Zdieľanie kalendára programu Outlook s inými osobami

Zdieľanie kalendára programu Outlook s inými osobami

Zostaňte v kontakte a všetko stihnite

Zorganizujte sa, buďte presní a nič nepremeškajte s Outlookom – vaším organizérom života.

Získať Microsoft 365

Ak máte konto Exchange, Microsoft 365 alebo Outlook.com, môžete ostatným používateľom odoslať pozvánku na zdieľanie, aby si váš kalendár mohli zobraziť vo vlastnom zozname kalendárov.

Zdieľanie kalendára nie je obmedzené na predvolený priečinok Kalendár, ktorý sa vytvorí vo všetkých profiloch Outlooku. Môžete vytvoriť ďalšie priečinky kalendára a vybrať, ktorý z týchto priečinkov chcete zdieľať. Môžete napríklad vytvoriť priečinok kalendára pre určitý projekt a zdieľať ho so svojimi kolegami. Môžete im tiež udeliť povolenie na úpravu udalostí a plánovaných činností v kalendári.

Zdieľanie kalendára Microsoft 365 alebo Outlook.com s ľuďmi v rámci vašej organizácie alebo mimo nej

 1. V priečinku Kalendár v ponuke Domov vyberte položku Zdieľať kalendár.

  Zdieľajte svoj kalendár s inou osobou.
 2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte kalendár, ktorý chcete zdieľať.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti kalendára kliknite na položku Pridať.

 4. Ľudí môžete vyhľadať vo svojom adresári alebo ich e-mailové adresy zadať do poľa Pridať. Po pridaní mien v dialógovom okne Pridanie používateľov kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Vlastnosti kalendára vyberte meno alebo e-mailovú adresu osoby, potom vyberte úroveň podrobností, ktoré chcete s osobou zdieľať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Vyberte povolenia pre každú osobu.
 6. Osoba, s vami zdieľate kalendár, dostane e-mailom pozvánku na zdieľanie.

 7. Keď príjemca klikne na tlačidloPrijať, vo svojom zozname kalendárov sa zobrazí váš zdieľaný kalendár.

Zobrazuje sa chyba Tento kalendár nie je možné zdieľať

Ak sa zobrazí hlásenie Tento kalendár nie je možné zdieľať,existujú tri možné dôvody.

 • E-mailová adresa je neplatná.

 • E-mailová adresa je Microsoft 365 skupiny

 • E-mail patrí externému používateľovi, ktorý nie je súčasťou vašej organizácie.

Aké povolenia majú ľudia k vášmu kalendáru

Pri zdieľaní kalendára si môžete vybrať z viacerých rôznych úrovní povolení.

 • Môže zobraziť, kedy nemám čas. Ľudia, ktorí zdieľajú váš kalendár s touto úrovňou povolení, môžu vidieť len to, kedy ste k dispozícii. Vyzerá to takto:

  Ako váš kalendár vyzerá osobe, s ktorú ste ho zdieľali.

 • Môže zobraziť názvy a miesta. Ak zdieľate kalendár s touto úrovňou povolení, zobrazí sa dostupnosť a predmet a miesto schôdze takto:

  Ako váš kalendár vyzerá používateľovi, keď ho zdieľate s obmedzenými podrobnosťami.

 • Môže zobraziť všetky podrobnosti. Ak zdieľate kalendár s touto úrovňou povolení, uvidíte všetky podrobnosti plánovaných činností presne tak, ako ich vidíte.

Ukončenie zdieľania kalendára

Prístup ku kalendáru môžete kedykoľvek zrušiť. Všimnite si, že môže chvíľu trvať, kým Microsoft 365 synchronizácia a odstránenie zobrazenia v kalendári používateľa v Outlooku.

 1. Kliknite na položku Kalendár.

 2. Kliknite na položky Domov > Povolenia kalendára.

 3. Na karte Povolenia kliknite na meno používateľa a potom vyberte položku Odstrániť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zdieľanie kalendára jeho publikovaním na webovej stránke

Ak máte prístup na webový server, ktorý podporuje protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning), môžete sa rozhodnúť publikovať svoj kalendár tam.

Poznámka: Neviete, či váš server podporuje protokol WebDAV? Môžete to zistiť od svojho správcu servera alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP).

 1. Kliknite na položku Kalendár.

  Príkaz kalendára

 2. Kliknite na položky Domov > Publikovať online> Publikovať na server WebDAV.

  Poznámky: 

  • Ak vaše e-mailové konto používa Exchange, namiesto možnosti publikovania na serveri WebDAV sa zobrazí možnosť Publikovať tento kalendár. Tak budete môcť publikovať svoj kalendár priamo na serveri Exchange. V otvorenom okne vyberte požadované možnosti publikovania a kliknite na položku Spustiť publikovanie.

  • Ak používate Microsoft 365, môžete svoj kalendár publikovať na serveri WebDAV, ale najprv je potrebné z politiky zdieľania odstrániť {Anonymous:CalendarSharingFreeBusySimple}. V budúcnosti vám to však zabráni v publikovaní kalendára na serveri Exchange. 

