Zdieľanie kalendára v Outlooku na webe

Ak máte Microsoft 365 alebo inú e-mailovú službu založenú na Microsoft Exchange, službu Outlook na webe umožňuje zdieľať kalendár s osobami v rámci vašej organizácie alebo mimo nej. V závislosti od povolení, ktoré im poskytnete, si môžu váš kalendár zobrazovať, upravovať ho alebo vystupovať ako váš delegát pri žiadostiach o schôdze.

Poznámky: 

 • V závislosti od nastavení vašej organizácie nemusí byť zdieľanie kalendára k dispozícii pre vaše konto alebo môže byť obmedzené na osoby v rámci organizácie.

 • Pre Outlook.com, zhliadnite tému Zdieľanie vášho kalendára v službe Outlook.com.

Poznámka: Ak sa pokyny nezhodujú s tým, čo sa vám zobrazuje, pravdepodobne používate staršiu verziu programu Outlook na webe. Vyskúšajte pokyny pre klasickú službu Outlook na webe.

 1. V dolnej časti stránky vyberte položku Kalendár a prejdite do Kalendára.

 2. V časti Kalendár na paneli s nástrojmi v hornej časti stránky vyberte položku Zdieľať a vyberte kalendár, ktorý chcete zdieľať.

  Snímka obrazovky s tlačidlom zdieľať

  Poznámka: Nie je možné zdieľať kalendáre, ktoré sú vo vlastníctve iných ľudí.

 3. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete zdieľať kalendár.

 4. Vyberte spôsob, akým môže táto osoba používať váš kalendár:

  • Položka Môže zobrazovať, kedy nemám čas, umožňuje osobe zobraziť, kedy ste zaneprázdnení, ale nezahŕňa podrobnosti, ako napríklad miesto udalosti.

  • Položka Môže zobrazovať názvy a miesta umožňuje osobe zobraziť, kedy ste zaneprázdnení, ako aj názov a miesto udalosti.

  • Položka Môže zobrazovať všetky podrobnosti umožňuje osobe zobraziť všetky podrobnosti vašich udalostí.

  • Položka Môže upravovať umožňuje osobe upravovať váš kalendár.

  • Položka Delegát povolí osobám upravovať váš kalendár a zdielať ho s ostatnými.

 5. Vyberte položku Zdieľať. Ak sa rozhodnete nezdieľať váš kalendar práve v tomto momente, vyberte Odstrániť .

  Poznámky: 

  • Pri zdieľaní kalendára s niekým, kto nepoužíva Outlook na webe, napríklad s niekým, kto používa Gmail, bude môcť pozvánku prijať len pomocouMicrosoft 365 alebo konta Outlook.com.

  • Kalendáre vo formáte ICS sú iba na čítanie, takže aj keď ostatným používateľom udelíte prístup na úpravy, nebudú môcť upravovať váš kalendár.

  • Frekvencia synchronizácie vášho kalendára vo formáte ICS závisí od poskytovateľa e-mailu osoby, s ktorou ho zdieľate.

  • Položky, ktoré sú v kalendári označené ako súkromné, sú chránené. Väčšine používateľov, s ktorými kalendár zdieľate, sa v prípade položiek označených ako súkromné bude zobrazovať iba príslušný čas, no bez názvu, miesta či ďalších detailov. Opakujúce sa rady budú označené ako súkromné, a budú tiež zobrazovať vzor opakovania.

Ak chcete zmeniť povolenia, ktoré ste nastavili v kalendári, alebo úplne prestať zdieľať kalendár, kliknite pravým tlačidlom myši na názov kalendára v časti Kalendáre.

 1. V dolnej časti stránky vyberte položku Kalendár prejdite do Kalendára.

 2. V časti Kalendáre kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár, v ktorom chcete aktualizovať nastavenia zdieľania a vyberte položku Zdieľanie a povolenia.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na Zdieľanie a povolenia v kontextovej ponuke kalendára

 3. Vyhľadajte osobu, ktorej povolenia chcete zmeniť, a vyberte novú úroveň povolení, alebo vyberte možnosť Odstrániť , ak chcete kalendár prestať zdieľať s touto osobou.

Ak dostanete pozvánku na zdieľanie kalendára inej osoby a chcete pridať jej kalendár do svojho zobrazenia kalendára, vyberte položku Prijať v dolnej časti správy.

Snímka obrazovky s tlačidlom Prijať v e-mailovom oznámení zdieľaného kalendára.

