Začatie konferenčného hovoru cez Skype for Business (Lync) alebo pripojenie k nemu

Pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia so službou Microsoft 365

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek s najnovšími funkciami a aktualizáciami.

Inovovať

Nie všetko možno jednoducho vyriešiť pomocou e-mailu alebo odosielania okamžitých správ. Niekedy dokážete v rozhovore lepšie a rýchlejšie vysvetliť určitú situáciu, dosiahnuť riešenie alebo prijať rozhodnutie. V Lync si môžete overiť dostupnosť kontaktu alebo viacerých kontaktov a okamžite začať konferenčný hovor.

  1. Na domovskej obrazovke aplikácie Lync vyberte dlaždicu Kontakty a jemným potiahnutím prstom nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte kontakty, ktoré chcete pridať ku konferenčnému hovoru.

  2. Z automaticky zobrazených príkazov aplikácie vyberte príkaz Hovor.

  3. V zariadeniach kontaktov sa zobrazí pozvánka a kontakty sa po prijatí pozvánky pripoja k hovoru.

Ak chcete pridať ďalších účastníkov:

  1. Potiahnite prstom z dolnej časti okna hovoru alebo kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Účastníci.

  2. Vyberte položku Pozvať viac ľudí a zadajte meno alebo telefónne číslo kontaktu, ktorý chcete pozvať¹.

  3. Z výsledkov hľadania vyberte požadované meno alebo telefónne číslo a vyberte znamienko plus (+).

Ak ste vybrali meno, kontaktu sa odošle pozvánka. Po prijatí pozvánky sa kontakt pripojí k hovoru. Ak ste vybrali telefónne číslo, z konferencie vytočí toto telefónne číslo kontaktu.

V okne hovoru sa zobrazí tlačidlo mikrofónu, ktorým sa môžete stlmiť alebo zrušiť stlmenie, a tlačidlo telefónneho slúchadla, ktorým môžete ukončiť konferenčný hovor. Ak chcete počas hovoru získať prístup k ďalším príkazom, potiahnite prstom z dolnej časti okna alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom urobte nasledovné.

Úloha

Postup

Pridanie videa

Vyberte položky Video > Spustiť video.

Skrytie ukážky

Vyberte položky Video > Skryť ukážku.

Zdieľanie ukážky

Vyberte položky Video > Zobraziť ukážku.

Zastavenie zdieľania videa

Vyberte položky Video > Zastaviť video.

Ponechanie videa²

Vyberte položky Video > Ponechať video.

Podržanie hovoru

Vyberte položky Hovor > Podržať hovor.

Zobrazenie obrazovky zdieľania počas prezentácie

Ak chcete zobraziť okno so zdieľaným obsahom, potiahnite prstom doľava. Ak okno so zdieľaným obsahom nie je k dispozícii, ale obsah sa zdieľa, vyberte položky Prezentujúci > Zobraziť plochu.

Skrytie obrazovky zdieľania počas prezentácie

Vyberte položky Prezentujúci > Skryť plochu

Prezentácia obsahu

Vyberte položky Prezentujúci > Prepnúť aplikácie na prezentovanie. Zobrazí sa oznámenie, že sa schôdza ukončí v Lync a znova sa otvorí v Lyncu 2013 alebo aplikácii Lync Web App. Na prezentovanie môžete potom použiť túto aplikáciu.


¹ Ak chcete pozvať kontakt zavolaním na jeho telefónne číslo, v konte Lync musíte mať povolené riešenie Enterprise Voice. Volanie na telefónne čísla nie je k dispozícii pre používateľov služieb Office 365.

² Možnosť Ponechať video zastaví všetky vaše informačné kanály s videami, takže neuvidíte video žiadneho z účastníkov, naďalej však budete mať k dispozícii zvukový prenos zo schôdze.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×