Začíname s novým OneNotom

Na základe pripomienok od zákazníkov, ktoré sme dostali, sme v najnovších verziách OneNotu pripravili niekoľko aktualizácií navigačného rozhrania. Tento článok obsahuje tipy, ktoré vám pomôžu rýchlo začať.

Poznámka: Nové funkcie navigácie uvedené nižšie sú momentálne k dispozícii na OneNote pre Windows 10 a OneNote pre Mac a čoskoro sa dostanú do OneNote pre web a OneNotu pre iPad. Ak nemáte zapnuté automatické aktualizácie OneNotu alebo aplikácií balíka Office, manuálne vyhľadajte všetky dostupné aktualizácie. Ak chcete mať vždy prístup k najnovším funkciám OneNotu, môžete sa stať insiderom pre Office.

Jednoduchšie rozloženie – viac miesta na poznámky

Okno aplikácie OneNote vo verziách pre Windows a Mac teraz ponúka viac miesta na zapisovanie poznámok vďaka tomu, že poskytuje jednoduchší spôsob ovládania navigačného rozhrania. Môžete sa rozhodnúť zobraziť navigačnú tablu poznámkového bloku, sekcie a strany kedykoľvek ich budete potrebovať, a po dokončení práce ich znova schovať, takže sa môžete sústrediť na prácu, myšlienky či nápady.


Navigačný panel vo OneNote pre Windows 10

 • Na navigačnom tlačidle sa prepínajú Navigačné tably ( Navigačné tlačidlo zapnuté vo OneNote pre Windows 10 ) alebo vyp ( Navigačné tlačidlo vypnuté vo OneNote pre Windows 10 ). Kliknutím naň zobrazíte hierarchiu aktuálneho poznámkového bloku, môžete prepínať medzi stranami, sekciami a poznámkovými blokmi alebo môžete vytvárať sekcie, strany a poznámkové bloky a usporadúvať ich. Opätovným kliknutím na tlačidlo sa navigačné tably skryjú a vrátite sa na aktuálnu stranu.

 • Tlačidlo Hľadať poskytuje vstupný bod, v ktorom môžete vyhľadávať kľúčové slová a frázy na konkrétnych miestach v poznámkach, alebo vo všetkých poznámkových blokoch. Okrem textu môžte vyhľadávať aj akékoľvek značky, ktoré ste na vybrané poznámky použili. Kliknutím na ľubovoľný výsledok hľadania v zozname prejdete na jeho umiestnenie v poznámkach.

 • Tlačidlo Nedávne poznámky zobrazí chronologický zoznam strán, ktoré ste nedávno zobrazili alebo upravili, a tiež sekcie a poznámkové bloky, v ktorých sú uvedené. Je to užitočné vtedy, keď potrebujete rýchlo prepínať medzi stranami v rôznych sekciách alebo v rôznych poznámkových blokoch alebo ak chcete rýchlo pokračovať v zadávaní poznámok v inom počítači alebo zariadení.

  Tip: Tlačidlo posledné poznámky je momentálne k dispozícii iba vo OneNote pre Windows 10. Ak však používate OneNote pre Mac, môžete jednoducho Prehľadávať a otvárať naposledy použité poznámky kliknutím na položku súbor > Otvoriť naposledy na paneli s ponukami.

Získajte rýchly prístup k poznámkovým blokom, sekciám a stranám

Ak ste v minulosti vo svojom počítači alebo zariadení použili OneNote, otvorí sa posledný poznámkový blok so stranou, na ktorej ste pracovali.

Ak chcete zobraziť hierarchiu aktuálneho poznámkového bloku, kliknite na tlačidlo navigácia Navigačné tlačidlo vypnuté vo OneNote pre Windows 10 v ľavom hornom rohu okna aplikácie OneNote. Strany a sekcie v aktuálnom poznámkovom bloku sa zobrazia v dvoch navigačných tablách – sekcie naľavo, strany napravo. Ak chcete prejsť na inú sekciu alebo stranu, kliknite na jej názov.

Sekcie a strany vo OneNote pre Windows 10

Tip: Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši (Windows) alebo stlačiť kláves Control a kliknúť (Mac) na ľubovoľnú stranu alebo sekciu a potom vybrať ďalšie možnosti z ponuky, ktorá sa zobrazí.

Ak chcete prepnúť na iný poznámkový blok, ktorý ste už v minulosti otvorili, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu Poznámkové bloky, ktorá sa zobrazí nad zoznamom sekcií a strán.

Rozbaľovanie zoznamu poznámkových blokov vo OneNote pre Windows 10

V zoznamePoznámkové bloky, ktorý sa zobrazí, kliknite na názov poznámkového bloku, ktorý chcete otvoriť. Ak sa v zozname nezobrazia žiadne ďalšie poznámkové bloky alebo sa vám požadovaný poznámkový blok nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie poznámkové bloky. Otvoria sa ďalšie poznámkové bloky, ktoré sú k dispozícii v cloudovom konte, s ktorým ste momentálne prihlásení do OneNotu.

