Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite OneNote digitálny Poznámkový blok s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vykonávanie základných poznámok pri vykonávaní úloh, ako je napríklad Otvorenie poznámkového bloku, Pridanie strán a sekcií a zadávanie textu. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa tiež, ako pridať do textu formátovanie, skontrolovať pravopis alebo vytlačiť stránky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

Ak chcete otvoriť OneNote, stlačte kláves s logom Windowsu spolu s klávesmi Shift + N.

Prihlásenie do OneNotu

Po otvorení programu OneNote sa možno budete musieť prihlásiť.

 1. Prejdite do ponuky Súbor, stlačte kombináciu klávesov Alt + F. V Moderátorovi sa ozve: „File menu“ („Ponuka Súbor“). V JAWS sa ozve: „Backstage view. File info tab.“ („Zobrazenie Backstage. Karta Informácie o súbore.“).

 2. Ak chcete prejsť do ponuky kontá , stlačte kláves Y, 2. Počujete: "karta konto".

 3. Ak sa chcete prihlásiť do svojho konta, stlačte kláves S. V moderátorovi sa ozve: "accounts Window" (okno kontá). Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. V ČEĽUSTiach sa ozve: "Account (konto). Prihláste sa do balíka Office.

 4. Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a stlačte kláves ENTER. V moderátorovi sa ozve: "Prihlásiť sa PIN kód. Heslo, úprava textu. V ČEĽUSTiach sa ozve: "Password, Edit (Upraviť). Type in text“ (Úprava predmetu.

 5. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

Otvorenie poznámkového bloku vo OneNote

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu vo OneNote, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa môžete pohybovať medzi poznámkovými blokmi. Ak chcete poznámkový blok vybrať, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok, v navigácii poznámkového bloku opakovane stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve: "Add Poznámkový blok

Vytvorenie sekcie

 1. Novú sekciu v poznámkovom bloku vytvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + T.

 2. Vytvorí sa sekcia, kurzor sa umiestni na kartu sekcie a vy môžete zadať názov sekcie.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter.

  Sekcia sa pomenuje a kurzor sa premiestni do poľa s názvom strany.

Pridanie strany

 1. V prípade viacerých sekcií v poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu sekcie. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete medzi sekciami premiestňovať. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy sekcií. Stlačením klávesu Enter prejdete na sekciu.

 2. Ak chcete pridať stranu na koniec sekcie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N.

 3. Vytvorí sa nová strana, kurzor sa umiestni do poľa určeného pre zadanie názvu strany a vy môžete zadať názov.

Pridanie textu

V poznámkovom bloku pridajte alebo otvorte sekciu alebo stranu a začnite písať.

Tip: Ak chcete otvoriť navigáciu v poznámkovom bloku, stlačte kombináciu klávesov CTRL + G. Ak chcete otvoriť navigáciu sekcie, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + G. Ak chcete otvoriť navigáciu na strane, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + G. Pomocou klávesov so šípkami sa presúvajte medzi položkami a stlačením klávesu ENTER vyberte položku.

Úprava textu

Formátovaný text obsahuje viac informácií a väčšinou je čitateľnejší ako obyčajný text. Nasledujúce úlohy vysvetľujú, ako môžete vo OneNote použiť možnosti základného formátovania textu, ako opraviť pravopisné chyby v texte a ktoré klávesové príkazy môžete použiť pre niektoré základné úlohy upravovania textu.

Formátovanie textu

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + D otvorte ponuku Domov.

 3. Vyberte možnosť formátovania, ako je napríklad:

  • F, F pre písmo

  • F, S pre veľkosť písma

  • A pre formátovanie odseku, ako sú napríklad možnosti zarovnania textu a riadkovania,

  • 1 pre tučné písmo,

  Ak chcete prehľadávať možnosti, použite kláves TAB alebo klávesy so šípkami. Ak chcete vybrať možnosť, stlačte kláves Enter.

Vrátenie alebo zopakovanie akcie

Ak chcete akciu vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z.

Ak chcete akciu zopakovať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Y.

Kopírovanie a prilepenie obsahu

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete kopírovať.

 2. Kopírovanie vykonáte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C.

 3. Skopírovaný obsah prilepíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V.

Kontrola pravopisných chýb

 1. Ak chcete otvoriť tablu korektúry , v OneNote stlačte kláves F7 alebo kombináciu klávesov ALT + R, s. V moderátorovi sa ozve veta s prvou pravopisnou chybou. S ČEĽUSŤami počujete aj pravopis nesprávne napísaného slova.

  Poznámka: Ak nepočujete vetu s pravopisnou chybou, stlačte kláves so šípkou nadol. Počujete: "čítať pôvodné vety". Stlačte kláves Enter.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol môžete prehľadávať návrhy pravopisu. Čítačka obrazovky oznamuje návrhy pri pohybe.

 3. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter. Slovo s pravopisnou chybou sa opraví a vy sa presuniete na ďalšie nesprávne napísané slovo, ak sa nejaké vyskytuje.

 4. Keď kontrola pravopisu dosiahla koniec stránky, ozve sa: "kontrola pravopisu je dokončená." Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Tabla korektúra sa zavrie.

Tlač strany

 1. Na stránke, ktorú chcete vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

 2. Otvorí sa dialógové okno Tlač a Moderátor oznámi aktuálnu možnosť tlače. Ak chcete zmeniť tlačiareň, použite klávesy so šípkami.

  Tip: Ak chcete zmeniť nastavenie tlače, ako je napríklad obojstranná tlač alebo rozloženie tlače či orientácie, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, čím otvoríte dialógové okno Predvoľby tlače.

 3. Ak chcete spustiť tlač, v dialógovom okne Tlač stlačte kombináciu klávesov Alt + T.

  Ak ste vybrali tlačiareň, strana sa vytlačí.

  Ak ste vybrali tlač do súboru, otvorí sa dialógové okno Uložiť tlačový výstup ako. Kurzor sa nachádza v poli Názov súboru.