 3. V poli Umiestnenie zadajte umiestnenie servera WebDAV, vyberte ďalšie požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zdieľanie kalendára prostredníctvom e-mailu

Ak nechcete dať niekomu povolenia na zdieľanie vášho kalendára a zobrazenie aktualizácií, môžete e-mailom odoslať statickú kópiu kalendára pre konkrétny rozsah dátumov. Príjemcovi sa udalosti vo vašom kalendári budú môcť zobraziť v čase, keď ste odoslali e-mail, no nebudú v nich k dispozícii žiadne aktualizácie, ktoré po odoslaní e-mailu urobíte.

Poznámka: Táto funkcia už nie je k dispozícii v Outlooku pre Microsoft 365.  

 1. Kliknite na položku Kalendár.

  Príkaz kalendára

 2. Kliknite na položky Domov > Odoslať kalendár e-mailom.

  Na karte Domov kliknite na položku Odoslať kalendár e-mailom

 3. V poliach Kalendár a Rozsah dátumov vyberte kalendár a časové obdobie, ktoré chcete zdieľať. Vyberte napríklad len položku Dnes alebo Ďalších 7 dní.

  V poliach Kalendár a Rozsah dátumov vyberte požadované možnosti

 4. Nastavte ďalšie požadované možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Keď sa otvorí nový e-mail, v poli Komu vložte príjemcu správy a ak chcete, pripojte správu. Potom kliknite na tlačidlo Odoslať.

Osobe, ktorej ste svoj kalendár odoslali, sa v správe zobrazí snímka kalendára.

Príklad zdieľania kalendára prostredníctvom e-mailu

V správe sa nachádza aj priložený súbor vo formáte iCalendar (.ics), ktorý môžu používatelia otvoriť v programe Outlook alebo inom programe kalendára. Keď si príjemca klikne na súbor iCalendar, Outlook zobrazí súbor ako nový kalendár, ktorý si môže porovnať s vlastným kalendárom umiestneným vedľa neho. Plánované činnosti či schôdze môže myšou presúvať medzi dvomi kalendármi a nájsť tak čas, ktorý vyhovuje obom.

Riešenie problémov so zdieľaním kalendára

Ak nemáte možnosť zdieľať kalendár (je sivý), je to preto, že správca/IT podpora pre váš podnik nastavila politiku, ktorá zabráni ľuďom zdieľať kalendáre.

Pozrite tiež

Zdieľanie kalendára v aplikácii Outlook Web App

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Informácie v kalendári môžete zdieľať s inými používateľmi pomocou Outlooku 2010 tromi spôsobmi:

 • prostredníctvom e-mailu,

 • prostredníctvom kont na Microsoft Exchange Serveri,

 • publikovaním kalendára online.

Čo vás zaujíma?

Zdieľanie kalendárov prostredníctvom e-mailu

Kalendáre zdieľané e-mailom sa dorujú do priečinka Doručená pošta príjemcu ako prílohy e-mailovej správy a snímka kalendára sa zobrazí v tele správy. Snímku kalendára môžete pred odoslaním upraviť. Môžete napríklad zmeniť písmo alebo zvýrazniť dni či plánované činnosti.

Odoslanie kalendára e-mailom:

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Zdieľať na položku Odoslať kalendár e-mailom.

 2. V poli Kalendár kliknite na kalendár, ktorý chcete odoslať.

 3. V poli Rozsah dátumov kliknite na časový úsek, ktorý sa má v kalendári zobrazovať.

 4. Zadajte alebo vyberte ďalšie požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Používateľ programu Outlook 2010, ktorému sa kalendár doručí e-mailom, si môže vybrať, či chce otvoriť snímku kalendára v Outlooku. Snímka kalendára a aktuálny kalendár príjemcu sa tak zobrazia v režime vedľa seba alebo v režime prekrytia.

Zdieľanie kalendárov prostredníctvom konta na Microsoft Exchange Serveri

Microsoft Exchange Server umožňuje zdieľať kalendár s ostatnými používateľmi, ktorí majú konto Exchange. Vaše kalendáre sa zobrazia iba používateľom, ktorým ste udelili povolenia. Ak vám iný používateľ, ktorého kalendár chcete otvoriť, neudelil povolenie na zobrazenie kalendára, v Outlooku sa zobrazí výzva, aby ste tohto používateľa požiadali o potrebné povolenie.

Pri prvom prístupe k zdieľanému kalendáru sa kalendár pridá do zoznamu Zdieľané kalendáre na navigačná tabla, kde si ho môžete zobraziť, keď k nemu najbližšie budete chcieť mať prístup.

Zdieľanie kalendára s iným používateľom s kontom Exchange:

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Zdieľať na položku Zdieľať kalendár.

 2. V zobrazenom okne Pozvanie na zdieľanie zadajte osobu, s ktorou chcete kalendár zdieľať, do poľa Komu.

 3. Zadajte alebo vyberte ľubovoľné ďalšie možnosti ako pri odosielaní e-mailovej správy.

Príjemca dostane e-mailové oznámenie, že zdieľate svoj kalendár. Príjemcu môžete tiež požiadať, aby s vami zdieľal svoj kalendár na serveri Exchange.

