Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Zobrazilo sa hlásenie: Nedá sa odstrániť zo zadanej tabuľky

Keď spustíte odstraňovací dotaz, Access možno zobrazí hlásenie Nedá sa odstrániť zo zadanej tabuľky. V tomto článku uvádzame prípady, v ktorých môžete použiť odstraňovací dotaz, vrátane vysvetlenia, prečo sa chybové hlásenie zobrazuje, a postupu na opravu chyby.

Existuje niekoľko spôsobov, ako odstrániť záznamy v Accesse. Dôkladnejšie vysvetlenie odstránenia záznamov nájdete v článku spôsoby pridávania, upravovania a odstraňovania záznamov.

Obsah tohto článku

Úvod

Ak chcete z tabuľky odstrániť viaceré záznamy v rámci jednej operácie, môžete použiť odstraňovací dotaz. Odstraňovací dotaz je úspešný v týchto prípadoch:

  • Použije sa jedna tabuľka, ktorá nemá vzťah k žiadnej inej tabuľke.

  • Skombinujú sa dve tabuľky, ktoré majú vzťah „one-to-one“.

  • Použije sa jedna tabuľka, ktorá predstavuje stranu „one“ pre vzťah „one-to-many“, a v tomto vzťahu je povolené kaskádové odstránenie.

  • Zahrnie tabuľku na strane „one“ vo vzťahu „one-to-many“, ako aj tabuľku na strane „many“ v tomto vzťahu (ak chcete napríklad použiť kritériá pre určité pole z tabuľky „many“).

    Dôležité    Ak chcete odstrániť záznamy z oboch tabuliek, dotaz je nutné spustiť dvakrát.

Prečo sa zobrazuje toto chybové hlásenie a ako je možné tento problém odstrániť?

Ak zostavujete odstraňovací dotaz použitím viacerých tabuliek a vlastnosť dotazu Jedinečné záznamy je nastavená na hodnotu Nie, v Accesse sa po spustení dotazu zobrazí chybové hlásenie Nedá sa odstrániť zo zadanej tabuľky.

Tento problém odstránite nastavením vlastnosti dotazu Jedinečné záznamy na hodnotu Áno.

  1. Otvorte odstraňovací dotaz v návrhovom zobrazení.

  2. Ak hárok vlastností nie je otvorený, otvorte ho stlačením klávesu F4.

  3. Kliknutím na návrhára dotazu zobrazte vlastnosti dotazu (a nie vlastnosti poľa).

  4. V hárku vlastností dotazu vyhľadajte vlastnosť Jedinečné záznamy a nastavte ju na hodnotu Áno.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×