Zdieľanie obsahu počas schôdze cez Teams

Zdieľanie obsahu počas schôdze cez Teams

Ak chcete zdieľať obrazovku na schôdzi, vyberte položku zdieľať obsah Tlačidlo Zdieľať obrazovku v ovládacích prvkoch schôdze. Potom vyberte, či chcete prezentovať celú pracovnú plochu, okno, powerpointový súbor alebo tabuľu.

Poznámka: Ak používate aplikácie teams na webe, budete môcť zdieľať svoju obrazovku iba v prípade, že používate Google Chrome alebo najnovšiu verziu prehliadača Microsoft Edge.


Panel zdieľania v schôdzi cez Teams

Zdieľajte...

Ak chcete...

Skvelé, keď...

Pracovná plocha

Zobraziť celú obrazovku vrátane oznámení a ďalších aktivít na ploche

Chcete plynule zdieľať viacero okien

Okno

Zobraziť len jedno okno a nezobrazovať oznámenia a ďalšie aktivity na ploche

Chcete ukázať len jednu vec a zvyšok obrazovky si chcete nechať pre seba

PowerPoint

Prezentovať powerpointový súbor, s ktorým môžu ostatní pracovať

Chcete zdieľať prezentáciu a tiež chcete, aby si ju ostatní mohli prezerať vlastným tempom

Tabuľa

Spolupracovať s ostatnými používateľmi v reálnom čase 

Chcete skicovať s ostatnými používateľmi a mať k schôdzi pripojené poznámky

Keď už nechcete zdieľať, prejdite do ovládacích prvkov schôdze a vyberte možnosť Ukončiť zdieľanie.  

Poznámka: Zdieľanie okien nie je k dispozícii pre používateľov Linuxu.

Zdieľanie obsahu v Macu

Ak používate Mac, budete musieť udeliť povolenie pre teams na nahratie obrazovky počítača, aby ste mohli zdieľať. 

 1. Pri prvom pokuse o zdieľanie obrazovky sa zobrazí výzva na udelenie povolenia. Z výzvy vyberte položku otvoriť systémové nastavenia .

  Ak zmeškanie výzvy vykonáte, môžete to urobiť kedykoľvek tak, že prejdete do ponuky Apple > systémové nastavenia > zabezpečenie & Ochrana osobných údajov.

 2. V časti nahrávanie obrazovkySkontrolujte, či je vybratá možnosť Microsoft teams .

  Povolenia na nahrávanie obrazovky s vybratou položkou Microsoft teams

 3. Vráťte sa na schôdzu a skúste znova zdieľať obrazovku.

Poznámka: Ak používate aplikácie teams na webe, skontrolujte, či ste v prehliadači povolili aj povolenie na nahrávanie obrazovky.

Zahrnúť zvuk z počítača

Zdieľanie zvuku počítača vám umožňuje prenášať zvuk z počítača na účastníkov schôdze prostredníctvom aplikácie teams. Týmto spôsobom môžete v rámci prezentácie prehrávať videoklipy alebo zvukové klipy.

Ak chcete zdieľať zvuk, vyberte položku zdieľať obsah Tlačidlo Zdieľať obrazovku v ovládacích prvkoch schôdze a potom zadajte zvuk počítača (ide o prepínač v ľavej hornej časti možností zdieľania). Všetok zvuk z počítača vrátane oznámení bude v rámci schôdze počuteľný.

Prepínač prepínania na zdieľanie zvuku počítača

Ďalšie informácie nájdete v dokumente zdieľanie zvuku z počítača v rámci schôdze v aplikácii teams alebo živá udalosť.

Zdieľanie snímok powerpointovej prezentácie počas schôdze 

Ak ste prezentujúci a rozhodnete sa zdieľať PowerPointový súbor na schôdzi, budete mať k dispozícii niektoré možnosti v pozadí s novým zobrazením pre prezentujúceho. Môžete zobraziť aktuálnu snímku, poznámky k snímkam a miniatúru všetkých snímok v balíku na navigáciu ad-hoc. 

Poznámka: Zobrazenie pre prezentujúceho je k dispozícii ako súčasť programu Public Preview a môže prejsť na ďalšie zmeny pred ich zverejnením. Ak chcete získať prístup k zobrazeniu pre prezentujúceho a ďalším nadchádzajúm funkciám, prejdite na položku teams Public Preview

Zobrazenie pre prezentujúceho je súkromné pre prezentujúceho v ovládacom prvku. Účastníci môžu zobraziť iba aktuálnu snímku alebo snímku, na ktorú sa rozhodnú prejsť v PowerPointovom súbore. 