Tip: Ak chcete zdieľať kalendár, ktorý ste vytvorili, no nie je vaším predvoleným kalendárom, na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na názov kalendára a potom kliknite na položku Zdieľať názov kalendára.

Zdieľanie kalendára jeho publikovaním online

Svoj predvolený kalendár programu Outlook 2010 môžete publikovať na internete, kde si ho môže pozrieť viac ľudí. Na publikovanie internetového kalendára nemusí mať konto Exchange ani publikujúci používateľ, ani používateľ, ktorý si kalendár chce pozrieť.

 • Publikovanie v službe Outlook.com    Svoj outlookový kalendár publikujte v službe Outlook.com a zdieľajte ho s ostatnými.

Ak chcete zdieľať svoj outlookový kalendár v službe Outlook.com, uložte ho vo formáte iCalendar (súbor .ics), naimportujte ho do služby Outlook.com a nakoniec ho zdieľajte s ľuďmi, ktorí si ho potrebujú pozrieť.

Kalendár uložíte vo formáte .ics jeho výberom v Outlooku, kliknutím na položky Súbor > Uložiť kalendár a výberom typu súboru Formát iCalendar.

Nemáte konto Outlook.com? Zistite, ako ho vytvoriť na lokalite Outlook.com.

 • Publikovanie na serveri WebDAV    Ak máte prístup na webový server, ktorý podporuje protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning), môžete namiesto toho zvoliť publikovanie kalendárov na tomto serveri.

V predvolenom kalendári na karte Domov v skupine Zdieľať kliknite na položku Publikovať online a potom kliknite na položku Publikovať na serveri WebDAV

Váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) môže sprístupňovať funkcie a nástroje, ktoré vám kalendár umožnia publikovať ako webovú stránku. Informácie o dostupnosti takýchto funkcií vám dá k dispozícii poskytovateľ internetových služieb.

Pozrite tiež

Otvorenie kalendára servera Exchange inej osoby

Povolenie spravovania vašej pošty a kalendára iným osobám

Vytvorenie, zobrazenie alebo odstránenie skupiny kalendárov

Spravovanie pošty a položiek kalendára inej osoby

Môžete zdieľať jednorazovú kópiu svojho kalendára, ktorý nie je aktualizovaný. Toto sa nazýva snímka kalendára. Môžete tiež zdieľať kalendáre, ktoré je možné aktualizovať, a to tak, že ich publikujete na webové lokality, ktoré podporujú protokol WebDAV.

Čo vás zaujíma?

Zdieľanie kalendára s inými používateľmi s kontom Exchange

Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva Microsoft Exchange.  Ďalšie informácie o kontách Microsoft Exchange a o tom, ako zistiť, ku ktorej verzii programu Exchange sa vaše konto pripája, nájdete po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Obsah tejto časti

Informácie o vyžiadaní prístupu k zdieľanému kalendáru iného používateľa nájdete v téme Otvorenie kalendára servera Exchange inej osoby.

Zdieľanie predvoleného priečinka Kalendár s konkrétnymi používateľmi

Predvolený priečinok Kalendár v Outlooku sa vytvorí v každom profile Outlooku. Tento priečinok nie je možné premenovať ani odstrániť.

 • V kalendárikliknite v navigačná tabla na položku Zdieľať môj kalendár.

  Poznámka: Ak používate navigačnú tablu v minimalizovanom zobrazení, kliknite v nej na položku Obrázok tlačidla , potom na položku Navigačná tabla a nakoniec na možnosť Zdieľať osobný kalendár.

  Dialógové okno zdieľania kalendára

  1. Zadajte meno osoby, ktorej chcete udeliť prístup na zobrazenie kalendára.

  2. Zadajte predmet svojej e-mailovej správy.

  3. Kliknutím na toto políčko udelíte príjemcovi povolenie na zobrazenie kalendára.

  4. Kliknutím na toto políčko uvediete, že chcete požiadať príjemcu, aby s vami zdieľal svoj kalendár. Táto možnosť je voliteľná.

 • V poli Komu zadajte meno príjemcu správy s pozvaním na zdieľanie.

 • Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.

 • Okrem toho si môžete vyžiadať povolenia na zobrazenie predvoleného priečinka Kalendár daného príjemcu. Urobíte to tak, že začiarknete políčko Požiadať o povolenie zobraziť kalendár príjemcu.

  Poznámka: Ak chcete požiadať o prístup k inému priečinku kalendára, než je predvolený priečinok Kalendár, musíte poslať e-mailovú správu a požiadať o povolenie týkajúce sa konkrétneho priečinka. Táto možnosť sa vzťahuje na žiadosť o prístup iba k predvolenému priečinku Kalendár daného príjemcu.

 • Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 • Kliknite na položku Odoslať.

 • Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zdieľanie predvoleného priečinka Kalendár s ľubovoľnými používateľmi

Predvolený priečinok Kalendár v Outlooku sa vytvorí v každom profile Outlooku. Tento priečinok nie je možné premenovať ani odstrániť.

