Zjednodušenie ovládania v programe Microsoft Project

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Spoločnosť Microsoft sa zaviazala vyrábať svoje produkty a služby pre každého na použitie jednoduchšie. Mnohé funkcie zjednodušenia ovládania sú zabudované priamo do projektu. Tieto funkcie sú dostupné pre všetkých bez nutnosti ďalších nástroje na zjednodušenie ovládania.

Obsah článku

Prispôsobenie programu Project potrebám používateľov

 • Zmena zväčšenia     Zväčšením textu v projekte budú informácie na obrazovke ľahšie čitateľné. Môžete použiť zmenu mierky zobrazení a zostáv, zmenu časovej osi alebo priblíženie zobrazenia na obrazovke. Môžete tiež zväčšiť tlačidlá na páse s nástrojmi, ktoré tak budú ľahšie viditeľné a použiteľné. Ak používate ukazovacie zariadenie Microsoft IntelliMouse, môžete dokumenty posúvať alebo zväčšiť myšou namiesto klikania na tlačidlá na obrazovke.

 • Zmena farby textu    Môžete vytvoriť vlastnú farebnú paletu použiť farby, ktoré ste definovali.

 • Zmena vzhľadu zobrazení     Môžete zmeniť zobrazenia pruhov, polí, čiar prepojení a textu v zobrazení. Môžete zmeniť vzhľad pruh Ganttovho grafu jednoducho po dvojitom kliknutí na paneli a následným výberom položky vzhľad, ktorý chcete, napríklad zmeniť písmo alebo zväčšuje veľkosť textu na pruhy.

 • Prispôsobenie panelov s nástrojmi a ponúk     Ak používate len podmnožinu tlačidiel a príkazov, tlačidlá môžete pridať do panela s nástrojmi Rýchly prístup umiestneného nad pásom s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Pracujte efektívnejšie

Program Project obsahuje funkcie, ktoré pomáhajú automatizovať opakujúce sa úlohy a pracovať efektívnejšie.

 • Použite kontrolu pravopisu.     Program Project dokáže opraviť bežné pravopisné chyby a preklepy pri práci, a ak zadáte niekoľko identifikačných znakov, môže automaticky dokončiť opakujúce sa položky v rámci stĺpca.

 • Zautomatizujte často používané úlohy     Na automatizáciu zložitých úloh môžete používať makro, ktoré znižujú počet krokov požadovaných na dokončenie často vykonávanej úlohy. K makru môžete priradiť klávesovú skratku, pomocou ktorej bude používanie makra praktické ako štandardný príkaz programu Project.

Poznámka k zabezpečeniu: Pri spúšťaní spustiteľných súborov alebo kódov v makrách alebo aplikáciách buďte opatrní. Možno ich použiť na vykonanie akcií, ktoré by mohli ohroziť zabezpečenie počítača a údajov.

Na začiatok stránky

Obmedzenia zjednodušenia ovládania v programe Project

Program Project podporuje zjednodušenia ovládania s výnimkami uvedenými v tabuľke.

Problém

Výnimky

Zjednodušenie ovládania klávesnice

Základné funkcie v programe Project sú dostupné pomocou klávesnice. Prístup pomocou klávesnice k iným funkciám je povolený s nasledovnými výnimkami:

 • Pre text v dialógových oknách Poznámky k úlohe, Poznámky k zdrojom a Poznámky o priradení nemožno použiť formát RTF (ako napríklad tučné písmo alebo kurzíva) bez použitia myši.

 • Niektoré dialógové okná v programe Project obsahujú mriežky s dlhými zoznamami položiek. Na presun na položku v rámci mriežky použite klávesy Šípka nadol a Šípka Nahor alebo klávesy Page Down a Page Up.

 • Zoskupené úlohy v sieťovom diagrame možno zbaliť pomocou klávesnice, ale zbalené skupiny možno rozbaliť len pomocou myši.

Vysoký kontrast a atribúty zobrazenia

Program Project až na výnimky podporuje nastavenie zjednodušenia ovládania hostiteľského operačného systému.

Niektoré oblasti produktu sa v režime vysokého kontrastu nezobrazujú, ako by sa mali, alebo sa nezobrazujú vôbec.

 • Ak je zmena zvýraznenia zapnutá, režim vysokého kontrastu výrazne zníži viditeľnosť textu v zvýraznených bunkách.