  • Zadajte názov súboru pre tlačový výstup.

  • Ak chcete zmeniť miesto uloženia tlačového výstupu, použite na pohyb v dialógovom okne dozadu a dopredu kombináciu klávesov Shift + Tab a kláves Tab.

   Ak chcete otvoriť priečinok a vybrať v dialógovom okne umiestnenie alebo tlačidlo, stlačte kláves Enter.

  • Keď budete pripravení, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a vykonajte uloženie. Strana sa vytlačí do súboru.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Môžete použiť OneNote pre Mac digitálny Poznámkový blok s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS, na vykonávanie základných poznámok pri vykonávaní úloh, ako je napríklad Otvorenie poznámkového bloku, Pridanie strán a sekcií a zadávanie textu. Ďalej možno budete chcieť pridať formátovanie textu, skontrolovať pravopis alebo vytlačiť strany.

OneNote pre Mac je navrhnutý špeciálne pre používateľov čítačiek obrazovky. Vďaka novému vzhľadu môžete prechádzať poznámkovými blokmi, časťami a stranami jednoduchšie a efektívnejšie.

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Otvorenie OneNotu

 1. Ak chcete otvoriť OneNote, stlačte kombináciu klávesov Command + F a zadajte onenote.

 2. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Microsoft OneNote application“ (Aplikácia Microsoft OneNote).

 3. Aplikáciu spustite stlačením kombinácie klávesov Command + šípka nadol.

  Poznámka: Ak máte viacero jazykových rozložení klávesnice a chcete získať prístup k OneNote, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + A. V aplikáciáchstlačte kláves M a potom kláves TAB, kým sa neozve: "Microsoft OneNote". Potom stlačte kombináciu klávesov Command + šípka nadol a otvorte aplikáciu.

 4. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Počujete: "panel s ponukami Apple."

 5. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „OneNote menu (Ponuka OneNotu)“. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Sign in (Prihlásiť sa)“, a potom stlačte kláves Enter.

 6. Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Password, secure edit text“ (Heslo, zabezpečená úprava textu).

 7. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Start using OneNote button (Tlačidlo Začíname používať OneNote).“

 8. Stlačte medzerník. OneNote sa otvorí v režime úprav.

  Poznámka: Ak používate konto vašej organizácie, ktoré nie je kontom Microsoft, prihlasovacie kroky sa môžu mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu Smart Card.

Otvorenie poznámkového bloku vo OneNote

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci poznámkových blokov, vo OneNote stlačte kombináciu klávesov Control + G.

 2. Ak sa chcete presúvať medzi poznámkovými blokmi, stlačením klávesu so šípkou nadol otvorte zoznam poznámkových blokov. V rámci zoznamu sa môžete presúvať stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol alebo šípka nahor. Ak chcete vybrať poznámkový blok, stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Tip: Ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + N.

Vytvorenie sekcie

 1. Novú sekciu v poznámkovom bloku vytvoríte stlačením kombinácie klávesov Command + T.

 2. Vytvorí sa sekcia. Kurzor sa umiestni do poľa názov sekcie a môžete zadať názov sekcie.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter. Sekcia je pomenovaná.

Pridanie strany

 1. V prípade viacerých sekcií v poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Control + Shift + G a prejdite na navigáciu v sekcii.

 2. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presúvajte medzi sekciami. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy sekcií.

  Poznámka: Ak sa sekcia, do ktorej chcete pridať stranu, nachádza v skupine sekcií, stlačením medzerníka rozbaľte skupinu sekcií. Potom pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol prejdite na pravú sekciu.

 3. Keď sa nachádzate v správnej sekcii, pridajte stranu stlačením kombinácie klávesov Command + N.

 4. Vytvorí sa nová strana bez názvu. Kurzor sa premiestni do poľa s názvom strany a môžete zadať názov strany.

Pridanie textu

V poznámkovom bloku pridajte alebo otvorte sekciu alebo stranu a začnite písať.

Poznámka: Oblasť s upraviteľným textom na strane je identifikovaná ako „OneNote Page Surface“ (Plocha strany OneNotu), ktorá obsahuje položku „Page title” (Názov strany) a pod ňou položky „Page date“ (Dátum strany) a „Content block“ (Blok s obsahom).

Tip: Ak chcete otvoriť navigáciu v poznámkovom bloku, stlačte kombináciu klávesov Control + G. Ak chcete otvoriť navigáciu sekcie, stlačte kombináciu klávesov Control + SHIFT + G. Ak chcete otvoriť navigáciu na stránke, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + G. Ak chcete prechádzať medzi poznámkovým blokom a stranami, stlačte kláves so šípkou nadol a zadajte zoznam poznámkových blokov alebo strán a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor alebo nadol sa presuňte do zoznamu. Ak sa chcete presúvať medzi sekciami, použite kláves so šípkou nahor alebo nadol a stlačením klávesu ENTER vyberte položku.

Úprava textu

Formátovaný text obsahuje viac informácií a väčšinou je čitateľnejší ako obyčajný text. Nasledujúce úlohy vysvetľujú, ako môžete vo OneNote použiť možnosti základného formátovania textu, ako opraviť pravopisné chyby v texte a ktoré klávesové príkazy môžete použiť pre niektoré základné úlohy upravovania textu.

Formátovanie textu

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať. Ak chcete vybrať text, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkou premiestnite kurzor.

 2. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M.

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Format“ (Formátovať).

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Ak sa chcete vrátiť na danú stranu, stláčajte kláves Esc, kým sa neozve: „Page canvas, <podrobnosti strany>, you are currently on a scrollable area” (Plátno strany, <podrobnosti strany>, práve sa nachádzate v posúvateľnej oblasti).

Tipy: Ak chcete rýchlo formátovať text, najskôr vyberte text a potom použite klávesové skratky. Môžete použiť napríklad tieto skratky:

 • Ak chcete použiť tučné písmo, stlačte kombináciu klávesov Command + B.