 1. V okne Kalendár na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na predvolený priečinok Kalendár.

  Zvyčajne sa nachádza v časti Môj kalendára a zobrazuje sa ako Kalendár.

  Poznámka: Ak používate navigačnú tablu v minimalizovanom zobrazení, kliknite v nej na položku Obrázok tlačidla , potom na položku Navigačná tabla, pravým tlačidlom myši na kalendár, ktorý chcete zdieľať, a nakoniec na možnosť Zdieľať názov kalendára.

  Zvyčajne sa nachádza v časti Moje kalendáre a zobrazuje sa ako Kalendár.

 2. Kliknite na položku Zmeniť povolenia zdieľania.

 3. Na karte Povolenia v poli Názov kliknite na položku Predvolené.

 4. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolenia kliknite na úroveň povolení.

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Šéfredaktor – vydavateľ

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Redaktor – vydavateľ

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastné

  Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadne

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím príslušných políčok a výberom možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Na začiatok stránky

Zdieľanie vlastného priečinka kalendára s konkrétnymi používateľmi

Predvolený priečinok Kalendár v Outlooku sa vytvorí v každom profile Outlooku. Tento priečinok nie je možné premenovať ani odstrániť. Môžete vytvoriť ďalšie priečinky kalendára a tieto priečinky je možné premenovať alebo odstrániť. Táto časť obsahuje pokyny na zdieľanie priečinkov kalendára, ktoré vytvoríte.

 1. V časti Kalendár na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok kalendára, ktorý chcete zdieľať.

  Poznámka: Ak používate navigačnú tablu v minimalizovanom zobrazení, kliknite v nej na položku Obrázok tlačidla , potom na položku Navigačná tabla, pravým tlačidlom myši na kalendár, ktorý chcete zdieľať, a nakoniec na možnosť Zdieľať názov kalendára.

 2. Kliknite na položku Zdieľať názov priečinka.

 3. V pozvánke na zdieľanie v poli Komu zadajte meno príjemcu.

 4. Môžete tiež zmeniť predmet.

 5. Okrem toho môžete podľa svojho zváženia udeliť príjemcovi povolenia na zmenu položiek svojho kalendára a to tak, že začiarknete políčko Príjemca môže pridať, upraviť a odstrániť položky v tomto kalendári.

 6. Do tela správy zadajte informácie, ktoré má správa obsahovať.

 7. Kliknite na položku Odoslať.

 8. Skontrolujte dialógové okno potvrdenia a ak je správne zadané, kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zdieľanie vlastného priečinka kalendára s ľubovoľnými používateľmi

Predvolený priečinok Kalendár v Outlooku sa vytvorí v každom profile Outlooku. Tento priečinok nie je možné premenovať ani odstrániť. Môžete vytvoriť ďalšie priečinky kalendára a tieto priečinky je možné premenovať alebo odstrániť. Táto časť obsahuje pokyny na zdieľanie priečinkov kalendára, ktoré vytvoríte.

 1. V časti Kalendár na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok kalendára, ktorý chcete zdieľať.

  Poznámka: Ak používate navigačnú tablu v minimalizovanom zobrazení, kliknite v nej na položku Obrázok tlačidla , potom na položku Navigačná tabla, pravým tlačidlom myši na kalendár, ktorý chcete zdieľať, a nakoniec na možnosť Zdieľať názov kalendára.

 2. Kliknite na položku Zmeniť povolenia zdieľania.

 3. Na karte Povolenia v poli Názov kliknite na položku Predvolené.

 4. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolenia kliknite na úroveň povolení.

  S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

  Môžete

  Vlastník

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Šéfredaktor – vydavateľ

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Editor

  Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

  Redaktor – vydavateľ

  Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Autor

  Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

  Prispievateľ

  Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Recenzent

  Položky a súbory len čítať.

  Vlastné

  Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

  Žiadne

  Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

  Začiarknutím príslušných políčok a výberom možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

Na začiatok stránky

Zrušenie alebo zmena prístupu iných používateľov k vašim priečinkom kalendára

Kedykoľvek môžete ktorémukoľvek používateľovi zmeniť alebo zrušiť prístup k svojim priečinkom kalendára.

 1. V časti Kalendár na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok kalendára, v ktorom chcete zmeniť povolenia.

  Poznámka: Ak používate navigačnú tablu v minimalizovanom zobrazení, na navigačnej table kliknite na Obrázok tlačidla , potom kliknite na položku Navigačná tabla, potom pravým tlačidlom myši na kalendár, v ktorom chcete zmeniť povolenia, a nakoniec na položku Zmeniť povolenia zdieľania.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Zrušenie alebo zmena povolení prístupu pre všetkých používateľov    

   1. Na karte Povolenia v poli Názov kliknite na položku Predvolené.

   2. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolení kliknite na položku Žiadne, ak chcete zrušiť povolenia alebo iné možnosti na zmenu povolení.

    S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

    Môžete

    Vlastník

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Šéfredaktor – vydavateľ

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Editor

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

    Redaktor – vydavateľ

    Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Autor

    Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

    Prispievateľ

    Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Recenzent

    Položky a súbory len čítať.