Po pridaní ďalšieho kalendára ho môžete premenovať, zmeniť jeho farbu, alebo odstrániť zo zobrazenia. Na vykonanie tohto kroku kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár na navigačnej table.

Snímka obrazovky s kontextovou ponukou kalendára s vybratou položkou Premenovať

Ak chcete zastaviť zdieľanie kalendára s niekým, odstráňte ich povolenia.

 1. V dolnej časti stránky vyberte položku Kalendár prejdite do Kalendára.

 2. Na ľavej table kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár, ktorý chcete prestať zdieľať a vyberte položku Zdieľanie a povolenia.

  Snímka obrazovky s kurzorom ukazujúcim na Zdieľanie a povolenia v kontextovej ponuke kalendára

  Primárny kalendár sa predvolene nazýva Kalendár. Ak ste si vytvorili aj ďalšie kalendáre, môžete vybrať niektorý z nich. Povolenia na zdieľanie kalendárov, ktoré vlastnia iní ľudia, odstrániť nemôžete.

 3. Vyberte osobu, s ktorou chcete prestať zdieľať svoj kalendár, a vyberte možnosť Odstrániť .

  Táto osoba sa teraz odstráni zo zoznamu ľudí s prístupom k vášmu kalendáru. Jej kópia vášho kalendára sa už nebude synchronizovať s vaším kalendárom a nebude sa aktualizovať.

V nastaveniach kalendára môžete publikovať svoj kalendár, aby si ktokoľvek mohol Zobraziť váš kalendár alebo sa k nemu prihlásiť.

 1. V zobrazení Kalendár vyberte položku nastavenia Nastavenie > Zobraziť všetky nastavenia Outlooku.

 2. Vyberte položku zdieľané kalendáre.

 3. V časti publikovanie kalendáravyberte kalendár, ktorý chcete publikovať, a informácie o tom, ako môžu používatelia zobraziť podrobnosti.

 4. Vyberte položku Publikovať.

 5. Ak vyberiete prepojenie HTML, príjemcovia môžu skopírovať a prilepiť URL adresu v prehliadači na zobrazenie kalendára v novom okne prehliadača.

  Ak vyberiete prepojenie na ICS, príjemcovia si môžu stiahnuť súbor ICS a importovať ho do Outlooku. Tieto udalosti sa pridajú do kalendára, ale príjemcovia nebudú automaticky dostávať žiadne aktualizácie kalendára. Príjemcovia môžu prípadne použiť prepojenie na zdieľanie pripojenia na odber kalendára prostredníctvom Outlooku. Váš kalendár sa zobrazí spolu so svojimi vlastnými a automaticky bude dostávať všetky aktualizácie kalendára.

Poznámky: 

 • Kalendáre vo formáte HTML a ICS sú iba na čítanie, takže príjemcovia nebudú môcť upravovať váš kalendár.

 • Frekvenciu synchronizácie kalendára služby ICS závisí od poskytovateľa e-mailových služieb príjemcu.

 1. V zobrazení Kalendár vyberte položku nastavenia Nastavenie > Zobraziť všetky nastavenia Outlooku.

 2. Vyberte položku zdieľané kalendáre.

 3. V časti publikovanie kalendáravyberte položku Zrušiť publikovanie.

Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Vyberte spúšťač aplikácií a potom vyberte položku Kalendár.

 2. V hornej časti obrazovky vyberte položku Zdieľať a vyberte kalendár, ktorý chcete zdieľať.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

  Primárny kalendár sa predvolene nazýva Kalendár. Ak ste si vytvorili aj ďalšie kalendáre, môžete zdieľať niektorý z nich. Nemôžete zdieľať kalendáre vo vlastníctve iných ľudí.

 3. V poli Odoslanie pozvania na zdieľanie e-mailom zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete zdieľať kalendár.

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľanie tohto kalendára.

 4. Vyberte, ktoré informácie si môže táto osoba zobraziť:

  • Položka Môže zobrazovať, kedy nemám čas umožňuje osobe zobraziť, kedy ste zaneprázdnení, ale nezahŕňa podrobnosti, ako napríklad miesto udalosti.

  • Položka Môže zobrazovať názvy a miesta umožňuje osobe zobraziť, kedy ste zaneprázdnení, ako aj názov a miesto udalosti.

  • Položka Môže zobrazovať všetky podrobnosti umožňuje osobe zobraziť všetky podrobnosti vašich udalostí.