 • Ak chcete použiť kurzívu, stlačte kombináciu klávesov Command + I.

 • Ak chcete použiť podčiarknutie, stlačte kombináciu klávesov Command + U.

 • Ak chcete zarovnať text doľava, stlačte kombináciu klávesov Command + L.

 • Ak chcete zarovnať text doprava, stlačte kombináciu klávesov Command + R.

Tip: Ak chcete vymazať všetko formátovanie vo vybratej časti textu, na paneli s ponukami stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Edit" (Upraviť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Clear All formátovanie" (vymazanie všetkého formátovania), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Vrátenie alebo zopakovanie akcie

 • Ak chcete akciu vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov Command + Z.

 • Ak chcete akciu zopakovať, stlačte kombináciu klávesov Command + Y.

Kopírovanie a prilepenie obsahu

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete kopírovať.

 2. Kopírovanie vykonáte stlačením kombinácie klávesov Command + C.

 3. Skopírovaný obsah prilepíte stlačením kombinácie klávesov Command + V.

Kontrola pravopisných chýb

 1. Ak chcete skontrolovať pravopis na celej strane, stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + L otvorte pracovnú tablu Pravopis.

 2. Na table pravopisu stláčaním klávesu Tab prejdite na možnosti a vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte možnosť Ignorovať, ak chcete vynechať aktuálne vybratý text a prejsť na nasledujúcu položku.

  • Vyberte možnosť Pridať, ak chcete aktuálne vybratý text pridať do slovníka, aby OneNote v budúcnosti nerozpoznal toto slovo ako chybu.

  • Vyberte niektorý z návrhov pravopisu v tabuľke Návrhy slov. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol môžete prehľadávať návrhy pravopisu. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje jednotlivé návrhy. Keď ste na návrh, ktorý chcete použiť, stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Change button“ (Tlačidlo Zmeniť).

 3. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením medzerníka. Nesprávne napísané slovo sa opraví a presuniete sa na ďalšie nesprávne napísané slovo, ak sa v texte nejaké vyskytuje.

 4. Po dokončení kontroly pravopisu funkcia VoiceOver oznámi: „The spelling check is complete“ (Kontrola pravopisu je dokončená).

 5. Ak chcete pokračovať v písaní poznámok, stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Keď napíšete slovo, funkcia VoiceOver prečíta práve napísané slovo. Ak OneNote zistí pravopisnú chybu, pred slovom sa ozve aj výraz „misspelled“ (nesprávne napísané).

Tlač strany

 1. Na strane, ktorú chcete vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Command + P.

 2. Otvorí sa dialógové okno Tlačiť a funkcia VoiceOver oznámi „Print“ (Tlačiť). Zameranie sa presunie na aktuálnu možnosť tlačiarne. Ak chcete zmeniť tlačiareň, použite kláves so šípkou nahor alebo nadol. Stlačením medzerníka vyberte danú položku.

 3. Ak chcete zmeniť nastavenie tlače, ako je napríklad obojstranná tlač alebo obrátená orientácia strany, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Show details" (Zobraziť podrobnosti). Potom stlačte medzerník. Ak chcete prejsť na možnosti, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve požadovaná možnosť. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete spustiť tlač, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Print default button" (tlač predvoleného tlačidla). Potom stlačením medzerníka spustite tlač.

 5. Ak chcete tlačiť do PDF súboru, v dialógovom okne tlač stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "tlačidlo ponuky PDF." Ponuku rozbalíte stlačením medzerníka. Pomocou šípky nadol prejdite na položku Uložiť ako PDF.... Otvorí sa dialógové okno. Kurzor sa nachádza v poli s názvom súboru. Ak chcete vybrať miesto uloženia, prejdite na tlačidlo kontextovej ponuky Kde. Uloženie vykonajte stlačením kombinácie klávesov Command + S.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

OneNote pre iOS môžete preskúmať a používať pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS. Zapisujte si poznámky, kamkoľvek idete, a zaznamenávajte skvelé nové nápady v okamihu, ako vám napadnú.

OneNote pre iOS je navrhnutý špeciálne pre používateľov čítačiek obrazovky. Vďaka novému vzhľadu môžete prechádzať poznámkovými blokmi, časťami a stranami jednoduchšie a efektívnejšie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tejto témy

Otvorenie OneNotu

 1. Na domovskej obrazovke telefónu ťahajte jedným prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „OneNote“.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu. Ozve sa: „OneNote, Settings button“ (OneNote, tlačidlo Nastavenie). Zameranie je na zozname Poznámkové bloky, na tlačidle Nastavenie.

Poznámka: Ak sa potrebujete prihlásiť do OneNotu, po výzve zadajte svoje poverenia.

Pokyny na otvorenie poznámkového bloku vo OneNote pre iOS nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote.

Tip: Ak chcete otvoriť Poznámkový blok v OneNote klientovi zOneNote pre web v prehliadači, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: "Edit in OneNote button" (tlačidlo Upraviť v programe OneNote). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pridanie strany

Pridajte novú stranu pre svoje nápady a začnite s vytváraním obsahu v poznámkovom bloku.

Poznámka: Ak chcete z plátna strany prejsť na zoznam Strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Back to page list for <názov sekcie>, back button“ (Späť na zoznam strán pre <názov sekcie>, tlačidlo Naspäť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je teraz na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Strany.

Pridanie neformátovanej strany

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „New page button“ (Tlačidlo Nová strana).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „New page, page title, outline, text field“ (Nová strana, názov strany, prehľad, textové pole).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte názov strany.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na plátno strany. Ozve sa: „Content block“ (Blok s obsahom).

Pridanie strany so zoznamom

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „New page with list button“ (Tlačidlo Nová strana so zoznamom), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je v textovom poli prvej položky zoznamu na strane.

