Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Adresár

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak váš Outlook vyzerá ako nižšie uvedený obrázok, nachádzate sa v zjednodušenej verzii aplikácie Outlook. To znamená, že používate starý prehliadač, ktorý nie je kompatibilný s novými službami Outlook.com a Outlook na webe alebo s aplikáciou Outlook Web App. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, aktualizujte prehliadač na najnovšiu verziu.

Snímka obrazovky s priečinkom doručenej pošty v zjednodušenej verzii aplikácie Outlook Web App

Informácie o tom, ktoré prehliadače podporujú nové služby Outlook.com a Outlook na webe, nájdete v téme Ktoré prehliadače fungujú so službou Office Online.

Informácie o tom, ktoré prehliadače podporujú aplikáciu Outlook Web App, nájdete v téme Prehliadače podporované aplikáciou Outlook Web App.

Tento článok sa týka aplikácie Outlook Web App, ktorú používajú organizácie spravujúce e-mailové servery fungujúce v Exchange Serveri 2013 alebo 2010. Ak používate Microsoft 365 alebo Exchange Server 2016, váš e-mailový program sa nachádza v Outlooku na webe. Pomoc s Outlookom na webe nájdete v téme Získanie pomoci s Outlookom na webe.

 • Kliknite na ikonu adresára v hornej časti Outlook Web App okna

 • Kliknite na Komu alebo Kópia v novej správe

Ak otvoríte adresár pomocou ikony v hornej časti okna Outlook Web App, zobrazí sa iba adresár. Ak otvoríte adresár kliknutím na Komu alebo Kópia v novej správe, zobrazí sa adresár a polia Komu, Kópia a Skrytá kópia.

V poli Adresár v hornej časti stránky môžete vybrať množinu adries, ktorá sa má zobraziť. Predvolene toto pole zobrazuje adresár vašej organizácie, môžete však vybrať adresár, ktorý chcete zobraziť. Môžete vybrať napríklad Kontakty v zozname dostupných adresárov alebo vybrať priečinok Kontakty na navigačnej table.

Vyhľadať adresu v adresári vašej organizácie alebo v priečinku Kontakty môžete na niekoľko spôsobov. Keď je adresár otvorený, môžete zadať meno hľadanej osoby do poľa Hľadať osobu a potom stlačiť Enter alebo kliknúť na ikonu hľadania. Nájdené adresy sa zobrazia v okne adresára. Ak chcete zobraziť kontakt, kliknite na meno daného kontaktu. Ak chcete vymazať výsledky hľadania a vrátiť sa do adresára, kliknite na Vymazať výsledky tohto hľadania.

Hľadanie v adresári je obmedzené na aktuálne zobrazený adresár.

Ak ste už otvorili novú správu, môžete zadať mená ľudí, ktorým chcete odoslať správu, do poľa Komu alebo Kópia v tejto správe. Ak sú mená jedinečné alebo ak ste ich už predtým použili, budú rozpoznané automaticky.

Je viac možností, ako adresovať správu.

 • Keď otvoríte novú správu, odpovedáte na správu alebo správu preposielate, na navigačnej table sa zobrazí zoznam najnovších príjemcov. Dvojitým kliknutím na príjemcu ho pridáte do poľa Komu. Do príslušného poľa tiež môžete príjemcu pridať tak, že kliknete na Komu, Kópia alebo Skrytá kópia.

 • Ak sa požadované meno nenachádza v častiNajnovší príjemcovia, zadajte mená alebo e-mailové aliasy do políKomu, Kópia a Skrytá kópia. Ak je mien viac, oddeľte ich bodkočiarkou. Kliknite na Skontrolovať mená na paneli s nástrojmi, aby sa mená rozpoznali. Ak sa v adresári nenájde žiadna jedinečná zhoda, príslušný príjemca sa označí ako nerozpoznaný. Všetky nerozpoznané mená sa zobrazia červeným písmom a na navigačnej table sa zobrazí zoznam možných príjemcov. Ak chcete, aby sa mená rozpoznali, kliknutím vyberte požadované meno alebo mená zo zoznamu. Ak sa nenájde zhoda, skontrolujte správnosť mena príjemcu alebo zadajte jeho e-mailovú adresu priamo (napríklad: adam@contoso.com).

  E-mailové správy nie je možné zaslať na nerozpoznané adresy príjemcov.

 • Osobu môžete vyhľadať aj tak, že zadáte jej meno do poľa Hľadať osobu v hornej časti okna Outlook Web App. Potom stlačte Enter alebo kliknite na ikonu vyhľadávania. Nájdené osoby sa zobrazia v oblasti vyhľadávania. Ak chcete pridať meno do správy, vyberte začiarkavacie políčko vedľa mena a potom kliknite na Komu, Kópia alebo Skrytá kópia, čím sa meno pridá k príjemcom správy. Ak chcete vymazať výsledky vyhľadávania a vrátiť sa do adresára, kliknite na Vymazať výsledky tohto hľadania.

  Keď zobrazíte okno Príjemcovia správy, vyhľadávanie v adresári je obmedzené na adresár vybratý v hornej časti okna Outlook Web App.

