Základné úlohy vo Worde

Word 2016 je určený na vytváranie dokumentov s profesionálnou kvalitou. Word vám pomáha účinnejšie usporadúvať a vytvárať dokumenty.

Pri vytváraní dokumentu vo Worde sa môžete rozhodnúť, či začnete pracovať s prázdnym dokumentom alebo si pomôžete šablónou. Ďalej je už základný postup pri vytváraní a zdieľaní dokumentov rovnaký. A účinné nástroje Wordu na úpravu a revíziu vám môžu pomôcť spolupracovať s ostatnými na zdokonalení vášho dokumentu.

Tip:  Informácie o nových funkciách nájdete v téme Čo je nové vo Worde 2016.

Vytvorenie dokumentu

Často je jednoduchšie vytvoriť nový dokument zo šablóny ako začať s prázdnou stranou. Wordové šablóny s motívmi a štýlmi sú pripravené na použitie. Stačí už len pridať obsah.

Pri každom spustení Wordu si môžete z galérie vybrať šablónu, kliknúť na niektorú kategóriu a zobraziť si ďalšie šablóny alebo vyhľadávať šablóny online.

Ak chcete získať detailnejší pohľad na ľubovoľnú šablónu, kliknite na ňu a otvorí sa veľká ukážka.

Ak chcete šablónu radšej použiť, kliknite na položku Prázdny dokument.

Domovská obrazovka Wordu

Otvorenie dokumentu

Pri každom spustení Wordu sa v ľavom stĺpci zobrazí zoznam naposledy použitých dokumentov. Ak tam nie je hľadaný dokument, kliknite na príkaz Otvoriť iné dokumenty.

Zobrazenie zoznamu naposledy použitých dokumentov.

Ak ste už spustili Word, kliknite na položky Súbor > Otvoriť a potom vyhľadajte umiestnenie súboru.

Pri otváraní dokumentu vytvoreného v starších verziách Wordu sa v záhlaví okna dokumentu zobrazí text Režim kompatibility. Pracovať môžete v tomto režime alebo môžete dokument inovovať tak, aby používal Word 2016. 

Uloženie dokumentu

Ak ukladáte dokument prvý raz, postupujte takto:

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Vyhľadajte požadované umiestnenie na uloženie dokumentu.

  Poznámka: Ak chcete uložiť dokument do svojho počítača, vyberte priečinok v časti Počítač alebo kliknite na položku Prehľadávať. Ak chcete uložiť dokument online, vyberte online umiestnenie v časti Uložiť ako alebo kliknite na položku Pridať miesto. Ak sú vaše súbory online, môžete zdieľať, poskytnúť odozvu a spolupracovať na nich v reálnom čase.

 3. Kliknite na príkaz Uložiť.

  Poznámka: Word ukladá súbory automaticky vo formáte .docx. Ak chcete dokument uložiť v inom formáte ako v .docx, kliknite na zoznam Uložiť vo formáte a potom vyberte požadovaný formát súboru.

Ak chcete uložiť dokument počas práce s ním, kliknite na príkaz Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Ikona Uložiť zobrazená na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Čítanie dokumentov

Otvorte dokument v režime čítania, v ktorom sa skryje väčšina tlačidiel a nástrojov, a vy sa tak môžete pohrúžiť do čítania bez toho, aby vás čokoľvek rozptyľovalo.

Režim čítania

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete čítať.

  Poznámka:  Niektoré dokumenty sa automaticky otvoria v režime čítania, napríklad chránené dokumenty alebo prílohy.

 2. Kliknite na položky Zobraziť > Režim čítania.

 3. Ak sa chcete presúvať medzi stránkami v dokumente, postupujte takto:

  • Kliknite na šípky na ľavej a pravej časti strán.

  • Na klávesnici stlačte klávesy Page Down a Page Up alebo klávesy medzerník a Backspace. Môžete použiť aj klávesy so šípkami alebo koliesko myši.

  • Ak používate dotykové zariadenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

   Tip:  Ak chcete znovu upraviť dokument, kliknite na položky Zobraziť > Upraviť dokument.

Sledovanie zmien

Ak na dokumente spolupracujete s ďalšími používateľmi alebo ak dokument upravujete sami, po zapnutí možnosti Sledovať zmeny sa bude zobrazovať každá zmena. Word označí všetky pridané, odstránené a premiestnené položky a zmeny vo formátovaní.