 2. Ak chcete zadať názov strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Untitled list heading“ (Nadpis zoznamu bez názvu), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte názov strany a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Done“ (Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie strany s fotografiou

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New page with photo button“ (Tlačidlo Nová strana s fotografiou), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Vložiť obrázok.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Pridanie obrázka z aplikácie Fotografie

  1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „From library button“ (Tlačidlo Z knižnice). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  2. V aplikácii Fotografie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve možnosť albumu, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  3. V zozname fotografií ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov fotografie, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Use button“ (Tlačidlo Použiť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na novú stranu.

  6. Ak chcete pomenovať novú stranu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Page title“ (Názov strany), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  7. Zadajte názov a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Nasnímanie a pridanie obrázka

  1. Ak chcete pridať novú fotografiu priamo z fotoaparátu telefónu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Take picture button“ (Tlačidlo Nasnímať obrázok).

  2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Spustí sa aplikácia fotoaparátu.

  3. Ak chcete nasnímať obrázok, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Take picture button“ (Tlačidlo Nasnímať obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Use button“ (Tlačidlo Použiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na novú stranu.

  5. Ak chcete pomenovať novú stranu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Page title“ (Názov strany), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Napíšte názov. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie sekcie

Na usporiadanie obsahu alebo na vytvorenie nového bloku poznámok v poznámkovom bloku môžete vytvoriť novú sekciu.

 1. V zozname Sekcie v poznámkovom bloku ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „New section button“ (Tlačidlo Nová sekcia). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte názov novej sekcie a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Done“ (Hotovo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Ak chcete prejsť na zoznam Sekcie zo zoznamu Strany alebo z plátna strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Back to <predchádzajúce zobrazenie zoznamu>, back button“ (Späť na <predchádzajúce zobrazenie zoznamu>, tlačidlo Naspäť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Tento postup opakujte, kým sa neozve: „<Názov poznámkového bloku>, back to notebook list, back button“ (<Názov poznámkového bloku>, späť na zoznam poznámkových blokov, tlačidlo Naspäť). Zameranie je teraz na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Sekcie. Prechod na predchádzajúce zobrazenie zoznamu môžete dosiahnuť aj potiahnutím do tvaru Z dvomi prstami.

Pridanie a úprava textu

Napísaním alebo prediktívnym zadaním textu si rýchlo zapíšete poznámky alebo vykonáte úpravy v texte.

 1. Na strane ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Content block, outline, new line, text field“ (Blok s obsahom, prehľad, nový riadok, textové pole). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Teraz môžete pridať alebo upraviť text v bloku s obsahom.

 2. Po dokončení písania ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Hide keyboard“ (Skryť klávesnicu).

Formátovanie textu

Pre lepšiu čitateľnosť textu môžete použiť základné možnosti formátovania textu v paneli s ponukami rýchlych akcií. Môžete napríklad pridať zoznamy s odrážkami a zoradené zoznamy, použiť tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie a pridať hypertextové prepojenia a prílohy.

 1. Prejdite na blok s obsahom, v ktorom chcete upraviť text, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Teraz je vybratý blok s obsahom a zobrazí sa klávesnica s panelom s ponukami rýchlych akcií.

  Tipy: Na výber textu môžete použiť niektorý z týchto krokov:

  • Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Select“ (Vybrať) alebo „Select all“ (Vybrať všetko), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

  • Otočte rotor funkcie VoiceOver na možnosť „Edit“ (Upraviť), potom ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Select“ (Vybrať) alebo „Select all“ (Vybrať všetko), a nakoniec dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V bloku s obsahom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve možnosť formátovania, ktorú chcete vybrať, napríklad „Bold button“ (Tlačidlo Tučné písmo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena predvoleného typu alebo veľkosti písma

 1. Prejdite na zoznam Poznámkové bloky podľa pokynov v časti Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote. Zameranie sa presunie na tlačidlo Nastavenia v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Nastavenie.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit and view button“ (Tlačidlo Upraviť a zobraziť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  Zmena predvoleného typu písma

  1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Default font <aktuálny predvolený typ písma>“ (Predvolené písmo <aktuálny predvolený typ písma>), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  2. V zozname písem ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve typ písma, ktorý chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected, <typ písma>“ (Vybraté, <typ písma>).

  3. Ak chcete opustiť zoznam písem, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back button“ (Tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Zmena predvolenej veľkosti písma

  1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Default size <aktuálna predvolená veľkosť>“ (Predvolená veľkosť <aktuálna predvolená veľkosť>).

  2. Ak chcete upraviť veľkosť, jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol.

 5. Ak chcete ukončiť nastavenie Úprava a zobrazenie, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Back button“ (Tlačidlo Naspäť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na hlavnú ponuku Nastavenie.

 6. Ak chcete opustiť ponuku Nastavenie, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na tlačidlo Nastavenia v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

Kontrola pravopisných chýb

OneNote umožňuje rýchlo nájsť a opraviť pravopisné chyby, aby ste sa uistili, že vaše strany sú pripravené na zdieľanie s ostatnými. Zapnite kontrolu pravopisu a počúvajte, ako čítačka obrazovky oznamuje pravopisné chyby počas písania alebo čítania blokov s obsahom.

Zapnutie kontroly pravopisu

 1. Prejdite na zoznam Poznámkové bloky podľa pokynov v časti Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote. Zameranie sa presunie na tlačidlo Nastavenie v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Nastavenie.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit and view button“ (Tlačidlo Upraviť a zobraziť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Check spelling, switch button, off“ (Kontrola pravopisu, prepínač, vypnuté).

  Poznámka: Ak je kontrola pravopisu už zapnutá, ozve sa: „Check spelling, switch button, on“ (Kontrola pravopisu, prepínač, zapnuté). Môžete prejsť na posledný krok.

  Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „On“ (Zapnuté).

 5. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back button“ (Tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie späť na tlačidlo Nastavenia v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

Vyhľadanie a oprava pravopisných chýb

 1. Počas písania nástroj kontroly pravopisu oznamuje pravopisné chyby. Ozve sa: „<Napísané slovo>, misspelled“ (<Napísané slovo>, nesprávne napísané).