Zoznamy poznámkových blokov vo OneNote pre Windows 10

Tip: Ak sa požadovaný poznámkový blok nachádza v inom konte, pozrite si časť Prepínanie medzi domácim, pracovným alebo školským kontom nižšie v tomto článku.

Pridanie nových sekcií, strán a poznámkových blokov

Poznámkovým blokom vo OneNote sa nikdy neminie miesto. Do ľubovoľného poznámkového bloku môžete jednoducho pridať ďalšie strany alebo sekcie, môžete pridať nové poznámkové bloky, aby ste si rozdelili prácu podľa predmetov a projektov alebo miesta, kde si robíte poznámky (napríklad doma, v škole alebo v práci).

Začnite kliknutím na tlačidlo navigácia Navigačné tlačidlo vypnuté vo OneNote pre Windows 10 na zobrazenie navigačnej tably a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete v aktuálnom poznámkovom bloku vytvoriť novú sekciu, kliknite na tlačidlo Pridať sekciu v dolnej časti zoznamu sekcií.

 • Ak chcete v aktuálnej sekcii vytvoriť novú stranu, kliknite na tlačidlo Pridať stranu v dolnej časti zoznamu strán.

 • Ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu Poznámkové bloky, ktorá sa zobrazí nad zoznamami sekcií a strán. V zoznamePoznámkové bloky, ktorý sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Pridať poznámkový blok.

Poznámka: Používatelia OneNotu pre Mac môžu na vytváranie nových sekcií, strán a poznámkových blokov použiť aj príkazy Súbor > Nové na paneli s ponukami. OneNote pre Mac a OneNote pre Windows 10 navyše umožňujú vytváranie nových položiek pomocou klávesových skratiek. Ďalšie informácie nájdete v súvisiacich prepojeniach na konci tohto článku.

Rozširovanie alebo zužovanie navigačných tabiel podľa potreby

Môžete jednoducho zmeniť veľkosť navigačných tabiel, takže budú širšie alebo užšie. Je to užitočné, ak sa vám názvy sekcií a strán často zobrazujú skrátené alebo ak chcete počas zobrazovania tabiel navigácie maximalizovať miesto na zapisovanie poznámok.

Zmena veľkosti navigačných tabiel vo OneNote pre Windows 10

 1. Premiestnite kurzor myši nad zvislý okraj napravo od navigačnej tably, ktorej veľkosť chcete zmeniť.

 2. Keď sa zobrazí ukazovateľ s obojsmernou šípkou, kliknite na okraj tably a presuňte ho doľava alebo doprava, kým nebude mať vami požadovanú šírku, potom tlačidlo myši uvoľnite.

Okamžité vyhľadanie poznámok bez ohľadu na miesto uloženia

Najväčším tajomstvom OneNotu je jeho schopnosť okamžite vyhľadávať v celom obsahu ľubovoľného poznámkového bloku – alebo dokonca vo všetkých poznámkových blokoch.

Možnosti table vyhľadávania vo OneNote pre Windows 10

Začnite kliknutím na tlačidlo Hľadať, čím sa zobrazí tabla vyhľadávania, potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky zadajte kľúčové slovo alebo slovné spojenie, ktoré sa má vyhľadať. Ak ste už v minulosti hľadali niečo podobné, môže sa zobraziť návrh nedávnych hľadaní, na ktoré môžete znovu kliknúť.

  Tip: V každej verzii OneNotu môžete slovné spojenie, ktoré zadáte do poľa vyhľadávania, ohraničiť úvodzovkami. Namiesto jednotlivých slov sa tak vyhľadajú výskyty tohto konkrétneho slovného spojenia.

 • OneNote bude predvolene vyhľadávať text, ktorý ste zadali do poľa Všetky poznámkové bloky ktoré práve máte otvorené. Rozsah vyhľadávania však môžete upraviť tak, aby prebiehalo iba v aktuálnom poznámkovom bloku, iba v aktuálnej sekcii alebo iba na aktuálnej strane. Rozsah hľadania vo OneNote pre Windows 10 vyberiete kliknutím na šípku rozbaľovacieho zoznamu pod vyhľadávacím poľom. Vo OneNote pre Mac kliknite na ikonu lievika a z ponuky, ktorá sa zobrazí, vyberte rozsah vyhľadávania.

 • Ak chcete zobraziť výsledky nájdené v texte vašich poznámok, pod vyhľadávacím poľom a výberom rozsahu vyhľadávania kliknite na položku Strany. Ak chcete vyhľadávať iba v popisnom texte značiek, ktoré ste použili na vybraté poznámky, kliknite na položku Značky (napríklad Dôležité alebo Otázka).

 • Ak sa hľadaný text nájde, zobrazí sa v zozname výsledkov hľadania. Kliknite na výsledok, ktorý chcete zobraziť, a OneNote prejde na príslušnú stranu. Po dokončení kontroly výsledkov hľadania znova kliknite na položku Hľadať. Zavrie sa tým navigácia a vy sa vrátite na aktuálnu stranu.

