Web Scheduler pre Skype for Business (Lync)

Webový plánovač pre Lync od spoločnosti Microsoft je webový program, ktorý môžete použiť na vytváranie schôdzí cez Lync v prípade, že nemáte Microsoft Outlook alebo používate iný operačný systém ako Windows. Webový plánovač umožňuje vytvárať nové alebo upravovať existujúce schôdze a odosielať pozvánky pomocou vášho obľúbeného e-mailového programu.

Oddelenie technickej podpory vašej spoločnosti vám poskytne prepojenie na portál Webového plánovača, meno používateľa a heslo na prihlásenie. Na stránke môžete jednotlivé možnosti otvoriť klikaním na príslušné karty alebo použitím klávesu Tab na klávesnici.

Vytvorenie schôdze cez Lync

 1. Prejdite na stránku Webového plánovača, prepojenie na ktorú vám poskytlo oddelenie technickej podpory vašej spoločnosti.

 2. Prihláste sa pomocou mena používateľa a hesla.

 3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť novú schôdzu.

Snímka obrazovky s tlačidlom Vytvoriť novú schôdzu

 1. V poli Predmet zadajte predmet schôdze.

 2. Miesto schôdze môžete ponechať na možnosti Schôdza cez Lync, alebo ak sa niektorí účastníci zúčastnia schôdze osobne, môžete pridať miesto, napríklad konferenčnú miestnosť.

 3. Do poľa Správa napíšte krátku správu alebo program schôdze (voliteľné).

 4. V poli Časové pásmo zadajte časové pásmo a v poliach Začiatok a Koniec zadajte začiatok a koniec schôdze.

 5. V predvolenom nastavení môže každý vrátane ľudí mimo vašej spoločnosti obísť čakáreň – virtuálne miesto na čakanie, z ktorého môžete prijímať osoby alebo odmietnuť ich prístup. Informácie o tom, ako tieto možnosti upraviť, nájdete v časti Prístup a prezentujúci.

 6. V predvolenom nastavení má každý používateľ z vašej organizácie povolenia prezentujúceho. Informácie o tom, ako tieto možnosti upraviť, nájdete v časti Prístup a prezentujúci.

 7. Do poľa Účastníci a zvuk pridajte mená pozvaných osôb alebo e-mailové adresy oddelené bodkočiarkou (;).

 8. Kliknutím na položku Skontrolovať mená skontrolujte, či máte správne mená.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Účastníci a zvuk

Pri pozvaniach externých účastníkov mimo vašej spoločnosti zadajte úplnú e-mailovú adresu v tvare contoso@contoso.com.

Poznámka:  Odporúča sa zadať úplné e-mailové adresy pozvaných osôb. Webový plánovač dokáže určiť mená zamestnancov vašej spoločnosti len v prípade, že sú jedinečné a žiadni dvaja ľudia nemajú rovnaké meno.

 1. Ak vaše konto nastavil poskytovateľ služieb audiokonferencie, v pozvaní na schôdzu bude uvedené bezplatné telefónne číslo, platené telefónne číslo a kód účastníka. Účastníci schôdze môžu použiť zvuk počítača alebo sa k schôdzi pripojiť telefonicky.

 2. Kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Odoslanie pozvania účastníkom schôdze

Na odoslanie pozvania na schôdzu použite niektorý z týchto postupov:

 1. Odoslanie pozvania z e-mailového programu

Pri tomto postupe skopírujete informácie o schôdzi z Webového plánovača a prilepíte ich do žiadosti o schôdzu, ktorú vytvoríte vo svojom obľúbenom e-mailovom programe.

 1. Po ukončení vytvárania schôdze kliknite na položku Uložiť.

 2. Otvorí sa okno s informáciami o schôdzi.

Snímka obrazovky s oknom s podrobnosťami o schôdzi

 1. Zvýraznite informácie o schôdzi vrátane URL schôdze, čísla audiokonferencie a identifikácie konferencie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na text a potom na položku Kopírovať.