  Tip: Môžete tiež otočiť rotor funkcie VoiceOver na možnosť Slová a potiahnutím prstom nadol v bloku s obsahom vyhľadať nesprávne napísané slová.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Select menu item“ (Položka ponuky Vybrať), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom. Teraz je vybraté nesprávne napísané slovo.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Show more items“ (Zobraziť ďalšie položky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

 5. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Replace ellipses“ (Nahradiť tri bodky), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom. Otvorí sa zoznam návrhov opráv.

 6. Ak chcete prehľadávať zoznam, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve oprava, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

  Tip: Ak chcete zavrieť kontextovú ponuku, pošúchajte obrazovku tam a späť dvoma prstami.

Vrátenie alebo zopakovanie akcie

Ak ste práve naformátovali text a niečo ste si potom rozmysleli, stačí zatriasť telefónom, čím sa vráti alebo zopakuje akcia.

 1. Zatraste telefónom a ozve sa: „Alert, undo“ (Upozornenie, späť).

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vrátiť akciu späť, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Undo“ (Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zopakovať akciu, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Redo“ (Zopakovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Kopírovanie a prilepenie obsahu

Ak potrebujete premiestniť časť textu na iné miesto, môžete text skopírovať a prilepiť ho inde.

Kopírovanie a prilepenie textu

 1. V bloku s obsahom, z ktorého chcete kopírovať text, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Ak chcete vybrať text, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Select“ (Vybrať) alebo „Select all“ (Vybrať všetko), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Copy“ (Kopírovať), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

 4. Prejdite na blok s obsahom, do ktorého chcete prilepiť skopírovaný obsah, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Paste“ (Prilepiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

  Tip: Ak chcete zavrieť kontextovú ponuku, pošúchajte obrazovku dvoma prstami.

Kopírovanie a prilepenie obrázka

 1. V bloku s obsahom ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi obrázok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Copy“ (Kopírovať), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

 4. Prejdite na blok s obsahom, do ktorého chcete prilepiť skopírovaný obsah, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Paste“ (Prilepiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

So vstavanou čítačkou obrazovky TalkBack pre Android môžete v digitálnom poznámkovom bloku programu OneNote vykonávať bežné úlohy pri zapisovaní poznámok, napríklad otvoriť poznámkový blok, pridávať strany a sekcie alebo zadávať text.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Obsah tejto témy

Otvorenie OneNotu

Poznámka: Do aplikácie OneNote sa môžete prihlásiť pomocou konta Microsoft alebo pomocou pracovného či školského konta.

 1. V telefóne potiahnite dvomi prstami doprava alebo doľava, čím prejdete na domovskú obrazovku s aplikáciou OneNote pre Android.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „OneNote“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Enter your email, phone, or Skype name, edit box“ (Zadajte e-mail, telefón alebo meno v Skype, textové pole). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu konta, ktoré chcete použiť.

 4. Prejdite na tlačidlo Next nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu klávesnice a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Connecting“ (Pripája sa).

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa (podľa typu konta) neozve „Password, edit box“ (Heslo, textové pole) alebo „Password, enter password“ (Heslo, zadajte heslo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo.

 7. Prejdite na tlačidlo Go nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu klávesnice a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak sa ozve „Allow OneNote to access your contacts“ (Povoliť OneNotu prístup ku kontaktom), ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Allow button“ (Tlačidlo Povoliť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak sa ozve „OneNote badge“ (Symbol OneNote), ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Later button“ (Tlačidlo Neskôr). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak sa ozve „Navigate up button“ (Prejsť nahor), prihlásenie prebehlo úspešne a OneNote otvoril zoznam s vašimi poznámkami. Dvojitým ťuknutím na obrazovku sa presuňte na hlavné zobrazenie aplikácie OneNote pre Android.

Otvorenie poznámkového bloku

Ak chcete otvoriť nedávno používaný poznámkový blok, stranu alebo sekciu, v hlavnom zobrazení ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Recent Notes, pick in list“ (Zoznam Naposledy použité poznámky), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť názov požadovanej časti, a potom ju otvorte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Ak chcete otvoriť konkrétny poznámkový blok, v hlavnom zobrazení ťahajte doprava, kým sa neozve „Notebooks heading“ (Nadpisy poznámkových blokov), potom ťahajte doľava, kým nenájdete požadovaný poznámkový blok. Napokon dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie sekcie

Ak chcete zlepšiť prehľadnosť svojich poznámkových blokov, rozdeľte ich do sekcií.

 1. Otvorte poznámkový blok, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „New section button“ (Tlačidlo Nová sekcia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Create a new section, Section name, edit box“ (Vytvoriť novú sekciu, textové pole Názov sekcie).

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov sekcie.

 3. Prejdite na tlačidlo Done nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu klávesnice a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Create button“ (Tlačidlo Vytvoriť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Section created, OneNote“ (Bola vytvorená sekcia, OneNote).

  Nová sekcia sa pridá ako posledná sekcia poznámkového bloku. Obsahuje jednu stranu bez názvu.

 5. Ak sa chcete vrátiť na hlavné zobrazenie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Tlačidlo Prejsť nahor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie textu na stranu

 1. Otvorte poznámkový blok, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť názov sekcie, do ktorej chcete písať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete stranu, na ktorú chcete pridať text, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options, button“ (Ďalšie možnosti, tlačidlo), znova potiahnite prstom doprava a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte na stranu text.

 5. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

 6. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie sekcie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Tlačidlo Prejsť nahor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Opätovným dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite na zobrazenie poznámkového bloku.

Pridanie strany

Namiesto vytvorenia príliš dlhej prvej strany radšej do sekcie pridajte viac strán.

 1. Otvorte poznámkový blok, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť názov sekcie, do ktorej chcete pridať stranu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „New text page button“ (Tlačidlo Nová textová strana), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „New page added“ (Bola pridaná nová strana).

 3. Zameranie je na strane, ktorú ste práve pridali. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte na stranu text.

