Zapnutie alebo vypnutie tmavého režimu vo OneNote

Tmavý režim zmení vzhľad prvkov rozhrania programu OneNote zo svetlého na tmavé, čo môže zlepšiť čitateľnosť v prostredí s nízkym osvetlením, zvýšiť čitateľnosť používateľského rozhrania, ako aj poznámky a poskytnúť lepší kontrast.

Tmavý režim momentálne nemení vlastnosti obsahu strany. Iba upravuje spôsob, akým sa daný obsah zobrazuje v aktuálnom režime. V tmavom režime sa zobrazia rôzne farby textu, pozadia buniek tabuľky, ťahy perom a zvýrazňovanie textu na vašich stránkach s rovnakou vernosťou a kontrastom, ako by sa zobrazili v režime osvetlenia.

Všetok obsah, ktorý vytvoríte vo OneNote v tmavom režime, bude rovnako čitateľný aj pre ostatných spoluautorov poznámkových blokov, ktorí môžu zobrazovať rovnaké stránky v režime osvetlenia.

OneNote 2016

Animácia zobrazujúca tmavý režim vo OneNote 2016 zapnutá a vypnutá

Ak chcete v programe OneNote 2016 povoliť tmavý režim, postupujte takto:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. V dialógovom okne OneNote – možnosti kliknite na kartu Všeobecné .

 3. V rozbaľovacom zozname motívy balíka Office vyberte položku čierna.

Poznámky: 

 • Tmavý režim pre OneNote 2016 sa postupne sprístupňuje zákazníkom v priebehu novembra a decembra 2019. Ak chcete zabezpečiť, aby sa vám vždy zobrazili najnovšie funkcie, ktoré budú k dispozícii, povoľte automatické aktualizácie balíka Office. Ak to chcete urobiť, kliknite na položku > kontosúboru a potom kliknite na tlačidlo Možnosti aktualizácie .

 • Tmavý režim je kompatibilný so službou OneNote 2016 verzie 16.0.12130 alebo novšej. Ak chcete zistiť, ktorú verziu používate, otvorte OneNote 2016, kliknite na položku súbor > kontoa poznačte si informácie zobrazené v časti o programe OneNote. Ďalšie informácie nájdete aj kliknutím na tlačidlo čo je OneNote .

 • Ak používate OneNote v práci alebo v škole, politiky IT vašej organizácie môžu mať vplyv na to, či a kedy môžete použiť túto funkciu. Ďalšie informácie vám poskytne správca IT.

OneNote pre Windows 10

Animácia zobrazujúca tmavý režim vo OneNote pre Windows 10 zapnutá a vypnutá

Ak chcete povoliť tmavý režim vo OneNote pre Windows 10, postupujte takto:

 1. V pravom hornom rohu okna aplikácie kliknite na tlačidlo nastavenia a ďalšie Tlačidlo Nastavenia a ďalšie možnosti vo OneNote , kliknite na položku Nastaveniea potom na položku Možnosti.

 2. Na table Možnosti , ktorá sa otvorí, v časti Farbavykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete OneNote použiť v predvolenom režime osvetlenia, vyberte položku svetlo .

  • Ak chcete používať OneNote v tmavom režime, vyberte položku tmavé .

  • Ak chcete, aby OneNote zdedil vaše existujúce nastavenie predvolieb farieb z Windowsu 10, vyberte položku použiť režim Windowsu .

   Poznámka: Ak chcete zobraziť alebo zmeniť aktuálne nastavenie farieb Windowsu 10, kliknite na položku spustiť > nastavenia > Prispôsobenie > farbya potom v ponuke Výber farby vyberte svoju preferenciu.

OneNote pre Mac

Poznámka: OneNote dedí svoj vzhľad z systémových preferencií Macu. Ak chcete používať tmavý režim vo OneNote, Mac musí používať MacOS Mojave (verzia 10,14) alebo novšiu verziu.

Ak chcete nakonfigurovať Mac a OneNote pre tmavý režim, postupujte takto:

 1. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia.

 2. V dialógovom okne systémové nastavenia kliknite na položku Všeobecné.

 3. V časti vzhľadkliknite na položku tmavé.

Keď teraz otvoríte OneNote v Macu, zobrazí sa v tmavom režime.

Poznámka: Ak váš Mac používa MacOS Catalina (verzia 10,15) alebo novšiu verziu, môžete tiež nakonfigurovať svoj Mac na automatické používanie režimu osvetlenia v priebehu dňa a v noci v tmavom režime. V dialógovom okne systémové nastavenia kliknite na položku všeobecné > vzhľad > auto. Toto nastavenie je aktívne, OneNote automaticky prepína režim osvetlenia a tmavý režim v závislosti od denného času.


Keď je OneNote v tmavom režime, môžete kedykoľvek zmeniť pozadie plátna strany z tmavého na svetlo.

Postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je OneNote nakonfigurovaná pre tmavý režim.

 2. Na karte Zobraziť ťuknite na položku Prepnúť pozadie.

  Rozhranie OneNotu zostane v tmavom režime, ale pozadie plátna strany je zosvetlené.

Ak chcete zmeniť plátno strany späť zo svetlého na tmavé, zopakujte krok 2 vyššie.


