Zlúčenie viacerých hárkov do jednej kontingenčnej tabuľky

Zlučovanie údajov je užitočný spôsob kombinovania údajov z rôznych zdrojov do jednej zostavy. Ak máte napríklad kontingenčnú tabuľku s výdavkami pre každú vašu miestnu pobočku, môžete pomocou zlučovania údajov zahrnúť tieto čísla do zostavy podnikových výdavkov. Táto zostava môže obsahovať aj súhrnné objemy predaja a priemery, aktuálne úrovne zásob a najpredávanejšie produkty za celý podnik.

Ak chcete zhrnúť a oznámiť výsledky zo samostatných rozsahov pracovných hárkov, môžete zlúčiť údaje z každého rozsahu hárkov do kontingenčnej tabuľky v nadradenom hárku. Samostatné rozsahy hárkov môžu byť v jednom zošite ako nadradený pracovný hárok, alebo v inom zošite. Keď zlučujete údaje, zbierate ich, aby ste mohli údaje jednoduchšie aktualizovať a pravidelne alebo podľa potreby zoskupovať.

Výsledná zlúčená zostava kontingenčnej tabuľky môže v zozname polí kontingenčnej tabuľky obsahovať tieto polia, ktoré môžete pridať do kontingenčnej tabuľky: Riadok, Stĺpec a Hodnota. V zostave sa okrem toho môžu nachádzať až štyri polia pre filter strany s názvami Strana1, Strana2, Strana3 a Strana4.

Nastavenie zdroja údajov

Každý rozsah údajov by sa mal usporiadať vo formáte krížovej tabuľky so zodpovedajúcimi názvami riadkov a stĺpcov pre položky, ktoré chcete zhrnúť dokopy. Pri zadávaní údajov pre zostavu nezahŕňajte žiadne riadky súčtu ani stĺpce súčtu zo zdrojových údajov. V nasledujúcom príklade sú znázornené štyri rozsahy vo formáte krížovej tabuľky.

Vzorové zdroje údajov určené na zlúčenie zostavy kontingenčnej tabuľky

Stranové polia pri zlučovaní údajov

Pri zlučovaní údajov sa môžu použiť stranové polia s položkami, ktoré predstavujú jeden alebo viacero zdrojových rozsahov. Ak napríklad zlučujete rozpočtové údaje z oddelenia marketingu, predaja a výroby, stranové pole môže obsahovať jednu položku, pomocou ktorej sa zobrazujú údaje pre každé jednotlivé oddelenie, ako aj položku slúžiacu na zobrazenie zlúčených údajov. V nasledujúcom príklade sa zobrazuje zlúčená kontingenčná tabuľka s jedným stranovým poľom a viacerými vybratými položkami.

Vzorová zlúčená zostava kontingenčnej tabuľky so stranovým poľom.

Používanie pomenovaných rozsahov

Ak sa rozsah údajov pravdepodobne pri ďalšom zlučovaní údajov zmení (môže sa napríklad zmeniť počet riadkov), skúste pre zdrojový rozsah v samostatných hárkoch definovať vlastný názov. Potom tieto názvy použite pri zlučovaní rozsahov v nadradenom hárku. Ak sa zdrojový rozsah rozšíri, môžete rozsah pre daný názov v samostatnom hárku aktualizovať a nové údaje sem zahrnúť ešte pred obnovením kontingenčnej tabuľky.

Ďalšie spôsoby zlučovania údajov

Excel poskytuje aj iné spôsoby zlučovania údajov, ktoré môžete použiť pri údajoch nachádzajúcich sa vo viacerých formátoch a rozloženiach. Môžete napríklad vytvoriť vzorce s priestorovými odkazmi alebo môžete použiť príkaz Zlúčiť (na karte Údaje v skupine Nástroje pre údaje).

Zlúčenie viacerých rozsahov

Na zlúčenie viacerých rozsahov môžete použiť Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom. V sprievodcovi si môžete vybrať z možností, pri ktorých sa nepoužívajú žiadne stranové polia, alebo sa používa jedno stranové pole, prípadne viacero stranových polí.

Zlúčenie údajov bez použitia stranového poľa

Ak chcete skombinovať údaje zo všetkých rozsahov a vytvoriť zlúčenie, ktoré neobsahuje stranové polia, postupujte takto:

 1. Pridajte Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Postupujte takto:

  1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

  3. V zozname vyberte položku Sprievodca kontingenčnou tabuľkou a grafom, kliknite na položku Pridať a potom na tlačidlo OK.

 2. Kliknite na prázdnu bunku v zošite, ktorá nie je súčasťou kontingenčnej tabuľky.

 3. Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na ikonu Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom.

 4. Na stránke sprievodcu Krok 1 kliknite na položku Viac rozsahov zlúčenia a potom na položku Ďalej.

 5. Na stránke sprievodcu Krok 2a kliknite na položku Stranové polia si vytvorím sám a potom na položku Ďalej.

 6. Na stránke sprievodcu Krok 2b postupujte takto:

  1. Prejdite späť do zošita, vyberte rozsah buniek a potom v Sprievodcovi kontingenčnou tabuľkou a grafom kliknite na položku Pridať.

