Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Zvýšenie produktivity pri práci: Spustenie relácie zdieľania a spolupráce

V tejto príručke získate informácie o spôsobe usporiadania spontánnych schôdzí online pomocou komunikačného softvéru Microsoft® Lync™ Online.

Čo chcete urobiť?

Začatie neplánovanej schôdze online

Pozvanie účastníkov na neplánovanú schôdzu

Začatie zdieľania aktivít

Zdieľanie pracovnej plochy alebo monitorov

Výber programu na zdieľanie

Zastavenie zdieľania pracovnej plochy, monitorov alebo programov

Umožnenie ovládania vlastnej pracovnej plochy iným osobám

Prevzatie ovládania

Sebaisté prezentovanie prezentácie programu PowerPoint

Zastavenie prezentovania

Začatie neplánovanej schôdze online

Na rýchle začatie schôdze online a pozvanie účastníkov v rámci organizácie i mimo vašej organizácie môžete použiť funkciu Okamžité pripojenie.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom postupne na položky Všetky programy, Microsoft Lync a Microsoft Lync Online.

 2. V hlavnom okne programu Lync kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa tlačidla Možnosti a potom kliknite na príkaz Okamžité pripojenie.

Lync – Zahájiť schôdzu

 1. V dialógovom okne Pripojiť sa k zvukovému prenosu z schôdze vyberte typ zvuku, ktorý chcete použiť.

Pozvanie účastníkov na neplánovanú schôdzu

 • V okne konverzácie kliknite na ponuku Možnosti pre osoby a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pozvať kontakty v rámci vašej alebo pridruženej organizácie, kliknite na položku Pozvať podľa mena alebo telefónneho čísla. Ak chcete vybrať viac kontaktov, podržte stlačený kláves CTRL a vyberte príslušné kontakty.

   Communicator

  • Ak chcete odoslať e-mailovú pozvánku účastníkovi v rámci alebo mimo vašej organizácie, kliknite na položku Pozvať e-mailom. Vytvorí sa e-mailová správa programu Microsoft® Outlook® obsahujúca prepojenia na schôdzu online. V závislosti od vašej organizácie sa príjemca môže pripojiť k schôdzi prostredníctvom programov Lync Online, Microsoft® Lync™ 2010 Attendee, Microsoft® Office Communicator 2007 R2, Microsoft® Office Communicator 2007, Microsoft® Lync™ Web App.

Na začiatok stránky

Začatie zdieľania aktivít

Ak chcete zdieľať obrazovku s kolegom na inom mieste, formálne prezentovať prezentáciu programu Microsoft® PowerPoint® alebo zdieľať na tabuli svoje názory, stačí vykonať len zopár kliknutí.

Zdieľanie pracovnej plochy alebo monitorov

 1. V hlavnom okne programu Lync kliknite v zozname Kontakty dvakrát na meno kontaktu.

 2. Keď sa otvorí okno konverzácie, kliknite na ponuku Zdieľať.

Communicator

 1. Vyberte monitory, ktoré chcete zdieľať.

  Poznámka:  Počas aktívneho zdieľania alebo prezentácie sa v hornej časti okna zobrazí vždy pás s nápisom Zdieľate.

Výber programu na zdieľanie

Niekedy chcete zdieľať iba jediný program spolu s príslušnými oknami.

 1. V okne konverzácie kliknite na ponuku Zdieľať a potom na položku Program.

 2. V dialógovom okne Zdieľať programy dvakrát kliknite na program, ktorý chcete zobraziť.

  Poznámka:  Počas aktívneho zdieľania sa v hornej časti okna zobrazí vždy pás s nápisom Teraz zdieľate a okolo okna programu sa zobrazí žiara označujúca zobrazovaný obsah.

Zastavenie zdieľania pracovnej plochy, monitorov alebo programov

 • Na paneli zdieľania v hornej časti obrazovky kliknite na tlačidlo Zastaviť zdieľanie.

Communicator

Umožnenie ovládania vlastnej pracovnej plochy iným osobám

Keď začnete zdieľať svoju pracovnú plochu, monitor alebo program, možnosť ovládať tieto prvky máte iba vy. Ak chcete, môžete ostatným povoliť, aby pomocou svojej myši a klávesnice prešli do vášho počítača a vykonávali v ňom zmeny. Ovládanie môžete daným osobám kedykoľvek opäť odobrať.

 • Na paneli zdieľania kliknite na ponuku Odovzdať ovládanie a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete povoliť, aby ľubovoľný účastník schôdze mohol automaticky prevziať ovládanie vášho počítača, kliknite na položku Automaticky prijímať žiadosti o ovládanie.

  Communicator

 • Ak chcete ovládanie odovzdať iba jednej osobe, kliknite na jej meno v časti Účastníci.

  Poznámka:  Ak vyberiete iba jedného účastníka, táto osoba môže okamžite prevziať ovládanie vašej myši a pomocou svojej klávesnice vykonávať úpravy. Ak vyberiete možnosť Automaticky prijímať žiadosti o ovládanie, účastníci po kliknutí na položku Požiadať o ovládanie automaticky získajú možnosť ovládania.

Prevzatie ovládania

 1. Na paneli zdieľania kliknite na ponuku Odovzdať ovládanie.

 2. Ak je začiarknuté políčko Automaticky prijímať žiadosti o ovládanie, kliknutím odstráňte jeho začiarknutie. Ak chcete odobrať ovládanie určitému používateľovi, môžete alternatívne kliknúť na položku Prevziať ovládanie.

Sebaisté prezentovanie prezentácie programu PowerPoint

Ak prezentujete pripravenú prezentáciu nejakej skupine, pravdepodobne chcete mať neustále prehľad o obsahu, tempe a o tom, čo je práve zobrazené.

 1. V hlavnom okne programu Lync kliknite v zozname Kontakty dvakrát na meno kontaktu.

 2. V okne konverzácie kliknite na ponuku Zdieľať a potom na položku Prezentácia programu PowerPoint.

 3. V dialógovom okne Prezentovať súbor programu PowerPoint dvakrát kliknite na prezentáciu programu PowerPoint, ktorú chcete prezentovať. Po konvertovaní a odovzdaní obsahu sa prezentácia zobrazí ostatným účastníkom.

  Poznámka:  Počas prezentácie sa v hornej časti okna zobrazí vždy pás s nápisom Teraz zdieľate.

Zastavenie prezentovania

 • Na paneli zdieľania kliknite na položku Zastaviť prezentovanie.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×