Zdieľanie súborov a priečinkov vo OneDrive

Zdieľanie súborov a priečinkov vo OneDrive

Používajte Microsoft OneDrive pre zálohovanie v cloude, a zdieľajte súbory, fotografie a celé priečinky s ostatnými.

Vaše cloudové úložisko vo OneDrive je súkromné, kým sa nerozhodnete zdieľať s ostatnými. Môžete tiež zobraziť, s kým sa zdieľa súbor OneDrive, alebo kedykoľvek zdieľanie zastaviť.

Poznámka: Zobrazené možnosti sa môžu mierne medzi OneDrive a OneDrive pre prácu alebo školu, najmä v prípade, že vaša organizácia obmedzila určité nastavenia.

Ako chcete zdielať?

 • Ako chcete zdielať?
 • Skopírujte prepojenie a prilepte ho do SMS správy alebo na webovú lokalitu
 • Odoslanie prepojenia e-mailom

Túto možnosť vyberte, ak chcete zdieľať položky s množstvom ľudí, ktorých nemusíte ani osobne poznať. Pomocou týchto prepojení môžete napríklad uverejňovať príspevky na Facebooku, Twitteri a LinkedIne alebo ich zdieľať v e-maile či okamžitej správe. Každý, kto prepojenie dostane, bude môcť v závislosti od povolení, ktoré nastavíte, danú položku zobraziť alebo upraviť. Používatelia s prepojením nemôžu nahrávať nové položky. Majte na pamäti, že prepojenie možno preposlať a že sa nevyžaduje žiadne prihlásenie.

 1. Prejdite na webovú lokalitu OneDrivu a prihláste sa so svojím kontom Microsoft alebo so svojím pracovným či školským kontom.

  Poznámka: Používateľom služby OneDrive pre prácu alebo školu, ktorí nepoužívajú balík Microsoft 365, môže pomôcť téma Zdieľanie dokumentov a priečinkov na SharePoint Serveri.

 2. Výberom krúžku v hornom rohu položky vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať. Môžete tiež vybrať viaceré položky a zdieľať ich spoločne (zdieľanie viacerých položiek naraz nie je k dispozícii pre kontá OneDrive pre prácu alebo školu).

 3. V hornej časti stránky vyberte možnosť Zdieľať.

  Snímka obrazovky s výberom súboru a kliknutím na príkaz Zdieľať

 4. Vyberte položku Každý s prepojením môže upravovať a prispôsobte možnosti prepojenia.

 5. Nastavte možnosti prepojenia, potom vyberte položku Použiť.

  • Povoliť úpravy – Pri zdieľaní položiek pomocou tohto typu prepojenia môžu ľudia upravovať súbory a pridávať súbory do zdieľanom priečinku, ak sú prihlásení s kontom Microsoft. Príjemcovia môžu preposlať prepojenie, zmeniť zoznam ľudí zdieľajúcich súbory alebo priečinok, ako aj zmeniť povolenia pre príjemcov. Pri zdieľaní priečinka môžu ľudia s povolením na úpravy kopírovať, premiestňovať, upravovať, premenúvať, zdieľať a odstraňovať ľubovoľné položky v priečinku.

   Zrušenie začiarknutia tohto políčka znamená, že ľudia môžu zobrazovať, kopírovať alebo sťahovať položky bez prihlásenia. Môžu tiež preposielať prepojenie iným ľuďom. Nemôžu však zmeniť verziu vo vašom OneDrive.

  • Nastavenie dátumu uplynutia platnosti – prepojenie bude fungovať len do nastaveného dátumu. Potom bude prepojenie neplatné a bude potrebné vytvoriť nové prepojenie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k súboru alebo priečinku.

  • Nastavenie hesla – keď používateľ klikne na prepojenie, pred prístupom k súboru sa zobrazí výzva na zadanie hesla. Heslo bude potrebné poskytnúť používateľom samostatne.

  Možnosti nastavení prepojenia na zdieľanie súboru vo OneDrive

  Ďalšie možnosti služby OneDrive pre prácu alebo školu

  Používatelia služby OneDrive pre prácu alebo školu majú tiež možnosť obmedziť úroveň prístupu (ktokoľvek, kto má prepojenie, iba osoby v rámci vašej organizácie, iba osoby s existujúcim prístupom k súboru alebo len osoby, ktoré zadáte). Ak sa rozhodnete zakázať úpravy, môžete si tiež vybrať možnosť, ktorá zabráni prezerajúcim používateľom sťahovať súbor.

