Zobrazenie alebo skrytie mriežky grafu

Na uľahčenie čítania údajov v grafe so zobrazenými osami si môžete zobraziť mriežky z vodorovných a zvislých osí. Mriežky vychádzajú zo všetkých vodorovných a zvislých osí, takže je pokrytá celá zobrazovaná oblasť grafu. V priestorových grafoch si môžete zobraziť aj hĺbkové čiary mriežky. Mriežky sa zobrazujú pre hlavné a vedľajšie jednotky, a ak sa zobrazujú hlavné a vedľajšie značky na osiach, môžu sa s nimi zarovnať. Mriežky nie je možné zobraziť pri typoch grafov, pri ktorých sa nezobrazujú osi, napríklad pri koláčových a prstencových grafoch.

Graf so zobrazenou vodorovnou a zvislou mriežkou a hĺbkovými čiarami mriežky

1    Vodorovná mriežka

2    Zvislá mriežka

3    Hĺbkové čiary mriežky

Poznámka: Nasledujúci postup sa vzťahuje na Office 2013 a novšie verzie. Hľadáte kroky balíka Office 2010?

Zobrazenie mriežky grafu

 1. Kliknite kdekoľvek na graf, do ktorého chcete pridať mriežku grafu.

 2. Na karte Návrh v skupine Rozloženia grafov kliknite na položku Pridať prvok grafu, ukážte na položku Mriežky a potom kliknite na možnosť mriežky, ktorú chcete zobraziť. Umiestnením ukazovateľa myši na jednotlivé možnosti si môžete zobraziť ukážku zobrazenia každej mriežky.

  Výber možnosti mriežky v ponuke Mriežka

  Poznámka: Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu grafu. Ak je napríklad graf priestorovým grafom, zobrazia sa možnosti mriežky hĺbky a ak graf obsahuje vedľajšiu vodorovnú os, zobrazia sa sekundárne vodorovné a zvislé možnosti mriežky.

Skrytie mriežky grafu

 1. Kliknite kdekoľvek na graf, v  ktorom chcete skryť mriežku grafu.

 2. Na karte Návrh v skupine Rozloženia grafov kliknite na položku Pridať prvok grafu, ukážte na položku Mriežky a potom kliknite na možnosť mriežky, ktorú chcete skryť. Umiestnením ukazovateľa myši na jednotlivé možnosti si môžete zobraziť ukážku zobrazenia každej mriežky.

  Výber možnosti mriežky v ponuke Mriežka

  Prípadne vyberte vodorovné alebo zvislé mriežky grafu, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Ak chcete Zobraziť mriežku grafu, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kliknite kdekoľvek na graf, do ktorého chcete pridať mriežku grafu.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Osi kliknite na položku Mriežka.

  Pás s nástrojmi v Exceli

 3. Použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • Vodorovnú mriežku zobrazíte kliknutím na položku Hlavné vodorovné čiary mriežky a následným kliknutím na požadovanú možnosť.

  • Vedľajšiu vodorovnú mriežku zobrazíte kliknutím na položku Vedľajšie vodorovné čiary mriežky.

   Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii len v grafoch, ktoré zobrazujú vedľajšiu vodorovnú os. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie vedľajšej osi v grafe.

  • Zvislú mriežku zobrazíte kliknutím na položku Hlavné zvislé čiary mriežky a následným kliknutím na požadovanú možnosť.

  • Vedľajšiu zvislú mriežku zobrazíte kliknutím na položku Vedľajšie zvislé čiary mriežky.

   Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii len v grafoch, ktoré zobrazujú vedľajšiu zvislú os. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie vedľajšej osi v grafe.

  • Hĺbkové čiary mriežky v priestorovom grafe zobrazíte kliknutím na položku Hĺbkové čiary mriežky a následným kliknutím na požadovanú možnosť.

   Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak je vybratý skutočný priestorový graf, napríklad priestorový stĺpcový graf.

Ak chcete skryť mriežku grafu, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kliknite kdekoľvek na graf, v  ktorom chcete skryť mriežku grafu.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Osi kliknite na položku Mriežka.

  Pás s nástrojmi v Exceli

 3. Použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • Kliknite na položku Hlavné vodorovné čiary mriežky, Hlavné zvislé čiary mriežky alebo Hĺbkové čiary mriežky (ak ide o priestorový graf) a potom kliknite na položku Žiadne.

  • Kliknite na položku Vedľajšie vodorovné čiary mriežky alebo Vedľajšie zvislé čiary mriežky a potom kliknite na položku Žiadne.

   Poznámka: Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak graf obsahuje vedľajšie vodorovné alebo zvislé osi.

  • Vyberte vodorovné alebo zvislé čiary mriežky grafu, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Pridanie alebo formátovanie mriežky

Na uľahčenie čítania údajov môžete v grafe zobraziť mriežku zodpovedajúcu vodorovnej a zvislej osi, ktorá pokrýva celú oblasť grafu. V priestorových grafoch môžete zobraziť aj hĺbkové čiary mriežky. Mriežky sa môžu zobrazovať pre hlavné a vedľajšie jednotky a sú zarovnané s hlavnými a vedľajšími značkami na osiach, ak sú tieto značky zobrazené.

 1. Tento krok sa vzťahuje len na Word pre Mac: v ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položky Pridať prvok grafu > Mriežka.

 4. Vyberte os, na ktorú chcete mriežku použiť, alebo kliknutím na položku Ďalšie možnosti mriežky otvorte tablu Formátovať hlavnú mriežku. Môžete zmeniť priehľadnosť čiary, pridať šípky a použiť tieň, žiaru a efekty jemných okrajov.

  V závislosti od typu tabuľky údajov alebo grafu niektoré možnosti mriežky nemusia byť k dispozícii.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×