  • Položka Môže upravovať umožňuje osobe zobraziť všetky podrobnosti vašich udalostí a upravovať váš kalendár (k dispozícii len pri zdieľaní s ľuďmi vo vašej organizácii).

  • Položka Delegát umožňuje osobe zobraziť a upraviť váš kalendár, ako aj odosielať žiadosti o schôdzu a odpovedať na ne vo vašom mene (k dispozícii len pri zdieľaní s ľuďmi vo vašej organizácii). Ďalšie informácie o prístupe delegátov a editorov nájdete v téme Delegovanie kalendára v Outlooku na webe.

 5. Vyberte položku Zdieľať. Ak sa rozhodnete nezdieľať kalendár práve teraz, vyberte položku Odstrániť Odstrániť .

Poznámky: 

 • Pri zdieľaní iného než primárneho kalendára, napríklad kalendára projektu, ktorý ste vytvorili, sa nedá vybrať možnosť Delegát.

 • Položky, ktoré sú v kalendári označené ako súkromné, sú chránené. Väčšine používateľov, s ktorými kalendár zdieľate, sa v prípade položiek označených ako súkromné bude zobrazovať iba príslušný čas, no bez názvu, miesta či ďalších podrobností. Pri opakovaných výskytoch označených ako súkromné sa bude zobrazovať tiež spôsob opakovania. Jedinou výnimkou je prípad, keď delegátovi udelíte povolenie na zobrazenie podrobností o súkromných položkách.

 • V zozname osôb, s ktorými zdieľate kalendár, sa môže zobraziť aj položka Moja organizácia. Toto je predvolená úroveň podrobností, ktoré ostatní používatelia v organizácii alebo externých organizáciách môžu vidieť pri prezeraní vášho kalendára v Asistentovi plánovania.

Na začiatok stránky

Ak chcete zmeniť povolenia, ktoré ste nastavili v kalendári, alebo úplne prestať zdieľať kalendár, kliknite pravým tlačidlom myši na názov kalendára v časti Vaše kalendáre.

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Vyberte spúšťač aplikácií a potom vyberte položku Kalendár.

 2. V časti Vaše kalendáre kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár, v ktorom chcete aktualizovať nastavenia zdieľania, a vyberte položku Povolenia na zdieľanie.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou pre položku Váš kalendár s vybratou položkou Povolenia na zdieľanie.

 3. Vyhľadajte osobu, ktorej povolenia chcete zmeniť, a vyberte novú úroveň povolení. Ak chcete kalendár prestať zdieľať s touto osobou, vyberte možnosť Odstrániť Odstrániť .

Odstránením osoby zo zoznamu ľudí, s ktorými zdieľate kalendár, URL adresa odoslaná danej osobe prestane fungovať. Ak sa používateľ nachádza aj v rámci vašej organizácie, kalendár sa odstráni z jeho zoznamu kalendárov.

Na začiatok stránky

Ak dostanete pozvánku na zdieľanie kalendára inej osoby a chcete pridať jej kalendár do svojho zobrazenia kalendára, vyberte položku Prijať v správe alebo vyberte prepojenie v pozvánke.

Snímka obrazovky s tlačidlom Prijať v e-mailovom oznámení zdieľaného kalendára.

Kalendáre iných osôb môžete do svojho zobrazenia pridať aj tak, že prejdete na svoj kalendár v aplikácii Outlook na webe. Kalendáre otvorené týmto spôsobom sa však nezobrazia vo všetkých vašich klientoch programu Outlook. Ak chcete zaručiť, aby sa kalendáre ostatných ľudí zobrazili vo všetkých vašich klientoch programu Outlook, požiadajte ich o zdieľanie kalendárov s vami.

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Vyberte spúšťač aplikácií a potom vyberte položku Kalendár.

 2. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku Iné kalendáre a vyberte položku Otvoriť kalendár.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou pre položku Iné kalendáre s vybratou položkou Otvoriť kalendár.

 3. Ak chcete pridať kalendár, vyberte jednu z týchto možností:

  • Ak chcete pridať kalendár niekoho z vašej organizácie, do poľa Z adresára zadajte jeho meno a vyberte položku Otvoriť. Ak táto osoba nezdieľa svoj kalendár priamo s vami, kalendár sa otvorí s povoleniami, ktoré daná osoba udelila používateľovi v kategórii Moja organizácia.