 1. Otvorte dokument na revíziu.

 2. Kliknite na kartu Revízia, na tlačidlo Sledovať zmeny a vyberte položku Sledovať zmeny.

  Zvýraznené možnosti dostupné po kliknutí na tlačidlo Sledovať zmeny

Ďalšie informácie nájdete v článku Sledovanie zmien.

Tlač dokumentu

Na jednom mieste môžete zobraziť vzhľad vášho dokumentu pri tlači, nastaviť možnosti tlače a vytlačiť súbor.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť.

  Tlač v zobrazení Backstage

 2. Postupujte takto:

  • V časti Tlačiť zadajte do poľa Kópie požadovaný počet kópií.

  • Presvedčte sa, či je v časti Tlačiareň vybratá požadovaná tlačiareň.

  • V časti Nastavenia sa vyberú predvolené nastavenia tlače pre tlačiareň. Ak chcete nastavenie zmeniť, jednoducho naň kliknite a potom vyberte nové nastavenie.

 3. Ak ste s nastaveniami spokojní, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Podrobné informácie nájdete v téme Vytlačenie dokumentu.

Viac ako len základy

Ďalšie informácie o základoch používania Wordu nájdete v téme Čo je nové vo Worde 2016.

Na začiatok stránky

Vo Word pre web môžete pomocou webového prehliadača vytvárať, zobrazovať a upravovať osobné dokumenty uložené vo OneDrive. Ak má vaša organizácia alebo škola plánMicrosoft 365 lokalitu SharePoint, začnite používať Word pre web vytvorením alebo uložením dokumentov do knižníc na lokalite. Uloženie zmien

Word ukladá zmeny automaticky. Pozrite sa na stavový riadok v ľavom dolnom rohu Word pre web. Bude sa tam zobrazovať buď stav Uložené, alebo Ukladá sa.

Obrázok stavového riadka vo Worde Online

Zdieľanie dokumentov online

Keďže je dokument online, môžete ho zdieľať tak, že namiesto prílohy e-mailu pošlete prepojenie. Ľudia si ju môžu prečítať vo webovom prehliadači alebo mobilnom zariadení.

Kliknite na položky Súbor > Zdieľať > Zdieľať s ľuďmi.

Obrázok tlačidla Zdieľať s ľuďmi vo Worde Online

Komentovanie v prehliadači

Bublina s komentárom sa v dokumente zobrazí na mieste, kde bol vytvorený.

Obrázok bubliny s komentárom v aplikácii Word Web App

Odpovedzte na komentáre a skontrolujte položky, ktoré ste riešili vy.

Postupnosť komentárov vo Worde Online

Upravovanie v prehliadači

Ak skúsite písať do dokumentu a nič sa nestane, pravdepodobne sa nachádzate v zobrazení na čítanie. Prepnutie na zobrazenie na úpravy: Kliknite na položky Upraviť dokument > Upraviť v Word pre web.

Obrázok príkazu Upraviť v aplikácii Word Web App

Zadajte a naformátujte text, pridajte obrázky, upravte rozloženie strany a podobne. Rozšírené možnosti úpravy nájdete po kliknutí na položku Otvoriť vo Worde.

Položka Otvoriť vo Worde zo zobrazenia na úpravy vo Worde Online

Spolupráca na tom istom dokumente

Ak chcete spolupracovať vo Word pre web, upravte dokument ako zvyčajne. Ak ho upravujú aj iní používatelia, Word pre web vás upozorní na ich prítomnosť. Kliknutím na pás s nástrojmi môžete zobraziť všetkých používateľov, ktorí aktuálne na dokumente pracujú.

Autori vo Worde Online

Kliknutím na meno autora prejdete na miesto, na ktorom v dokumente pracuje. Zmeny vykonávané jednotlivými autormi sa zobrazujú priebežne. Môžu pracovať v programe Word pre web, Worde 2010 alebo novšej verzie, prípadne vo Worde for Mac 2011.

Pridanie hlavičky alebo päty

Prejdite na položky Vložiť > Hlavička a päta a do dokumentu pridajte hlavičky a päty.