    Vlastné

    Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Žiadne

    Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

    Začiarknutím príslušných políčok a výberom možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

  • Zrušenie alebo zmena povolení pre jedného používateľa    

   1. Na karte Povolenia v poli Meno kliknite na meno osoby, ktorej prístupové povolenia chcete zmeniť.

   2. V časti Povolenia v zozname Úroveň povolení kliknite na položku Žiadne, ak chcete zrušiť povolenia alebo iné možnosti na zmenu povolení.

    S touto úrovňou (alebo úlohou) povolenia

    Môžete

    Vlastník

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. Ako vlastník priečinka môžete meniť úrovne povolení ostatných používateľov priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Šéfredaktor – vydavateľ

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory a vytvárať podpriečinky. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Editor

    Vytvárať, čítať, upravovať a odstraňovať všetky položky a súbory.

    Redaktor – vydavateľ

    Vytvárať a čítať položky a súbory, vytvárať podpriečinky a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Autor

    Vytvárať a čítať položky a súbory a upravovať a odstraňovať vytvorené položky a súbory.

    Prispievateľ

    Iba vytvárať položky a súbory. Obsah priečinka sa nezobrazuje. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Recenzent

    Položky a súbory len čítať.

    Vlastné

    Vykonávať činnosti definované vlastníkom priečinka. (Nevzťahuje sa na delegátov.)

    Žiadne

    Nemáte žiadne povolenie. Priečinok nemôžete otvoriť.

    Začiarknutím príslušných políčok a výberom možností v časti Povolenia môžete vytvoriť vlastné povolenia.

   3. Opakujte krok 2 pri každom používateľovi, ktorého povolenia na prístup chcete upraviť.

Na začiatok stránky

Zdieľanie kalendára pomocou funkcie Prístup delegátov

Podobne ako vám asistent pomáha spravovať prichádzajúcu papierovú poštu, môžete pomocou programu Microsoft Outlook umožniť inej osobe, nazývanej delegát, prijímať žiadosti o schôdzu alebo odpovede a odpovedať na ne a odosielať e-mailové správy vo vašom mene. Môžete tiež udeliť ďalšie povolenia, ktoré umožňujú delegátovi čítať, vytvárať alebo mať úplnú kontrolu nad položkami v Exchangei poštová schránka.

Prístup delegátov je pokročilejšia funkcia ako jednoduché zdieľanie priečinkov v Outlooku. Ak chcete udeliť ďalšie povolenia, ako napríklad umožniť delegátovi vytvárať e-mailové správy alebo odpovedať na žiadosti o schôdzu vo vašom mene, musíte použiť funkciu Prístup delegátov.

Poznámky: 

 • Keďže ste manažér, vaša pošta musí byť doručená do vašej poštovej schránky na serveri Exchange, a nie do súboru osobných priečinkov vo vašom počítači.

 • Delegát aj vy musíte používať rovnakú verziu Outlooku v balíku Office.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Delegáti.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V stĺpcovom zozname Zadajte meno alebo ho vyberte v zozname: zadajte meno delegáta, ktorému chcete prideliť povolenia.

  Ak chcete naraz pridať viacerých delegátov, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na ich mená v zozname Mená. Vybraté povolenia sa použijú na všetkých delegátov.

 4. Kliknite na položku Pridať, potom na tlačidlo OK a nakoniec na typ povolenia pre každý priečinok Outlooku, ku ktorému chcete delegátovi povoliť prístup.

 5. Ak chcete, aby delegát videl položky, ktoré ste označili ako súkromné, začiarknite políčko Delegát má prístup k mojim súkromným položkám.

Poznámka: Ďalšie informácie o prístupe delegátov nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Zdieľanie kalendárov s akýmkoľvek iným používateľom

Bez ohľadu na to, či používate konto Microsoft Exchange, POP3, IMAP alebo konto služby Windows Live Mail, informácie kalendára môžete zdieľať s kýmkoľvek, kto má prístup k e-mailu alebo internetu. Obsah tejto časti:

Uloženie kalendára vo formáte súboru iCalendar

Publikovanie kalendára na webový server

Uloženie kalendára ako webovej stránky

Odoslanie kalendára prostredníctvom e-mailu

Uloženie kalendára vo formáte súboru iCalendar

 1. V okne Kalendár vyberte kalendár, čím sa daný kalendár stane aktívnym kalendárom v zobrazení.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 3. Do textového poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor iCalendar. Mal by to byť jednoduchý a výstižný názov pre vás a vašich príjemcov.

  Vedľa položky Ďalšie možnosti sa zobrazí súhrn názvu kalendára, rozsahu dátumov a úrovne podrobností. Ak ste s týmto súhrnom spokojní, pokračujte krokom 8, v opačnom prípade pokračujte krokom 4.

 4. Kliknite na položku Ďalšie možnosti.

 5. V zozname Rozsah dátumov vyberte rozsah údajov kalendára, ktoré sa zahrnú do súboru formátu iCalendar, alebo kliknite na položku Zadať dátumy a zadajte vlastný rozsah dátumov.