  • Ak chcete pridať kalendár používateľa mimo svojej organizácie, do poľa Internetový kalendár zadajte URL adresu a  vyberte možnosť Otvoriť. URL adresa by sa mala končiť príponou .ics.

   Poznámka: Ak sa vám po pridaní kalendára z internetu nezobrazujú žiadne informácie a pritom ste si istí, že máte správnu URL adresu, skúste kalendár odstrániť a opäť ho pridať, pričom protokol http zmeňte na https.

Po pridaní ďalšieho kalendára môžete tento kalendár premenovať, zmeniť jeho farbu alebo ho odstrániť zo svojho zobrazenia.

Informácie o úprave kalendára iného používateľa nájdete v téme Spravovanie kalendára iného používateľa v aplikácii Outlook Web App.

Ďalšie informácie o otvorení kalendára mimo vašej organizácie, alebo z adries URL vo formáte ICS, nájdete v téme Importovanie alebo prihlásenie na odber kalendára v Outlooku na webe.

Ak chcete prestať zdieľať svoj kalendár, použite na odstránenie povolení Outlook na webe.

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Vyberte spúšťač aplikácií a potom vyberte položku Kalendár.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku Zdieľať a vyberte kalendár, ktorý chcete prestať zdieľať.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zdieľať

  Primárny kalendár sa predvolene nazýva Kalendár. Ak ste si vytvorili aj ďalšie kalendáre, môžete vybrať niektorý z nich. Povolenia na zdieľanie kalendárov, ktoré vlastnia iní ľudia, odstrániť nemôžete.

 3. Vyberte osobu, s ktorou chcete prestať zdieľať svoj kalendár, a vyberte možnosť Odstrániť Odstrániť .

  Snímka obrazovky dialógového okna Zdieľanie tohto kalendára.

  Odteraz je osoba odstránená zo zoznamu ľudí s prístupom do vášho kalendára. Ak sa osoba nachádza vo vašej organizácii, váš kalendár sa odstráni z jej zoznamu kalendárov. Ak sa osoba nachádza mimo vašej organizácie, jej kópia vášho kalendára sa neodstráni, ale už sa viac nebude synchronizovať s vaším kalendárom a nebude sa aktualizovať.

V nastaveniach kalendára môžete publikovať svoj kalendár, aby si ktokoľvek mohol Zobraziť váš kalendár alebo sa k nemu prihlásiť.

 1. V zobrazení Kalendár vyberte položku nastavenia Nastavenie > kalendári.

 2. V časti zdieľané kalendárevyberte položku publikovanie kalendára.

 3. V časti Výber kalendáravyberte kalendár, ktorý chcete publikovať v rozbaľovacej ponuke.

 4. V časti Vyberte povoleniavyberte, koľko podrobností by sa malo zobraziť v rozbaľovacej ponuke.

 5. Vyberte položku Uložiť.

 6. Ak vyberiete prepojenie HTML, príjemcovia môžu skopírovať a prilepiť URL adresu v prehliadači na zobrazenie kalendára v novom okne prehliadača.

  Ak vyberiete prepojenie na ICS, príjemcovia si môžu stiahnuť súbor ICS a importovať ho do Outlooku. Tieto udalosti sa pridajú do kalendára, ale príjemcovia nebudú automaticky dostávať žiadne aktualizácie kalendára. Príjemcovia môžu prípadne použiť prepojenie na zdieľanie pripojenia na odber kalendára prostredníctvom Outlooku. Váš kalendár sa zobrazí spolu so svojimi vlastnými a automaticky bude dostávať všetky aktualizácie kalendára.

Poznámky: 

 • Kalendáre vo formáte HTML a ICS sú iba na čítanie, takže príjemcovia nebudú môcť upravovať váš kalendár.

 • Frekvenciu synchronizácie kalendára služby ICS závisí od poskytovateľa e-mailových služieb príjemcu.

 1. V zobrazení Kalendár vyberte položku nastavenia Nastavenie > kalendári.

 2. V časti zdieľané kalendárevyberte položku publikovanie kalendára.

 3. V časti Vyberte kalendárvyberte kalendár, ktorý chcete zrušiť na publikovanie v rozbaľovacej ponuke.

 4. V časti Vyberte povoleniavyberte možnosť Nezdieľať v rozbaľovacej ponuke.

 5. Vyberte položku Uložiť.

Ďalšie informácie

Delegovanie kalendára v Outlooku na webe

Práca s viacerými kalendármi v Outlooku na webe

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×