Tip: Nenašli ste, čo hľadáte? Skontrolujte, či ste prihlásení do správneho konta, a potom otvorte poznámkové bloky, ktoré v danom konte chcete prehľadať. Ďalšie informácie nájdete v bezprostredne nasledujúcej časti Prepínanie medzi domácim, pracovným alebo školským kontom.

Prepínanie medzi domácim, pracovným alebo školským kontom

Poznámkový blok sa zobrazí v zozname poznámkových blokov alebo sa jeho strany zobrazia vo výsledkoch hľadania poznámkových blokov iba vtedy, ak ste sa prihlásili do konta obsahujúceho daný poznámkový blok a ak ste ho aspoň raz otvorili. Ak požadovaný poznámkový blok nie je uložený v cloudovom konte, do ktorého ste aktuálne prihlásení, budete ho musieť pridať alebo sa budete musieť prihlásiť do iného konta.

Vo OneNote pre Windows 10 môžu používatelia zostať prihlásení pomocou viacerých osobných, pracovných alebo školských kont a jednoducho prechádzať medzi poznámkovými blokmi.

 • Ak chcete zobraziť alebo zmeniť kontá, ktoré používate vo OneNote pre Windows 10, kliknite na tlačidlo nastavenia a ďalšie Tlačidlo Nastavenia a ďalšie možnosti vo OneNote v pravom hornom rohu okna aplikácie kliknite na položku Nastaveniea potom na položku kontá. Overte, či sa požadované konto zobrazuje v zozname kont, ktorý sa otvorí, a ak chcete pridať nové konto, kliknite na položku Pridať konto.

 • Ak chcete odstrániť konto, ktoré už nechcete používať s OneNotom, kliknite na položku v zozname a potom kliknite na položku Odhlásiť sa. Ak nechcete, aby sa takéto poznámkové bloky znova otvárali, odporúčame odstrániť ich zo zoznamu poznámkových blokov. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov poznámkového bloku, ktorý chcete zavrieť, a potom kliknite na položku Zavrieť poznámkový blok.

Tip: Ak chcete prepnúť kontá vo OneNote pre Mac, na paneli s ponukami kliknite na položky OneNote > Odhlásiť sa, čím sa odhlásite z aktuálneho konta. Potom kliknite na položky OneNote > Prihlásiť sa a prihláste sa do požadovaného konta.

Prispôsobenie OneNotu pomocou nastavení aplikácie

Či už používate OneNote v PC alebo Macu, používateľské rozhranie si môžete jednoducho prispôsobiť výberom z dostupných predvolených nastavení aplikácie.

 • Vo OneNote pre Windows 10 kliknite na tlačidlo nastavenia a ďalšie Tlačidlo Nastavenia a ďalšie možnosti vo OneNote v pravom hornom rohu okna aplikácie kliknite na položku Nastaveniea potom na položku Možnosti.

 • Vo One Note pre Mac kliknite na paneli s ponukami na položku OneNote, potom kliknite na položku Predvoľby.

Máte pripomienky k OneNotu? Podeľte sa o ne s nami.

Mnohé aktualizácie funkcií uvedené v tomto článku boli priamym výsledkom pripomienok, ktoré sme dostali od používateľov OneNotu, ako ste vy! Keď ste mali možnosť vyskúšať tieto funkcie, venujte nám chvíľku svojho času a povedzte nám, čo si myslíte o novej skúsenosti s používaním OneNotu a čo navrhujete ešte zlepšiť. Vaše pripomienky sa odošlú priamo tímu OneNotu a môžu pomôcť utvárať budúcnosť našej obľúbenej aplikácie na zapisovanie poznámok.

 • Vo OneNote pre Windows 10 kliknite na tlačidlo nastavenia a ďalšie Tlačidlo Nastavenia a ďalšie možnosti vo OneNote v pravom hornom rohu okna aplikácie kliknite na položku Nastaveniea potom na položku pripomienky. V aplikácii Centrum pripomienok pre Windows 10, ktorá sa otvorí, postupujte pri zadávaní a odosielaní pripomienok podľa pokynov na obrazovke.

 • Vo OneNote pre Mac kliknite na emotikon v pravom hornom rohu okna aplikácie, potom podľa pokynov na obrazovke zadajte a odošlite pripomienky.

Ak máte okrem toho akékoľvek pripomienky k tomuto konkrétnemu článku Pomocníka, napíšte nám po kliknutí na otázku „Boli tieto informácie užitočné?“, ktorá sa zobrazí, keď prejdete na koniec textu.

Ďakujeme za vaše pripomienky a ďakujeme, že používate OneNote.

Ďalšie kroky

Ste pripravení začať pracovať s programom OneNote? Získajte základné informácie o uprednostňovanej verzii:

Pozrite tiež

Aký je rozdiel medzi OneNotom pre Windows 10 a OneNotom 2016?

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×