Zdieľanie vašej obrazovky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie vašej obrazovky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Skype for Business s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete použiť na zdieľanie obrazovky s návštevníkmi vašej schôdze. Môžete zdieľať celú obrazovku (Zdieľanej pracovnej plochy), keď chcete zobraziť akcie v niekoľkých programoch, alebo máte možnosť zdieľať len jeden program (Zdieľanie okna), keď je potrebné ukázať iba jeden program alebo skupinu súborov a ľudia nemusia vidieť na počítači nič iné.

Aby bolo možné zdieľať obsah v rámci schôdze cez Skype for Business, musíte byť prezentujúcim schôdze. Ak táto možnosť nie je dostupná, požiadajte niektorého z prezentujúcich, aby vám udelil práva prezentujúceho.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Skype for Business.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Používanie zdieľania panelu s nástrojmi

Keď zdieľate obrazovku alebo program, Skype for Business zobrazuje panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky spolu s tlačidlami slúžiacimi na ovládanie zdieľania. Na paneli s nástrojmi zdieľania môžete:

 • Prenechať kontrolu nad vašou pracovnou plochou iným osobám zúčastneným na schôdzi alebo prevziať kontrolu späť, ak má kontrolu niekto iný.

 • Zastaviť prezentovanie vašej obrazovky alebo programu.

 • Pripnúť panel s nástrojmi tak, aby bol vždy viditeľný.

 1. Presunúť ohnisko klávesnice na panel s nástrojmi, stlačte klávesy Ctrl+Shift+Space.

 2. Presúvať sa medzi položkami na paneli s nástrojmi, stlačte kláves Tab. Počuť oznamovanie položky čítačkou obrazovky.

 3. Vybrať možnosť na paneli s nástrojmi, stlačte kláves Enter.

 4. Prepnúť ohnisko späť na okno hovoru alebo schôdze, stlačte kláves Esc.

Zdieľanie obrazovky alebo programu

Poznámka: Aby bolo možné zdieľať obsah v rámci schôdze cez Skype for Business, musíte byť prezentujúcim schôdze. Ak táto možnosť nie je dostupná, požiadajte niektorého z prezentujúcich, aby vám udelil práva prezentujúceho.

Tip: Pri zdieľaní pracovnej plochy každý účastník schôdze vidí všetky vaše programy, súbory a oznámenia. Pred spustením prezentácie vašej pracovnej plochy zatvorte alebo minimalizujte programy, ktoré ľudia nemusia vidieť.

Tip: Kým zdieľate jeden program, váš Skype for Business stav sa zmení na možnosť V konferenčnom hovore. Pri zdieľaní celej vašej pracovnej plochy sa stav zmení na možnosť Prezentujúci a nebudete prijímať okamžité správy, ani hovory.

 1. Ak chcete prechádzať v rámci konverzácie alebo ovládacími prvkami okna schôdze, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Tlačidlo zdieľania, zdieľanie obsahu.“

 2. Stlačením klávesu Spacebar môžete otvoriť ponuku Zdieľanie obsahu. Ozve sa: „Zdieľajte vašu pracovnú plochu“.

 3. Ak chcete prezentovať celú pracovnú plochu všetkým účastníkom schôdze, stlačte kláves Enter.

  Poznámky: 

  • Ak sa ozve „Okno Skype for Business, tlačidlo Zrušiť“, zobrazí sa nasledujúce upozornenie: „FYI: Osoby budú môcť vidieť všetko na monitore, ktorý vyberiete.“

  • Ak nechcete, aby sa toto upozornenie zobrazovali pri každom zdieľaní vašej pracovnej plochy, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Označenie zrušené, nezobrazovať znovu toto začiarkavacie políčko“ a stlačte kláves Spacebar.

  • Ak chcete začať zdieľať vašu pracovnú plochu, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo OK.“

  Teraz každý účastník schôdze vidí celú pracovnú plochu. Výber sa vráti do okna schôdze Skype for Business.

 4. Ak chcete prezentovať iba jeden program, v ponuke zdieľať obsah stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "Share The Window" (zdieľať okno). Potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno Zdieľať okno , v ktorom sú uvedené všetky aktívne programy v počítači. Zameranie sa nachádza na tlačidle Zrušiť . Počujete: "zdieľať okno, okno, zrušiť tlačidlo."

  • Stlačením klávesu Tab sa presuniete k prvému dostupnému programu na prezentovanie. Ozve sa názov programu.

  • Ak chcete prechádzať dostupnými programami, stlačte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava. Keď sa ozve názov programu, ktorý chcete prezentovať, stlačte kláves Spacebar. Tlačidlo Zdieľať je teraz povolené. Potom stlačte kláves Enter. Tým sa uskutoční zdieľanie programu s každým účastníkom hovoru a výber sa vráti do okna schôdze Skype for Business.

  Tip: Pri prezentovaní jedného programu zdieľaný program zobrazí čierny štvorec v prípade, že sa okno schôdze cez Skype for Business nachádza v jeho hornej časti. Ak máte viac monitorov, pokúste sa presunúť okno schôdze na druhotný monitor tak, aby sa už nenachádzalo v hornej časti zdieľaného programu.

 5. Ak chcete ukončiť zdieľanie vašej obrazovky, stlačte klávesy Ctrl+Shift+Space. Výber sa presunie na panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky. Kláves Tab stláčajte dovtedy, kým sa neozve „Tlačidlo ukončenia zdieľania“ a stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Skype for Business pre Mac môžete používať s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS, na zdieľanie obrazovky počas schôdze. Obsah môžete prezentovať z Macu a efektívne ho tak sprostredkovať publiku.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Aby bolo možné zdieľať obsah v rámci schôdze cez Skype for Business pre Mac, musíte byť prezentujúcim schôdze. Ak táto možnosť nie je aktívna, požiadajte niektorého z prezentujúcich o prístup prezentujúceho.