  • Možnosť Každý poskytuje prístup komukoľvek, kto získa toto prepojenie. Môže ho získať priamo od vás alebo mu ho môže preposlať niekto iný. Môžu to byť ľudia mimo vašej organizácie.

  • Možnosť Ľudia v organizácii <Vaša organizácia> poskytuje prístup k súboru každému vo vašej organizácii, kto má prepojenie. Ľudia ho môžu získať priamo od vás alebo im ho môže preposlať niekto iný.

  • Možnosť Ľudia s existujúcim prístupom môžu na prístup k dokumentu alebo priečinku použiť len osoby, ktorým je už prístup udelený. Povolenia pre položku sa nemenia. Túto možnosť použite, ak chcete len odoslať prepojenie niekomu, kto už prístup má. 

  • Možnosť Konkrétni ľudia poskytuje prístup len ľuďom, ktorých zadáte. Aj iní ľudia však už mohli mať prístup predtým. Ak ľudia prepošlú pozvanie na zdieľanie, prepojenie budú môcť používať len ľudia, ktorí už majú k položke prístup.

  • Povoliť úpravy – Pri zdieľaní položiek pomocou tohto typu prepojenia môžu ľudia upravovať súbory, pridávať súbory do zdieľaného priečinka a odstrániť súbory zo zdieľaného priečinka, ak sú prihlásení. Príjemcovia môžu preposlať prepojenie, zmeniť zoznam ľudí zdieľajúcich súbory alebo priečinok, ako aj zmeniť povolenia pre príjemcov. Pri zdieľaní priečinka môžu ľudia s povolením na úpravy kopírovať, premiestňovať, upravovať, premenúvať, zdieľať a odstraňovať ľubovoľné položky v priečinku.

   Predvolene je zapnutá možnosť Povoliť úpravy. Ak chcete, aby ľudia mohli súbory iba zobrazovať, zrušte začiarknutie tohto políčka. S pracovnými alebo školskými kontami OneDrivu môžete tiež rýchlo vybrať povolenia na úpravy bez toho, aby ste museli otvoriť nastavenia prepojenia na zdieľanie. Stačí vybrať ikonu ceruzky vedľa poľa Názov, skupina alebo e-mail a potom udeliť príjemcom povolenie na úpravu alebo iba na čítanie. Ak chcete vybrať alebo upraviť ďalšie možnosti, výberom položky Nastavenia prepojenia zobrazte doplňujúce možnosti. Majte na pamäti, že nové funkcie služby Microsoft 365 sa všetkým predplatiteľom nasadzujú postupne, takže položka Nastavenia prepojenia sa vám ešte nemusí zobrazovať, no môžete očakávať, že čoskoro sa objaví aj vo vašom zariadení.

   Možnosti povolení na zdieľanie vo OneDrive s možnosťami na úpravy alebo iba na zobrazenie.

  Poznámka: Ak je možnosť zdieľania neaktívna, pravdepodobne ju obmedzujú správcovia vo vašej organizácii. Môžu sa napríklad rozhodnúť zakázať možnosť Každý, aby zabránili preposielaniu použiteľných prepojení ostatným používateľom.

  Povolenia môžu byť obmedzené výberom možnosti blokovania sťahovania, ktorá znemožňuje uloženie lokálnej kópie. Vo wordových súboroch môžete tiež vybrať možnosť Otvoriť len v režime revízie a obmedziť možnosť zanechania komentárov a vytvárania návrhov v súbore. Všimnite si, že ak už niektorí používatelia majú povolenia na úpravu položky, výberom možnosti Otvoriť len v režime revízie sa im nezabráni vo vykonávaní úprav. Dokument sa im otvorí v režime úprav.

  Poznámka: Keď pre zdieľaný dokument povolíte možnosť Otvoriť iba v režime kontroly, príjemcovia, ktorí otvoria dokument v desktopovej aplikácii Word, budú presmerovaní do Wordu na webe, aby mohli vykonať sledované úpravy alebo zanechať komentáre.

 6. Po návrate na hlavné pole Zdieľať vyberte položku Kopírovať prepojenie a prepojenie skopírujete do vašej schránky.

  Potvrdenie kopírovania prepojenia pri zdieľaní súborov cez prepojenie vo OneDrive

  Poznámka: Adresa https://1drv.ms je skrátená URL adresa pre OneDrive. Skrátené URL adresy sú užitočné na zdieľanie cez Twitter.

 7. Prepojenie prilepte do e-mailovej správy alebo na iné miesto, kde prepojenie zdieľate.

Tip: Môžete tiež vytvoriť prepojenia na zdieľanie prostredníctvom počítačovej aplikácie OneDrive pre Windows 7, Windows 10 a Mac. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok vo vašom priečinku OneDrive v počítači a vybrať položku Zdieľať prepojenie na OneDrive. Prepojenie sa tak skopíruje do schránky a môžete ho prilepiť do e-mailu, na webovú lokalitu, do blogového príspevku a podobne.