  Poznámka: Ak vyberiete veľký rozsah dátumov alebo možnosť Celý kalendár, vytvorený súbor formátu iCalendar môže byť veľký.

 6. V zozname Podrobností vyberte úroveň podrobností, ktoré sa príjemcom zobrazia. Predvolene je vybratá možnosť Iba dostupnosť. Žiadnou z možností sa nezahrnú položky označené ako súkromné, kým nezmeníte nastavenie možnosti na ochranu osobných údajov v časti Spresniť.

 7. Kliknutím na položku Zobraziť sa zobrazia rozšírené možnosti.

  • Zahrnúť podrobnosti položiek označených ako súkromné      Táto možnosť vyžaduje, aby bola položka Podrobnosti nastavená na možnosť Obmedzené podrobnosti alebo Úplné podrobnosti. Zahrnie sa informácia o existencii súkromných položiek, ale nebudú sa zdieľať žiadne ďalšie informácie.

  • Zahrnúť prílohy do položiek kalendára      Táto možnosť vyžaduje, aby bola položka Podrobnosti nastavená na možnosť Úplné podrobnosti. Zahrnú sa všetky prílohy v položkách kalendára, ako napríklad tabuľkové hárky.

   Poznámka: Týmto sa môže výrazne zväčšiť veľkosť súboru vo formáte iCalendar.

 8. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Uložiť.

  Ak kalendár neobsahuje žiadne položky, zobrazí sa dialógové okno, ktoré vám ponúkne možnosť zrušiť uloženie súboru vo formáte iCalendar.

Na začiatok stránky

Publikovanie kalendára na serveri WebDAV

Svoje kalendáre môžete publikovať a zdieľať s ostatnými používateľmi tak, že ich publikujete na serveri WebDAV. Toto je užitočné, ak chcete zdieľať kalendáre a informácie o dostupnosti s ostatnými, ale nemáte softvérovú aplikáciu typu Exchange.

Server, na ktorý kalendár publikujete, musí podporovať protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning). Nie všetky webové servery podporujú protokol WebDAV. Ani vtedy, ak môžete použiť protokol FTP alebo priamo ukladať do cesty UNC, ako je napríklad \\server\teamdocuments, to neznamená, že protokol WebDAV je k dispozícii.

WebDAV je rozšírenie protokolu HTTP, ktorý umožňuje vytvárať a upravovať dokumenty na webovom serveri. Správca servera alebo poskytovateľ internetových služieb vás môže informovať, či je protokol WebDAV podporovaný na serveri, ktorý chcete použiť.

 1. V zobrazeníKalendár v navigačná tabla kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár, ktorý chcete zdieľať.

 2. V zobrazenej kontextovej ponuke ukážte na položku Publikovať na Internete a potom kliknite na položku Publikovať na serveri WebDAV.

 3. Do poľa Umiestnenie zadajte umiestnenie servera WebDAV a priečinok.

 4. Vedľa položky Časový rozsah vyberte počet dní zdieľania svojho kalendára.

 5. Vedľa položky Podrobnosti kliknite na šípku a vyberte úroveň podrobností, ktoré sa majú zdieľať. Podľa potreby začiarknite políčko Zobraziť len čas v rámci pracovnej doby, čím obmedzíte zdieľané podrobnosti len na pracovný čas zadaný v Outlooku.

  Podrobnosti kalendára

  Predvolene sa tento kalendár bude pravidelne aktualizovať. Zmeny kalendára sa publikujú na serveri WebDAV počas ďalšieho manuálneho alebo automatického odosielania a prijímania. Predvolene je tu 30-minútový interval medzi každým odosielaním a prijímaním pre každú skupinu odosielania a prijímania. Ak zmeníte interval automatického odosielania a prijímania na menej ako 20 minút, aktualizácie kalendára na serveri WebDAV sa odosielajú s minimálnym intervalom 20 minút.

  Ak chcete tento kalendár nahrať a potom ho už nikdy nebudete aktualizovať, kliknite na tlačidlo Spresniť a potom na položku Jediné odovzdanie: Aktualizácie sa nebudú nahrávať.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Po zdieľaní kalendára sa ikona kalendára na navigačnej table zmení tak, ako je uvedené nižšie.

Zdieľaný kalendár

Na začiatok stránky

Uloženie kalendára ako webovej stránky

Kalendár môžete uložiť vo formáte webovej stránky a potom ho zdieľať s inými používateľmi. Môžete napríklad zverejniť kalendár s dôležitými dátumami projektu ako stránku na intranete svojej spoločnosti alebo rozvrh zápasov vášho futbalového družstva ako stránku na svojej osobnej webovej lokalite. Ostatných používateľov môžete na kalendár jednoducho odkázať tak, že rozpošlete jeho URL adresu.

Ak uložíte kalendár ako webovú stránku, môžete určiť začiatočný a koncový dátum kalendára, ako aj to, či má obsahovať aj podrobnosti o plánovaných činnostiach, ktoré sú uvedené v textovej časti týchto položiek. Môžete tiež pridať pozadie.

