Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie XNPV v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti čistú súčasnú hodnotu plánu hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný. Ak chcete vypočítať čistú súčasnú hodnotu pravidelných hotovostných tokov, použite funkciu NPV.

Syntax

XNPV(sadzba; hodnoty; dátumy)

Syntax funkcie XNPV obsahuje nasledovné argumenty:

 • Sadzba    Povinný argument. Diskontná sadzba, aplikovaná na hotovostné toky.

 • Hodnoty    Povinný argument. Séria hotovostných tokov zodpovedajúcich splátkovému kalendáru zadanému argumentom dátumy. Prvá splátka je voliteľná a zodpovedá nákladom alebo platbe, ktorá nastáva na začiatku investície. Ak je prvá hodnota náklad alebo platba, musí to byť záporná hodnota. Všetky nasledujúce platby sú diskontované na základe roka s 365 dňami. Séria hodnôt musí obsahovať aspoň jednu kladnú a jednu zápornú hodnotu.

 • Dátumy    Povinný argument. Splátkový kalendár zodpovedajúci hotovostným platbám. Prvý dátum splátky určuje začiatok splátkového kalendára. Všetky ostatné dátumy musia byť po tomto dátume, ale môžu byť v ľubovoľnom poradí.

Poznámky

 • Microsoft Excel dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 má poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39 448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Čísla v dátumoch sú skrátené na celé čísla.

 • Ak niektorý z argumentov nie je číselná hodnota, funkcia XNPV vráti #VALUE! .

 • Ak niektoré z čísel v dátumoch nie je platným dátumom, funkcia XNPV vráti #VALUE! .

 • Ak niektoré z čísel v dátumoch predchádza počiatočnému dátumu, funkcia XNPV vráti #NUM! .

 • Ak hodnoty a dátumy obsahujú rôzny počet hodnôt, funkcia XNPV vráti #NUM! .

 • Funkcia XNPV sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  Rovnica

  kde:

  • di = i. alebo posledný dátum platby.

  • d1 = 0. dátum platby.

  • Pi = i. alebo posledná platba.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Hodnoty

Dátumy

-10 000 EUR

1/1/2008

2 750 EUR

3/1/2008

4 250 EUR

10/30/2008

3 250 EUR

2/15/2009

2 750 EUR

4/1/2009

Vzorec

Popis

Výsledok

=XNPV(0,09; A2:A6; B2:B6)

Čistá súčasná hodnota investície pri vyššie uvedených nákladoch a návratnosti. Diskontná sadzba pre hotovostné toky je 9 percent.

2 086,65 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×