 1. Vyberte položku zdieľať obsah Tlačidlo Zdieľať obrazovku v ovládacích prvkoch schôdze.

 2. V časti PowerPoint vyberte požadovaný súbor. Ak chcete vyhľadať iný súbor, vyberte položku Prehľadávať.

  Poznámky: 

  • V časti PowerPoint sa nachádza zoznam naposledy použitých súborov, ktoré ste otvorili alebo upravili na tímovej lokalite SharePointu alebo vo OneDrive. Ak vyberiete niektorý z týchto súborov na prezentovanie, všetci účastníci schôdze budú môcť zobraziť snímky počas schôdze. Ich povolenia na prístup k súboru mimo schôdze sa nezmenia.

  • Ak vyberiete položku Prehľadávať a rozhodnete sa prezentovať powerpointový súbor, ktorý ešte nebol nahratý do Teams, nahrá sa ako súčasť schôdze. Ak prezentujete na schôdzi kanála, súbor sa nahrá na kartu Súbory v kanáli, kde k nemu budú mať prístup všetci členovia tímu. Ak prezentujete na súkromnej schôdzi, súbor sa nahrá do OneDrivu, kde k nemu budú mať prístup iba účastníci schôdze.

Pri zdieľaní PowerPointového súboru v rámci schôdze budú mať účastníci tiež k niektorým špeciálnym funkciám:

 • Budú sa môcť posúvať cez jednotlivé snímky bez prerušenia hlavnej prezentácie.

 • Môžu jedným kliknutím synchronizovať svoje zobrazenie so zobrazením prezentujúceho.

Poznámka: Ak nechcete, aby mohli ľudia nezávisle prechádzať cez súbor programu PowerPoint, ktorý zdieľate, vyberte položku Zabránenie nezávislej navigácii v zdieľanom PowerPointovom súbore účastníkmi (vedľa položky zastaviť prezentovanie), čím ju zabránite.

Odovzdanie a prevzatie ovládania zdieľaného obsahu

Odovzdanie ovládania 

Ak chcete, aby niektorý z účastníkov schôdze uskutočnil zmeny v súbore, pomohol vám s prezentovaním alebo niečo názorne predviedol, môžete danej osobe odovzdať ovládanie zdieľania. Spolu s týmto účastníkom budete môcť obaja riadiť zdieľanie, pričom ovládanie nad zdieľaním si budete môcť kedykoľvek prevziať späť.

Poznámka: Ak zdieľate aplikáciu, odovzdajte riadenie len ľuďom, ktorým dôverujete. Používatelia, ktorým odovzdáte riadenie, môžu odosielať príkazy, ktoré by mohli ovplyvniť váš systém alebo iné aplikácie. Vykonali sme opatrenia na to, aby sme tomu zabránili, ale neotestovali sme všetky možné prispôsobenia systému.

 1. Na paneli s nástrojmi zdieľania vyberte položku Odovzdať ovládanie.

 2. Vyberte meno osoby, ktorej chcete odovzdať ovládanie.

  Teams pošle danej osobe oznámenie o tom, že s ňou zdieľate ovládanie. Keď zdieľate ovládanie, daná osoba môže na zdieľanej obrazovke uskutočňovať výbery a vykonávať úpravy textu či iné úpravy.

 3. Ak si chcete ovládanie vziať späť, vyberte položku Prevziať ovládanie.

Prevzatie ovládania 

Ak chcete prevziať ovládanie počas zdieľania inou osobou, vyberte položku Vyžiadať ovládanie. Zdieľanie osôb môže potom schváliť alebo odmietnuť vašu žiadosť.

Keď máte ovládanie, môžete na zdieľanej obrazovke uskutočňovať výbery a vykonávať úpravy textu či iné úpravy.

Po skončení ukončite zdieľanie ovládania výberom položky Uvoľniť ovládanie.

Priblíženie na zdieľaný obsah

Chcete lepšie vidieť zdieľaný obsah?

Kliknutím a potiahnutím môžete zobraziť iné oblasti.

Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, vyskúšajte tento postup:

 • Stiahnutie alebo odtiahnutie prstov na trackpade

 • Použitie klávesových skratiek Control + znamienko plus a Control + znamienko mínus

 • Podržanie stlačeného klávesu Control a posúvanie sa myšou

Poznámka: Trackpady v Macoch nepodporujú približovanie počas schôdzí. Ak máte Mac, použite niektorú z ostatných možností. Ak používate Linux, odovzdanie a prevzatie ovládania zdieľaného obsahu nie je momentálne k dispozícii.

