Zobrazenie úloh a udalostí vo webovej časti Súhrn projektu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Webová časť Súhrn projektu poskytuje znázornenie udalostí a úloh, ktoré sú súčasťou projektu, na vyššej úrovni. V predvolenom nastavení je táto webová časť súčasťou domovskej stránky danej projektovej lokality. Takisto ju možno pridať na ľubovoľnú inú lokalitu, ktorá obsahuje zoznam úloh.

Na ľavej strane webovej časti Súhrn projektu sa nachádza odpočítavanie času zostávajúceho do termínu splnenia nasledujúcej úlohy zobrazenej na časovej osi. Ak sa časová os nezobrazuje, webová časť odpočítava čas do termínu splnenia úlohy s najbližším budúcim dátumom splnenia. Vedľa odpočítavania sa môže vo webovej časti zobrazovať buď časová os pre projekt, alebo zoznam oneskorených alebo nadchádzajúcich úloh a udalostí v kalendári. Medzi časovou osou a oneskorenými/nadchádzajúcimi úlohami a udalosťami môžete prechádzať pomocou tlačidiel so šípkami, ktoré sa nachádzajú v pravom hornom rohu webovej časti.

Časová os

Časová os, ktorá je súčasťou webovej časti Súhrn projektu poskytuje prehľad úloh, ktoré sú zaznamenávané v zozname primárny úloh na lokalite. Môžete kliknúť na Pridanie úlohy alebo Upraviť zoznam na prácu so zoznamom úloh pre danú lokalitu. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie úloh do projektu a zarážky, Zmenšiť odsadenie, premiestniť, a úlohy sa odstránia.

Ak chcete zmeniť vzhľad časovej osi alebo pridať alebo odstrániť úlohy na časovú os, pozrite si tému Pridanie úloh na časovú os a zmeny vzhľadu časovej osi. Môžete kliknúť na časovej osi v rámci webovej časti Súhrn projektu, ak chcete zobraziť časovú os kartu na páse s nástrojmi.

Ak máte na lokalite viacero zoznamov úloh, používateľ s povoleniami na zmenu webovej časti Súhrn projektu môže meniť používanú časovú os.

Postup pri zmene časovej osi používanej vo webovej časti Súhrn projektu:

 1. Na karte Stránka kliknite na položku Upraviť stránku.

 2. Kliknite na webovú časť Súhrn projektu a potom na karte Webová časť kliknite na položku Vlastnosti webovej časti.

 3. Pre webovú časť vyberte položku Primárny zoznam úloh. Tento zoznam úloh sa používa na odpočítavanie času do termínu splnenia a určuje, ktorá časová os sa bude zobrazovať.

 4. Ak časová os nemá byť súčasťou webovej časti Súhrn projektu, v časti Nadpisy zrušte začiarknutie políčka Časová os.

 5. Kliknite na tlačidlo OK v poli vlastností webovej časti Súhrn projektu.

 6. Na karte Stránka kliknite na položku Zastaviť úpravy.

Na začiatok stránky

Oneskorené a nadchádzajúce úlohy a udalosti

Webovú časť Súhrn projektu možno používať aj na zobrazovanie úloh zo zoznamov úloh alebo udalostí z kalendárov s termínmi splnenia, ktoré buď nedávno uplynuli, alebo v relatívne blízkej budúcnosti nastanú.

Poznámka:  Úlohy, ktoré sú zahrnuté na časovej osi, sa nenachádzajú v zozname oneskorených a nadchádzajúcich úloh.

Ak máte povolenia na úpravu webovej časti Súhrn projektu, máte možnosť meniť niekoľko ďalších aspektov, ktoré sa týkajú začleňovania úloh a udalostí do zoznamov.

Postup pri zmene zoznamov oneskorených a nadchádzajúcich úloh a udalostí vo webovej časti Súhrn projektu:

 1. Na karte Stránka kliknite na položku Upraviť stránku.

 2. Kliknite na webovú časť Súhrn projektu a potom na karte Webová časť kliknite na položku Vlastnosti webovej časti.

 3. V časti Nadpisy začiarknite políčko vedľa položky oneskorené a/alebo nadchádzajúce v prípade každého zoznamu, ktorý chcete zahrnúť do webovej časti.

 4. Ak máte na lokalite viaceré zoznamy úloh a do zoznamu oneskorených úloh vo webovej časti Súhrn projektu chcete zahrnúť viac ako iba jeden primárny zoznam úloh, kliknite na položku upraviť, vedľa položky oneskorené.

 5. Začiarknite políčko každého zoznamu úloh, ktorý chcete začleniť do zoznamu oneskorených úloh, a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak zoznam oneskorených úloh nemeníte, tento krok preskočte.

 6. Ak chcete zmeniť úlohy a udalosti, ktoré sa budú začleňovať do zoznamu nadchádzajúcich úloh a udalostí, kliknite na položku upraviť vedľa položky nadchádzajúce. Ak nemeníte zoznam nadchádzajúcich úloh a udalostí, prejdite na krok 9.

 7. Začiarknite políčko vedľa každého zoznamu úloh alebo kalendára, ktorý chcete zahrnúť do zoznamu nadchádzajúcich úloh a udalostí.

 8. Ak chcete zmeniť časový rámec nadchádzajúcich úloh a udalostí, môžete zadať iné číslo do poľa vedľa položky Zobraziť položky pre nasledujúci počet nadchádzajúcich dní a potom kliknúť na tlačidlo OK. Webová časť Súhrn projektu v predvolenom nastavení zahŕňa úlohy a udalosti, ktoré majú stanovený termín splnenia alebo ktoré nastanú počas najbližších 14 dní.

 9. Kliknite na tlačidlo OK v poli vlastností webovej časti Súhrn projektu.

 10. Na karte Stránka kliknite na položku Zastaviť úpravy.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×