Zapnutie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou

Používajte režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou na prácu s položkami v poštovej schránke servera Microsoft 365alebo na serveri Microsoft Exchange Server aj vtedy, keď je sieťové pripojenie pomalé alebo nedostupné. Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou nie je možné použiť s kontom POP alebo IMAP. Ak Outlook uviazol v režime offline, pozrite si časť Práca v outlookovom režime offline.

Dôležité:Pri používaní Outlooku s poštovou Microsoft 365 odporúčame vždy používať režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

Informácie o režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vám umožňuje lepšie pracovať, keď používate konto Exchange. V tomto režime je kópia poštovej schránky uložená vo vašom počítači. Táto kópia poskytuje rýchly prístup k údajom a server, na ktorom je spustený Microsoft Exchange, ju často aktualizuje.

Poznámky: 

 • Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou je predvolené nastavenie pri pridávaní konta Exchange Microsoft 365.

 • S kontom Exchange alebo Exchange odporúčame vždy používať režim Exchange s vyrovnávacou Microsoft 365.

 • Outlook.com sú predvolene v režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou a nie je možné ich zmeniť.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou

 1. Kliknite na položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 2. Kliknite na Exchange alebo Microsoft 365 a potom kliknite na položku Zmeniť.

  Príkaz Zmeniť v dialógovom okne Nastavenie kont

 3. V časti Nastavenie offline začiarknite políčko Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.


  Začiarkavacie políčko Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou v dialógovom okne Zmena konta
  (Ak ste predplatiteľom servera Microsoft 365 polročné aktualizácie, v časti Nastavenie offlinezačiarknite políčko Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou na stiahnutie e-mailu do údajového súboru Programu Outlook.

Dialógové okno Nastavenie konta, stránka Nastavenie konta Exchange.

4. Ukončite a znova spustite Outlook.

Ak chcete režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vypnúť, postup zopakujte, no zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

Predvolene je 12 mesiacov e-mailov k dispozícii offline, vy však môžete nastaviť, koľko e-mailov sa uchováva offline.

Na začiatok stránky

Režim Exchange vyrovnávacou pamäťou a zdieľané priečinky

Keď používate Prístup delegátov, ku zdieľaným priečinkom patria aj verejné priečinky Exchange, priečinky SharePoint alebo priečinky Exchange ďalšej osoby. Po zapnutí režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou sa podľa predvolených nastavení do počítača prevezme lokálna kópia zdieľaných priečinkov.

Ak chcete zmeniť to, či sa po zapnutí režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou do počítača prevezmú zdieľané priečinky alebo verejné priečinky, postupujte takto:

 1. Kliknite na položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 1. Kliknite na konto Exchange a potom kliknite na položky Zmeniť > Ďalšie nastavenia.

 2. Na karte Rozšírené v časti Nastavenie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou začiarknite políčka požadovaných možností.

  Na začiatok stránky

Prečo nie je režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou k dispozícii?

Ak chýba možnosť režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou, príčinou môže byť niektorá z týchto možností:

 • V profile Microsoft Outlooku neexistuje konto Exchange    Táto funkcia vyžaduje, aby Profil aplikácie Outlook obsahoval konto Exchange. Kontá POP3 a IMAP túto funkciu nedokážu použiť.

 • Správca servera Exchange túto funkciu vypol    Správcovia servera Exchange môžu túto funkciu v programe Outlook vypnúť. Ďalšie informácie vám poskytne správca servera Exchange.

 • Sú nainštalované Terminálové služby spoločnosti Microsoft    Keď sú nainštalované Terminálové služby Microsoft, režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou nie je v počítačoch so systémom Windows Server dostupný.

Na začiatok stránky

Informácie o režime Exchange s vyrovnávacou pamäťou

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vám umožňuje lepšie pracovať, keď používate konto Exchange. V tomto režime je kópia poštovej schránky uložená vo vašom počítači. Táto kópia poskytuje rýchly prístup k údajom a server, na ktorom je spustený Microsoft Exchange, ju často aktualizuje.