 3. Otvorte ľubovoľný e-mailový program a vytvorte štandardnú žiadosť o schôdzu.

 4. Prilepte do žiadosti podrobnosti o schôdzi cez Lync (skopírované v kroku 4).

 5. Pridajte účastníkov, skontrolujte dátum a čas schôdze, zadajte program schôdze a žiadosť odošlite.

 6. Odoslanie pozvania vo formáte iCalendar

Formát iCalendar umožňuje používateľom rozdielnych e-mailových systémov výmenu informácií z kalendára. Príjemcovia žiadostí vo formáte iCalendar musia mať nainštalovaný softvér podporujúci otvorenie žiadosti a odoslanie odpovede.

 1. V časti Moje schôdze vyberte schôdzu podľa predmetu a kliknite na položku Exportovať ako iCalendar.

Snímka obrazovky s dialógovým onom schôdze s možnosťou exportu vo formáte iCalendar

 1. Po zobrazení výzvy e-mailového programu kliknite na položku Otvoriť.

 2. Keď sa otvorí položka kalendára, prepošlite ju ľuďom, ktorých ste pri plánovaní schôdze pridali ako účastníkov.

 3. Pozvaní účastníci môžu potom súbory vo formáte iCalendar otvoriť a uložiť v e-mailovom programe, ktorý preferujú, napríklad v programe Outlook, Poznámky, iCal atď.

Na začiatok stránky

Prístup a prezentujúci

Predvolené nastavenia schôdze sú optimálne pri typických schôdzach tímov. Možnosti schôdze môžete prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovovali vašim požiadavkám, typu schôdze a účastníkom.

Keď vytvárate novú schôdzu, v dialógovom okne Prístup a prezentujúci vyberte, kto môže obísť čakáreň a kto sa môže zúčastniť schôdze ako prezentujúci.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Prístup a prezentujúci

Kto obíde čakáreň

Možnosti prístupu

Čo sa stane

Odporúča sa, keď...

Iba organizátor (uzamknuté)

Iba vy sa môžete schôdze zúčastniť priamo. Ostatní musia počkať na prijatie.

Ide o schôdzu s vysokou úrovňou zabezpečenia týkajúcu sa dôverných informácií.

Pozvané osoby z mojej spoločnosti

Iba pozvané osoby sa k schôdzi môžu pripojiť priamo. Ostatní musia počkať na udelenie prístupu.

Diskutujete o dôverných informáciách a chcete povoliť prístup len vybratým osobám.

Osoby z mojej spoločnosti

Každý z vašej spoločnosti sa môže schôdze zúčastniť priamo, a to aj v prípade, že nebol pozvaný.

Nemáte externých účastníkov a nejde o dôverné informácie.

Každý vrátane osôb mimo mojej spoločnosti

Každý, kto má prístup k prepojeniu na schôdzu, sa jej môže priamo zúčastniť.

Pozývate aj účastníkov, ktorí nie sú z vašej spoločnosti, a diskusia sa nebude týkať dôverných informácií.

Dôležité:  Účastníci, ktorí sa k schôdzi pripoja telefonicky, sa čakárni schôdze automaticky vyhnú aj v prípade, že je čakáreň povolená.

Kto je prezentujúci

Možnosti prezentujúceho

Kto je prezentujúci

Odporúča sa, keď...

Iba organizátor

Budete jediným prezentujúcim.

Prezentácie, pri ktorých účastníci nemusia zasahovať do obsahu schôdze. Počas schôdze môžete určiť ďalších prezentujúcich.

Osoby z mojej spoločnosti

Ľubovoľný člen spoločnosti bude prezentujúcim.

Ide o bežné schôdze s ostatnými členmi tímu, počas ktorých môžu všetci účastníci zdieľať a upravovať obsah.

Každý vrátane osôb mimo mojej spoločnosti (bez obmedzení)

Všetci pozvaní budú prezentujúcimi.

