Zmena veľkosti stránky kreslenia alebo papiera v tlačiarni

Nastavenie strany Visio umožňuje zmeniť veľkosť kresby. 

Vo Visio sú veľkosť stránky kresby a veľkosť papiera v tlačiarni nastavené samostatne. Stránka kreslenia sa v mnohých šablónach diagramu predvolene automaticky zväčší, ak rozšírite diagram za aktuálny okraj strany. Podľa potreby však môžete určiť konkrétnu veľkosť strany. Ak chcete tieto nastavenia ovládať manuálne, môžete nastaviť veľkosť stránky kresby, ktorá je rovnaká ako veľkosť, menšia ako alebo má inú orientáciu ako papier v tlačiarni.

Zmena veľkosti stránky kresby

 1. Kliknite na kartu strany popredia alebo strany pozadia, ktorej veľkosť chcete zmeniť.

 2. Na karte Návrh kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany.

  Spúšťač dialógového okna Nastavenie strany

  Prípadne môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na kartu strany a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku Nastavenie strany.

 3. Kliknite na kartu Veľkosť strany a v časti Veľkosť stranynastavte požadovanú veľkosť strany kresby.

  Veľkosť stránky kresby je nastavená pre práve zobrazenú stranu. Ak sú na strane priradené nejaké strany pozadia, veľkosť strany pozadia treba nastaviť samostatne.

  Tip: Pozrite si ukážku miniatúr a zistite, ako sa kresba zmestí na papier v tlačiarni. Ak je veľkosť stránky kresby väčšia ako veľkosť papiera v tlačiarni, kresba sa vytlačí alebo sa dlaždica vytlačí na viacerých stranách. Ak chcete, aby sa kresba zmestila na menší papier v tlačiarni, kliknite na kartu Nastavenie tlače a v časti Prispôsobiť zadajte číslo 1 do oboch polí.

Automatická zmena veľkosti stránky kreslenia a prispôsobenie tvarov na stránke

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Nastavenie strany na tlačidlo Veľkosť.

 2. Kliknite na položku Prispôsobiť kresbe.

  Veľkosť stránky kresby sa prispôsobí kresbe.

Zmena veľkosti papiera v tlačiarni

 1. Na karte Návrh kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany.

  Spúšťač dialógového okna Nastavenie strany

 2. Na karte Nastavenie tlače kliknite v časti Papierdo tlačiarne na požadovanú veľkosť papiera.

  Veľkosť papiera v tlačiarni je nastavená pre aktuálnu stranu.

Keď používate Aplikáciu Visio pre web, predvolene je zapnutá funkcia automatickej veľkosti a kresliace plátno sa automaticky rozšíri, aby sa prispôsobil akákoľvek možnosť, ktorú na stranu umiestnite. Túto automatickú zmenu veľkosti plátna však môžete vypnúť pomocou prepínača Automatická veľkosť na karte Návrh na páse s nástrojmi. Umožní vám to používať oblasť s rybami okolo plátna ako lokálny pracovný priestor.

Ak chcete určiť konkrétnu veľkosť strany, použite možnosti Veľkosť na karte Návrh na páse s nástrojmi a vyberte požadovanú veľkosť podľa popisu nižšie.  

Zmena veľkosti strany

 1. Vyberte položky> Veľkosť. 

 2. V ponuke vyberte jednu z preddefinovaných možností.

  Prípadne vyberte položku Vlastná veľkosť strany v dolnej časti, ak chcete veľkosť, ktorá sa v ponuke neponúka. 

  Zadajte požadovanú vlastnú šírkua výšku a potom vyberte tlačidlo OK. Momentálne môžete zadať rozmery v centimetroch alebo palcoch. (Niektoré bežné rozmery strany sú uvedené nižšie.)

  Dialógové okno Veľkosť strany. Zadajte šírku a výšku v palcoch alebo centimetroch.

