21. január 2021-KB4598296 (OS Build 17763,1728) Preview

Dátum vydania: 1/21/2021

Verzia: OS zostava17763,1728

Dôležité:  12/8/20
Adobe Flash Player vyšiel z podpory v decembri 31, 2020. Ďalšie informácie nájdete v téme podpora ukončenia podpory pre Adobe v decembri 31, 2020. Spoločnosť Adobe spustila v programe Flash Player blokovanie obsahu vo formáte Flash Player v januári 12, 2021. Ďalšie informácie nájdete v téme stránka programu Adobe Flash Player EOL všeobecné informácie

11/17/20
Ďalšie informácie o terminológii služby Windows Update nájdete v článku informácie o typoch aktualizácií Windowsu a o mesačných aktualizáciách kvality. Ak chcete zobraziť ďalšie poznámky a správy, pozrite si domovskú stránkuhistórie aktualizácií vo Windowse 10, verzii 1809.

 Stručný prehľad

 • Aktualizácie problému s niektorými špeciálnymi kombináciou klávesov, ktoré sa používajú v DaYi, Yi a poli IME, ktoré môžu spôsobiť, že aplikácia prestane fungovať. 

 • Aktualizácie problému, v ktorom sa po prebudení zariadenia z režimu dlhodobého spánku zobrazí prázdna obrazovka uzamknutia.

 • Aktualizuje sa problém, ktorý vám bráni otvoriť dokument, ktorý sa nachádza na pracovnej ploche systému Windows, a chybu vygeneruje, "názov adresára je neplatný."

 • Opravuje historické informácie o letnom čase (DST) pre Palestínsku samosprávu.

 • Aktualizácie problému, ktorý nedokáže zobraziť všetky v kontextovej ponuke, keď kliknete pravým tlačidlom myši na zip súbor iba online.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia, ktorá sa netýka zabezpečenia, zahŕňa vylepšenia kvality. Medzi kľúčové zmeny patrí nasledovné:

 • Umožňuje správcom vypnúť samostatný Internet Explorer pomocou skupinovej politiky a zároveň naďalej používať režim IE v prehliadači Microsoft Edge.

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje, keď je začiarknuté políčko povinný profil pri kopírovaní používateľského profilu.

 • Rieši problém s niektorými špeciálnymi klávesovými kombináciami, ktoré sa používajú v DaYi, Yi a poli IME, ktoré môžu spôsobiť, že aplikácia prestane fungovať.

 • Rieši problém, ktorý zobrazuje prázdnu obrazovku uzamknutia po prebudení zariadenia z režimu dlhodobého spánku.

 • Rieši problém, ktorý bráni v otvorení dokumentu, ktorý sa nachádza na pracovnej ploche Windowsu, a generuje chybu, "názov adresára je neplatný." Tento problém sa vyskytuje po zmene umiestnenia pracovnej plochy na karte umiestnenie v dialógovom okne Vlastnosti pracovnej plochy (Prieskumník > tomto počítači > pracovnej ploche).

 • Opravuje historické informácie o letnom čase (DST) pre Palestínsku samosprávu.

 • Rieši problém s nemeckými prekladmi z centrálneho Európskeho času.

 • K ovládaciemu prvku sériového čísla sa pridáva podpora pomocou databázy Registry.

 • Zobrazí sa upozornenie používateľovi, keď sa správca prihlási do služby na správu mobilných zariadení (MDM), ako je napríklad Microsoft Intune, na vyhľadanie umiestnenia spravovaného zariadenia.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje neočakávané spustenie systému z dôvodu kódu výnimky 0xC0000005 (porušenie prístupu) v LSASS.exe. Chybujúceho modul je webio.dll.

 • Rieši pretečenie pamäte na serveroch systému Windows, ktoré sú nakonfigurované ako radiče domén služby Active Directory. Tento problém sa vyskytuje, keď sa pri overovaní certifikátu v centre distribúcie kľúčov (KDC) pokúsi o načítanie názvu klienta služby pre používateľa (S4U).

 • Rieši problém, ktorý by mohol spôsobiť, že čierna obrazovka sa zobrazí alebo oneskorí prihlasovanie do hybridných zariadení spojených so službou Azure Active Directory. Okrem toho nie je k dispozícii žiadny prístup k login.microsoftonline.com.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že proces LSASS.exe pretečenie pamäť na serveri, ktorý je pod ťažkým overovaním zaťaženia pri zapnutí modulu Kerberos armoring (flexibilné overovanie zabezpečené tunelovanie (Fast)).

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že zariadenie prestane fungovať pri nasadení aplikácie Microsoft Endpoint Configuration Manager, ak je v zariadení zapnutá funkcia AppLocker.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že nasadenie funkcie BitLocker v tichom režime zlyhá s chybovým 0x80310001. Tento problém sa vyskytuje pri nasadení šifrovania šifrovania BitLocker na hybridné pripojené zariadenia Azure Active Directory (Azure AD).

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že LSASS.exe prestane pracovať z dôvodu súbehu, ktorý má za následok dvojité uvoľnenie chyby v zabezpečenom kanáli. Kód výnimky je c0000374 a denník udalostí zobrazí udalosť Schannel 36888, fatálny kód chyby 20 a stav chyby 960. Tento problém sa vyskytuje po inštalácii aktualizácií Windowsu zo septembra 2020 a novšej verzie.

 • Rieši problém, ktorý by mohol spôsobiť, že systémy používajúce funkciu BitLocker prestane pracovať s chybovým 0x120 (BITLOCKER_FATAL_ERROR).

