Keď importujete alebo otvoríte výkres programu AutoCAD v programe Visio, možno budete chcieť zmeniť niektoré vlastnosti vrstvy. Môžete napríklad zobraziť alebo skryť niektoré vrstvy, alebo dokonca zmeniť farbu niektorých vrstiev.

 1. Kliknite na prázdne miesto v diagrame, aby ste zrušili označenie akéhokoľvek objektu, ktorý by mohol byť vybratý.

 2. Podržte kurzor na vonkajšom okraji výkresu programu AutoCAD, kým sa kurzor nezmení na túto ikonu:
  Kurzor so šípkou s ikonou premiestnenia

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položky Objekt výkresu CAD > Vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vrstva. Zobrazí sa zoznam vrstiev pôvodného výkresu programu AutoCAD spolu s možnosťami viditeľnosti, farby a hrúbky, ktoré majú priradené.

 5. Ak chcete zmeniť nastavenie vrstvy, stačí na vrstvu kliknúť:

  • Kliknutím na slovo Áno sa položka zmení na Nie.

  • Kliknutím na farbu sa otvorí dialógové okno Farby, v ktorom môžete vybrať inú farbu.

  • Kliknutím na hrúbku čiary môžete nastaviť novú hrúbku.

 6. Kliknite na položku Použiť, ak chcete zobraziť ukážku zmien, alebo kliknite na položku OK, ak ste úpravy dokončili.

Pozrite tiež

Skrytie alebo zobrazenie vrstiev v kresbe programu AutoCAD

Úvodné informácie o práci s výkresmi programu AutoCAD vo Visiu

Odomknutie výkresu programu AutoCAD

Konverzia výkresu programu AutoCAD

Orezanie výkresu programu AutoCAD

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?

Čo sa vám páčilo a čo nie?

Máte nejaké ďalšie pripomienky? (nepovinné)

Ďakujem za vaše pripomienky!

×