Automatická zmena veľkosti plátna a prispôsobenie tvarov na strane

 1. Na karte Návrh kliknite na tlačidlo Veľkosť.

 2. V dolnej časti ponuky vyberte položku Prispôsobiť kresbe.

  Veľkosť stránky kresby sa mení podľa ohraničenia najvzdialenejšieho obsahu a okrajov. 

Zmena orientácie strany

Ak chcete prepnúť zo zvislej orientácie na vodorovnú alebo naopak, použite možnosti na karte Návrh na páse s nástrojmi:

 1. Na karte Návrh vyberte položku Orientácia.

 2. Vyberte možnosť Na výšku alebo Na šírku.

Rozmery papiera

Tu je niekoľko bežných veľkostí strán:

Veľkosť strany

Rozmery v palcoch

Rozmery v centimetroch

Letter

8,5 in. × 11 in.

21,6 cm × 27,9 cm

Fo pre Windows

8,5 in. × 13 in.

21,6 cm × 33 cm

Tabloid

11 in. × 17 in.

27,9 cm × 43,2 cm

Právne

8,5 in. × 14 in.

21,6 cm × 35,6 cm

Príkaz

5,5 in. × 8,5 in.

14 cm × 21,6 cm

Executive (Výkonní pracovníci)

7,25 in. × 10,5 in.

18,4 cm × 26,7 cm

A0

33,1 in. × 46,8 in.

84,1 cm × 118,9 cm

A1

33.1. ×: 23,4 in

59,4 cm × 84,1 cm

A2

16,5 in.  ×: 23,4 in

42 cm × 59,4 cm

A3

11,7 in. ×: 16,5 in.

29,7 cm × 42 cm

A4

8,3 in. × 11,7 in.

21 cm × 29,7 cm

A5

5,8 in. × 8,3 in.

14,8 cm × 21 cm

B4

9,8 in. ×: 13,9 in.

25,7 cm × 36,4 cm

B5

6,9 in. ×: 9,8 in.

18,2 cm × 25,7 cm

Vo Visio sú veľkosť stránky kresby a veľkosť papiera v tlačiarni nastavené samostatne. Stránka kreslenia sa v mnohých šablónach diagramu predvolene automaticky zväčší, ak rozšírite diagram za aktuálny okraj strany. Podľa potreby však môžete určiť konkrétnu veľkosť strany. Ak chcete tieto nastavenia ovládať manuálne, môžete nastaviť veľkosť stránky kresby, ktorá je rovnaká ako veľkosť, menšia ako alebo má inú orientáciu ako papier v tlačiarni.

Zmena veľkosti stránky kresby

 1. Kliknite na kartu strany popredia alebo strany pozadia, ktorej veľkosť chcete zmeniť.

 2. Na karte Návrh kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany.

  Spúšťač dialógového okna Nastavenie strany

  Prípadne môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na kartu strany a potom v kontextovej ponuke kliknúť na položku Nastavenie strany.

 3. Kliknite na kartu Veľkosť strany a v časti Veľkosť stranynastavte požadovanú veľkosť strany kresby.

  Veľkosť stránky kresby je nastavená pre práve zobrazenú stranu. Ak sú na strane priradené nejaké strany pozadia, veľkosť strany pozadia treba nastaviť samostatne.

  Tip: Pozrite si ukážku miniatúr a zistite, ako sa kresba zmestí na papier v tlačiarni. Ak je veľkosť stránky kresby väčšia ako veľkosť papiera v tlačiarni, kresba sa vytlačí alebo sa dlaždica vytlačí na viacerých stranách. Ak chcete, aby sa kresba zmestila na menší papier v tlačiarni, kliknite na kartu Nastavenie tlače a v časti Prispôsobiť zadajte číslo 1 do oboch polí.

Rýchla zmena veľkosti stránky kresby presunutím okrajov strany

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Ukazovateľ Obrázok tlačidla .

