Zmena stavu prítomnosti v Skype for Business (Lync)

Stav prítomnosti je nastavený podľa kalendára Microsoft Outlooku alebo vašich aktivít v Lync. Ak je napríklad v Outlooku aktuálne naplánovaná schôdza, v Lync sa zobrazí stav Na schôdzi. Počas zvukového hovoru alebo videohovoru v Lync sa indikátor prítomnosti zobrazí červenou farbou, ako v prípade stavu Nemám čas, a stav sa aktualizuje na Telefonujúci. Stav prítomnosti však možno nastaviť aj manuálne a ovládať tým spôsob, akým vás budú používatelia kontaktovať, a tiež to, či vás majú kontaktovať. Váš stav prítomnosti môže tiež zahŕňať osobnú poznámku, ktorá sa zobrazí v zozname kontaktov a na vašej karte kontaktu. Vďaka tomu ľudia získajú viac informácií o tom, čo práve robíte.

Zmena stavu prítomnosti

  • V hlavnom okne aplikácie Lync kliknite na šípku rozbaľovacej ponuky stavu, ktorá sa nachádza pod vaším menom, a potom kliknite na stav, ktorý sa má zobrazovať iným ľuďom.

Snímka obrazovky s rozbaľovacím zoznamom na zmenu stavu prítomnosti a s čiastočným zoznamom výberov

Ak chcete nastavený stav vrátiť naspäť a nastaviť v Lync automatickú aktualizáciu svojho stavu, kliknite na ponuku stavu a potom na položku Obnoviť stav.

Výber vhodného stavu

Skontrolujte, či máte správne nastavený stav. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza popis jednotlivých stavov prítomnosti, ktoré sa môžu zobraziť iným ľuďom, ich význam a informácie o tom, ktoré z nich môžete nastaviť sami.

Popis

Ako nastaviť tento stav

K dispozícii K dispozícii

Ste online a možno vás kontaktovať.

Lync tento stav nastaví, keď rozpozná, že používate počítač. Tento stav môžete nastaviť aj v prípade, ak chcete, aby ostatní vedeli, že ste v práci, hoci je počítač nečinný.

Nemám čas Nemám čas

Ste zaneprázdnení a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď máte podľa kalendára Outlooku plánovanú činnosť. Tento stav môžete vybrať aj pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu. Ak manuálne vyberiete stav Nemám čas, po uplynutí 24 hodín, ak ho dovtedy nezmeníte, Lync automaticky obnoví stav podľa kalendára Outlooku.

Nemám čas Telefonujem

Zúčastňujete sa hovoru cez Lync (obojsmerného zvukového hovoru) a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že práve telefonujete cez Lync.

Nemám čas Na schôdzi

Ste na chôdzi a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď rozpozná, že máte schôdzu cez Lync, alebo ak máte podľa kalendára Outlooku schôdzu práve naplánovanú.

Nemám čas Mám konferenčný hovor

Zúčastňujete sa konferenčného hovoru cez Lync (schôdze cez Lync so zvukom) a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že sa práve zúčastňujete konferenčného hovoru cez Lync.

Nerušiť Prezentujúci

Práve máte prezentáciu a nechcete byť rušení.

Lync tento stav nastaví, keď zistí, že buď zdieľate obrazovku, alebo premietate.

Nerušiť Nerušiť

Neprajete si byť rušení a chcete, aby sa zobrazovali iba tie oznámenia o konverzácii, ktoré vám odošle niekto z vašej pracovnej skupiny.

Tento stav môžete vybrať pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu. Po uplynutí 24 hodín, ak dovtedy nezmeníte svoj stav, Lync automaticky obnoví stav podľa kalendára Outlooku.

Som preč Hneď sa vrátim

Na chvíľu odchádzate od počítača.

Tento stav vyberiete pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Som preč Neaktívny/Som preč

Ste prihlásení, ale váš počítač je nečinný alebo ste sa na určitý (vami stanovený) čas vzdialili od počítača.

Lync nastaví stav ako neaktívny v prípade nečinnosti počítača počas piatich minút a ako Som preč po piatich minútach stavu Neaktívny. (Na zmenu nastavenia týchto predvolených hodnôt kliknite na tlačidlo Možnosti Ikona Možnosti , potom na položku Stav a následne kliknite na šípku vedľa položky Zobraziť stav Neaktívny, ak čas nečinnosti môjho počítača dosiahne počet minút a Zobraziť ma so stavom Som preč, ak bol môj stav nastavený na možnosť Neaktívny uvedený počet minút.) Tento stav môžete vybrať aj pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Som preč Nie som v práci

Nie ste v práci a nemožno vás kontaktovať.

