Zmena zobrazení na webovej lokalite OneDrive

Zmena zobrazení na webovej lokalite OneDrive

Aplikácie na zvýšenie produktivity, 1 TB vo OneDrive a pokročilé zabezpečenie.

Získajte mesiac zdarma

Súbory na webovej lokalite OneDrive môžete zobraziť rôznymi spôsobmi. Ak chcete zjednodušiť vyhľadávanie súborov, môžete prehľadávať, zoraďovať a meniť spôsob, akým sa položky zobrazujú. Môžete tiež zobraziť podrobnosti alebo zmeniť jazyk.

Poznámka: Tieto informácie sa vzťahujú na webovú lokalitu OneDrive.com. Informácie o mobilnej aplikácii nájdete v téme Používanie OneDrivu pre Android alebo Používanie OneDrivu pre iOS.

Prehľadávanie položiek

Na ľavej table môžete filtrovať zobrazenie položiek vo OneDrive.

 • Moje súbory – zobrazíte všetky súbory a priečinky vo OneDrive.

 • Nedávne – zobrazíte, ktoré dokumenty balíka Office ste naposledy otvorili bez ohľadu na to, či ste ich upravili alebo nie.

 • Fotografie – zobrazíte všetky fotografie vo OneDrive zoradené podľa dátumu.

  • Ak chcete zobraziť iba fotografie z určitého priečinka, alebo zo všetkých priečinkov v tomto zobrazení, vyberte šípku vedľa položky Zobraziť priečinky z v pravom hornom rohu a potom vyberte priečinok alebo položku Všetky priečinky.

  Poznámka: Možnosť Fotografie je k dispozícii len v prípade, že ste prihlásení do domáceho alebo osobného OneDrivu pomocou konta Microsoft. Vo OneDrive pre prácu alebo školu nie je k dispozícii.

 • Zdieľané – zobrazíte položky, ktoré zdieľate s inými používateľmi, a položky, ktoré s vami zdieľajú iní používatelia.

 • Kôš – zobrazíte položky a priečinky, ktoré ste odstránili.

Možnosti zobrazenia

Existujú štyri rôzne možnosti zobrazenia. Výberom ikony  Možnosti webového zobrazenia OneDrivu  na hornom paneli s ponukami zobrazte možnosti:

 • Výberom ikony  Možnosti webového zobrazenia OneDrivu  zobrazíte obsah ako zoznam

 • Výberom ikony  Možnosti webového zobrazenia OneDrivu  zobrazíte obsah ako kompaktný zoznam

 • Výberom ikony  Možnosti webového zobrazenia OneDrivu  zobrazíte veľké obrázky

Poznámky: 

 • Ikona Možnosti zobrazenia sa mení v závislosti od aktuálne použitého zobrazenia a možnosti, ktoré sa vám zobrazia, závisia od toho, či ste prihlásení do služby OneDrive pomocou konta Microsoft, alebo pracovného alebo školského konta.

 • OneDrive.com zobrazuje ukážky obrázkov len vtedy, ak je veľkosť obrázka menšia ako 100 MB (približne 12 000 x 8 000 pixelov).

Prečítajte si viac o typoch súborov, pri ktorých OneDrive podporuje zobrazenie ukážky súboru.

Poznámka: Ak chcete zmeniť veľkosť písma, prejdite do nastavení prehliadača a vyberte položku Zoom na priblíženie alebo vzdialenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Jednoduchšie používanie počítača alebo Skratky zjednodušenia ovládania v Macu – podpora pre Apple.

Zoradenie položiek

Dokumenty sú zvyčajne zoradené podľa názvu a fotografie podľa dátumu vytvorenia. Spôsob zoradenia však môžete zmeniť v zobrazení zoznamu  Možnosti webového zobrazenia OneDrivu . Ak sa chcete uistiť, že sa nachádzate v zobrazení zoznamu, vyberte ho z ponuky Možnosti zobrazenia na hornom paneli s ponukami. 

 • Vyberte hlavičku stĺpca a potom vyberte požadované poradie zobrazenia. (Vyberte napríklad hlavičku Názov a potom vyberte možnosť Od A po Z alebo Od Z po A.)

