Základné údaje o tvaroch: zmena veľkosti, formátovanie a presun tvarov a pridanie textu do tvarov

Základné údaje o tvaroch: zmena veľkosti, formátovanie a presun tvarov a pridanie textu do tvarov

Typy tvarov

Jednorozmerné (1-D)

Jednorozmerný tvar sa správa ako čiara.

Dvojrozmerné (2-D)

Dvojrozmerný tvar sa správa ako obdĺžnik.

Výber jedného alebo viacerých tvarov

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A môžete vybrať všetky tvary na strane. Ak chcete vybrať menší počet tvarov na strane, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Výber jedného tvaru:

 1. Kliknite na tvar.

 2. Na vybratom tvare sa zobrazia rukoväti výberu.

Výber viacerých tvarov potiahnutím oblasti myšou

 1. Kliknite na stranu a potiahnite myšou.

  Zobrazí sa oblasť výberu.

 2. Následne myšou potiahnite oblasť výberu tak, aby ohraničovala všetky tvary, ktoré chcete vybrať.

  Vybraté tvary sú ohraničené dočasným poľom s rukoväťami.

Výber viacerých tvarov kliknutím na každý tvar jednotlivo

 • Podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na každý tvar, ktorý chcete vybrať.

  Vybraté tvary sú ohraničené dočasným poľom s rukoväťami.

Presun tvaru

Premiestnenie tvaru presunutím myšou

 • Kliknite na tvar a počas presúvania tvaru na nové miesto podržte stlačené tlačidlo myši.

Premiestnenie tvaru pomocou klávesov so šípkami

 1. Kliknutím vyberte tvar, ktorý chcete premiestniť.

 2. Stlačením jedného alebo viacerých klávesov so šípkami posúvajte tvar v smere, ktorý je označený na týchto klávesoch so šípkami.

  Tvar s veľkosťou jedného pixela môžete premiestňovať po jednom, a to podržaním klávesu Shift a súčasným stláčaním klávesu so šípkou.

Pridanie textu do tvaru

Pridanie textu do tvaru

 1. Vyberte tvar.

 2. Začnite písať.

  Keď začnete písať, keď je vybratý tvar, Visio na úpravu textu a priblíženie tvaru (ak zobrazenie ešte nebolo zväčšené).

 3. Ak už nechcete pridávať text, stlačte kláves Esc alebo kliknite mimo tvaru.

  Visio obnoví pôvodné zobrazenie, ak bolo pri písaní automaticky zväčšené.

Úprava textu v tvare

Úprava textu v tvare

 1. Dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete upraviť.

  Visio sa prepne na úpravu a priblíženie tvaru (ak zobrazenie ešte nebolo zväčšené).

 2. Ak už nechcete pridávať text, stlačte kláves Esc alebo kliknite mimo tvaru.

  Visio obnoví pôvodné zobrazenie, ak bolo pri písaní automaticky zväčšené.

Zmena formátovania textu v tvare

 1. Dvakrát kliknite na tvar s textom, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov použite nástroje v skupinách Písmo a Odsek a naformátujte text.

  Prípadne môžete stlačením klávesu F11 otvoriť dialógové okno Text, v ktorom môžete nastaviť viacero typov formátovania textu.

Zmena veľkosti tvaru

Zmena rozmerov tvaru presunutím myšou

 1. Vyberte tvar, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Kliknite a presuňte myšou niektorú z rukovätí výberu, ktoré sa zobrazia na okrajoch a v rohoch.

  Ak chcete zachovať pomer strán tvaru, potiahnite rukoväť v rohu myšou alebo počas posúvania rukoväte podržte stlačený kláves Shift. Visio zobrazuje šírku a výšku vybratého tvaru v stavovom riadku v dolnej časti okna.

Zmena rozmerov tvaru zadaním rozmerov

 1. Na karte Zobrazenie v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a potom kliknite na tlačidlo Veľkosť a pozícia.

 2. Vyberte tvar, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 3. Zadajte hodnoty šírky a výšky tvaru.

  Novú hodnotu uplatníte stlačením klávesu Enter alebo kliknutím na ďalšiu hodnotu.

Formátovanie tvaru

Formátovanie tvaru

 • Kliknite na tvar pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

Otočenie tvaru

Otočenie tvaru presunutím myšou

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete otočiť.

 2. Ukazovateľ myši podržte nad rukoväťou otáčania, kým sa nezmení na kruh ( Ukazovateľ nástroja Otočenie )

 3. Myšou potiahnite rukoväť v požadovanom smere otáčania.

Otočenie tvaru zadaním hodnôt

 1. Na karte Zobrazenie v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a potom kliknite na tlačidlo Veľkosť a pozícia.

 2. Do poľa Uhol zadajte požadovaný uhol a stlačte kláves Enter.

Kopírovanie tvaru

Okrem použitia štandardných klávesových skratiek určených na vystrihovanie a prilepovanie (ako je napríklad Ctrl + C a Ctrl + V) môžete počas ťahania tvaru myšou vytvoriť pomocou nasledujúceho postupu aj jeho duplikát.

Duplikovanie tvaru v kresbe alebo diagrame potiahnutím myšou

 1. Počas ťahania tvaru určeného na duplikovanie myšou podržte stlačený kláves Ctrl.

  Visio pod ukazovateľom myši vytvorí kópiu vybratého tvaru.

 2. Uvoľnením tlačidla myši umiestnite duplikovaný tvar na požadované miesto.

Vyhľadanie príkazov špecifických pre tvary

Zobrazenie príkazov špecifických pre tvary

 • Dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete skontrolovať.

  Visio sa zobrazí kontextová ponuka s príkazmi špecifickými pre tvary. Niektoré z nich môžu byť jedinečné pre typ tvaru, ktorý ste vybrali.

Niektoré tvary majú špeciálne ovládacie rukoväti označené ako Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec , ktoré môžete použiť na úpravu tvaru. Každá ovládacia rukoväť má svoju jedinečnú funkciu v rámci tvaru, v ktorom sa zobrazuje. Vyberte tvar a myšou potiahnite ovládaciu rukoväť.

Zobrazenie funkcie špeciálnej ovládacej rukoväti

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Ukazovateľom myši prejdite nad špeciálnu ovládaciu rukoväť ( Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec ).

  Po chvíli Visio text popisujúci funkciu rukoväti. Rukoväť môžete aj potiahnuť myšou a sledovať tak jej správanie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×