Tento stav vyberiete pomocou šípky rozbaľovacieho zoznamu.

Offline Offline

Nie ste prihlásení. Kontaktom, ktorým ste zablokovali možnosť zobraziť vašu prítomnosť, sa zobrazujete v stave Offline.

Lync tento stav nastaví, keď sa odhlásite z počítača.

Neznáme Neznáme

Vaša prítomnosť nie je známa.

Tento stav sa môže zobraziť kontaktom, ktoré nepoužívajú Lync ako program na výmenu okamžitých správ.

Poznámka:  Po zapnutí oznámenia Mimo pracoviska v Outlooku sa poznámka, ktorú napíšete v Outlooku, zobrazí tiež v Lync a vedľa vášho stavu prítomnosti v dolnej časti oblasti zobrazenia fotografie sa zobrazí červená hviezdička (*).

Pridanie alebo odstránenie osobnej poznámky

Stavy prítomnosti v Lync sú preddefinované, čo znamená, že nemožno vytvoriť nové, vybrať pre ne iné farby, ani zmeniť iné podrobnosti o nich. Svojim kontaktom však môžete poskytnúť viac informácií o tom, kde ste alebo čo robíte, a to tak, že do hornej časti hlavného okna aplikácie Lync napíšete osobnú poznámku, napríklad Pracujem z domu. Táto poznámka sa zobrazí na vašej karte kontaktu. Poznámku môžete meniť tak často, ako chcete.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť osobnú poznámku, v hlavnom okne aplikácie Lync kliknite na pole poznámky nad svojím menom a potom zadajte poznámku, napríklad Pracujem doma alebo Pracujem na termíne, namiesto osobných návštev použite odosielanie okamžitých správ.

  • Ak chcete odstrániť osobnú poznámku, vymažte jej obsah tak, aby zostala prázdna. V poli sa bude opäť zobrazovať predvolené hlásenie: Čo sa dnes deje?

Zapnutie alebo vypnutie oznámenia o stave Mimo pracoviska

Ak máte konto pre Lync zosynchronizované s kalendárom Outlooku, pri každom zapnutí oznámenia Mimo pracoviska v Outlooku sa hlásenie o tomto stave zobrazí ako vaša osobná poznámka v Lync. Ak napríklad odchádzate na dovolenku, v Outlooku môžete nastaviť oznámenie Mimo pracoviska, ktoré znamená, že ste na dovolenke (a podáva tiež iné informácie, ako napríklad dátumy a či si budete čítať e-maily). Toto oznámenie sa vloží do vašej karty kontaktu a ďalších zoznamov kontaktov, ktoré sa v Lync zobrazujú vašim kontaktom.

Dôležité: Po návrate z dovolenky nezabudnite oznámenie o stave Mimo pracoviska vypnúť. Je však potrebné prejsť do Outlooku. Poznámku nemožno odstrániť v Lync.

Zapnutie oznámenia v Outlooku

  • V Outlooku kliknite na kartu Súbor, na tlačidlo Automatické odpovede a potom na položku Odosielať automatické odpovede. Následne napíšte správu o stave Mimo pracoviska a naplánujte, kedy sa má zobraziť.

Vypnutie oznámenia v Outlooku a následné odstránenie zobrazovaného hlásenia z aplikácie Lync

  • V Outlooku kliknite na kartu Súbor a potom na paneli Automatické odpovede kliknite na tlačidlo Vypnúť. (Môže trvať až tridsať minút, kým sa daná poznámka v Lync prestane zobrazovať.)

Synchronizácia konta v Lync a Outlooku

  • Kliknite na tlačidlo Možnosti v hlavnom okne aplikácie Lync.

  • Kliknite na položku Osobné.

  • Začiarknite políčko Aktualizovať moju prítomnosť podľa informácií kalendára.

  • Začiarknite políčko Zobraziť informácie o stave Mimo pracoviska kontaktom so vzťahmi na ochranu osobných údajov Priatelia a rodina, Pracovná skupina a Kolegovia a synchronizujte tak svoje konto aplikácie Lync a Outlooku. (Na zrušenie synchronizácie je potrebné zrušiť začiarknutie tohto políčka.)

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×