Poznámka: Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou je predvolené nastavenie po pridaní konta Exchange.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.
  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Na karte E-mail vyberte konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. V časti Microsoft Exchange Serverzačiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.
  Začiarkavacie políčko Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou

 5. Ukončite a znova spustite program Microsoft Outlook 2010.

Pri používaní režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou môže e-mailová správa zostať v priečinku Pošta na odoslanie až jednu minútu do ďalšej synchronizácie so serverom s programom Exchange. Ak chcete správu odoslať okamžite, vykonajte nasledujúce kroky:

 • Na karte Odoslať alebo prijať v skupine Odoslať alebo prijať všetky priečinky kliknite na položku Odoslať všetko.
  Send & Receive group in the ribbon

Na začiatok stránky

Manuálna konfigurácia predvolieb na sťahovanie správy

Režim Exchange vyrovnávacou pamäťou môže automaticky optimalizovať prenosy údajov vzhľadom na rýchlosť pripojenia na server s programom Exchange. Môžete však zmeniť manuálne predvoľby na sťahovanie.

 1. Na karte Odoslať alebo prijať v skupine Predvoľby kliknite na položku Predvoľby sťahovania.
  Download Preferences command in the ribbon

 2. Kliknite na niektorú z nasledujúcich možností:

  • Stiahnuť celé položky      Toto je predvolené nastavenie. Stiahnu sa všetky správy a prílohy.

  • Stiahnuť hlavičky a potom celé položky      Po stiahnutí hlavičiek správ sa začne sťahovanie správ a príloh. Pri sťahovaní veľkého množstva položiek je toto nastavenie užitočné, aby ste mohli rýchlo vidieť hlavičky správ a vybrať správu, ktorú si otvoríte bez toho, aby ste museli čakať na stiahnutie všetkých správ v plnom rozsahu.

  • Stiahnuť hlavičky      Nestiahnu sa žiadne telá správ alebo prílohy. Táto možnosť znižuje objem prenosu údajov a čas pripojenia. Keď otvoríte položku, kompletná položka sa následne stiahne z poštového servera.

  • Pri pomalom pripojení sťahovať iba hlavičky      Keď sa zistí pomalé pripojenie, nestiahnu sa telá správ a prílohy. Ak táto možnosť nie je vybratá, predchádzajúce tri možnosti určujú, čo sa sťahuje, a to bez ohľadu na rýchlosť pripojenia.

Okrem priečinkov programu Exchange spolupracuje režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou aj so zdieľanými priečinkami. Zdieľané priečinky sú napríklad priečinky programu Exchange inej osoby, ak sa použije prístup delegátov, alebo priečinky SharePointu. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť podporu zdieľaných priečinkov, pri použití režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.
  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 3. Na karte E-mail vyberte konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 5. Na karte Rozšírené v časti Nastavenie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou začiarknite políčka požadovaných možností.

Na začiatok stránky

Prečo nie je režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou k dispozícii?

Ak sa nedá zapnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, môže to mať niektorú z nasledujúcich príčin:

 • Vo vašom profile Microsoft Outlooku neexistuje e-mailové konto Exchange     Táto funkcia vyžaduje, aby profil Outlooku obsahoval konto Exchange.

 • Správca servera Exchange túto funkciu vypol     Správcovia servera Exchange môžu túto funkciu v Outlooku vypnúť. Ďalšie informácie vám poskytne správca servera Exchange.

 • Sú nainštalované Terminálové služby spoločnosti Microsoft     Keď sú nainštalované Terminálové služby Microsoft, režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou nie je v počítačoch so systémom Windows Server dostupný.

Na začiatok stránky

Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou vám umožňuje lepšie pracovať, keď používate konto programu Microsoft Exchange. Kópia poštovej schránky je uložená vo vašom počítači. Táto kópia poskytuje rýchly prístup k údajom a poštový server ju pravidelne aktualizuje.

