Získanie pomoci pri používaní editora programu Visual Basic for Applications

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) osobám bez znalostí programovania zaznamenávať, vytvárať a upravovať makrá určené na automatizáciu úloh v aplikáciách balíka Office. Tento článok popisuje, kde nájdete pomoc pri používaní programu Visual Basic Editor v aplikácii balíka Office.

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Makrá a kód na položku Visual Basic.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ak ste doteraz pomocníka programu Access VBA nepoužili, zobrazí sa výzva na výber prehliadača, v ktorom chcete pomocníka zobraziť.

 4. Na ľavej table prehliadača v časti Access rozbaľte odkaz na program Access VBA.

 5. Na ľavej table vyhľadajte koncept, postup alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ak ste doteraz pomocníka programu Excel VBA nepoužili, zobrazí sa výzva na výber prehliadača, v ktorom chcete pomocníka zobraziť.

 4. Na ľavej table prehliadača v časti Excel rozbaľte odkaz na program Excel VBA.

 5. Na ľavej table vyhľadajte koncept, postup alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ak ste doteraz pomocníka programu Outlook VBA nepoužili, zobrazí sa výzva na výber prehliadača, v ktorom chcete pomocníka zobraziť.

 4. Na ľavej table prehliadača v časti Outlook rozbaľte odkaz na program Outlook VBA.

 5. Na ľavej table vyhľadajte koncept, postup alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ak ste doteraz pomocníka programu PowerPoint VBA nepoužili, zobrazí sa výzva na výber prehliadača, v ktorom chcete pomocníka zobraziť.

 4. Na ľavej table prehliadača v časti PowerPoint rozbaľte odkaz na program PowerPoint VBA.

 5. Na ľavej table vyhľadajte koncept, postup alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ak ste doteraz pomocníka programu Visio VBA nepoužili, zobrazí sa výzva na výber prehliadača, v ktorom chcete pomocníka zobraziť.

 4. Na ľavej table prehliadača v časti Visio rozbaľte odkaz na program Visio VBA.

 5. Na ľavej table vyhľadajte koncept, postup alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ak ste doteraz pomocníka programu Word VBA nepoužili, zobrazí sa výzva na výber prehliadača, v ktorom chcete pomocníka zobraziť.

 4. Na ľavej table prehliadača v časti Word rozbaľte odkaz na program Word VBA.

 5. Na ľavej table vyhľadajte koncept, postup alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na karte Databázové nástroje kliknite v skupine Makro na položku Visual Basic.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ak ste doteraz pomocníka programu Access VBA nepoužili, zobrazí sa výzva na výber prehliadača, v ktorom chcete pomocníka zobraziť.

 4. Na ľavej table prehliadača v časti Access rozbaľte odkaz na program Access VBA.

 5. Na ľavej table vyhľadajte koncept, postup alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ak ste doteraz pomocníka programu Excel VBA nepoužili, zobrazí sa výzva na výber prehliadača, v ktorom chcete pomocníka zobraziť.

 4. Na ľavej table prehliadača v časti Excel rozbaľte odkaz na program Excel VBA.

 5. Na ľavej table vyhľadajte koncept, postup alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ak ste doteraz pomocníka programu Outlook VBA nepoužili, zobrazí sa výzva na výber prehliadača, v ktorom chcete pomocníka zobraziť.

 4. Na ľavej table prehliadača v časti Outlook rozbaľte odkaz na program Outlook VBA.

 5. Na ľavej table vyhľadajte koncept, postup alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ak ste doteraz pomocníka programu PowerPoint VBA nepoužili, zobrazí sa výzva na výber prehliadača, v ktorom chcete pomocníka zobraziť.

 4. Na ľavej table prehliadača v časti PowerPoint rozbaľte odkaz na program PowerPoint VBA.

 5. Na ľavej table vyhľadajte koncept, postup alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ak ste doteraz pomocníka programu Visio VBA nepoužili, zobrazí sa výzva na výber prehliadača, v ktorom chcete pomocníka zobraziť.

 4. Na ľavej table prehliadača v časti Visio rozbaľte odkaz na program Visio VBA.

 5. Na ľavej table vyhľadajte koncept, postup alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Ak ste doteraz pomocníka programu Word VBA nepoužili, zobrazí sa výzva na výber prehliadača, v ktorom chcete pomocníka zobraziť.

 4. Na ľavej table prehliadača v časti Word rozbaľte odkaz na program Word VBA.

 5. Na ľavej table vyhľadajte koncept, postup alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu obrazovky.

 1. Na karte Databázové nástroje kliknite v skupine Makro na položku Visual Basic.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte spôsob, vlastnosť, funkciu, príkaz, alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte spôsob, vlastnosť, funkciu, príkaz, alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic.

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte spôsob, vlastnosť, funkciu, príkaz, alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte spôsob, vlastnosť, funkciu, príkaz, alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte spôsob, vlastnosť, funkciu, príkaz, alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Ak sa karta Vývojár nezobrazuje:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom v časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic for Applications.

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte spôsob, vlastnosť, funkciu, príkaz, alebo objekt, s ktorým potrebujete poradiť, alebo zadajte dotaz.

 1. Na karte Databázové nástroje kliknite v skupine Makro na položku Visual Basic.

 2. V programe Visual Basic Editor v ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic.

 3. V okne Pomocník kliknite na položku Access – referencia VBA.

 4. V poli Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať zadajte spôsob, vlastnosť, funkciu, príkaz, alebo objekt, ku ktorému chcete získať pomoc, alebo zadajte dotaz.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Karta Vývojár sa nezobrazuje

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

  2. Kliknite na položku Obľúbené a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

   Poznámka: Pás s nástrojmi je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent.

 2. V ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic.

 3. V poli Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať zadajte spôsob, vlastnosť, funkciu, príkaz, alebo objekt, ku ktorému chcete získať pomoc, alebo zadajte dotaz.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Karta Vývojár sa nezobrazuje

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

  2. Na karte Ďalšie kliknite na položku Rozšírené možnosti a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

 2. V ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic.

 3. V poli Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať zadajte spôsob, vlastnosť, funkciu, príkaz, alebo objekt, ku ktorému chcete získať pomoc, alebo zadajte dotaz.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Karta Vývojár sa nezobrazuje

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

  2. Kliknite na položku Obľúbené a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

   Poznámka: Pás s nástrojmi je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent.

 2. V ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic.

 3. V poli Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať zadajte spôsob, vlastnosť, funkciu, príkaz, alebo objekt, ku ktorému chcete získať pomoc, alebo zadajte dotaz.

 1. V ponuke Pomocník kliknite na položku Referencie pre vývojárov.

  Spustenie v režime vývojára

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

  2. Na karte Rozšírené začiarknite v časti Rozšírené možnosti políčko Spustiť v režime vývojára.

 2. V okne Pomocník kliknite na položku Jazykové referencie programu Visual Basic for Applications.

 3. V poli Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať zadajte spôsob, vlastnosť, funkciu, príkaz, alebo objekt, ku ktorému chcete získať pomoc, alebo zadajte dotaz.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Visual Basic.

  Karta Vývojár sa nezobrazuje

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

  2. Kliknite na položku Obľúbené a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

   Poznámka: Pás s nástrojmi je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent.

 2. V ponuke Pomocník kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic.

 3. V poli Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať zadajte spôsob, vlastnosť, funkciu, príkaz, alebo objekt, ku ktorému chcete získať pomoc, alebo zadajte dotaz.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×