Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Zadanie hesla na ochranu informácií v programe Outlook

Pre údajový súbor Outlooku (.pst) možno nastaviť heslo, ktoré zabráni nežiaducemu prístupu iných osôb zdieľajúcich váš počítač. Keď sa používa heslo, pri spustení programu Outlook alebo prvom otvorení súboru v relácii programu Outlook sa zobrazí výzva na zadanie hesla.

Poznámka k zabezpečeniu:  Heslá k údajovému súboru Outlooku (.pst) nie sú určené na poskytovanie zabezpečenia proti úmyselným pokusom o neoprávnený prístup k informáciám. Lepším spôsobom na obmedzenie prístupu k údajom je vytvoriť pre osobu používajúcu počítač používateľské konto Windowsu chránené heslom. Ďalšie informácie nájdete v Pomoci a podpore pre systém Windows.

Nastavenie alebo zmena hesla súboru .pst

Po nastavení hesla pre údajový súbor Outlooku (.pst) je vhodné toto heslo pravidelne meniť.

 1. Otvorte Outlook a na karte Súbor vyberte položky Nastavenie konta > Nastavenie konta.

  Možnosti dostupné pri výbere nastavení konta v Outlooku

 2. Na karte Údajové súbory vyberte údajový súbor Outlooku (.pst), pre ktorý chcete vytvoriť alebo zmeniť heslo, a potom kliknite na položku Nastavenie.

 3. Vyberte tlačidlo Zmeniť heslo.

  Poznámka: Tlačidlo Zmeniť heslo sa nezobrazí, ak používate konto programu Exchange. Ak chcete získať prístup ku kontu a informáciám programu Exchange, použite heslo na prístup do siete.

 4. V dialógovom okne Zmena hesla zadajte do polí Nové heslo a Potvrdenie hesla heslo, ktoré pozostáva z maximálne 15 znakov.

  Dialógové okno Zmena hesla

  Poznámka: Používajte zložité heslá obsahujúce aspoň osem veľkých a malých písmen, číslice a symboly, napríklad Y6dh!et5. Dlhšie a zložitejšie heslo zvyšuje účinnosť zabezpečenia heslom.

 5. Heslo nastavte kliknutím na tlačidlo OK.

Najvhodnejšie postupy a tipy pre heslá

 • Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak ho zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže obnoviť. Ak si heslá zapíšete, uložte ich na bezpečné miesto mimo informácií, ktoré majú chrániť.

 • Počítač si dokáže heslo zapamätať, aby ste ho nemuseli zadávať pri každom otvorení údajového súboru Outlooku (.pst). Ak je vaše používateľské konto systému Microsoft Windows chránené heslom a nemá k nemu prístup žiadny iný používateľ, po potvrdení nového hesla môžete začiarknuť políčko Uložiť heslo do zoznamu hesiel.

 • Keď nastavíte heslo údajového súboru Outlooku (.pst), nastaví sa pre celý súbor. Nemožno nastaviť heslo pre jednotlivé priečinky v rámci údajového súboru Outlooku (.pst).

Nastavenie alebo zmena hesla súboru .pst

Položky, ktoré vytvoríte a prijmete v Outlooku, sa ukladajú do osobných priečinkov (.pst) nachádzajúcich sa na pevnom disku počítača. Predvolené umiestnenie je: Users\vaše_meno_používateľa\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Každá osoba používajúca rovnaký počítač môže prijímať e-maily do samostatného osobného priečinka, pričom každý z nich môže mať nastavené heslo.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Správa údajových súborov a otvorte dialógové okno Nastavenie konta.

 2. Na karte Údajové súbory kliknite na súbor Osobné priečinky (.pst), pre ktorý chcete vytvoriť heslo, a potom kliknite na položku Nastavenie, pomocou ktorej otvoríte dialógové okno Osobné priečinky.

 3. Kliknite na tlačidlo Zmeniť heslo.

  Poznámka: Toto tlačidlo sa nezobrazí, ak e-mailové konto používate v Microsoft Exchangei. Priečinky Outlooku sú už chránené heslom Exchangeu.

 4. Do poľa Nové heslo zadajte nové heslo. Heslo môže mať maximálne 15 znakov a rozlišujú sa v ňom malé a veľké písmená.

  Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

  Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

 5. Do poľa Potvrdenie hesla zadajte nové heslo ešte raz.

 6. Ak počítač zdieľate s ostatnými používateľmi, políčko Uložiť heslo do zoznamu hesiel ponechajte nezačiarknuté. Všetci používatelia s prístupom k počítaču môžu teoreticky váš súbor .pst otvoriť. Ak je vaše používateľské konto systému Windows chránené heslom a žiadny iný používateľ nemá k počítaču prístup, môžete v prípade, že sa chcete vyhnúť zadávaniu hesla pri každom používaní súboru .pst začiarknuť políčko Uložiť heslo do zoznamu hesiel.

 7. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na položku Zavrieť.

Najvhodnejšie postupy a tipy pre heslá

 • Pre samotný Outlook neexistuje prihlasovacie heslo. Heslo nastavené podľa krokov uvedených v tomto článku chráni vaše osobné údaje používané v Outlooku, nezabráni však ľuďom v používaní Outlooku, ani nechráni údaje pred hakermi. Vďaka kontu Microsoft a heslu, ktoré používate na prihlásenie do Windowsu, viete zabezpečiť, že ostatní používatelia nebudú mať k vašim súborom prístup. Toto platí nielen pre súbory v Outlooku, ale aj pre všetky súbory, ktoré sú vytvorené a uložené v programoch spustených vo Windowse.

 • Ak spúšťate Outlook cez Microsoft Exchange (bežne v podnikových prostrediach a zriedkavo pri osobných e-mailoch alebo e-mailoch v domácnosti), heslo pre údaje Outlooku nie je potrebné nastavovať. Ochrana údajov Outlooku sa už vykonáva prostredníctvom Microsoft Exchangeu.

 • Keď nastavíte heslo súboru .pst, nastaví sa pre celý súbor. Nemožno nastaviť heslo pre jednotlivé priečinky v rámci súboru .pst.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×