Tieto prepojenia sú však predvolene nastavené na možnosť Povolenie úprav. Ak chcete, aby mal niekto len povolenie na zobrazenie, je potrebné použiť webovú lokalitu OneDrive na vytvorenie prepojenia (alebo upraviť to, ktorý ste práve vytvorili).

Túto možnosť vyberte, ak chcete odoslať e-mailovú pozvánku ľuďom alebo skupinám a sledovať, koho ste pozvali. Pomocou tejto možnosti môžete tiež neskôr povolenie pre jednotlivcov alebo skupiny v prípade potreby odstrániť.

 1. Do poľa Zadajte meno alebo e-mailovú adresu začnite písať e-mailové adresy alebo mená kontaktov, s ktorými chcete položku zdieľať. Keď začnete zadávať informácie do poľa, môžete vybrať kontakt v zobrazenom zozname.

  Dialógové okno zdieľania súboru vo OneDrive s pridanou e-mailovou adresou

 2. Ak chcete, môžete príjemcov pridať poznámku.

 3. Ak chcete zmeniť úroveň povolenia, vyberte položku Každý s týmto prepojením môže upravovať.

 4. Nastavte možnosti prepojenia, potom vyberte položku Použiť.

  • Povoliť úpravy – Pri zdieľaní položiek pomocou tohto typu prepojenia môžu ľudia upravovať súbory a pridávať súbory do zdieľanom priečinku, ak sú prihlásení s kontom Microsoft. Príjemcovia môžu preposlať prepojenie, zmeniť zoznam ľudí zdieľajúcich súbory alebo priečinok, ako aj zmeniť povolenia pre príjemcov. Pri zdieľaní priečinka môžu ľudia s povolením na úpravy kopírovať, premiestňovať, upravovať, premenúvať, zdieľať a odstraňovať ľubovoľné položky v priečinku.

   Zrušenie začiarknutia tohto políčka znamená, že ľudia môžu zobrazovať, kopírovať alebo sťahovať položky bez prihlásenia. Môžu tiež preposielať prepojenie iným ľuďom. Nemôžu však zmeniť verziu vo vašom OneDrive.

  • Nastavenie dátumu uplynutia platnosti – prepojenie bude fungovať len do nastaveného dátumu. Potom bude prepojenie neplatné a bude potrebné vytvoriť nové prepojenie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k súboru alebo priečinku.

  • Nastavenie hesla – keď používateľ klikne na prepojenie, pred prístupom k súboru sa zobrazí výzva na zadanie hesla. Heslo bude potrebné poskytnúť používateľom samostatne.

  Možnosti nastavení prepojenia na zdieľanie súboru vo OneDrive

  Ďalšie možnosti služby OneDrive pre prácu alebo školu

  Používatelia služby OneDrive pre prácu alebo školu majú tiež možnosť obmedziť úroveň prístupu (ktokoľvek, kto má prepojenie, iba osoby v rámci vašej organizácie, iba osoby s existujúcim prístupom k súboru alebo len osoby, ktoré zadáte). Ak sa rozhodnete zakázať úpravy, môžete si tiež vybrať možnosť, ktorá zabráni prezerajúcim používateľom sťahovať súbor.

  • Možnosť Každý poskytuje prístup komukoľvek, kto získa toto prepojenie. Môže ho získať priamo od vás alebo mu ho môže preposlať niekto iný. Môžu to byť ľudia mimo vašej organizácie.

  • Možnosť Ľudia v organizácii <Vaša organizácia> poskytuje prístup k súboru každému vo vašej organizácii, kto má prepojenie. Ľudia ho môžu získať priamo od vás alebo im ho môže preposlať niekto iný.

  • Možnosť Ľudia s existujúcim prístupom môžu na prístup k dokumentu alebo priečinku použiť len osoby, ktorým je už prístup udelený. Povolenia pre položku sa nemenia. Túto možnosť použite, ak chcete len odoslať prepojenie niekomu, kto už prístup má. 

  • Možnosť Konkrétni ľudia poskytuje prístup len ľuďom, ktorých zadáte. Aj iní ľudia však už mohli mať prístup predtým. Ak ľudia prepošlú pozvanie na zdieľanie, prepojenie budú môcť používať len ľudia, ktorí už majú k položke prístup.

