Webový plánovač pre Lync

Webový plánovač pre Lync od spoločnosti Microsoft je webový program, ktorý môžete použiť na vytváranie schôdzí cez Lync, ak nemáte Microsoft Outlook alebo používate iný operačný systém ako Windows. Pomocou Webového plánovača môžete vytvárať nové schôdze, upravovať existujúce schôdze a odosielať pozvánky pomocou svojho obľúbeného e-mailového programu.

Tím technickej podpory vo vašej organizácii vám poskytne meno používateľa a heslo na prihlásenie do Webového plánovača.

Obsah tohto článku

Vytvorenie schôdze cez Lync

V rámci schôdzí cez Lync sú podporované online schôdze aj konferenčné hovory. Účastníci sa môžu pripojiť pomocou počítača alebo cez telefón. Pri pripojení pomocou počítača sa im zobrazí prezentácia a pri pripojení cez telefón budú mať k dispozícii len zvuk.

 1. Prejdite na lokalitu https://sched.lync.com a prihláste sa do Webového plánovača so svojím menom používateľa a heslom.

 2. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť novú schôdzu.

 3. Do poľa Predmet zadajte predmet schôdze.

 4. Miesto konania schôdze môžete nechať na možnosti Schôdza online alebo ak sa niektorí účastníci zúčastnia schôdze osobne, môžete pridať umiestnenie, napríklad konferenčnú miestnosť.

 5. Do poľa Správa napíšte krátku správu alebo program schôdze (voliteľné).

 6. V rozbaľovacom zozname vyberte časové pásmo schôdze.

 7. Zadajte začiatok a koniec schôdze (dátum alebo čas) v poliach Začiatok a Koniec.

 8. V predvolenom nastavení môže každý vrátane ľudí mimo vašej spoločnosti obísť čakáreň – virtuálne miesto na čakanie, z ktorého môžete prijímať osoby alebo odmietnuť ich prístup. Informácie o tom, ako tieto možnosti upraviť, nájdete v časti Prístup a Prezentujúci.

 9. V predvolenom nastavení má každá pozvaná osoba z vašej organizácie povolenia prezentujúceho. Informácie o tom, ako tieto možnosti upraviť, nájdete v časti Prístup a Prezentujúci.

 10. V časti Účastníci a zvuk pridajte do dostupného poľa mená účastníkov oddelené bodkočiarkou (;).

 11. Kliknutím na položku Skontrolovať mená skontrolujte, či máte správne mená. Pri pozvaniach externých účastníkov mimo vašej spoločnosti zadajte úplnú e-mailovú adresu, napríklad mailto:contoso@contoso.com.

Poznámka: Webový plánovač neoveruje dostupnosť účastníkov ani konferenčných miestností.

 1. Ak vaše konto nastavil poskytovateľ služieb audiokonferencie, v pozvaní na schôdzu bude uvedené bezplatné telefónne číslo, platené telefónne číslo a kód používateľa. Účastníci schôdze môžu použiť zvuk počítača alebo sa k schôdzi pripojiť telefonicky, podľa vlastného uváženia.

 2. Kliknite na položku Uložiť.

Odoslanie pozvania účastníkom schôdze

Na odoslanie pozvania na schôdzu použite niektorý z týchto postupov:

Odoslanie pozvania z e-mailového programu

Pri tomto postupe skopírujte podrobnosti o schôdzi z Webového plánovača a prilepte ich do pozvania na schôdzu, ktoré vytvoríte v ľubovoľnom e-mailovom programe.

Tip:  K informáciám o schôdzi môžete získať prístup aj kliknutím na položku umožňujúcu zobrazenie informácií o pripojení k schôdzi na stránke podrobností o schôdzi vo Webovom plánovači.

 1. Po ukončení vytvárania schôdze kliknite na položku Uložiť.

 2. Otvorí sa okno s informáciami o schôdzi.

 3. Zvýraznite podrobnosti o schôdzi vrátane URL adresy schôdze, čísla audiokonferencie a identifikácie konferencie.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na text a potom na položku Kopírovať.

 5. Otvorte ľubovoľný e-mailový program a vytvorte štandardnú žiadosť o schôdzu.

 6. Prilepte do pozvania podrobnosti o online schôdzi programu Lync (skopírované v kroku 4).

 7. Pridajte účastníkov, skontrolujte dátum a čas schôdze, zadajte program schôdze a pozvanie odošlite.

Odoslanie pozvania vo formáte iCalendar

Formát iCalendar umožňuje používateľom rozdielnych e-mailových systémov výmenu informácií z kalendára. Príjemcovia pozvaní vo formáte iCalendar musia mať nainštalovaný softvér podporujúci otvorenie pozvania a odoslanie odpovede.

 1. V časti Moje schôdze vyberte schôdzu podľa predmetu a kliknite na položku Exportovať ako iCalendar.

 2. Po zobrazení výzvy e-mailového programu kliknite na položku Otvoriť.

  Poznámka:  Formát iCalendar obsahuje všetky informácie, ktoré ste pri plánovaní schôdze pridali, ako sú napríklad správa, účastníci, miesto konania schôdze, dátum a čas.

 3. Keď sa otvorí položka kalendára, prepošlite ju ľuďom, ktorých ste pri plánovaní schôdze pridali ako účastníkov.

 4. Pozvaní účastníci potom môžu súbory vo formáte iCalendar otvoriť vo svojom preferovanom e-mailovom programe, napríklad v programe Outlook, Notes, iCal atď.

Prístup a Prezentujúci

Predvolené nastavenia prístupu a prezentujúcich sú optimálne pri pravidelných schôdzach tímov. Možnosti schôdze môžete prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovovali vašim požiadavkám, typu schôdze a účastníkom.