Poznámka: Táto funkcia vyžaduje používanie konta Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva Microsoft Exchange. 

Ak pracujete v režime offline, či už dobrovoľne alebo v dôsledku problému s pripojením, údaje sú stále okamžite k dispozícii, nech ste kdekoľvek. Ak pripojenie z počítača na server s programom Exchange nie je k dispozícii, Microsoft Office Outlook 2007 sa prepne do režimu Prebieha pokus o pripojenie alebo Odpojené. Keď sa pripojenie obnoví, Microsoft Office Outlook 2007 sa automaticky prepne naspäť do režimu Pripojené alebo Pripojené (hlavičky). Zmeny vykonané v čase, keď pripojenie k serveru nie je k dispozícii, sa automaticky synchronizujú, keď je pripojenie k dispozícii. Môžete pokračovať v práci, pričom zmeny sa synchronizujú.

Na začiatok stránky

Pri optimalizácii údajov pre určitý typ pripojenia servera Exchange sa typy položiek synchronizované s poštovou schránkou servera líšia. Keď používate napríklad rýchle pripojenie, Office Outlook 2007 skopíruje hlavičku, telo správy a prílohy v e-mailovej položke z e-mailového servera do počítača. Po výbere pomalšieho pripojenia sa automaticky stiahnu iba hlavičky. Telo a všetky súvisiace prílohy sa stiahnu len vtedy, ak to budete vyžadovať alebo ak je to potrebné na synchronizáciu s digitálnymi diármi (PDA), automatickú archiváciu a pre niektoré pravidlá na strane klienta. V prostredí pomalšieho pripojenia sa ani adresár offline automaticky neaktualizuje. Máte však možnosť manuálne požiadať o aktualizáciu.

Poznámka: Funkcia Prevziať iba hlavičky je k dispozícii pri pripojení na Exchange Server 2003 alebo Office Outlook 2007.

Na začiatok stránky

Režim Exchange vyrovnávacou pamäťou využíva schopnosť Outlooku automaticky určiť rýchlosť pripojenia na server Exchange a optimalizuje prenosy údajov pre danú rýchlosť. Keď je vybraté nastavenie Pri pomalom pripojení stiahnuť iba hlavičky, Outlook automaticky zastaví sťahovanie celých položiek a prílohy tiež ponechá na serveri.

Môžete napríklad používať prenosný počítač vo svojej kancelárii a pripojiť ho pomocou sieťového kábla k podnikovej sieti (LAN). Máte prístup k hlavičkám a celým položkám vrátane príloh. Máte rýchly prístup na server s programom Exchange. Ak odpojíte prenosný počítač zo siete LAN, Outlook prejde do režimu Prebieha pokus o pripojenie. Môžete aj naďalej pracovať s údajmi bez prerušenia. Ak pripojenie zostane nedostupné, Outlook prejde do režimu Odpojené, pričom pravidelne kontroluje dostupnosť servera. Ak máte bezdrôtové pripojenie, Outlook môže obnoviť pripojenie k serveru a prejde späť do režimu Pripojené. Nebudete musieť zmeniť žiadne nastavenie alebo reštartovať Outlook.

Neskôr v daný deň použijete modem na telefonický prístup do svojho konta na Exchange. Outlook rozpozná, že pripojenie je pomalé a automaticky sa optimalizuje na toto prepojenie, pričom sťahuje iba hlavičky, nevykoná však aktualizáciu adresára offline. Vykonajú sa aj ďalšie optimalizácie na zníženie množstva odosielaných údajov pri tomto pripojení.