  • Povoliť úpravy – Pri zdieľaní položiek pomocou tohto typu prepojenia môžu ľudia upravovať súbory, pridávať súbory do zdieľaného priečinka a odstrániť súbory zo zdieľaného priečinka, ak sú prihlásení. Príjemcovia môžu preposlať prepojenie, zmeniť zoznam ľudí zdieľajúcich súbory alebo priečinok, ako aj zmeniť povolenia pre príjemcov. Pri zdieľaní priečinka môžu ľudia s povolením na úpravy kopírovať, premiestňovať, upravovať, premenúvať, zdieľať a odstraňovať ľubovoľné položky v priečinku.

   Predvolene je zapnutá možnosť Povoliť úpravy. Ak chcete, aby ľudia mohli súbory iba zobrazovať, zrušte začiarknutie tohto políčka. S pracovnými alebo školskými kontami OneDrivu môžete tiež rýchlo vybrať povolenia na úpravy bez toho, aby ste museli otvoriť nastavenia prepojenia na zdieľanie. Stačí vybrať ikonu ceruzky vedľa poľa Názov, skupina alebo e-mail a potom udeliť príjemcom povolenie na úpravu alebo iba na čítanie.

   Možnosti povolení na zdieľanie vo OneDrive s možnosťami na úpravy alebo iba na zobrazenie.

  Poznámka: Ak je možnosť zdieľania neaktívna, pravdepodobne ju obmedzujú správcovia vo vašej organizácii. Môžu sa napríklad rozhodnúť zakázať možnosť Každý, aby zabránili preposielaniu použiteľných prepojení ostatným používateľom.

  Povolenia môžu byť obmedzené výberom možnosti blokovania sťahovania, ktorá znemožňuje uloženie lokálnej kópie. Vo wordových súboroch môžete tiež vybrať možnosť Otvoriť len v režime revízie a obmedziť možnosť zanechania komentárov a vytvárania návrhov v súbore. Všimnite si, že ak už niektorí používatelia majú povolenia na úpravu položky, výberom možnosti Otvoriť len v režime revízie sa im nezabráni vo vykonávaní úprav. Dokument sa im otvorí v režime úprav.

  Ak chcete odoslať pozvánku na zdieľanie priamo z Outlooku, výberom ikony Outlooku automaticky otvorte e-mail. Potom zadajte príjemcov a správu a vyberte položku Odoslať.

 5. Výberom položky Použiť uložte nastavenia povolení a potom vyberte položku Odoslať.

Poznámky: 

Zdieľanie priečinkov

Pri zdieľaní priečinkov s povolením na úpravy môžu ľudia, s ktorými ich zdieľate, pridať zdieľané priečinky do vlastného OneDrivu. To im umožňuje ponechať si okrem daného priečinka aj vlastné priečinky a položky, jednoducho premiestňovať položky medzi priečinkami a ľahšie pracovať offline. Všetky vykonané aktualizácie sa synchronizujú so zdieľaným priečinkom, vďaka čomu majú všetky osoby s prístupom k priečinku aktuálnu verziu.

Tip: Príjemca môže vo svojom OneDrive pridať len zdieľané priečinky a nie jednotlivé súbory. Ak chcete, aby príjemca pridal súbory vo svojom OneDrive, najskôr ich vložte do priečinka a potom zdieľajte priečinok.

Zdieľanie pomocou mobilných aplikácií OneDrive

Informácie a pomoc nájdete v témach:

Ďalšie informácie

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získať online Pomocníka
Zobraziť ďalšie stránky podpory pre OneDrive alebo OneDrive pre prácu alebo školu.
Ak používate mobilnú aplikáciu OneDrive, pozrite si tému Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive.

OneDrive Správcovia si môžu pozrieť aj komunitu OneDrive Tech Community, Pomocníka pre správcov služby OneDrive.

Ikona e-mailovej podpory

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory pre OneDrive. Ak chcete kontaktovať podporu pre OneDrive z PC alebo Macu, vyberte ikonu OneDrive v oblasti oznámení alebo na paneli s ponukami a potom vyberte položky Viac > Odoslať pripomienky > Niečo sa mi nepáči.

OneDrive Správcovia môžu kontaktovať technickú podporu služieb Microsoft 365 pre podniky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Máte pripomienky?
OneDrive Pomocou funkcie UserVoice môžete navrhnúť funkcie, ktoré by sme mali pridať do aplikácie OneDrive. Hoci nemôžeme zaručiť pridanie konkrétnych funkcií alebo pridanie do istého času, odpovieme na každý návrh, ktorý získa aspoň 500 hlasov.

Prejdite na službu OneDrive UserVoice.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×