   Tip: Ak sa rozsah buniek nachádza v inom zošite, otvorte najskôr daný zošit, aby bolo jednoduchšie vybrať údaje.

  2. V časti Koľko stranových polí chcete zobraziť? kliknite na položku 0 a potom na položku Ďalej.

 7. Na stránke sprievodcu Krok 3 vyberte možnosť pridania kontingenčnej tabuľky do nového alebo existujúceho hárka a potom kliknite na položku Dokončiť.

Zlúčenie údajov s použitím jedného stranového poľa

Ak chcete zahrnúť jedno stranové pole, ktoré obsahuje položku pre každý zdrojový rozsah, a položku, ktorá zlučuje všetky rozsahy, postupujte takto:

 1. Pridajte Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Postupujte takto:

  1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

  3. V zozname vyberte položku Sprievodca kontingenčnou tabuľkou a grafom, kliknite na položku Pridať a potom na tlačidlo OK.

 2. Kliknite na prázdnu bunku v zošite, ktorá nie je súčasťou kontingenčnej tabuľky.

 3. Na stránke sprievodcu Krok 1 kliknite na položku Viac rozsahov zlúčenia a potom na položku Ďalej.

 4. Na stránke sprievodcu Krok 2a kliknite na položku Vytvoriť jedno stranové pole a potom na položku Ďalej.

 5. Na stránke sprievodcu Krok 2b postupujte takto:

  1. Prejdite späť do zošita, vyberte rozsah buniek a potom v Sprievodcovi kontingenčnou tabuľkou a grafom kliknite na položku Pridať.

   Tip: Ak sa rozsah buniek nachádza v inom zošite, otvorte najskôr daný zošit, aby bolo jednoduchšie vybrať údaje.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke sprievodcu Krok 3 vyberte možnosť pridania kontingenčnej tabuľky do nového alebo existujúceho hárka a potom kliknite na položku Dokončiť.

Zlúčenie údajov s použitím viacerých stranových polí

Môžete vytvoriť viacero stranových polí a priradiť vlastné názvy položiek ku každému zdrojovému rozsahu. Takto budete môcť vytvárať čiastkové alebo úplné zlúčenia, napríklad jedno stranové pole, ktoré zlúči oddelenia Marketing a Predaj avšak bez oddelenia Výroba, a druhé stranové pole, pomocou ktorého sa zlúčia všetky tri oddelenia. Ak chcete vytvoriť zlúčenie, pri ktorom sa používa viacero stranových polí, postupujte takto:

 1. Pridajte Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Postupujte takto:

  1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

  3. V zozname vyberte položku Sprievodca kontingenčnou tabuľkou a grafom, kliknite na položku Pridať a potom na tlačidlo OK.

 2. Kliknite na prázdnu bunku v zošite, ktorá nie je súčasťou kontingenčnej tabuľky.

 3. Na stránke sprievodcu Krok 1 kliknite na položku Viac rozsahov zlúčenia a potom na položku Ďalej.

 4. Na stránke sprievodcu Krok 2a kliknite na položku Stranové polia si vytvorím sám a potom na položku Ďalej.

 5. Na stránke sprievodcu Krok 2b postupujte takto:

  1. Prejdite späť do zošita, vyberte rozsah buniek a potom v Sprievodcovi kontingenčnou tabuľkou a grafom kliknite na položku Pridať.

   Tip: Ak sa rozsah buniek nachádza v inom zošite, otvorte najskôr daný zošit, aby bolo jednoduchšie vybrať údaje.

  2. V časti Koľko stranových polí chcete zobraziť? vyberte požadovaný počet stranových polí, ktorý chcete použiť.

  3. V časti Aké označenia položiek sa majú v jednotlivých stranových poliach použiť na identifikáciu vybratého rozsahu údajov? vyberte pre každé stranové pole rozsah buniek a potom pre daný rozsah zadajte názov.

   Príklad

   • Ak ste v časti Koľko stranových polí chcete zobraziť? vybrali možnosť 1, vyberte jednotlivé rozsahy a potom do poľa Prvé pole zadajte iný názov. Ak máte štyri rozsahy a každý zodpovedá inému štvrťroku fiškálneho roka, vyberte prvý rozsah, zadajte hodnotu Q1, vyberte druhý rozsah, zadajte hodnotu Q2 a zopakujte postup pre hodnoty Q3 a Q4.

   • Ak ste v časti Koľko stranových polí chcete zobraziť? vybrali možnosť 2, v poli Prvé pole vykonajte rovnaký postup ako v predchádzajúcom príklade. Potom vyberte dva rozsahy a do poľa Druhé pole zadajte rovnaký názov, ako je napríklad H1 a H2. Vyberte prvý rozsah, zadajte hodnotu H1, vyberte druhý rozsah, zadajte hodnotu H1, vyberte tretí rozsah, zadajte hodnotu H2 a nakoniec vyberte štvrtý rozsah a potom zadajte hodnotu H2.

  4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke sprievodcu Krok 3 vyberte možnosť pridania kontingenčnej tabuľky do nového alebo existujúceho hárka a potom kliknite na položku Dokončiť.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×