We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Autora

Soumitra Sengupta k MVP

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI ZA OBSAH V KOMUNITE

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT CORPORATION A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NEROBIA ŽIADNE VYHLÁSENIA O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO PRESNOSTI INFORMÁCIÍ A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOV, KTORÉ SÚ TU UVEDENÉ. VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE A SÚVISIACA GRAFIKA SA POSKYTUJÚ "TAK, AKO SÚ", BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY V SÚVISLOSTI S TÝMITO INFORMÁCIAMI A SÚVISIACOU GRAFIKOU VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠENIA ÚSILIA, VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEPORUŠENIA. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY NA STRATE POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA INFORMÁCIÍ A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOV, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBČIANSKOPRÁVNEHO KONANIA, NEDBANLIVOSTI, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, DOKONCA AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO JEJ DODÁVATELIA BOLI UPOZORNENÉ NA

Tipy 

Postupujte takto: – kliknite na položku spustiť > všetky programy > príslušenstvo > systémové nástroje > kliknite na položku Čistenie diskuteraz spustite túto pomôcku a kliknite na kartu Ďalšie možnosti . V časti ktoré kliknite na položku Obnovenie systému a za ním kliknite na položku vyčistiť kartu a zobrazí sa kontextová ponuka –naozaj chcete odstrániť všetky okrem najnovších bodov obnovenia? Kliknite na tlačidlo Áno a potom na tlačidlo OK. Nakoniec ďalšia správa sa zobrazí kontextová ponuka –naozaj chcete vykonať tieto akcie? Kliknite na tlačidlo Áno.Teraz sa vyčistia všetky body obnovenia systému okrem najnovších z nich. V dôsledku toho bude viac voľného miesta na pevnom disku.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×