V časti Prístup a Prezentujúci na stránke podrobností o schôdzi vyberte, ktorí účastníci môžu obísť čakáreň a ktorí sa môžu zúčastniť schôdze ako prezentujúci.

Kto obíde čakáreň

Možnosti prístupu

Čo sa stane

Odporúča sa, keď...

Iba organizátor (uzamknuté)

Iba organizátor obíde čakáreň. Všetci ostatní účastníci musia počkať, kým budú prijatí.

Keď nechcete, aby sa účastníkom zobrazil obsah už pred začatím schôdze, alebo keď sa bude diskusia týkať dôverných informácií.

Pozvané osoby z mojej spoločnosti

Osoby, ktoré vo vašej sieti nemajú konto a osoby, ktoré neboli pozvané, budú musieť počkať v čakárni, kým budú prijaté.

Diskusia sa bude týkať dôverných informácií a vy chcete povoliť účasť len určitým osobám z vašej spoločnosti.

Osoby z mojej spoločnosti

Osoby, ktoré vo vašej sieti nemajú konto, budú musieť počkať v čakárni, kým budú prijaté.

Všetci účastníci majú v sieti vašej organizácie konto a diskusia sa nebude týkať dôverných informácií.

Každý vrátane osôb mimo mojej spoločnosti

Nikto nebude čakať v čakárni.

Pozývate aj účastníkov, ktorí nie sú z vašej spoločnosti, a diskusia sa nebude týkať dôverných informácií.

Dôležité:  Účastníci, ktorí sa k schôdzi pripoja telefonicky, sa čakárni schôdze automaticky vyhnú aj v prípade, že je čakáreň povolená.

Kto je prezentujúci

Možnosti prezentujúceho

Kto je prezentujúci

Odporúča sa, keď...

Iba organizátor

Iba osoba, ktorá schôdzu naplánovala.

Prezentácie, pri ktorých účastníci nemusia zasahovať do obsahu schôdze. Počas schôdze môžete určiť ďalších prezentujúcich.

Osoby z mojej spoločnosti

Každý pozvaný účastník, ktorý má konto vo vašej sieti.

Relácie skupinovej práce v rámci organizácie, kde všetci účastníci môžu zdieľať a upravovať obsah schôdze.

Každý vrátane osôb mimo mojej spoločnosti (bez obmedzení)

Každý pozvaný účastník.

Relácie skupinovej práce s účasťou osôb, ktoré vo vašej sieti nemajú konto.

Vybraté osoby

Vy a účastníci, ktorých vyberiete.

Prezentácie s viacerými prezentujúcimi.

Poznámka:  Výberom možnosti Vybraté osoby nemôžete pozvať externých účastníkov ani účastníkov z distribučných zoznamov. Prístupové práva prezentujúceho môžete prideliť len osobám, ktoré sa nachádzajú v konferenčnej miestnosti.

Pripojenie k schôdzi

Na pripojenie k schôdzi môžete použiť prepojenie uvedené v pozvaní alebo kliknúť vo Webovom plánovači na kartu Pripojenie k schôdzi.

 1. V časti Moje schôdze kliknite na svoju schôdzu.

 2. Na stránke podrobností o schôdzi kliknite na kartu Pripojenie k schôdzi.

 3. Otvorí sa program Lync a umožní vám prihlásenie na schôdzu.

Zobrazenie alebo úprava existujúcich schôdzí

Všetky schôdze, ktoré organizujete, sa zobrazia na karte Moje schôdze vo Webovom plánovači. Nezabudnite, že vo Webovom plánovači sa zobrazujú len schôdze, ktoré organizujete, ale nezobrazujú sa schôdze, na ktoré ste pozvaní.

 1. Kliknutím na schôdzu otvorte stránku s podrobnosťami o schôdzi, kde je uvedený stručný súhrn schôdze, zoznam použiteľných kariet a informácie o schôdzi.

 2. Kliknite na položku Upraviť.

 3. Vykonajte požadované zmeny a potom klinite na položku Uložiť.

 4. Kliknite na položku OK v okne oznámenia a skontrolujte upravené informácie.

Dôležité:  Po aktualizácii schôdze musíte aktualizované informácie pozvaným účastníkom odoslať manuálne. Webový plánovač kalendár automaticky neaktualizuje.

 • Ak na odoslanie pozvaní používate formát iCalendar, opätovným kliknutím na položku Exportovať ako iCalendar pozvanie otvorte a odošlite aktualizáciu.

 • Ak ste skopírovali podrobnosti o schôdzi programu Lync do pravidelného pozvania na schôdzu, pridaním nových podrobností schôdze pozvanie aktualizujte a odošlite ho účastníkom znovu.

Odstránenie alebo zrušenie schôdze

Platnosť schôdze uplynie 14 dní po plánovanom čase ukončenia, vo Webovom plánovači však môžete schôdzu kedykoľvek odstrániť manuálne, alebo môžete schôdzu zrušiť.

 1. Na karte Moje schôdze kliknite na schôdzu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na stránke s podrobnosťami schôdze kliknite na kartu Odstrániť schôdzu.

 3. V okne potvrdenia kliknite na položku Áno.

  Dôležité: Pretože Webový plánovač kalendár automaticky neaktualizuje, musíte odoslať účastníkom oznámenie o zrušení schôdze.

 4. Ak odosielate pozvania vo formáte iCalendar, otvorte pozvanie a kliknite na položku Zrušiť. Pozvaným účastníkom sa tým odošle oznámenie o zrušení schôdze.

 5. Ak ste skopírovali podrobnosti schôdze programu Lync do pravidelného pozvania na schôdzu, otvorte pozvanie a potom kliknite na položku Zrušiť, čím sa pozvaným účastníkom odošle oznámenie o zrušení schôdze.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×