali všetky požadované polia, kliknite na tlačidlo OK.

Polia pracovných priebehu zostávajúcej

Práca

Pole

Popis

Polia Práca

Celkový časový úsek, ktorý:

 • Všetky zdroje sú naplánované na úlohu.

 • Zdroj je naplánovaný na všetky úlohy.

 • Zdroj je naplánovaný na úlohu.

Polia Remaining Work (Zostávajúca práca)

Časový úsek, ktorý sa ešte vyžaduje na vykonanie úlohy.

Polia Práca podľa pôvodného plánu

Celková plánovaná práca plánovaná pre úlohu, zdroj alebo nasadenie v priebehu času.

Skutočná práca

Pole

Popis

Polia Actual Work (Skutočná práca)

Práca, ktorú zdroj priradený k úlohám už skončil v priebehu času.

Kumulatívna skutočná práca

Skutočná práca, ktorú vykonali všetky zdroje priradené k úlohám v priebehu času.

Zostávajúca Kumulatívna skutočná práca

Práca, ktorá je stále potrebná na dokončenie úloh v projekte po odčítaní skutočnej práce nahromadenej v priebehu času.

Kumulatívna práca

Pole

Popis

Polia Cumulative Work (Kumulatívna práca)

Časovo naplánované pre všetky zdroje priradené k úlohám naakumulované v čase.

Kumulatívna práca pôvodný plán 0 – 10

Práca podľa pôvodného plánu pre všetky zdroje priradené k úlohám naakumulované v čase, keď bola nastavená základná čiara.

Zostávajúca Kumulatívna práca

Práca, ktorá je stále potrebná na dokončenie úloh v projekte po odčítaní naplánovanej práce naakumulovanej v priebehu času.

Zostávajúca Kumulatívna práca pôvodný plán 0 – 10

Práca podľa pôvodného plánu je stále potrebná na vykonanie úloh v projekte po odčítaní naplánovanej práce podľa pôvodného plánu naakumulovanej časom.

Na začiatok stránky

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcej úlohy

Graf úlohy priebehu zostávajúcej zobrazuje počet dokončených úloh a počet zostávajúcich úloh.Ak je riadkom zostávajúca úloha najstrmší jeden v grafe, projekt môže byť za plánom.

Zaznamenanie informácií o úlohe

Keďže grafy úloh priebehu zostávajúcej porovnávajú plánované, dokončené a zostávajúce úlohy, skontrolujte, či ste pred vytvorením zostavy zachytili tieto informácie do projektu.

 • Nastavte základnú čiaru na získanie snímky projektu. V zostave priebehu zostávajúcej sa na základe pôvodných plánov zobrazuje, kedy plánujete dokončiť úlohy a pracovať.

 • Označiť úlohy ako dokončené. Kliknite na úlohu a potom na páse s nástrojmi kliknite na položku úloha . Vyberte percentuálnu hodnotu dokončenia, ale nezabudnite, že projekt počíta len 100% dokončenia úloh ako "dokončenia" v grafe priebehu zostávajúcej úlohy.

Pridanie polí úloh na sledovanie

 1. Kliknite na položku zobraziť > použitie úlohy.

 2. Kliknite na položku Nástroje na používanie úloh > pridať Podrobnosti.

  Karta Nástroje používania úlohy – Formát, tlačidlo Pridať podrobnosti

 3. Vyberte pole v oblasti dostupné polia a potom kliknite na položku Zobraziť.

  Dialógové okno Štýly podrobností, oblasť Dostupné polia

 4. Keď ste vybrali všetky požadované polia, kliknite na tlačidlo OK.

Polia priebehu zostávajúcej úloh

Pole

Popis

Polia Percent (%) Complete (Percento (%) dokončenia)

Aktuálny stav úlohy ako percento jej trvania.

Kumulatívne percento (%) dokončenia (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Kumulatívne percento dokončenia úlohy rozdelené v priebehu času.

Pôvodný plán 0-10 zostávajúcich úloh.

Počet naplánovaných úloh, ktoré je potrebné dokončiť v daný deň pri nastavení pôvodného plánu.

Zostávajúce skutočné úlohy

Celkový počet aktuálnych úloh, ktoré je potrebné dokončiť v daný deň.

Zostávajúce úlohy

Celkový počet naplánovaných úloh, ktoré je potrebné dokončiť v daný deň.

Na začiatok stránky

Formátovanie zostavy priebehu zostávajúcej

Rovnako ako pri iných projektových zostavách môžete zmeniť údaje, farby a tvary, ktoré sa zobrazujú v zostavách priebehu zostávajúcej. K nemu môžete pridať aj grafy, tabuľky alebo obrázky.

Informácie o postupe nájdete v téme Vytvorenie projektovej zostavy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×