Image of Header & Footer button in Word Web App

Kliknutím na položku Možnosti vyberte, ako sa majú zobrazovať.

Ponuka Možnosti hlavičky a päty vo Worde Online

Pridanie čísel strán

Kliknite na položky Vložiť > Čísla strán a potom z galérie vyberte, kde sa majú čísla strán zobrazovať.

Galéria Čísla strán vo Worde Online

Výberom možnosti Zahrnúť počet strán zobrazíte číslo aktuálnej strany spolu s celkovým počtom strán (strana X z Y).

Hľadanie a nahradenie textu

Rýchlo vyhľadajte všetky výskyty konkrétneho slova alebo výrazu v dokumente kliknutím na položky Domov > Hľadať (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F). Výsledky sa zobrazia vedľa dokumentu, aby ste výraz videli v kontexte. Kliknutím na výsledok hľadania prejdete na daný výskyt.

Tabla Hľadať vo Worde Online

Kliknutím na položku Nahradiť (alebo stlačením kombinácie klávesov Ctrl + H) nájdite a nahraďte text.

Tlač vo Word pre web

Prejdite na položky Súbor > Tlačiť. Word pre web možnosť vytvorí ukážku dokumentu vo formáte PDF, ktorá zachová všetko rozloženie a formátovanie dokumentu. Odošlite PDF súbor do tlačiarne a vytlačí sa tak, ako očakávate.

Tlačidlo Tlačiť do PDF vo Worde Online

Microsoft Word 2013 je textový procesor určený na vytváranie dokumentov s profesionálnou kvalitou. Word vám pomáha účinnejšie usporadúvať a vytvárať dokumenty.

Pri vytváraní dokumentu v programe Word 2013 najprv vyberte, či začnete pracovať s prázdnym dokumentom alebo si pomôžete šablónou. Pri vytváraní a zdieľaní dokumentov budú odteraz základné kroky rovnaké. Účinné nástroje na úpravu a revíziu vám pomôžu spolupracovať s ostatnými na zdokonalení vášho dokumentu.

Tip: Kurz, ktorý vám pomôže pri vytváraní prvého wordového dokumentu, nájdete v téme Vytvorenie prvého dokumentu vo Worde 2013. Ďalšie informácie o nových funkciách v programe Word 2013 nájdete v téme Čo je nové vo Worde 2013.

Výber šablóny

Často je jednoduchšie vytvoriť nový dokument zo šablóny ako začať s prázdnou stranou. Wordové šablóny s motívmi a štýlmi sú pripravené na použitie. Stačí už len pridať obsah.

Pri každom spustení programu Word 2013 môžete z galérie vybrať šablónu, kliknúť na niektorú kategóriu na zobrazenie obsiahnutých šablón alebo vyhľadávať šablóny online. (Ak však nechcete použiť šablónu, jednoducho kliknite na položku Prázdny dokument.)

Domovská obrazovka Wordu

Ak chcete získať detailnejší pohľad na ľubovoľnú šablónu, jednoducho na ňu kliknite a otvorí sa veľká ukážka.

Na začiatok stránky

Otvorenie dokumentu

Pri každom spustení Wordu sa v ľavom stĺpci zobrazí zoznam naposledy použitých dokumentov. Ak tam nie je hľadaný dokument, kliknite na príkaz Otvoriť iné dokumenty.

Otvorenie ďalších dokumentov

Ak ste už spustili Word, kliknite na položky Súbor > Otvoriť a potom vyhľadajte umiestnenie súboru.

Pri otváraní dokumentu vytvoreného v starších verziách Wordu sa v záhlaví okna dokumentu zobrazí text Režim kompatibility. Pracovať môžete v tomto režime alebo môžete dokument inovovať tak, aby používal nové a vylepšené funkcie Wordu 2013

Na začiatok stránky

Uloženie dokumentu

Ak ukladáte dokument prvý raz, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 3. Vyhľadajte požadované umiestnenie na uloženie dokumentu.

  Poznámka: Ak chcete dokument uložiť do svojho počítača, vyberte priečinok v časti Počítač alebo kliknite na položku Prehľadávať. Ak chcete dokument uložiť online, vyberte umiestnenie v časti Miesta alebo Pridať miesto. Ak sú vaše súbory online, môžete ich zdieľať, poskytnúť pripomienky a spolupracovať na nich v reálnom čase.