 • Tlačidlá formátovania RTF v dialógovom okne Poznámky k úlohe, Poznámky k zdrojom a Poznámky o priradení sa nezobrazujú správne v režime vysokého kontrastu.

 • Ikony indikátora sa v režime vysokého kontrastu nezobrazujú správne. Ak sa chcete dostať k informáciám vyjadreným indikátormi, dvakrát kliknite na indikátor, čím sa otvorí dialógové okno alebo zobrazí umiestnenie zaznamenaných údajov.

 • Grafy, ktoré zobrazujú dostupnosť a rozdelenie zdrojov, nie sú čitateľné v režime vysokého kontrastu. Na získanie týchto informácií použite tabuľky v zobrazení Používanie zdrojov.

 • Pri spustení Sprievodcu zjednodušením ovládania v systémoch Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP sa prvky používateľského rozhrania nezobrazujú správne. Ak to chcete opraviť, zapnite režim vysokého kontrastu v ovládacom paneli (Zjednodušenie ovládania v systéme Windows XP alebo Centrum zjednodušenia prístupu v systéme Windows 7 alebo Windows Vista).

Ak používate príliš veľké písmo, v niektorých dialógových oknách programu Project sa časť textu nezobrazí.

Vystavenie informácií

Na vystavenie informácií program Project používa aktívne zjednodušenie ovládania (MSAA) s nasledovnými výnimkami:

 • Nasledovné dialógové okná nevystavujú informácie podľa pokynov MSAA: Zmena pracovného času, Doplnky architektúry COM, Zmena usporiadania príkazov, Vložiť hypertextové prepojenie a Možnosti služby.

 • Niektoré ovládacie prvky v dialógovom okne Čiary priebehu nevystavujú svoje názvy v prípade použitia vlastnosti názvu MSAA.

 • Program Doplnky architektúry COM nevystavuje informácie podľa pokynov MSAA.

 • Stavový riadok zobrazený v spodnej časti projektového okna nevystavuje informácie podľa pokynov MSAA. (Ukotvený v Počítačový klient pre Project Online )

 • V dialógovom okne Nastavenie strany pri prepínaní kariet sa podriadené objekty pri použití hierarchie objektov MSAA nevystavujú správne. Čítače obrazovky však môžu používať alternatívne metódy na načítanie týchto objektov.

 • Nástroj MSAA nie je podporovaný v grafických zobrazeniach napríklad v časti grafu zobrazenia Ganttovho diagramu. Všetky informácie v grafických zobrazeniach sú však dostupné v tabuľkovom formáte (ako je ľavá strana zobrazenia Ganttovho diagramu), ktorý podporuje MSAA.

 • Metóda MSAA výberu (accSelect) nefunguje v rozbaľovacích poliach. Tiež rozbaľovacích poliach vystaviť nesprávna hodnota vlastnosti MSAA úlohu. (Ukotvený v Počítačový klient pre Project Online )

 • Ak použijete vlastnosť Názov MSAA, panel zobrazenia nezobrazí svoj názov správne.

 • Súčasti kontroly pravopisu nevystavia informácie v súlade s pokynmi MSAA.

 • Položky nie sú verbalizované v zoznamoch, ktoré obsahujú začiarkavacie políčka vľavo od jednotlivých položiek.

Animácia

Program Project používa animácie pre prechody na páse s nástrojmi, v zobrazení Backstage a v mriežke projektov. Prechody zahŕňajú otvorenie a zatvorenie ponúk, dialógové okná, tably, ako aj vystrihnutie, prilepenie a zmeny údajov.

Na začiatok stránky

Získajte ďalšie informácie o produktoch a službách zjednodušenia ovládania od spoločnosti Microsoft

Webová lokalita Microsoft Accessibility poskytuje informácie o zjednodušení ovládania podrobné a zdrojoch pre všetky produkty spoločnosti Microsoft vrátane:

 • Funkcií zjednodušenia ovládania v systéme Windows, v balíku Office a v programe Internet Explorer

 • Bezplatných podrobných kurzov a ukážok funkcií zjednodušenia ovládania

 • Produktov technológií ATP pre ľudí s postihnutím pre programy od spoločnosti Microsoft

 • Dokumentov o produktoch v alternatívnych formátoch

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×