 • Prípadne vyberte možnosť Zoradiť a určte poradie zobrazenia súborov, napríklad podľa názvu, úpravy alebo zdieľania. Môžete tiež vybrať položky Zoradiť > Zmeniť usporiadanie a popresúvať položky v ľubovoľnom poradí a toto poradie uložiť.

  Poznámky: 

  • Možnosť Zmeniť usporiadanie je k dispozícii len v prípade, že ste prihlásení do domáceho alebo osobného OneDrivu pomocou konta Microsoft. V konte Microsoft pre prácu alebo školu nie je k dispozícii.

  • Ak zmeníte zoradenie vo OneDrive pre prácu alebo školu, tieto zmeny sa po odhlásení neuložia. Ak chcete uložiť možnosti zoradenia v domácom alebo osobnom konte OneDrive, vyberte položku Uložiť spôsob zoradenia v ponuke Zoradiť. 

Zmena šírky stĺpcov

Názvy súborov môžu byť pomerne dlhé, takže môžete upraviť šírku stĺpcov v zobrazení zoznamu vo OneDrive.

 1. Ukážte myšou na okraj hlavičky stĺpca, ktorý chcete upraviť (napríklad Názov).

 2. Keď sa kurzor zmení na šípku zo strany na stranu, kliknite ľavým tlačidlom myši a posúvaním okraja stĺpca upravte jeho šírku.

Zobrazenie podrobností

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o položkách, ktoré vyberiete, výberom položky Informácie Informácie otvorte tablu s podrobnosťami. Na table s podrobnosťami sa zobrazujú informácie o zdieľaní a mnohé ďalšie informácie. V prípade fotografií sa zobrazujú informácie o použitom fotoaparáte a nastavení fotoaparátu. V prípade fotografií nasnímaných telefónom sa môžu zobrazovať informácie o polohe. A v prípade niektorých fotografií sa môže dokonca zobrazovať text vyňatý z fotografie.

Zmena jazyka

Ak ste prihlásení pomocou konta Microsoft a chcete zobraziť webovú lokalitu OneDrive v inom jazyku:

 1. Vyberte položku Nastavenia v hornej časti stránky a potom vyberte aktuálne zobrazený jazyk.

 2. Vyberte svoj jazyk, stlačte tlačidlo Vybrať a postupujte podľa pokynov.

Poznámka: Vo OneDrive pre prácu alebo školu sa jazyk nastavuje pre Microsoft 365, nie pre OneDrive samostatne. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena jazyka zobrazenia a časového pásma v Office 365 for Business.

Klasické a nové zobrazenie vo OneDrive pre prácu alebo školu

OneDrive pre prácu alebo školu má dve zobrazenia: klasické a nové. Ak sa v ľavom dolnom rohu zobrazí položka Návrat na klasické zobrazenie, potom ste v novom zobrazení a kliknutím na položku Návrat na klasické zobrazenie sa vrátite na klasické zobrazenie. Ak sa chcete vrátiť späť do nového zobrazenia, vyberte spúšťač aplikácií v ľavom hornom rohu a potom vyberte položku OneDrive.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získať online Pomocníka
Zobraziť ďalšie stránky podpory pre OneDrive alebo OneDrive pre prácu alebo školu.
Ak používate mobilnú aplikáciu OneDrive, pozrite si tému Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive.

OneDrive Správcovia si môžu pozrieť aj komunitu OneDrive Tech Community, Pomocníka pre správcov služby OneDrive.

Ikona e-mailovej podpory

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu. Ak chcete kontaktovať podporu pre OneDrive z PC alebo Macu, vyberte ikonu OneDrive v oblasti oznámení alebo na paneli s ponukami a potom vyberte položky Viac > Odoslať pripomienky > Niečo sa mi nepáči.

OneDriveSprávcovia môžu kontaktovať technickú podporu služieb Microsoft 365 pre podniky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Máte pripomienky?
OneDrive Pomocou funkcie UserVoice môžete navrhnúť funkcie, ktoré by sme mali pridať do aplikácie OneDrive. Hoci nemôžeme zaručiť pridanie konkrétnych funkcií alebo pridanie do istého času, odpovieme na každý návrh, ktorý získa aspoň 500 hlasov.

Prejdite na službu OneDrive UserVoice.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×