Ak vám poskytovateľ internetových služieb poskytuje webovú lokalitu alebo miesto, kde môžete súbory verejne zdieľať, môžete svoj kalendár zdieľať ako webovú stránku.

 1. V okne Kalendár vyberte kalendár, čím sa daný kalendár stane aktívnym kalendárom v zobrazení.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako webovú stránku.

 3. V časti Trvanie zadajte dátum do polí Začiatok a Koniec. Kliknite na šípku nadol v kalendári.

  Predvolene je zadaný aktuálny a nasledujúci mesiac.

 4. V časti Možnosti môžete vybrať zahrnutie podrobností plánovaných činností alebo vybrať grafiku pre pozadie vytváranej webovej stránky.

 5. V časti Uložiť ako zadajte v poli Názov kalendára názov, ktorý sa použije ako názov webovej stránky.

 6. Pokiaľ ide o pole Názov súboru, vyhľadajte miesto, kde chcete webovú stránku uložiť, a potom zadajte názov súboru.

 7. Predvolene sa webová stránka otvorí vo webovom prehliadači po kliknutí na položku Uložiť. Ak nechcete zobraziť webovú stránku, zrušte začiarknutie políčka Otvoriť uloženú webovú stránku v prehliadači.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka: V niektorých webových prehliadačoch, ako je napríklad Microsoft Windows Internet Explorer, sa stránka nemusí zobraziť podľa očakávaní, pretože aktívny obsah je zablokovaný. Ak sa v hornej časti zobrazí informačný panel, kliknite na text, na položku Povoliť blokovaný obsah a potom na položku Áno.

Na začiatok stránky

Odoslanie kalendára prostredníctvom e-mailu

Kópiu kalendára môžete komukoľvek odoslať prostredníctvom e-mailovej správy. Kalendár je zahrnutý ako príloha a zobrazí sa aj v tele správy. Vy rozhodnete o tom, ktoré dátumy sa zahrnú, a aká bude úroveň podrobností.

 • V okne Kalendár na navigačnej table kliknite na položku Odoslať kalendár e-mailom.

Poznámka: Ak používate navigačnú tablu v minimalizovanom zobrazení, kliknite v nej na možnosť Obrázok tlačidla , potom na položku Navigačná tabla, pravým tlačidlom myši na kalendár, ktorý chcete zdieľať, a nakoniec kliknite na možnosť Odoslať kalendár e-mailom.

 • V zozname Kalendár vyberte kalendár, ktorý sa má odoslať. Predvolene je vybratý predvolený Kalendár. Toto je kalendár Outlooku, ktorý sa používa na zobrazenie informácií o voľnom čase pre ostatných používateľov, a kde sa prijímajú žiadosti o schôdzu.

 • V zozname Rozsah dátumov vyberte rozsah údajov kalendára, ktoré sa zahrnú do správy, alebo kliknite na položku Zadať dátumy a zadajte vlastný rozsah dátumov.

Poznámka: Ak vyberiete veľký rozsah dátumov alebo možnosť Celý kalendár, vytvorená správa môže byť veľká.

 • V zozname Podrobnosti vyberte úroveň podrobností, ktoré sa príjemcom zobrazia. Podľa predvoleného nastavenia je vybratá možnosť Iba dostupnosť. Žiadnou z možností sa nezahrnú položky označené ako súkromné, kým nezmeníte nastavenie možnosti na ochranu osobných údajov v časti Spresniť.

  Zoznam Podrobnosti v dialógovom okne Odoslať kalendár e-mailom

  1. Začiarknutím políčka Zobraziť len čas v rámci pracovnej doby môžete voliteľne obmedziť informácie v správe na svoj pracovný čas. Ak chcete zmeniť pracovný čas, kliknite na položku Nastaviť pracovnú dobu.

  2. Kliknutím na položku Zobraziť sa zobrazia rozšírené možnosti.

   • Zahrnúť podrobnosti o položkách označených ako súkromné    Táto možnosť vyžaduje, aby bola položka Podrobnosti nastavená na možnosť Obmedzené podrobnosti alebo Úplné podrobnosti. Zahrnie sa informácia o existencii súkromných položiek, ale nebudú sa zdieľať žiadne ďalšie informácie.

   • Zahrnúť prílohy do položiek kalendára    Táto možnosť vyžaduje, aby položka Podrobnosti bola nastavená na možnosť Úplné podrobnosti. Zahrnú sa všetky prílohy v položkách kalendára, ako napríklad tabuľkové hárky.

   • Rozloženie e-mailu    Môžete zahrnúť svoj Denný plán alebo Zoznam udalostí.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

  4. Do poľa Komu zadajte meno osoby, ktorej chcete odoslať informácie o predplatnom.

  5. Do tela správy zadajte všetky informácie, ktoré chcete zahrnúť.

  6. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Kalendár sa príjemcovi zobrazí v tele správy. Priložený súbor vo formáte iCalendar s príponou .ics sa dá otvoriť aj v mnohých kalendárových programoch vrátane Outlooku.