 4. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

 5. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie sekcie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Tlačidlo Prejsť nahor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Opätovným dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite na zobrazenie poznámkového bloku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na čítanie strán vo OneNote

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Použite OneNote digitálny Poznámkový blok s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vykonávanie základných úloh, ako je napríklad Otvorenie poznámkového bloku, Pridanie strán a sekcií a zadávanie textu. Testovali sme ju s čítačkami Moderátora a JAWS, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa aj o tom, ako pridať do textu formátovanie alebo vytlačiť stránky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

 1. Skontrolujte, či ste prihlásení do konta Microsoft na svojom zariadení.

 2. Ak chcete otvoriť OneNote pre Windows 10, stlačte kláves s logom Windows, zadajte výraz OneNotea potom stlačte kláves ENTER.

Otvorenie poznámkového bloku

 1. V OneNote stlačte kombináciu klávesov CTRL + G a otvorte navigáciu v poznámkovom bloku.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa môžete pohybovať medzi poznámkovými blokmi. Ak chcete poznámkový blok vybrať, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok, v navigácii poznámkového bloku opakovane stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve: "Add Poznámkový blok

Vytvorenie sekcie

 1. Otvorte Poznámkový blok, v ktorom chcete vytvoriť novú sekciu.

 2. Ak chcete vytvoriť novú sekciu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + T.

  Vytvorí sa sekcia. Zameranie sa umiestni do poľa názov novej sekcie. Ozve sa: "názov sekcie textové pole."

 3. Zadajte názov sekcie a potom stlačte kláves ENTER. Sekcia je pomenovaná a zameranie sa nachádza v novej sekcii.

Pridanie strany

 1. V prípade viacerých sekcií v poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu v sekcii. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť názov požadovaného oddielu.

 2. Ak chcete pridať stranu na koniec sekcie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N. Vytvorí sa nová strana bez názvu. Zameranie sa presunie na textové pole názvu strany.

 3. Zadajte názov strany a stlačte kláves ENTER. Stránka je pomenovaná a zameranie sa presunie do oblasti obsahu stránky.

Pridanie textu

 1. V sekcii stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + G, čím sa otvorí navigácia strany.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná strana, a potom stlačte kláves ENTER. Zameranie sa presunie na textové pole názvu strany.

 3. Ak chcete presunúť zameranie na oblasť obsahu, stlačte raz kláves Tab. Ozve sa: „Content block“ (Blok s obsahom).

 4. Ak chcete pridať text, začnite písať.

Úprava textu

Formátovaný text obsahuje viac informácií a väčšinou je čitateľnejší ako obyčajný text. Nasledujúce úlohy vysvetľujú, ako môžete vo OneNote pre Windows 10 použiť možnosti základného formátovania textu a ktoré klávesové skratky môžete použiť pri základnom upravovaní textu.

Formátovanie textu

 1. Stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT a pomocou klávesov so šípkami vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + D otvorte ponuku Domov.

 3. Ak chcete vybrať možnosť formátovania, stlačte kláves so šípkou nadol a potom sa pomocou klávesov so šípkou môžete presúvať jednotlivými možnosťami. Ak chcete rozbaliť niektorú z možností alebo ju vybrať, stlačte kláves medzerníka. Ak chcete rýchlo použiť formátovanie textu, môžete použiť aj tieto klávesové skratky:

  • Ak chcete zväčšiť veľkosť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + ľavá hranatá zátvorka (>).

  • Ak chcete zmenšiť veľkosť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + pravá hranatá zátvorka (<).

  • Ak chcete použiť tučný text, stlačte kombináciu klávesov CTRL + B.

  • Ak chcete použiť kurzívu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + I.

  • Ak chcete použiť podčiarknutý text, stlačte kombináciu klávesov CTRL +.

  • Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + H zvýraznite text žltou farbou.

  • Ak chcete použiť horný index, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + znamienko rovnosti (=).

  • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + L zarovnanie doľava alebo CTRL + R na zarovnanie textu doprava.

Tip: Ak chcete vymazať všetko formátovanie vo vybratej časti textu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + N.

Vrátenie akcie späť

Ak chcete akciu vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z.

Kopírovanie a prilepenie obsahu

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete kopírovať.

 2. Kopírovanie vykonáte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C.

 3. Skopírovaný obsah prilepíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V.

Kontrola pravopisných chýb

Poznámka: Funkcia opráv pravopisu funguje s moderátorom, ale nefunguje s ČEĽUSŤami.

 1. V OneNote stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "current page" (aktuálna strana).

 2. Pomocou klávesov so šípkami prejdite na začiatok obsahu, v ktorom chcete skontrolovať pravopisné chyby.

 3. Stlačte kláves SR + L a prečítajte si text o jedno slovo naraz. Keď sa ozve nesprávne napísané slovo, ozve sa "nesprávne napísané", za ním nasleduje slovo.

 4. Ak chcete zobraziť návrhy pravopisu pre nesprávne napísané slovo, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10. Ozve sa "korektúra", za ktorou nasleduje prvý návrh.

 5. Ak chcete prehľadávať návrhy, použite klávesy so šípkami nahor a nadol a stlačením klávesu ENTER vyberte požadovanú možnosť.

  Tip: Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku Pridať do slovníka. Ak chcete, aby sa pravopis nezmenil na tento termín, vyberte možnosť ignorovať.

 6. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu pravopisnú chybu, stlačte kláves SR + L, kým sa neozve hlásenie "nesprávne napísané".

Tlač strany

Stránku môžete vytlačiť na papier alebo do súboru. Možnosti, ktoré sú k dispozícii v dialógovom okne Tlačiť , závisia od vybratého tlačového výstupu.

 1. Na stránke, ktorú chcete vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

 2. Otvorí sa dialógové okno Tlač a systém oznámi názov aktuálnej tlačiarne. Ak chcete zmeniť tlačiareň alebo tlačový výstup, použite kláves so šípkou nahor alebo nadol.