 4. Kliknite na príkaz Uložiť.

  Poznámka: Word ukladá súbory automaticky vo formáte .docx. Ak chcete dokument uložiť v inom formáte ako v .docx, kliknite na zoznam Uložiť vo formáte a potom vyberte požadovaný formát súboru.

Ak chcete uložiť dokument počas práce s ním, kliknite na príkaz Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Tlačidlo Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Na začiatok stránky

Čítanie dokumentov

Otvorte dokument vo formáte Read Mode a skryte väčšinu tlačidiel a nástrojov, aby ste sa mohli zahltení v čítaní bez rozptyľovať.

Režim čítania

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete čítať.

  Poznámka:  Niektoré dokumenty sa automaticky otvoria v režime čítania, napríklad chránené dokumenty alebo prílohy.

 2. Kliknite na položky Zobraziť > Režim čítania.

 3. Ak sa chcete presúvať medzi stránkami v dokumente, postupujte takto:

  • Kliknite na šípky na ľavej a pravej časti strán.

  • Na klávesnici stlačte klávesy Page Down a Page Up alebo klávesy medzerník a Backspace. Môžete použiť aj klávesy so šípkami alebo koliesko myši.

  • Ak používate dotykové zariadenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

   Tip: Ak chcete znovu upraviť dokument, kliknite na položky Zobraziť > Upraviť dokument.

Na začiatok stránky

Sledovanie zmien

Ak na dokumente spolupracujete s ďalšími používateľmi alebo ak dokument upravujete sami, po zapnutí možnosti Sledovať zmeny sa bude zobrazovať každá zmena. Word označí všetky pridané, odstránené a premiestnené položky a zmeny vo formátovaní.

 1. Otvorte dokument na revíziu.

 2. Kliknite na kartu Revízia, na tlačidlo Sledovať zmeny a vyberte položku Sledovať zmeny.

Sledovanie zmien

Ďalšie informácie nájdete v článku Sledovanie zmien.

Na začiatok stránky

Tlač dokumentu

Na jednom mieste môžete zobraziť vzhľad vášho dokumentu pri tlači, nastaviť možnosti tlače a vytlačiť súbor.

Tlač v zobrazení Backstage

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. Postupujte takto:

  • V časti Tlačiť zadajte do poľa Kópie požadovaný počet kópií.

  • Presvedčte sa, či je v časti Tlačiareň vybratá požadovaná tlačiareň.

  • V časti Nastavenia sa vyberú predvolené nastavenia tlače pre tlačiareň. Ak chcete nastavenie zmeniť, jednoducho naň kliknite a potom vyberte nové nastavenie.

 3. Ak ste s nastaveniami spokojní, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Podrobnosti nájdete v článku Tlač a ukážka dokumentov.

Viac ako len základy

S dokumentmi môžete ďalej prekračovať základné možnosti, a to vytvorením obsahu alebo uložením dokumentu ako šablóny.

Na začiatok stránky

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Tu je niekoľko základných úloh, ktoré vám pomôžu naučiť sa používať Microsoft Word 2010.

Obsah tohto článku

Čo je Word?

Microsoft Word 2010 je program na spracovanie textu, ktorý je určený na vytváranie dokumentov s profesionálnou kvalitou. S najefektívnejšími nástrojmi na formátovanie dokumentov vám Word pomáha účinnejšie usporadúvať a vytvárať dokumenty. Word obsahuje aj výkonné nástroje na úpravu a úpravu, aby ste mohli jednoducho spolupracovať s ostatnými.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie a použitie šablóny

Word 2010 môžete použiť vstavané šablóny, použiť vlastné šablóny a vyhľadávať na rôznych šablónach, ktoré sú k dispozícii na webe.

Ak chcete vyhľadať a použiť šablónu vo Worde, použite nasledujúci postup:

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový.

