Vzorce a funkcie

Vzorce a funkcie

Funkcie dátumu a času

Vypočítanie aktuálneho dátumu s funkciou TODAY

Vytvorenie dátumu s funkciou DATE

Formátovanie dátumu požadovaným spôsobom

Identifikácia dní v týždni s funkciou WEEKDAY

Spočítanie pracovných dní s funkciou NETWORKDAYS

Určenie dátumu dokončenia s funkciou WORKDAY 

Usporiadanie rozdielnych dátumov alebo časov s funkciou DATEDIF 

Vloženie aktuálneho dátumu a času do bunky

Pripočítanie alebo odpočítanie dátumov

Pripočítanie alebo odpočítanie času

Výpočet rozdielu medzi dvoma dátumami

Výpočet rozdielu medzi dvoma časmi

Konvertovanie času

Všetky funkcie dátumu a času

Textové funkcie

Vytvorenie textového reťazca a jeho formátovanie s funkciou TEXT

Extrahovanie znakov od začiatku textovej hodnoty s funkciami LEFT a LEFTB 

Extrahovanie znakov od konca textovej hodnoty s funkciami RIGHT a RIGHTB

Odstránenie nadbytočného miesta s funkciou TRIM

Použitie funkcie CONCATENATE s funkciami

Spojenie textu z viacerých rozsahov a/alebo reťazcov s funkciou CONCAT (Excel 2016)

Vyhľadanie textového reťazca (s rozlíšením malých a veľkých písmen) v rámci iného reťazca s funkciami FIND a FINDB

Vyhľadanie textového reťazca v rámci iného reťazca s funkciami SEARCH a SEARCHB

Spočítanie znakov v bunkách

Kombinovanie textu a čísel

Všetky textové funkcie

Štatistické funkcie 

Vyhľadanie stredných hodnôt s funkciou MEDIAN

Hodnotenie poradia údajov bez zoradenia s funkciou RANK

Vrátenie najväčšej hodnoty v množine údajov s funkciou LARGE

Vrátenie najmenšej hodnoty v množine údajov s funkciou SMALL

Usporiadanie prázdnych buniek s funkciou COUNTBLANK 

Určenie distribúcie frekvencie s funkciou FREQUENCY 

Vytvorenie analýzy prostredníctvom postupov regresie s funkciou TREND

GROWTH (funkcia)

Všetky štatistické funkcie

Matematické funkcie 

Zaokrúhlenie čísla na požadovaný počet desatinných miest 

Vyhľadanie zvyšku s funkciou MOD

Zostavenie generátorov náhodných čísel s funkciou RAND

Generovanie náhodného čísla spomedzi konkrétnych čísel s funkciou RANDBETWEEN

Konvertovanie hodnoty medzi mernými systémami s funkciou CONVERT 

SUBTOTAL (funkcia)

ROUND (funkcia)

Zaokrúhlenie čísla

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×