Zmena možností schôdze počas prebiehajúcej schôdze

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Počas schôdze online môžete pre účastníkov schôdze zmeniť možnosti prístupu a prezentujúcich. Takisto môžete upraviť aj oprávnenia na súkromné zobrazovanie a na komentovanie.

Čo chcete urobiť?

Otvorenie stránky možností schôdze počas prebiehajúcej schôdze

Nastavenie možností prístupu k schôdzi a možností prezentujúcich

Nastavenie oprávnení na súkromné zobrazovanie a na komentovanie

Otvorenie stránky možností schôdze počas prebiehajúcej schôdze

Ak chcete počas schôdze nastaviť jej možnosti, postupujte nasledovne:

  1. V okne schôdze alebo skupinovej konverzácie programu Lync Online kliknite na prepojenie Informácie o pripojení a možnosti schôdzí.

  2. V dialógovom okne Informácie o pripojení a možnosti schôdzí kliknite na tlačidlo Možnosti schôdze.

  3. Vykonajte požadované zmeny možností schôdze. Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v častiach Nastavenie možností prístupu a prezentujúcich a Nastavenie oprávnení na súkromné zobrazovanie a na komentovanie v tejto téme.

  4. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností prístupu k schôdzi a možností prezentujúcich

Ak chcete nastaviť možnosti prístupu k schôdzi a možnosti prezentujúcich, postupujte nasledovne:

  • V dialógovom okne Možnosti schôdze online v častiach Prístup k schôdzi a Prezentujúci upravte nastavenie čakárne a prezentujúcich pre osoby, ktoré sa k schôdzi ešte nepripojili.

Pomocou možností prístupu sa určuje, ktorí účastníci musia čakať v čakáreň, kým ich prezentujúci prijme. V nasledujúcej tabuľke sa podrobne popisujú jednotlivé možnosti.

Dôležité:  Účastníci, ktorí sa k schôdzi pripoja telefonicky, sa čakárni schôdze automaticky vyhnú aj v prípade, že je čakáreň povolená.

Možnosť prístupu

Kto musí čakať v čakárni

Kedy vybrať túto možnosť

Iba organizátor (uzamknuté)

Všetci

Nechcete, aby ostatní mohli zobraziť vaše podklady alebo snímky programu Microsoft PowerPoint ešte pred schôdzou.

Pozvané osoby z mojej spoločnosti

Osoby, ktoré nemajú konto vo vašej sieti, a nepozvané osoby

Budete diskutovať o citlivej alebo dôvernej téme.

Osoby z mojej spoločnosti

Osoby, ktoré nemajú konto vo vašej sieti

Všetci účastníci majú konto v sieti vašej organizácie.

Každý vrátane osôb mimo mojej spoločnosti (bez obmedzení)

Nikto

Chcete pozvať účastníkov, ktorí nepatria do vašej spoločnosti.

Pomocou možností prezentujúcich môžete ovládať, ktorým účastníkom sa pri pripojení k schôdzi automaticky pridelia práva prezentujúci. V nasledujúcej tabuľke sa podrobne popisujú jednotlivé možnosti.

Možnosť prezentujúcich

Kto je prezentujúci

Kedy vybrať túto možnosť

Osoby z mojej spoločnosti

Každý účastník, ktorý sa pripojí a má konto vo vašej sieti.

Relácie skupinovej práce v rámci organizácie, kde všetci účastníci môžu zdieľať a upravovať obsah schôdze.

Každý vrátane osôb mimo mojej spoločnosti (bez obmedzení)

Každý, kto sa pripojí.

Relácie skupinovej práce s účasťou osôb, ktoré nemajú konto vo vašej sieti.

Osoby, ktoré organizátor určil za prezentujúcich pri plánovaní schôdze

Organizátor a účastníci pôvodne určení ako prezentujúci.

Nechcete, aby sa k schôdzi pripojil ktokoľvek ďalší s oprávneniami prezentujúceho.

Na začiatok stránky

Nastavenie oprávnení na súkromné zobrazovanie a na komentovanie

Ak chcete zmeniť predvolené možnosti zobrazovania a komentovania, postupujte nasledovne:

  • V dialógovom okne Možnosti schôdze online v časti Oprávnenia vykonanie niektorú z nasledujúcich akcií, prípadne obidve:

    • Nastavenie Zobraziť súkromne zmeňte na niektorú z možností Iba prezentujúci, Všetci alebo Nikto. Za normálnych okolností iba prezentujúci môžu prezerať obsah schôdze vlastným tempom bez toho, aby tým ovplyvnili obsah, ktorý sa práve zobrazuje všetkým účastníkom schôdze.

    • Nastavenie Komentovať prezentácie zmeňte na niektorú z možností Iba prezentujúci, Všetci alebo Nikto. Za normálnych okolností môže ktorýkoľvek účastník schôdze pridávať komentáre k prezentácii v programe PowerPoint.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×