 • Pri zdieľaní obrazovky každý účastník schôdze vidí všetky vaše programy, súbory a oznámenia. Pred spustením prezentácie zatvorte alebo skryte programy, ktoré ľudia nemusia vidieť.

Zdieľanie vašej obrazovky

Poznámka: Počas vašej prezentácie sa váš stav Skype for Business pre Mac zmení na možnosť „V konferenčnom hovore“ a nebudete prijímať okamžité správy, ani hovory, mimo online schôdze.

 1. Pripojiť sa k online schôdzi a na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Control + Command + S. Počujete: "zdieľať obrazovku, okno, systémový dialóg. Momentálne sa nachádzate v textovom prvku.

 2. Počas prezentácie môžete urobiť nasledovné:

  • Ak chcete prejsť na režim celej obrazovky, stlačte klávesy Control+Option+ M, W. Potom stláčajte šípku nadol, kým sa neozve „Enter Full Screen“ (Prejsť na režim celej obrazovky), a stlačte medzerník. Ozve sa: „Enter full screen space with Skype for Business“ (Otvoriť celú obrazovku so Skypom for Business). Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu obrazovky, stlačte kláves Esc.

  • Ak chcete skryť aktívne okno, stlačte kláves Command+H.

  • Ak chcete obnoviť skryté okno, stláčajte kláves Command+Tab, pokým sa neozve názov vašej aplikácie.

  • Ak chcete získať prístup k Docku, stlačte klávesy Control+Option+D. Ozve sa: „Dock, <the current focus on the Dock>“ (Dock, <aktuálne zameranie na Dock>“.

  • Ak chcete zatvoriť aktívne okno, stlačte kláves Command+W.

 3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte kláves Command+T. Ozve sa: „Stop sharing“ (Zastaviť zdieľanie).

Pozrite tiež

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou VoiceOveru, vstavanej čítačky obrazovky systému iOS, môžete zdieľať obrazovku v Skype for Business.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Umiestnenia a položky používateľského rozhrania sa môžu líšiť, keď otvoríte Skype for Business vo svojom zariadení. Obsah a prvky používateľského rozhrania popísané v tejto téme slúžia ako príklady niektorého obsahu a prvkov, ktoré sa môžu zobraziť.

Zdieľanie obrazovky

 1. Pripojte sa k schôdzi.

  Tip: Ďalšie informácie o tom, ako sa pripojiť k online schôdzi, nájdete v téme Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky.

  Poznámka: Uistite sa, že ste prezentujúcim v schôdzi. Ak ste zorganizovali schôdzu vy, začnete ako prezentujúci.

 2. Na obrazovke schôdze ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Viac. Ozve sa „More“ (Viac).

 3. Ak chcete prezentovať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Present button“ (Tlačidlo Prezentovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Browse“ (Prehľadávať). Ak chcete nájsť súbor prezentácie, ktorú chcete zdieľať, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Prehľadávať.

 4. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov umiestnenia obsahujúceho súbor, ktorý chcete zobraziť. Pri pohybe VoiceOver oznamuje názvy umiestnení. Ak chcete umiestnenie vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete prehľadávať súbory alebo priečinky v rámci umiestnenia, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov položky, ktorú chcete prezentovať. Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Po vybratí súboru sa prezentácia automaticky spustí všetkým účastníkom schôdze.

  Poznámka: Keď chcete pri zdieľaní prezentácie v PowerPoint zdieľať ďalšiu snímku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Next slide button“ (Tlačidlo Nasledujúca snímka), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Keď ukončíte prezentáciu, zastavte zdieľanie obrazovky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Viac. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Stop presentation button“ (Tlačidlo Zastaviť prezentáciu), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Pripojenie k online schôdzi v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou TalkBacku, vstavanej čítačky obrazovky Androidu, môžete zdieľať prezentáciu cez PowerPoint počas schôdze cez Skype for Business pre Android. Nemôžete zdieľať celú obrazovku ani obsah iných aplikácií.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

 1. Otvorte Skype for Business pre Android a v prípade potreby sa prihláste.

  Tip: Ak ste sa neodhlásili, keď ste naposledy používali Skype for Business pre Android, aplikácia sa otvorí bez výzvy na prihlásenie. Ak potrebujete pomoc pri prihlasovaní, pozrite si časť Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Pripojte sa k schôdzi.

  Uistite sa, že ste prezentujúcim v schôdzi. Ak ste zorganizovali schôdzu vy, začnete ako prezentujúci.

 3. Ak chcete začať zdieľať svoju prezentáciu v PowerPoint, na obrazovke schôdze ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options, button“ (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ako prvá možnosť sa otvorí ponuka Prezentovať PowerPoint. Ak chcete vybrať túto možnosť, ťahajte prstom doprava a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa zobrazenie Miesta. Ak chcete prehľadávať možnosti, ťahajte prstom doprava. Keď sa nachádzate na mieste prezentácie, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete prehľadávať priečinky alebo súbory v danom mieste, ťahajte prstom doprava. Ak chcete otvoriť priečinok, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Keď sa zameriavate na svoju prezentáciu, zdieľanie spustíte dvojitým ťuknutím. Ozve sa: „Start presenting“ (Začať prezentovať). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „OK, button“ (OK, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Vaša prezentácia sa otvorí a všetci účastníci schôdze ju môžu vidieť.

  Poznámka: Prezentáciu cez PowerPoint môžete zdieľať v schôdzi cez Skype for Business pre Android, no nemôžete tak urobiť počas hlasového hovoru, videohovoru alebo relácie konverzácie.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Spravovanie vašich kontaktov v v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×