 • Rieši problém, v ktorom istina v dôveryhodnej MIT oblasti nedokáže získať lístok služby Kerberos z radičov domén služby Active Directory (DC). Táto situácia sa vyskytuje v zariadeniach, ktoré nainštalovali aktualizácie systému Windows, ktoré obsahujú ochranu CVE-2020-17049 a nakonfigurované PerfromTicketSignature na 1 alebo novšiu verziu. Tieto aktualizácie boli vydané v rozmedzí 10. novembra 2020 a 8. decembra 2020. Pri vydávaní lístkov sa zobrazí chyba, "KRB_GENERIC_ERROR", ak sa v hovorniach odošle vstupenka na letenku (TGT) ako dôkazová vstupenka bez poskytnutia USER_NO_AUTH_DATA_REQUIRED vlajky.

 • Rieši problém s manažérom úloh, ktorý nesprávne označuje, že v systéme sa nachádza dvojnásobok počtu CPU (počet soketov).

 • Rieši problém s ukladaním protokolu HTTP do vyrovnávacej pamäte, ktorý sa týka režimu kiosku, ktorý je zameraný na skupiny Azure AD.

 • Zlepšuje možnosť automatického zisťovania služby WinHTTP Web proxy, ktorá ignoruje neplatné URL adresy automatických zisťovaní webového servera proxy (WPAD), ktoré vráti server konfigurácie protokolu DHCP (Dynamic Host).

 • Rieši problém so zaplavenia pravidla vloženia v rámci služby Software-definované Networking (SDN).

 • Rieši problém s používaním aplikácie Windows Defender Application Control (WDAC) a spustením súboru počas spravovaného Inštalátora (mi) alebo inteligentného bezpečnostného grafu (ISG) je povolená. Ak chcete vyhľadať $KERNEL, môžete teraz použiť fsutil. SMARTLOCKER. ORIGINCLAIM rozšíreného atribútu (EA) v súbore. Ak je táto aplikácia EA prítomná, súbor sa môže spustiť prostredníctvom MI alebo ISG. Fsutil môžete použiť v spojení s povolením diagnostických udalostí ISG a mi.

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje pri spustení snímky služby Volume Shadow Copy (VSS) na virtuálnych počítačoch (VM), ktoré obsahujú pružné zväzky systému súborov (ReFS). Spustená snímka služby VSS zlyhá s časovým limitom a zabraňuje prístupu k objemu ReFS po dobu 30 minút.

 • Rieši problém, ktorý umožňuje aplikácii zablokovať hydratáciu súborov a v niektorých prípadoch aj naďalej hydratovať súbory.

 • Rieši problém s webovými aplikáciami, ktoré používajú v porovnaní s koncovými bodmi služby Active Directory Federation Services (AD FS) pre koncové body tokenu pre zdieľanie zdrojov (Corsa) pred letom. Tieto webové aplikácie môžu náhle prestať pracovať, keď zavolajú AD FS z externých sietí.

 • Rieši problém s nastavením šablón na správu, ktoré nakonfigurujete pomocou objektu skupinovej politiky (GPO). Ak zmeníte hodnotu nastavenia politiky na možnosť nie je NAKONFIGUROVAná, systém nedokáže odstrániť predchádzajúce nastavenia. Tento problém je najviac viditeľný v roamingových používateľských profiloch.

 • Rieši problém, pri ktorom sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na súbor ZIP, ktorý nie je v režime online, zobrazí možnosť Extrahovať všetko v kontextovej ponuke.

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíku.

Vylepšenia lokality Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií zo služby Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia služby Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po inštalácii KB4493509sa môže zobraziť chyba zariadenia s niektorými nainštalovanými ázijskými jazykovými balíkmi, "0x800f0982-PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND."

 1. Odinštalujte a preinštalujte naposledy pridané jazykové balíky. Pokyny nájdete v téme Správa nastavení vstupného a zobrazovaného jazyka vo Windowse 10.

 2. Vyberte položku Vyhľadať aktualizácie a nainštalujte kumulatívnu aktualizáciu z apríla 2019. Pokyny nájdete v téme Aktualizácia Windowsu 10.

Poznámka Ak sa po opätovnom nainštalovaní jazykového balíka problém neodstráni, obnovte svoj počítač takto:

 1. Prejdite na položku Nastavenia > Obnovenie.

 2. Vyberte položku Začíname v časti Vytvorenie nového obnovenia tohto PC .

 3. Vyberte položku Ponechať moje súbory.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Všeobecné informácie o SSUs to nájdete v téme Servisné aktualizácie a aktualizácie zásobníkov (SSU): najčastejšie otázky.

Ak používate Windows Update, automaticky sa vám ponúkne najnovší SSU (KB4598480). Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, vyhľadajte ho v katalógu služby Microsoft Update.

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Prejdite na položky nastavenia> aktualizácia zabezpečenia & > Windows Update. V časti voliteľné aktualizácie , ktorá je k dispozícii, nájdete prepojenie na stiahnutie a inštaláciu aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak chcete získať samostatný balík pre túto aktualizáciu, prejdite na webovú lokalitu katalógu služby Microsoft Update .

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Túto aktualizáciu môžete importovať do služby WSUS manuálne. Pokyny nájdete v katalógu služby Microsoft Update .

Informácie o súboroch 

Ak chcete zobraziť zoznam súborov, ktoré sú uvedené v tejto aktualizácii, Stiahnite si informácie o súbore Kumulatívna aktualizácia 4598296.

PoznámkaNiektoré súbory majú chybnú hodnotu "nevzťahuje sa" v stĺpci "verzia súboru" súboru CSV. Môže to viesť k nesprávnym pozitívnym alebo nesprávnym negatívnym výsledkom pri používaní niektorých nástrojov tretích strán na detekciu skenov pri overení zostavy.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×