Zdieľanie obsahu počas schôdze cez Teams

Ak chcete zdieľať obrazovku v schôdzi, vyberte položku Zdieľať obsah Tlačidlo Zdieľať obrazovku ovládacích prvkoch schôdze. Potom vyberte, či chcete prezentovať celú obrazovku, okno, PowerPoint súbor alebo tabuľu.

Nové zdieľanie obsahu na schôdzi

Poznámky: 

 • Ak používate Teams na webe, obrazovku budete môcť zdieľať iba v prípade, že používate Google Chrome alebo najnovšiu verziu prehliadača Microsoft Edge.

 • Vo Teams na webe sa po výbere položky Zdieľať obsah Tlačidlo Zdieľať obrazovku:

  Aktuálny zásobník zdieľania

 • Zdieľanie okien nie je k dispozícii pre používateľov Linuxu.

Zdieľajte...

Ak chcete...

Skvelé, keď...

Pracovná plocha

Zobraziť celú obrazovku vrátane oznámení a ďalších aktivít na pracovnej ploche.

Potrebujete plynule zdieľať viaceré okná.

Okno

Zobrazte iba jedno okno a žiadne oznámenia ani iné aktivity na pracovnej ploche.

Musíte ukázať len jednu vec a zvyšok obrazovky si chcete nechať pre seba.

PowerPoint

Prezentuje PowerPoint, s ktorými môžu ostatní pracovať.

Prezentáciu musíte zdieľať a chcete, aby ju ostatní mohli prechádzať vlastným tempom.
Informácie o zdieľaní PowerPoint nájdete v téme zdieľanie PowerPoint snímok počas Teams schôdze.

Whiteboard

Spolupracujte s ostatnými používateľmi v reálnom čase. 

Chcete skicovať s ostatnými a mať k schôdzi pripojené poznámky.

Keď už nechcete zdieľať, prejdite do ovládacích prvkov schôdze a vyberte možnosť Ukončiť zdieľanie

Zdieľanie obsahu v Macu

Ak používate Mac, pred zdieľaním budete musieť udeliť povolenie na Teams nahrávanie obrazovky počítača. 

 1. Pri prvom pokuse o zdieľanie obrazovky sa zobrazí výzva na udelenie povolenia. Z výzvy vyberte položku Otvoriť systémové nastavenia.

  Ak sa výzva zmešká, môžete to urobiť kedykoľvek tak, že v ponuke Apple > systémové nastavenia > Ochrana & osobných údajov.

 2. V časti Nahrávanieobrazovky sa uistite, Microsoft Teams je vybratá možnosť.

  Povolenia nahrávania obrazovky s Microsoft Teams vybratou

 3. Vráťte sa do schôdze a skúste obrazovku zdieľať znova.

Poznámka: Ak používate aplikáciu Teams na webe, uistite sa, že ste udelili aj povolenie na nahrávanie obrazovky pre prehliadač.

Zahrnutie zvuku počítača

Zdieľanie zvuku počítača umožňuje streamovať zvuk z počítača účastníkom schôdze prostredníctvom Teams. Týmto spôsobom môžete v rámci prezentácie prehrávať videoklipy alebo zvukové klipy.

Ak chcete zdieľať zvuk, vyberte položku Zdieľať obsah Tlačidlo Zdieľať obrazovku v ovládacích prvkoch schôdze a potom možnosť Zahrnúť zvuk počítača (je to prepínač v pravom hornom rohu možností zdieľania). Všetok zvuk z počítača vrátane oznámení bude v schôdzi zvukový signál.

Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie zvuku z počítača pri schôdzi Teams schôdzi alebo živom podujatí.

Odovzdanie a prevzatie ovládania zdieľaného obsahu

Odovzdanie ovládania

Ak chcete, aby niektorý z účastníkov schôdze uskutočnil zmeny v súbore, pomohol vám s prezentovaním alebo niečo názorne predviedol, môžete danej osobe odovzdať ovládanie zdieľania. Spolu s týmto účastníkom budete môcť obaja riadiť zdieľanie, pričom ovládanie nad zdieľaním si budete môcť kedykoľvek prevziať späť.

Poznámka: Ak zdieľate aplikáciu, odovzdajte riadenie len ľuďom, ktorým dôverujete. Používatelia, ktorým odovzdáte riadenie, môžu odosielať príkazy, ktoré by mohli ovplyvniť váš systém alebo iné aplikácie. Vykonali sme opatrenia na to, aby sme tomu zabránili, ale neotestovali sme všetky možné prispôsobenia systému.

 1. Na paneli s nástrojmi zdieľania vyberte položku Odovzdať ovládanie.

 2. Vyberte meno osoby, ktorej chcete odovzdať ovládanie.

  Teams pošle danej osobe oznámenie o tom, že s ňou zdieľate ovládanie. Keď zdieľate ovládanie, daná osoba môže na zdieľanej obrazovke uskutočňovať výbery a vykonávať úpravy textu či iné úpravy.

 3. Ak si chcete ovládanie vziať späť, vyberte položku Prevziať ovládanie.

Prevzatie ovládania 

Ak chcete prevziať ovládanie počas zdieľania inou osobou, vyberte položku Vyžiadať ovládanie. Zdieľaná osoba potom môže vašu žiadosť schváliť alebo zamietnuť.

Keď máte ovládanie, môžete na zdieľanej obrazovke uskutočňovať výbery a vykonávať úpravy textu či iné úpravy.

Po skončení ukončite zdieľanie ovládania výberom položky Uvoľniť ovládanie.

Priblíženie na zdieľaný obsah

Chcete lepšie vidieť zdieľaný obsah?

Kliknutím a potiahnutím môžete zobraziť iné oblasti.

Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, vyskúšajte tento postup:

 • Sťať alebo odpnúť na trackpade.

 • Použite klávesové skratky Ctrl + znamienko plus a Ctrl + znamienko mínus.

 • Podržte stlačený kláves Ctrl a posúvajte sa myšou.

Poznámka: Trackpady v Macoch nepodporujú približovanie počas schôdzí. Ak máte Mac, použite niektorú z ostatných možností. Ak používate Linux, odovzdanie a prevzatie ovládania zdieľaného obsahu nie je momentálne k dispozícii.

Zdieľanie obsahu

Ak chcete zdieľať obsah z mobilného zariadenia, v ovládacích prvkoch schôdze Tlačidlo Ďalšie možnosti> položku Zdieľať Tlačidlo Zdieľať obrazovku položku Ďalšie možnosti. Môžete si vybrať, či chcete prezentovať fotografiu, video, powerpointovú prezentáciu alebo celú obrazovku.

Ponuka na schôdzi s možnosťami na spustenie nahrávania, podržanie hovoru, zavolanie samému sebe, zdieľanie, získanie klávesnice alebo vypnutie prichádzajúceho videa.         Možnosti zdieľania vrátane zdieľania PowerPointu, fotografií, videí alebo obrazovky.

Zdieľajte...

Ak chcete...

Fotografia

Nas urobiť fotografiu na zdieľanie alebo vybrať niektorú z galérie.

Živé video

Zdieľajte živé video z kamery.

PowerPoint

Prezentuje PowerPoint, s ktorými môžu ostatní pracovať.

Obrazovka

Zobraziť celú obrazovku vrátane oznámení a ďalších aktivít.

Keď ste pripravení zdieľať, ťuknite na položku Spustiť prezentovanie v dolnej časti obrazovky. Po skončení vyberte položku Zastaviť prezentovanie

Poznámka: Ak sa chcete v powerpointovej prezentácii posúvať dopredu a dozadu, potiahnite prstom smerom, ktorým sa chcete posunúť, alebo ťuknite na tlačidlá posunu dopredu a dozadu v dolnej časti obrazovky.

Priblíženie na zdieľaný obsah 

Chcete lepšie vidieť zdieľaný obsah?

Stiahnutím alebo odtiahnutím prstom zmeníte mierku zobrazenia a ťuknutím a potiahnutím môžete zobraziť iné oblasti.

Minimalizovanie zdieľaného obsahu

Ak chcete lepšie vidieť ľudí na schôdzi vo vašom mobilnom zariadení, možno budete chcieť minimalizovať obsah, ktorý niekto zdieľa. Postupujte takto:

 1. Ťuknite na Tlačidlo Ďalšie možnostiĎalšie akcie a vedľa mena osoby, ktorá zdieľanie Tlačidlo Ďalšie akcie vedľa mena účastníka

 2. V ponuke vyberte položku Minimalizovať obsah

  Možnosť v ponuke na minimalizovanie obsahu

Takto lepšie prezeráte viac ľudí na schôdzi. Zdieľaný obsah sa bude naďalej nachádzať v dolnej časti obrazovky.

Obrazovka mobilnej schôdze s minimalizovaným obsahom

Používanie telefónu ako sprievodného zariadenia na schôdzi

Pripojte sa k schôdzi vo viacerých zariadeniach a získajte viac možností spolupráce a zdieľania obsahu.

Ak ste už na schôdzi napríklad vo svojom notebooku, môžete pridať svoj telefón ako sprievodné zariadenie a prezentovať súbory, zdieľať živé video a vykonávať mnoho ďalšie činnosti. Akékoľvek zariadenie s mobilnou aplikáciou Teams je možné pridať ako sprievodné zariadenie – stačí sa uistiť, že zariadenia, ktoré používate, sú prihlásené do toho istého konta Teams.

Po pridaní sprievodného zariadenia k schôdzi môžete vykonávať mnoho činností:

 • Používať mobilné video na zobrazenie vecí, ktoré sú mimo zorného poľa vzdialených účastníkov.

 • Zhotoviť fotografiu na zdieľanie s ostatnými alebo ju vybrať z galérie fotoaparátu.

 • Ovládať prezentáciu pomocou telefónu.

 • Zdieľať obrazovku mobilného zariadenia.

 • Ak ju vidíte v telefóne, môžete ju zdieľať na schôdzi.

Pridanie sprievodného zariadenia do schôdze

Otvorte Teams v mobilnom telefóne, keď ste už na schôdzi v inom zariadení. 

V hornej časti obrazovky mobilného zariadenia sa zobrazí správa s možnosťou pripojiť sa k schôdzi. Ťuknutím na položku Pripojiť sa pridáte telefón ako sprievodné zariadenie.

Nápis v službe Teams s upozornením, že Týždenná synchronizácia návrhu – utorok sa blíži a je možnosť pripojiť sa zo svojho mobilného zariadenia.

Ak sa pripojíte týmto spôsobom, stlmíme mikrofón a reproduktor sprievodného zariadenia, aby sa zabránilo vzniku efektu ozveny.

Keď ste pripravení zdieľať niečo zo sprievodného zariadenia, ťuknite na položku Spustiť prezentovanie v dolnej časti obrazovky. Vo svojom druhom zariadení budete vidieť, čo zdieľate, rovnako ako všetci ostatní účastníci schôdze.

Po dokončení ťuknite na položku Zastaviť prezentovaniealebo jednoducho zaveste. Druhé zariadenie zostane aj naďalej pripojené k schôdzi.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?

Čo sa vám páčilo a čo nie?

Máte nejaké ďalšie pripomienky? (nepovinné)

Ďakujem za vaše pripomienky!

×