Prostredníctvom rôznych úrovní optimalizácie sa Outlook môže prispôsobiť meniacim sa prostrediam pripojenia, ako je napríklad odpojenie od podnikovej siete LAN, prechod do režimu offline a obnovenie pripojenia k serveru cez pomalšie telefonické pripojenie. Pri zmene typu pripojenia k serveru Exchange – LAN, bezdrôtové pripojenie, mobilné pripojenie, GPRS a režim offline – sú prechody bezproblémové a nikdy nie je potrebné zmeniť nastavenia alebo reštartovať Outlook.

Poznámka: Funkcia Stiahnuť iba hlavičky je k dispozícii pri pripojení k severu Exchange 2003 alebo novšej verzii.

Na začiatok stránky

Vždy máte možnosť manuálne nastaviť vlastnosť pripojenia. V niektorých prípadoch chcete mať pod kontrolou vlastnosť pripojenia a množstvo údajov, ktoré sa prenášajú na server a zo servera Exchange. V kancelárii je po pripojení k vysokorýchlostnej lokálnej počítačovej sieti (LAN) výber možnosti Stiahnuť celé položky pravdepodobne tou najlepšou voľbou. Ak sa pripájate prostredníctvom služby, ktorá je spoplatnená podľa množstva odoslaných a prijatých údajov, čo je bežné pri spojeniach cez mobilný telefón a GPRS, vyberte možnosť Stiahnuť hlavičky. Zníži sa množstvo údajov, ktoré sa odosielajú cez pripojenie, a skráti sa čas pripojenia. Potom si môžete vyžiadať iba celé položky, ktoré potrebujete.

Poznámka: Funkcia Stiahnuť iba hlavičky je k dispozícii pri pripojení na sever Exchange 2003 alebo Exchange 2007.

Na začiatok stránky

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. Na karte E-mail vyberte konto na serveri Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. V časti Microsoft Exchange Server začiarknite políčko Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

  Ak sa nedá zapnúť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou, môže to mať niektorú z nasledujúcich príčin:

  • V profile Microsoft Outlooku nemáte e-mailové konto Exchange     Táto funkcia vyžaduje, aby profil Outlooku obsahoval konto Exchange.

  • Správca služieb Exchange mohol túto funkciu vypnúť     Správcovia služieb Exchange majú možnosť vypnúť túto funkciu v Outlooku. Ďalšie informácie vám poskytne správca služieb Exchange. Ďalšie informácie pre správcov sú k dispozícii v súprave Microsoft Office Resource Kit.

  • Môžete mať nainštalované terminálové služby Microsoft     Režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou používa súbor priečinkov offline (.ost). Tento súbor nie je možné použiť, ak máte nainštalované terminálové služby Microsoft pre Microsoft Windows 2000 Server alebo Windows Server 2003. Inštalácia klienta terminálových služieb alebo klienta na pripojenie vzdialenej pracovnej plochy však nebráni v prístupe k tejto funkcii.

 4. Ukončite a reštartujte Office Outlook 2007.

Pri používaní režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou môže správa zostať v priečinku Pošta na odoslanie až jednu minútu do ďalšej synchronizácie so serverom s programom Exchange. Ak chcete správu odoslať okamžite, vykonajte nasledujúce kroky:

 • V ponuke Nástroje ukážte na možnosť Odoslať alebo prijať a potom kliknite na položku Odoslať všetko.

Poznámka: Okrem vašich priečinkov programu Exchange spolupracuje režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou aj so zdieľanými priečinkami. Zdieľané priečinky sú napríklad priečinky programu Exchange inej osoby, ak sa použije prístup delegátov, alebo priečinky SharePointu. Na zapnutie alebo vypnutie podpory zdieľaných priečinkov pri použití režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou po kroku 2 vyššie uvedeného postupu kliknite na položku Ďalšie nastavenia a potom na karte Rozšírené začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Stiahnuť zdieľané priečinky (bez priečinkov pošty).

Na začiatok stránky

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. Na karte E-mail vyberte konto Exchange a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

 3. V časti Microsoft Exchange Server zrušte začiarknutie políčka Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

 4. Ukončite a reštartujte Office Outlook 2007.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×