Zobrazenie, skrytie alebo zmena mriežky vo Visiu

Riadky mriežky pre mriežku prekrížia jednotlivé stránky kresby ako čiary na tradičnej papieri v grafe. Mriežka umožňuje umiestniť tvary na stránke kresby.

Zobrazenie alebo skrytie mriežky

 • Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Mriežka.

  Tip: Mriežka sa zvyčajne nevytlačí, môžete však určiť, že sa má vytlačiť. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu strany, kliknite na položku Nastavenie strany a na karte Nastavenie tlače začiarknite políčko Mriežka.

Zmena hustoty a veľkosti mriežky

Väčšina šablón v Microsoft Exceli Visio použiť variabilnú mriežku predvolene. Variabilné čiary mriežky sa pri priblížení alebo vzdialení kresby menia a sú užitočné vtedy, keď chcete tvary presne zarovnať.

Tieto mriežky sú nastavené napríklad na normálnu úroveň a pri vzdialení sa zobrazujú od seba 5 metrov.

Variabilná mriežka po vzdialení

Pri zväčšení zobrazenia sa však zobrazia od seba 1 noha.

Variabilná mriežka po priblížení

V prípade niektorých kresieb vám môže pomôcť s pevnou mriežkou, čo znamená, že mriežka zobrazuje rovnaké rozstupy bez ohľadu na zväčšenie. V prípade pevnej mriežky a minimálnej rozstupy 1 stopa mriežka zobrazí štvorce s veľkosťou 1 stopa bez ohľadu na to, ako ďaleko priblížite alebo vzdialite zobrazenie kresby.

Pevná hustota mriežky

 1. Na karte Zobraziť kliknite na spúšťač dialógového okna Zobraziť.

  Zobrazenie skupiny

 2. V dialógovom okne & mriežky v časti Mriežkakliknite v zoznamoch Rozstupy mriežky na položku Pevné. Do polí Minimálne rozstupy zadajte vzdialenosť medzier. Pevná mriežka nebude fungovať bez zadania čísla do poľa Minimálne rozstupy.

  V prípade variabilnej mriežky kliknite v častiRozstupy mriežky v zoznamoch Vodorovne a Zvisle na položku Jemné ,Normálnealebo Coarse.

  V poriadku je najmenšie rozstupy mriežky.

  Mriežka s nastavením Jemné

  Coarse je najväčší.

  Mriežka s nastavením Hrubé

Zmena pôvodu mriežky

Pôvod mriežky je nastavený na rovnakú pozíciu ako nulový bod pravíca. Ak premiestnite nulový bod pravítko, presunie sa aj pôvod mriežky. Pôvod mriežky však môžete nastaviť nezávisle od nulového bodu pravítko.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť kliknite na spúšťač dialógového okna & pravítko.

 2. V časti Pôvodmriežky zadajte súradnice x (vodorovné) a y (zvislé) pre bod, z ktorého má mriežka pochádzať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Uľahčenie vidieť farbu mriežky

Hoci nie je možné zmeniť farbu čiar mriežky v Visio, môžete im zjednodušiť ich zobrazenie zapnutím režimu vysokého kontrastu v Windows

Pozrite tiež

Upravenie sily prichytenia alebo vypnutie prichytenia

Ľutujeme, V Visio pre web mriežku nepodporuje. Na zdôraznenie vášho záujmu o túto funkciu nám odošlite pripomienky, ktoré nám pomôžu stanoviť priority pre nové funkcie v budúcich aktualizáciách. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako môžem poskytnúť Microsoft Office?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×