Ak sa chcete z tmavého režimu z OneNotu pre Mac odhlásiť, postupujte takto:

 1. Na paneli s ponukami kliknite na položky OneNote > Predvoľby.

 2. V dialógovom okne predvoľby OneNotu kliknite na položku Všeobecné.

 3. V časti prispôsobiťvykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete vypnúť tmavý režim, začiarknite políčko vypnúť tmavý režim .

   OneNote sa vráti na svoj predvolený vzhľad svetla, a to aj v prípade, ak je váš Mac stále konfigurovaný pre tmavý režim.

  • Ak chcete znova zapnúť tmavý režim, zrušte začiarknutie políčka vypnúť tmavý režim .

   OneNote sa vráti do zodpovedajúceho nastavenia aktuálneho vzhľadu Macu – svetlý, tmavý alebo automatický. Ak je vzhľad vášho Macu nastavený na hodnotu auto, OneNote sa počas dňa zobrazí ako svetlo a počas noci je tma. (Automatické nastavenie vyžaduje MacOS Catalina (verzia 10,15) alebo novšiu verziu.)

Poznámka: Ak váš Mac momentálne používa MacOS Mojave (verzia 10,14) alebo novšiu verziu, ale v tmavom režime sa nezdá byť k dispozícii vo vašej verzii OneNotu, nezabudnite Vyhľadať aktualizácie vo OneNote pre Mac.

OneNote pre iOS (iPad a iPhone)

iPad

Poznámka: OneNote zdedí svoj vzhľad v nastaveniach zobrazenia iPadu. Ak chcete použiť tmavý režim, v iPade musí byť spustený iPadOS 13 alebo novšia verzia.

Ak chcete nakonfigurovať iPad a OneNote pre tmavý režim, postupujte takto:

 1. Ťuknite na položku nastavenia > zobrazenie & jas.

 2. V časti vzhľadvyberte položku tmavé a zapnite možnosť tmavý režim.

Keď teraz otvoríte OneNote v iPade, zobrazí sa v tmavom režime.

Poznámky: 

 • Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť tmavý režim, môžete použiť Ovládacie centrum iPadu. Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť režim tmavého režimu, potiahnite prstom z pravého horného rohu iPadu a potom stlačte a podržte ovládací prvok jas. V dolnej časti ovládacieho prvku jas ťuknite na položku tmavý režim , čím zapnete alebo vypnete režim tmavý.

 • Tmavý režim môžete tiež nastaviť tak, aby sa automaticky zapínal pri západe slnka alebo v konkrétnom čase. Ak to chcete urobiť, prejdite na položky nastavenia > zobrazenie & jasa vyberte položku automaticky. Potom ťuknutím na položku Možnosti nastavte požadovaný plán pre tmavý režim.

Keď je OneNote v tmavom režime, môžete kedykoľvek zmeniť pozadie plátna strany z tmavého na svetlo.

Postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je OneNote nakonfigurovaná pre tmavý režim.

 2. Na karte Zobraziť ťuknite na položku Prepnúť pozadie.

  Rozhranie OneNotu zostane v tmavom režime, ale pozadie plátna strany je zosvetlené.

Ak chcete zmeniť plátno strany späť zo svetlého na tmavé, zopakujte krok 2 vyššie.

iPhone

Poznámka: OneNote dedí svoj vzhľad z nastavení zobrazenia v iPhone. Ak chcete použiť tmavý režim, v iPhone musí byť spustený systém iOS 13 alebo novšia verzia.

Ak chcete nakonfigurovať iPhone a OneNote pre tmavý režim, postupujte takto:

 1. Ťuknite na položku nastavenia > zobrazenie & jas.

 2. V časti vzhľadvyberte položku tmavé a zapnite možnosť tmavý režim.

Keď teraz otvoríte OneNote v iPhone, zobrazí sa v tmavom režime.

Poznámky: 

 • Pomocou ovládacieho centra iPhonu môžete kedykoľvek rýchlo zapnúť alebo vypnúť režim tmavého režimu. V iPhone X alebo novšom prejdite v pravom hornom rohu iPhonu (na staršie iPhone, potiahnite prstom z dolného okraja obrazovky) a potom stlačte a podržte ovládací prvok jas. V dolnej časti ovládacieho prvku jas ťuknite na položku tmavý režim , čím zapnete alebo vypnete režim tmavý.

 • Tmavý režim môžete tiež nastaviť tak, aby sa automaticky zapínal pri západe slnka alebo v konkrétnom čase. Ak to chcete urobiť, prejdite na položky nastavenia > zobrazenie & jasa vyberte položku automaticky. Potom ťuknutím na položku Možnosti nastavte požadovaný plán pre tmavý režim.

Keď je OneNote v tmavom režime, môžete kedykoľvek zmeniť pozadie plátna strany z tmavého na svetlo.

Postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je OneNote nakonfigurovaná pre tmavý režim.

 2. V pravom hornom rohu ťuknite na položku ... a potom ťuknite na položku Prepnúť pozadie.

  Rozhranie OneNotu zostane v tmavom režime, ale pozadie plátna strany je zosvetlené.

Ak chcete zmeniť plátno strany späť zo svetlého na tmavé, zopakujte krok 2 vyššie.


Pozrite tiež

Návrhhttps://medium.com/microsoft-design/designing-dark-mode-31400530787atmavom režime

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×