Zdieľanie obsahu

Ak chcete zdieľať obsah z mobilného zariadenia, stačí vybrať položku Ďalšie možnosti Tlačidlo Ďalšie možnosti > zdieľať Tlačidlo Zdieľať obrazovku v ovládacích prvkoch schôdze. Môžete si vybrať, či chcete prezentovať fotografiu, video, powerpointovú prezentáciu alebo celú obrazovku.

Ponuka na schôdzi s možnosťami na spustenie nahrávania, podržanie hovoru, zavolanie samému sebe, zdieľanie, získanie klávesnice alebo vypnutie prichádzajúceho videa.         Možnosti zdieľania vrátane zdieľania PowerPointu, fotografií, videí alebo obrazovky.

Zdieľajte...

Ak chcete...

Fotografia

Zhotoviť fotografiu na zdieľanie alebo vybrať z galérie

Živé video

Zdieľať živé video z kamery

PowerPoint

Prezentovať powerpointový súbor, s ktorým môžu ostatní pracovať

Obrazovka

Zobraziť celú obrazovku vrátane oznámení a ďalších aktivít

Keď ste pripravení zdieľať, ťuknite na položku Spustiť prezentovanie v dolnej časti obrazovky. Po skončení vyberte položku Zastaviť prezentovanie

Poznámky: 

 • Ak sa chcete v powerpointovej prezentácii posúvať dopredu a dozadu, potiahnite prstom smerom, ktorým sa chcete posunúť, alebo ťuknite na tlačidlá posunu dopredu a dozadu v dolnej časti obrazovky.

 • Napriek tomu, že zdieľanie tabule ešte nie je v mobilných zariadeniach podporované, môžete spolupracovať na tabuli zdieľanej z iného zariadenia.

Priblíženie na zdieľaný obsah 

Chcete lepšie vidieť zdieľaný obsah?

Stiahnutím alebo odtiahnutím prstom zmeníte mierku zobrazenia a ťuknutím a potiahnutím môžete zobraziť iné oblasti.

Používanie telefónu ako sprievodného zariadenia na schôdzi

Pripojte sa k schôdzi vo viacerých zariadeniach a získajte viac možností spolupráce a zdieľania obsahu.

Ak ste už na schôdzi napríklad vo svojom notebooku, môžete pridať svoj telefón ako sprievodné zariadenie a prezentovať súbory, zdieľať živé video a vykonávať mnoho ďalšie činnosti. Akékoľvek zariadenie s mobilnou aplikáciou Teams je možné pridať ako sprievodné zariadenie – stačí sa uistiť, že zariadenia, ktoré používate, sú prihlásené do toho istého konta Teams.

Po pridaní sprievodného zariadenia k schôdzi môžete vykonávať mnoho činností:

 • Používať mobilné video na zobrazenie vecí, ktoré sú mimo zorného poľa vzdialených účastníkov.

 • Zhotoviť fotografiu na zdieľanie s ostatnými alebo ju vybrať z galérie fotoaparátu.

 • Ovládať prezentáciu pomocou telefónu.

 • Zdieľať obrazovku mobilného zariadenia.

 • Ak ju vidíte v telefóne, môžete ju zdieľať na schôdzi.

Pridanie sprievodného zariadenia do schôdze

Otvorte Teams v mobilnom telefóne, keď ste už na schôdzi v inom zariadení. 

V hornej časti obrazovky mobilného zariadenia sa zobrazí správa s možnosťou pripojiť sa k schôdzi. Ťuknutím na položku Pripojiť sa pridáte telefón ako sprievodné zariadenie.

Nápis v Teams s upozornením, že Týždenná synchronizácia návrhu – utorok sa blíži a je možnosť pripojiť sa zo svojho mobilného zariadenia.

Ak sa pripojíte týmto spôsobom, stlmíme mikrofón a reproduktor sprievodného zariadenia, aby sa zabránilo vzniku efektu ozveny.

Keď ste pripravení zdieľať niečo zo sprievodného zariadenia, ťuknite na položku Spustiť prezentovanie v dolnej časti obrazovky. Vo svojom druhom zariadení budete vidieť, čo zdieľate, rovnako ako všetci ostatní účastníci schôdze.

Po skončení vyberte položku Zastaviť prezentovanie alebo jednoducho zaveste. Druhé zariadenie zostane aj naďalej pripojené k schôdzi.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×