 • Kliknite na Komu, Kópia alebo Skrytá kópia, čím sa otvorí oblasť vyhľadávania. Pomocou nej môžete vyhľadať osobu z adresára vašej organizácie. Keď v oblasti vyhľadávania nájdete požadovanú osobu, pridajte jej meno do svojej e-mailovej správy tak, že začiarknete políčko vedľa jej mena a potom kliknete na Komu, Kópia alebo Skrytá kópia. Keď zadáte všetky požadované adresy, kliknite na Hotovo alebo Zavrieť.
  Príjemcovia skrytej kópie dostanú kópiu správy, ale ich mená sa v zozname príjemcov nezobrazia. Príjemcom skrytých kópií sa nezobrazia mená iných príjemcov skrytých kópií.

Je viac možností, ako adresovať žiadosť o schôdzu.

 • Keď otvoríte novú žiadosť o schôdzu, odpoviete na ňu alebo ju prepošlete, na navigačnej table sa zobrazí zoznam Najnovší príjemcovia. Dvojitým kliknutím na meno ho pridáte do poľa Požadované. Meno môžete pridať do príslušného poľa aj tak, že ho vyberiete a potom kliknete na Komu, Voliteľné alebo Zdroje.

 • Ak sa požadované meno nenachádza v zozname Najnovší príjemcovia, zadajte meno alebo e-mailový alias do poľa Komu, Voliteľné alebo Zdroje. Ak je mien viac, oddeľte ich bodkočiarkou. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Skontrolovať mená, aby sa mená rozpoznali. Ak sa v adresári nenájde žiadna jedinečná zhoda, príslušný príjemca sa označí ako nerozpoznaný. Všetky nerozpoznané mená sa zobrazia červeným písmom a na navigačnej table sa zobrazí zoznam možných príjemcov. Ak chcete, aby sa mená rozpoznali, kliknutím vyberte požadované meno alebo mená zo zoznamu. Ak sa nenájde zhoda, skontrolujte správnosť mena príjemcu alebo zadajte jeho e-mailovú adresu priamo (napríklad: adam@contoso.com).

  Žiadosti o schôdzu nie je možné odoslať na nerozpoznané adresy príjemcov.

 • Osobu môže nájsť aj tak, že zadáte jej meno do poľa Hľadať osobu v hornej časti okna aplikácie Outlook Web App. Potom stlačte Enter alebo kliknite na ikonu vyhľadávania. Nájdené osoby sa zobrazia v oblasti vyhľadávania. Ak chcete pridať meno do žiadosti o schôdzu, vyberte začiarkavacie políčko vedľa mena a potom kliknite na Komu, Voliteľné alebo Zdroje, čím sa meno pridá k príjemcom správy. Ak chcete vymazať výsledky vyhľadávania a vrátiť sa do adresára, kliknite na Vymazať výsledky tohto hľadania.

  Keď zobrazíte okno Príjemcovia správy, vyhľadávanie v adresári je obmedzené na adresár vybratý v hornej časti okna Outlook Web App.

 • Kliknite na Komu, Voliteľné alebo Zdroje, čím sa otvorí oblasť vyhľadávania. V nej môžete vyhľadať osobu z adresára vašej organizácie. Keď v oblasti vyhľadávania nájdete požadovanú osobu, pridajte jej meno do e-mailovej správy tak, že začiarknete políčko vedľa daného mena a potom kliknete na Komu, Voliteľné alebo Prostriedky. Keď zadáte všetky adresy, kliknite na Hotovo alebo Zavrieť.

Zvyčajne nie je možné pridávať mená alebo skupiny do adresára vašej organizácie ani pridávať podpriečinky. V niektorých organizáciách je obmedzená aj možnosť úprav vlastného zoznamu. Správu adresára v organizácii zvyčajne vykonávajú pracovníci oddelenia ľudských zdrojov alebo IT oddelenia. Môžete však pridávať ľudí do svojho zoznamu kontaktov.

Zjednodušená verzia Outlook Web App obsahuje menej funkcií na prácu s adresárom organizácie ako štandardná verzia. Môžete vybrať položky z adresára vašej organizácie alebo z priečinkov Kontakty vašej poštovej schránky. Môžete tiež odoslať správu tak, že zadáte SMTP adresu poštovej schránky, do ktorej chcete odoslať správu v poli Komu, Kópia alebo Skrytá kópia v novej správe.

Ďalšie informácie o rozdieloch medzi štandardnými a zjednodušenými verziami Outlook Web App nájdete v téme Porovnať štandardné a zjednodušené verzie Outlook Web App.

Ďalšie informácie o zjednodušenej verzii Outlook Web App, napríklad ako sa dostať späť na plnú verziu alebo aké su funkcie a obmedzenia, pozrite Zjednodušený Outlook Web App

Informácie o práci s kontaktmi a skupinami kontaktov nájdete v téme zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Kontakty

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Pošta

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App > Kalendár

Možnosti > Nevyžiadaná pošta

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×