 2. Umiestnite ukazovateľ na okraj strany a stlačte kláves CTRL.

  Ukazovateľ sa zmení na obojstrannú šípku Možnosť nových alternatívnych poverení Windowsu .

 3. Presuňte okraj strany na želané miesto.

Automatická zmena veľkosti stránky kreslenia a prispôsobenie tvarov na stránke

 1. Na karte Návrh kliknite v skupine Nastavenie strany na tlačidlo Veľkosť.

 2. Kliknite na položku Prispôsobiť kresbe.

  Veľkosť stránky kresby sa prispôsobí kresbe.

Zmena veľkosti papiera v tlačiarni

 1. Na karte Návrh kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany.

  Spúšťač dialógového okna Nastavenie strany

 2. Na karte Nastavenie tlače kliknite v časti Papierdo tlačiarne na požadovanú veľkosť papiera.

  Veľkosť papiera v tlačiarni je nastavená pre aktuálnu stranu.

Vo Visio sú veľkosť stránky kresby a veľkosť papiera v tlačiarni nastavené samostatne. Stránka kreslenia sa v mnohých šablónach diagramu predvolene automaticky zväčší, ak rozšírite diagram za aktuálny okraj strany. Podľa potreby však môžete určiť konkrétnu veľkosť strany. Ak chcete tieto nastavenia ovládať manuálne, môžete nastaviť veľkosť stránky kresby, ktorá je rovnaká ako veľkosť, menšia ako alebo má inú orientáciu ako papier v tlačiarni.

Nastavenie veľkosti stránky kresby podľa veľkosti papiera v tlačiarni

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Kliknite na kartu Veľkosť strany a v časti Veľkosť stranyvyberte možnosť Rovnaká ako veľkosť papiera v tlačiarni.

Zmena veľkosti stránky kresby

 1. Kliknite na kartu strany popredia alebo strany pozadia, ktorej veľkosť chcete zmeniť.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 3. Kliknite na kartu Veľkosť strany a v časti Veľkosť stranykliknite na požadovanú veľkosť stránky kresby.

  Veľkosť stránky kresby je nastavená pre práve zobrazenú stranu. Ak sú na strane priradené nejaké strany pozadia, veľkosť strany pozadia treba nastaviť samostatne.

  Tip: Pozrite si ukážku miniatúr a zistite, ako sa kresba zmestí na papier v tlačiarni. Ak je veľkosť stránky kresby väčšia ako veľkosť papiera v tlačiarni, kresba sa vytlačí alebo sa dlaždica vytlačí na viacerých stranách. Ak chcete, aby sa kresba zmestila na menší papier v tlačiarni, kliknite na kartu Nastavenie tlače a v časti Prispôsobiť zadajte číslo 1 do oboch polí.

Rýchla zmena veľkosti stránky kresby presunutím okrajov strany

 1. Kliknite na nástroj Ukazovateľ Obrázok tlačidla .

 2. Umiestnite ukazovateľ na okraj strany a stlačte kláves CTRL.

  Ukazovateľ sa zmení na obojstrannú šípku Možnosť nových alternatívnych poverení Windowsu .

 3. Presuňte okraj strany na želané miesto.

  Poznámka: Ak presuniete roh strany, strana sa otočí a veľkosť sa nezmení.

Automatická zmena veľkosti stránky kreslenia a prispôsobenie tvarov na stránke

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Kliknite na kartu Veľkosť strany a potom kliknite na položku Prispôsobiť veľkosť obsahu kresby.

  Veľkosť stránky kresby sa prispôsobí kresbe bez použitia okolitého bieleho priestoru. Na obrazovke sa môže zobrazovať ako priblížený výkres.

Zmena veľkosti papiera v tlačiarni

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Na karte Nastavenie tlače kliknite v časti Veľkosťpapiera na požadovanú veľkosť papiera.

  Veľkosť papiera v tlačiarni je nastavená pre aktuálnu stranu.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×