 2. V časti Dostupnéšablóny vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť niektorú zo vstavaných šablón, kliknite napoložku Vzorové šablóny , kliknite na šablónu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  • Ak chcete znova použiť nedávno použitá šablónu, kliknite na položku Naposledy použité šablóny, kliknite na šablónu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  • Ak chcete použiť vlastnú šablónu, ktorú ste predtým vytvorili, kliknite na položku Moje šablóny,kliknite na šablónu, ktorú ste vytvorili, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete nájsť šablónu v aplikácii Office.com, v časti Office.comŠablóny kliknite na kategóriu šablón, kliknite na šablónu, kliknite na ju a kliknutím na položku Stiahnuť si stiahnite šablónu z aplikácie Office.com do počítača.

Poznámka: Môžete tiež vyhľadávať šablóny na Office.com priamo vo Worde. Do poľa vyhľadať Office.com šablóny zadajte jeden alebo viacero hľadaných výrazov a potom kliknite na tlačidlo so šípkou na vyhľadávanie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového dokumentu

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Nový.

 2. V časti Dostupné šablónykliknite na položku Prázdny dokument.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

Ďalšie informácie o vytvorení nového dokumentu nájdete v téme Vytvorenie dokumentu.

Na začiatok stránky

Otvorenie dokumentu

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Otvoriť.

 2. Na ľavej table dialógového okna Otvoriť kliknite na jednotku alebo priečinok, ktorý obsahuje dokument.

 3. Na pravej table dialógového okna Otvoriť otvorte priečinok obsahujúci kresbu, ktorú chcete použiť.

 4. Kliknite na dokument a potom kliknite na položku Otvoriť.

Na začiatok stránky

Uloženie dokumentu

Ak chcete uložiť dokument vo formáte, ktorý sa používa vo Worde 2010 a Worde 2007, vykonajte nasledovné:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov dokumentu.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete uložiť dokument tak, aby bol kompatibilný s Wordom 2003 alebo staršími verziami, vykonajte nasledovné kroky:

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete použiť vo Worde 2003 alebo v staršej verzii.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na položku Uložiť ako.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Dokument programu Word 97-2003. Formát súboru sa tak zmení na formát .doc.

 5. Do poľa Názov súboru zadajte názov dokumentu.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie informácie o vytvorení dokumentu, ktorý je kompatibilný s Wordom 2003 alebo staršími verziami, nájdete v téme Vytvorenie dokumentu na používanie v predchádzajúcich verziách programu Word.

Na začiatok stránky

Čítanie dokumentov

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete čítať.

 2. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia dokumentov na položku Čítanie na celú obrazovku

  .

 3. Ak sa chcete presúvať medzi stránkami v dokumente, postupujte takto:

  • Kliknite na šípky v dolných rohoch strán.

  • Na klávesnici stlačte klávesy PAGE DOWN a PAGE UP alebo MEDZERNÍK a BACKSPACE.

  • Kliknite na navigačné šípky v hornej hornej časti obrazovky.

   Tip: Kliknite na položkuMožnosti zobrazenia a potom kliknite na Obrázok tlačidla Dve strany, ak chcete naraz zobraziť dve strany alebo obrazovky.

Ďalšie informácie o zobrazení dokumentov nájdete v téme Čítanie dokumentov vo Worde.

Na začiatok stránky

Sledovanie zmien a vkladanie komentárov

 • Ak chcete zapnúť sledovanie zmien, na karte Revízia kliknite v skupine Sledovanie na položku Sledovať zmeny.

  Podrobnosti o zariadení s možnosťami úplného a selektívneho vymazania

 • Ak chcete vložiť komentár, na karte Revízia kliknite v skupine Komentáre na položku Nový komentár.

Ďalšie informácie o tom, ako sledovať zmeny vykonané počas zmeny, nájdete v téme Sledovanie zmien a vkladanie komentárov.

Na začiatok stránky

Tlač dokumentu

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. Postupujte takto:

  • V častiTlačiť zadajte do poľa Kópie počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

  • V častiTlačiareň skontrolujte, či je vybratá tlačiareň, ktorú chcete použiť.

  • V časti Nastavenia sa vyberú predvolené nastavenia tlače pre tlačiareň. Ak chcete zmeniť nastavenie, kliknite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte nastavenie, ktoré potrebujete.

 3. Ak ste s nastaveniami spokojní, kliknite na položku Tlačiť.

Ďalšie informácie o tlači súboru nájdete v téme Ukážka a tlač súboru.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×