Zmena veľkosti tabuľky pridaním alebo odstránením riadkov a stĺpcov

Zmena veľkosti tabuľky pridaním alebo odstránením riadkov a stĺpcov

Po vytvorení excelovej tabuľky v hárku môžete jednoducho pridať alebo odstrániť riadky alebo stĺpce tabuľky.

Pomocou príkazu Zmeniť veľkosť v Exceli môžete pridať riadky a stĺpce tabuľky:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v tabuľke. Zobrazí sa možnosť Nástroje tabuliek.

 2. Kliknite na položky Návrh > Zmeniť veľkosť tabuľky.

  použitie možnosti Zmeniť veľkosť tabuľky na karte Nástroje tabuliek

 3. Vyberte celý rozsah buniek, ktoré majú byť súčasťou tabuľky. Začnite bunkou v ľavom hornom rohu.

  V príklade znázornenom nižšie do pôvodnej tabuľky patrí rozsah A1:C5. Po zmene veľkosti pridaním dvoch stĺpcov a troch riadkov bude do tabuľky patriť rozsah A1:E8.

  Zmena veľkosti tabuľky

  Tip: Ak chcete dočasne skryť dialógové okno Zmena veľkosti tabuľky , kliknite na položku zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla , vyberte rozsah v hárku a potom kliknite na položku Rozbaliť dialógové okno Bublina 4 .

 4. Po výbere rozsahu, ktorý chcete použiť v tabuľke, kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete pridať riadok alebo stĺpec tabuľky, môžete zadať text do bunky bezprostredne pod posledným riadkom alebo vpravo od posledného stĺpca, prilepiť údaje do bunky alebo vložiť riadky či stĺpce medzi existujúce riadky a stĺpce.

Začatie zadávania textu   

 • Ak chcete pridať riadok pod tabuľkou, začnite zadávať text do bunky pod posledným riadkom tabuľky. Tabuľka sa rozšíri o tento nový riadok. Ak chcete pridať stĺpec vpravo od tabuľky, začnite zadávať text do bunky vedľa posledného stĺpca tabuľky.

V príklade riadka znázornenom nižšie sa po zadaní hodnoty do bunky A4 tabuľka rozšíri o túto bunku spolu so susediacou bunkou v stĺpci B.

Pridanie riadka zadaním textu do prvého riadka pod tabuľkou

V príklade stĺpca znázornenom nižšie sa po zadaní hodnoty do bunky C2 tabuľka rozšíri o stĺpec C. Stĺpec tabuľky sa pomenuje Štvrť. 3, pretože Excel zistil vzor pomenúvania na základe položiek Štvrť. 1 a Štvrť. 2.

Pridanie stĺpca zadaním hodnoty do bunky vpravo od tabuľky

Prilepenie údajov   

 • Ak chcete pridať riadok prilepením, prilepte údaje do bunky úplne vľavo pod posledným riadkom tabuľky. Ak chcete prilepením pridať stĺpec, prilepte údaje vpravo od stĺpca tabuľky úplne vpravo.

Ak sú údaje, ktoré prilepíte do nového riadka, väčšie alebo menšie ako tabuľka, tabuľka sa rozbalí tak, aby obsahovala všetky bunky v rozsahu, ktoré ste vložili. Ak údaje, ktoré prilepíte, obsahujú viac stĺpcov než v tabuľke, ďalšie stĺpce sa nestanú súčasťou tabuľky – na rozbalenie tabuľky je potrebné použiť príkaz zmeniť veľkosť .

V príklade riadkov znázornenom nižšie sa po prilepení hodnôt z rozsahu A10:B12 do prvého riadka pod tabuľkou (riadok 5) tabuľka rozšíri o prilepené údaje.

Po prilepení údajov pod tabuľkou sa tabuľka rozšíri o tieto údaje

V príklade stĺpcov znázornenom nižšie sa po prilepení hodnôt z rozsahu C7:C9 do prvého stĺpca vpravo od tabuľky (stĺpec C) tabuľka rozšíri o prilepené údaje a pridá sa záhlavie Štvrť. 3.

Po prilepení údajov stĺpca sa tabuľka rozšíri a pridá sa záhlavie

Pridanie riadka pomocou príkazu Vložiť   

 1. Ak chcete vložiť riadok, vyberte bunku alebo riadok, ktorý nie je riadkom hlavičky, a kliknite naň pravým tlačidlom myši. Ak chcete vložiť stĺpec, vyberte ľubovoľnú bunku v tabuľke a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši.

 2. Ukážte na položku Vložiť. Kliknutím na položku Riadky tabuľky nad vložte nový riadok alebo kliknutím na položku Stĺpce tabuľky vľavo vložte nový stĺpec.

Ak sa nachádzate v poslednom riadku, môžete kliknúť na položku Riadky tabuľky nad alebo Riadky tabuľky pod.

V príklade riadkov znázornenom nižšie sa vloží riadok nad riadkom 3.