 3. Ak chcete zmeniť orientáciu tlače, na výšku alebo na šírku, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Orientation" (Orientácia), a potom pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol vyberte požadovanú orientáciu.

 4. Ak chcete spustiť tlač, v dialógovom okne tlač stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Print button" (tlačidlo Tlačiť). Potom stlačte medzerník.

 5. Ak ste vybrali tlačiareň, strana sa vytlačí.

  Ak ste vybrali tlač do súboru, otvorí sa dialógové okno Uložiť tlačový výstup ako. Kurzor sa nachádza v poli Názov súboru.

  1. Zadajte názov súboru pre tlačový výstup.

  2. Ak chcete zmeniť miesto uloženia tlačového výstupu, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB alebo kláves TAB, čím sa presuniete dozadu alebo dopredu v dialógovom okne. Ak chcete otvoriť priečinok a vybrať v dialógovom okne umiestnenie alebo tlačidlo, stlačte kláves Enter.

  3. Keď budete pripravení, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a vykonajte uloženie. Strana sa vytlačí do súboru.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete vo webovom prehliadači použiť OneNote pre web na vytváranie, otváranie, upravovanie a formátovanie OneNote poznámkových blokov, ktoré ste vytvorili na cloudovom serveri s ktorýmkoľvek zariadením. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Ak má vaša organizácia alebo škola plánMicrosoft 365 alebo SharePoint lokalitu, začnite používať OneNote pre web vytvorením alebo zdieľaním poznámkových blokov v knižniciach na lokalite.

OneNote pre web je zvlášť navrhnutá pre ľudí, ktorí používajú čítačky obrazovky. Vďaka novému vzhľadu môžete prechádzať poznámkovými blokmi, časťami a stranami jednoduchšie a efektívnejšie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate OneNote pre web, odporúčame vám, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote pre web vo webovom prehliadači funguje, klávesové skratky sa odlišujú od tých, ktoré sú v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Všeobecné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a CTRL + O (otvorené) sa tiež používajú vo webovom prehliadači – nie OneNote pre web.

 • Skratka k príkazom: stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite k vyhľadávaniu pomocou funkcie Chcem zistiť a potom zadajte požadovaný príkaz (k dispozícii len v zobrazení Úpravy). Ak chcete prejsť na zoznam výsledkov hľadania, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol a vyberte príkaz, stlačte kláves ENTER.

Obsah tejto témy

Otvorenie OneNotu

Preskúmajte a spoznajte OneNote pre web, aby ste si poznámky zaznamenali so sebou, nech ste kdekoľvek, a zapisovať si tie skvelé nové myšlienky o minútu.

 1. V prehliadači prejdite na OneNote.com.

 2. Na prihlasovacej stránke stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Sign in" (Prihlásiť sa), a stlačte kláves ENTER. Prihláste sa pomocou poverení pracovného alebo školského konta alebo použite konto Microsoft.

 3. Ak sa chcete prihlásiť s kontom Microsoft, stlačte kombináciu klávesov ALT + A. Ak sa chcete prihlásiť pomocou pracovného alebo školského konta, stlačte kombináciu klávesov ALT + N.

Otvorenie poznámkového bloku

Môžete rýchlo otvoriť naposledy použité poznámkové bloky a pokračovať v práci tam, kde ste prestali. Preskúmať a otvoriť môžete aj súkromné a zdieľané poznámkové bloky.

Keď sa prihlásite do OneNote pre web, aplikácia sa otvorí v zobrazení poznámkové bloky a zobrazí sa zoznam naposledy použitých poznámkových blokov.

 1. Ak chcete otvoriť Poznámkový blok, stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve názov poznámkového bloku, ktorý chcete otvoriť. Potom stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak už v zobrazení na úpravy pracujete s poznámkovým blokom a chcete otvoriť iný Poznámkový blok, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Tento panel sa používa na výber poznámkových blokov, sekcií a strán." a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa názov poznámkového bloku. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný Poznámkový blok, a potom stlačte kláves ENTER.

Tip: Ak je k dispozícii, ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok v zobrazení poznámkové bloky , stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "My poznámkové bloky", a potom stlačte kláves ENTER. V poznámkových blokochstláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "New, Link" (nové, prepojenie). Potom stlačte kláves Enter.

Poznámka: Ak používate pracovné alebo školské konto, kroky sa môžu mierne líšiť.

Otvorenie poznámkového bloku v úplnej verzii OneNotu

Plná Počítačová verzia balíka OneNote poskytuje množstvo ďalších možností pri práci s vašimi súbormi. Plnú verziu môžete jednoducho otvoriť z OneNote pre web.

 1. V OneNote pre web otvorte Poznámkový blok, ktorý chcete použiť v úplnej počítačovej verzii programu OneNote.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Home Tab item" (položka karty domov), a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Open in OneNote, button" (otvoriť vo OneNote, tlačidlo

 3. Znamená to, že chcete prepnúť aplikácie? otvorí sa dialógové okno s oznámením. Stláčajte kláves so šípkou doľava, kým sa neozve "Yes" (Áno), a potom stlačte medzerník.

 4. Ak sa otvorí dialógové okno s oznámením o zabezpečení programu Microsoft OneNote , stlačte kláves Y. Otvorí sa dialógové okno Prihlásiť sa.

 5. Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "Prihlásiť sa PIN kód. Heslo, úprava textu.

 6. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak používate konto vašej organizácie, ktoré nie je kontom Microsoft, prihlasovacie kroky sa môžu mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu Smart Card.

  Váš Poznámkový blok sa otvorí v OneNote.

Vytvorenie sekcie

Na usporiadanie obsahu alebo na vytvorenie nového bloku poznámok v poznámkovom bloku môžete vytvoriť novú sekciu.

 1. V poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves S logom Windows + N, S. Počujete: "názov sekcie".

 2. Zadajte názov novej sekcie a potom stlačte kláves ENTER.

  Sekcia je pomenovaná a zameranie sa presunie na nový názov stránky. Počujete: "názov stránky, oblasť úprav, názov."