Príklad kalendára prijatého pomocou funkcie Odoslať kalendár e-mailom

Po prijatí prílohy so súborom vo formáte .ics v Outlooku sa príjemcovi zobrazí výzva na otvorenie kalendára. Súbor kalendára vo formáte .ics sa otvorí ako nový kalendár v Outlooku. Keď sa súbor otvorí ako kalendár v Outlooku, príjemca môže zobraziť prijatý kalendár v zobrazení vedľa seba alebo v zobrazení prekrytia. Príjemca môže tiež presunúť položky z prijatého kalendára do iného kalendára v Outlooku.

Na začiatok stránky

Publikovanie kalendára na lokalite Office Online

Svoje kalendáre Outlooku môžete zdieľať tak, že ich publikujete na lokalite Microsoft Office Online. Office Online poskytuje bezplatné zdieľanie kalendárov a umožňuje spravovať prístup k nim. Okrem toho môžete kalendáre publikovať alebo zobrazovať na lokalite Office Online aj vtedy, ak nepoužívate konto Exchange. Používanie služby Office Online predstavuje skvelý spôsob zdieľania informácií z kalendára, ak používate POP3 alebo e-mailové kontá IMAP, čo sú najbežnejšie typy e-mailových kont pre bežných používateľov alebo malé podniky.

 1. V okne Kalendár na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár, ktorý chcete publikovať.

  Poznámka: Ak používate navigačná tabla v minimalizovanom zobrazení, na navigačnej table kliknite najprv na tlačidlo Kalendár Obrázok tlačidla , potom na navigačnú tablu a nakoniec pravým tlačidlom myši na kalendár, ktorý chcete publikovať.

  Tip: Ak chcete publikovať svoj predvolený kalendár, na kliknite na položku Publikovať môj kalendár na navigačnej table a potom pokračujte krokom 3.

 2. V zobrazenej kontextovej ponuke ukážte na položku Publikovať na Internete a potom kliknite na položku Publikovať na lokalite Office Online.

 3. Ak kalendár v službe Office Online publikujete prvýkrát, musíte sa zaregistrovať v službe Office Online pomocou konta Windows Live ID. Ak nemáte bezplatné konto Windows Live ID, môžete si ho vytvoriť. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 4. Vedľa položky Časový rozsah vyberte počet dní zdieľania svojho kalendára.

  Snímka stránky Časový rozsah

 5. Vedľa položky Podrobnosti kliknite na šípku a vyberte úroveň podrobností, ktoré sa majú zdieľať. Podľa potreby začiarknite políčko Zobraziť len čas v rámci pracovnej doby, čím obmedzíte zdieľané podrobnosti len na pracovný čas zadaný v Outlooku.

  Podrobnosti kalendára

 6. Vedľa položky Povolenia vyberte možnosť, či sa váš kalendár môže zobraziť len určeným osobám, alebo či ho môže ktokoľvek vyhľadať a zobraziť pomocou lokality Office Online.

  • Tento kalendár môžu zobraziť len pozvaní používatelia      Ak kliknete na túto možnosť, po publikovaní kalendára na lokalite Office Online sa otvorí e-mailová správa o zdieľaní Outlooku. E-mailovú správu o zdieľaní môžete poslať každej osobe, ktorej chcete udeliť prístup k svojmu kalendáru. Správa o zdieľaní automaticky obsahuje prepojenie na kalendár, a ak sa rozhodnete, môžete napísať aj svoju správu.

  • Ktokoľvek môže zobraziť a hľadať tento kalendár na lokalite Office Online      Ak kliknete na túto možnosť, kalendár môže zobraziť každý, kto pozná prepojenie naň. Používatelia nepotrebujú konto Windows Live ID na to, aby sa prihlásili do služby. Okrem toho môžu používatelia lokality Office Online nájsť tento kalendár pri vyhľadávaní kalendárov.

 7. Ak publikujete kalendár, ktorý môže ktokoľvek zobraziť a vyhľadať, do poľa Popis zadajte popis kalendára. Tieto informácie pomôžu ostatným používateľom lokality Office Online nájsť váš kalendár.

  Predvolene sa tento kalendár bude pravidelne aktualizovať. Zmeny kalendára sa publikujú na lokalite Office Online počas ďalšieho manuálneho alebo automatického odosielania a prijímania. Predvolene je tu 30-minútový interval medzi každým odosielaním a prijímaním pre každú skupinu odosielania a prijímania. Ak zmeníte interval automatického odosielania a prijímania na menej ako 20 minút, aktualizácie kalendára na lokalite Office Online sa odošlú s minimálnym intervalom 20 minút.

  Ak chcete tento kalendár nahrať a potom ho už nikdy nebudete aktualizovať, kliknite na tlačidlo Spresniť a potom na položku Jediné odovzdanie: Aktualizácie sa nebudú nahrávať.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Po zdieľaní kalendára sa ikona kalendára na navigačnej table zmení tak, ako je uvedené nižšie.

Zdieľaný kalendár

Súvisiaci článok

Povolenie spravovania svojej pošty a kalendára iným osobám

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×