Chcete, aby prezentovali externí účastníci.

Vybraté osoby

Povolenia prezentujúceho budete mať vy a osoby, ktoré vyberiete.

Chcete, aby boli prezentujúcimi konkrétne osoby.

Poznámka:  Keď vyberiete možnosť Vybraté osoby, kliknite na položku Vyberte prezentujúcich a premiestnite účastníkov zo strany Účastník na stranu Prezentujúci. Externých pozvaných používateľov ani distribučný zoznam v rámci tejto možnosti nemožno pridať ako prezentujúcich, no počas schôdze môžete jednotlivcom udeliť povolenia prezentujúceho.

Na začiatok stránky

Pripojenie k schôdzi cez Lync

Kliknutím na prepojenie na schôdzu v žiadosti o schôdzu sa prihláste.

Snímka obrazovky s prepojením na schôdzu v žiadosti o schôdzu

Alternatívne môžete použiť kartu Pripojiť sa k schôdzi vo Webovom plánovači.

 1. Na karte Moje schôdze vyberte schôdzu, ku ktorej sa chcete pripojiť.

 2. V pravej časti stránky kliknite na položku Pripojiť sa k schôdzi.

 3. Otvorí sa príslušný klient aplikácie Lync a prihlási vás na schôdzu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business (Lync).

Zobrazenie alebo úprava existujúcich schôdzí

Všetky schôdze, ktoré organizujete, sa zobrazia na karte Moje schôdze vo Webovom plánovači. Nezabudnite, že vo Webovom plánovači sa zobrazujú len schôdze, ktoré organizujete, ale nezobrazujú sa tu schôdze, na ktoré ste pozvaní.

 1. Prejdite na kartu Moje schôdze a potom kliknutím na predmet schôdze otvorte stránku s podrobnosťami.

Snímka obrazovky s kartou Moje schôdze

 1. Kliknite na tlačidlo Upraviť schôdzu.

 2. Vykonajte požadované zmeny a potom kliknite na položku Uložiť.

 3. Kliknite na položku OK v okne oznámenia a skontrolujte upravené informácie.

Dôležité:  Po aktualizácii schôdze musíte aktualizované informácie pozvaným účastníkom odoslať manuálne. Webový plánovač kalendár automaticky neaktualizuje.

 • Ak na odoslanie pozvaní používate formát iCalendar, opätovným kliknutím na položku Exportovať ako iCalendar žiadosť otvorte a odošlite aktualizáciu.

 • Ak ste podrobnosti o schôdzi cez Lync skopírovali do štandardnej žiadosti o schôdzu, otvorte pozvánku, pridaním nových podrobností o schôdzi ju aktualizujte a znova ju účastníkom odošlite.

Na začiatok stránky

Odstránenie alebo zrušenie schôdze

Platnosť schôdze uplynie 14 dní po plánovanom čase ukončenia, vo Webovom plánovači však môžete schôdzu kedykoľvek odstrániť manuálne, alebo môžete schôdzu zrušiť.

 1. Na karte Moje schôdze kliknite na schôdzu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na stránke s podrobnosťami schôdze kliknite na kartu Odstrániť schôdzu.

 3. V okne potvrdenia kliknite na položku Áno.

  Dôležité:  Keďže Webový plánovač kalendár automaticky neaktualizuje, musíte odoslať účastníkom oznámenie o zrušení schôdze.

 4. Ak ste žiadosť o schôdzu odoslali vo formáte iCalendar, otvorte pozvánku a kliknite na položku Zrušiť. Príjemcom sa odošle oznámenie o zrušení schôdze.

 5. Ak ste podrobnosti o schôdzi cez Lync skopírovali do štandardnej žiadosti o schôdzu, otvorte pozvánku a kliknite na položku Zrušiť, čím sa pozvaným účastníkom odošle oznámenie o zrušení schôdze.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×