Pridanie strany

Ak si chcete zaznamenať vaše nové nápady alebo poznámky, môžete pre ne pridať stranu.

 1. Ak chcete prejsť na sekciu, do ktorej chcete pridať novú stranu, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "Tento panel sa používa na výber poznámkových blokov, sekcií a strán."

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "list" (Zoznam sekcií), za ktorým nasleduje názov sekcie. Ak chcete vybrať sekciu, použite kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť názov sekcie, do ktorej chcete pridať novú stranu. Potom stlačte kláves Enter.

 3. Vo vybratej časti stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + N, N. Vytvorí sa nová strana bez názvu a zameranie sa presunie do poľa názov strany.

 4. Zadajte názov novej strany.

Pridanie textu

Pri prehľadávaní strán Moderátor oznámi názov ako „page title“ (nadpis strany) a za ním nasledujúci obsah ako „content block“ (blok s obsahom).

 1. Ak chcete prejsť na stránku, na ktorú chcete pridať text, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "Tento panel sa používa na výber poznámkových blokov, sekcií a strán."

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "page list" (zoznam strán) a za ním názov stránky. Ak chcete vybrať stranu, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete použiť, a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Zameranie sa presunie do poľa názov strany a ozve sa: "názov stránky, oblasť úprav, názov." Ak sa chcete presunúť do bloku obsahu a pridať text, stlačte kláves TAB a začnite písať poznámky.

Úprava a formátovanie textu

Ak chcete, aby sa text ľahšie čítal, môžete použiť základné možnosti formátovania textu v OneNote pre web s klávesnicou.

 1. Text, ktorý chcete formátovať, vyberiete stlačením a podržaním klávesu Shift a premiestnením kurzora pomocou klávesov so šípkou.

 2. Ak chcete rýchlo použiť možnosť formátovania, použite tieto klávesové skratky:

  • Ak chcete použiť tučné písmo, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + B.

  • Ak chcete použiť kurzívu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + I.

  • Ak chcete použiť podčiarknutie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + U.

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + bodka.

  • Ak chcete vytvoriť číslovaný zoznam, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + lomka alebo Ctrl + Shift + O.

  • Ak chcete zarovnať text doľava, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + L.

  • Ak chcete zarovnať text doprava, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + R.

  • Ak chcete zvýšiť úroveň zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doprava.

  • Ak chcete znížiť úroveň zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doľava.

 3. Ak chcete vyhľadať ďalšie možnosti formátovania, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Home tab item“ (Položka karta Domov). Stlačte kláves Enter. Otvorí sa karta Domov.

  Ak chcete prehľadávať možnosti na karte, stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB. Čítačka obrazovky oznamuje možnosti pri pohybe. Ak chcete rozbaliť možnosti s podponukami, stlačte kláves ENTER. Ak sa chcete presúvať vo vedľajšej ponuke možností, stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB.

  Na karte Domov môžete napríklad zmeniť typ písma, farbu písma, alebo pridať do textu vopred naformátované štýly.

Vrátenie alebo zopakovanie akcie

Pomocou klávesnice môžete jednoducho vrátiť alebo zopakovať akciu. Ak ste napríklad práve naformátovali text a niečo ste si potom rozmysleli, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z môžete vrátiť formátovanie späť. Ak chcete akciu zopakovať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Y.

Kopírovanie a prilepenie obsahu

Ak potrebujete premiestniť časť textu na iné miesto, môžete text skopírovať a prilepiť ho inde.

 1. Na strane aplikácie OneNote vyberte časť obsahu, ktorú chcete skopírovať, podľa pokynov v časti Úprava a formátovanie textu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C skopírujete výber.

 3. Skopírovaný obsah prilepíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V.

Kontrola pravopisu

Môžete rýchlo nájsť a opraviť pravopisné chyby, aby ste sa uistili, že vaše strany sú pripravené na zdieľanie s ostatnými.

 1. Na strane aplikácie OneNote stlačte kombináciu klávesov Alt + F7. Nesprávne napísané slovo sa v texte zvýrazní. Zameranie sa presunie na kontextovú ponuku s návrhmi správneho pravopisu.

 2. Stláčaním klávesu TAB sa presúvajte medzi návrhmi. Keď sa ozve návrh, ktorý chcete použiť, stlačte kláves Enter.

  Ak nechcete zmeniť aktuálny pravopis, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "ignore Once" (ignorovať raz), a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F7 prejdete na ďalšie nesprávne napísané slovo.

Tlač strany

Ak potrebujete fyzickú kópiu strany, môžete ju vytlačiť. Stranu môžete vytlačiť aj do súboru, ktorý sa uloží v zariadení.

 1. Na stránke, ktorú chcete vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

 2. Otvorí sa dialógové okno Tlač a systém oznámi názov aktuálnej tlačiarne. Ak chcete zmeniť tlačiareň, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

 3. Ak chcete zmeniť orientáciu strany na výšku alebo na šírku, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "orientácia, portrét, rozbaľovacie pole", a potom stlačte kláves ENTER.

  Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať.

 4. Ak chcete spustiť tlač, v dialógovom okne tlač stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Print button" (tlačidlo Tlačiť). Stlačte kláves Enter.

  Ak ste vybrali tlačiareň, strana sa vytlačí.

  Ak ste vybrali tlač do súboru, otvorí sa dialógové okno Uložiť tlačový výstup ako. Kurzor sa nachádza v poli Názov súboru. Zadajte názov súboru pre tlačový výstup. Ak chcete zmeniť miesto uloženia tlačového výstupu, stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB a TAB, čím sa presuniete dopredu alebo dozadu v dialógovom okne. Ak chcete otvoriť priečinok a vybrať v dialógovom okne umiestnenie alebo tlačidlo, stlačte kláves Enter. Keď budete pripravení, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a vykonajte uloženie. Strana sa vytlačí do súboru.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×