Vložiť riadky tabuľky nad

Čo sa týka stĺpcov, ak ste vybrali bunku v stĺpci tabuľky úplne vpravo, môžete si vybrať medzi možnosťou vloženia Stĺpce tabuľky vľavo a Stĺpce tabuľky vpravo.

V príklade stĺpcov znázornenom nižšie sa vloží stĺpec vľavo od stĺpca 1.

Vloženie stĺpca tabuľky

 1. Vyberte jeden alebo viac riadkov alebo stĺpcov tabuľky, ktoré chcete odstrániť.

  Môžete vybrať aj jednu alebo viac buniek v riadkoch alebo stĺpcoch tabuľky, ktoré chcete odstrániť.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na šípku vedľa položky Odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť riadky tabuľky alebo Odstrániť stĺpce tabuľky.

  Skupina Bunky na karte Domov

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na jeden alebo viacero riadkov alebo stĺpcov, ukázať na položku Odstrániť v kontextovej ponuke a potom kliknúť na položku Stĺpce tabuľky alebo Riadky tabuľky. Alebo môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na jednu alebo viacero buniek v riadku alebo stĺpci tabuľky, ukázať na položku Odstrániť a potom kliknúť na položku Riadky tabuľky alebo Stĺpce tabuľky.

Rovnako, ako môžete v programe Excel odstrániť duplicitné položky z ľubovoľných vybratých údajov, môžete jednoducho odstrániť duplikáty z tabuľky.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v tabuľke.

  Zobrazí sa položka Nástroje tabuliek a pridá sa karta Návrh.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na príkaz Odstrániť duplicity.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V dialógovom okne Odstránenie duplicít v časti Stĺpce vyberte stĺpce s duplicitami, ktoré chcete odstrániť.

  Môžete kliknúť aj na možnosť Zrušiť výber a vybrať požadované stĺpce alebo kliknúť na možnosť Vybrať všetko, ak chcete vybrať všetky stĺpce.

Poznámka: Duplicitné položky, ktoré odstránite, sa odstránia z hárka. Ak omylom odstránite údaje, ktoré si chcete ponechať, môžete použiť kombináciu klávesov CTRL + Z alebo kliknúť na položku späť Tlačidlo späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup , čím obnovíte odstránené údaje. Môžete tiež použiť podmienené formáty na zvýraznenie duplicitných hodnôt a potom ich odstrániť. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie, zmena alebo vymazanie podmienených formátov.

 1. Uistite sa, či sa aktívna bunka nachádza v stĺpci tabuľky.

 2. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca.

 3. Ak chcete filtrovať prázdne bunky, v ponuke automatického filtra v hornej časti zoznamu hodnôt zrušte začiarknutie políčka (vybrať všetko) a potom v dolnej časti zoznamu vyberte položku (Prázdne).

  Poznámka: Začiarkavacie políčko (Prázdne) je dostupné len vtedy, ak rozsah buniek alebo stĺpec tabuľky obsahuje aspoň jednu prázdnu bunku.

 4. Vyberte prázdne riadky tabuľky a stlačte kláves CTRL + - (spojovník).

Podobný postup môžete použiť na filtrovanie a odstránenie prázdnych riadkov hárka. Ďalšie informácie o postupe filtrovania prázdnych riadkov v hárku nájdete v téme Filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke.

Excel pre web nemá možnosť zmeniť veľkosť tabuľky, ale môžete manuálne zmeniť veľkosť tabuľky pridaním stĺpcov a riadkov.

Ak chcete pridať do tabuľky nový stĺpec, zadajte údaje do stĺpca napravo od tabuľky a stlačte kláves Enter.

Pridanie nového stĺpca zadaním údajov do stĺpca napravo od posledného stĺpca v tabuľke

Ak chcete pridať nový riadok, zadajte údaje do riadka pod posledným riadkom tabuľky a stlačte kláves Enter.

Pridanie nového riadka tabuľky zadaním údajov do riadka pod posledným riadkom tabuľky

Poznámka: Môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa nové stĺpce a riadky zobrazia v tabuľke.

Ak potrebujete pridať veľký počet stĺpcov a riadkov, jednoduchšie je použiť možnosť zmeniť veľkosť tabuľky v počítačovej aplikácii Excel. Ak máte počítačovú aplikáciu Excel, kliknite na položku Otvoriť v programe Excela použite možnosť zmeniť veľkosť tabuľky v časti Nástroje tabuliek. Tusú ďalšie podrobnosti.

Pri ukladaní excelového pracovného zošita a jeho opätovnom otvorení v Excel pre web sa zobrazia vykonané zmeny. 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Pozrite tiež

Ako môžem zlúčiť dve alebo viac tabuliek?

Vytvorenie excelovej tabuľky v hárku

Používanie štruktúrovaných odkazov v tabuľkách vzorcov v Exceli

Formátovanie excelovej tabuľky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×