ÚVOD

V tomto článku sa popisuje aktualizácia pre systém Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Táto aktualizácia pridáva podporu pre nový symbol meny Indická rupia. Táto aktualizácia obsahuje písma, miestne zmeny a podpora klávesnice.

Ďalšie informácie

Vyberte angličtina (India) klávesnice, postupujte nasledovne:

 1. V ovládacom paneli kliknite na položku hodiny, jazyk a oblasťa kliknite na položku zmeniť klávesnice alebo iné vstupné metódy.

 2. Na obrazovke miestne a jazykové nastavenie kliknite na položku zmeniť klávesnice na karte klávesnice a jazyky .

 3. Na obrazovke textové služby a vstupné jazyky , kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Na obrazovke Pridanie vstupného jazyka vyberte angličtina (India), a potom začiarknite políčko klávesnice India .

Informácie o aktualizácii

Ako získať túto aktualizáciu

V Centre sťahovania softvéru sú k dispozícii nasledujúce súbory na stiahnutie.

Operačný systém

Aktualizácia

Všetky podporované verzie systému Windows Vista s procesorom typu x86

Download Prevezmite balík aktualizácie.

Všetky podporované verzie systému Windows Vista s procesorom typu x64

Download Prevezmite balík aktualizácie.

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom typu x86

Download Prevezmite balík aktualizácie.

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom typu x64

Download Prevezmite balík aktualizácie.

Všetky podporované IA-64-bitových verziách systému Windows Server 2008

Download Prevezmite balík aktualizácie.

Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Download Prevezmite balík aktualizácie.

Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64

Download Prevezmite balík aktualizácie.

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64

Download Prevezmite balík aktualizácie.

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64

Download Prevezmite balík aktualizácie.

Ďalšie informácie o sťahovaní podporných súborov spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft zo služieb online Spoločnosť Microsoft preverila, či tento súbor neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila aktuálny antivírusový softvér, dostupný v deň zverejnenia tohto súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, používate jeden z nasledujúcich operačných systémov:

 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)

 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

 • Windows 7

 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Windows Vista service pack, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

935791 Ako získať najnovší balík service pack pre systém Windows VistaĎalšie informácie o možnostiach získania balíka Service Pack pre systém Windows Server 2008 získate kliknutím na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

968849 Ako získať najnovší balík service pack pre systém Windows Server 2008Ďalšie informácie o možnostiach získania Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 service pack, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

976932 Informácie o balíku Service Pack 1 pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť aktualizáciu v tomto balíku, nemáte robiť žiadne zmeny v databáze registry.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.

Informácie o súboroch

Globálna verzia tejto rýchlej opravy inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Windows Vista a Windows Server 2008 súbor informácií poznámky
 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, SR_Level (RTM, SPn), a priečinok služby (LDR, GDR) je identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

  Verzia

  Produkt

  SR_Level

  Priečinok služby

  6.0.600 2. 18XXX

  Windows Vista a Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2. 22XXX

  Windows Vista a Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na adresu rozšírené závažných problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv aj rýchle opravy.

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v sekcii "Ďalší súbor informácie pre systém Windows Server 2008 a Windows Vista". Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat), sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 a Windows Vista x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Micross.ttf

Not applicable

650,380

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Times.ttf

Not applicable

834,484

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Timesbd.ttf

Not applicable

840,972

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Timesbi.ttf

Not applicable

620,460

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Timesi.ttf

Not applicable

661,700

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Arial.ttf

Not applicable

772,440

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Arialbd.ttf

Not applicable

749,004

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Arialbi.ttf

Not applicable

561,924

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Ariali.ttf

Not applicable

555,884

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Segoeui.ttf

Not applicable

516,560

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Segoeuib.ttf

Not applicable

497,372

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Segoeuii.ttf

Not applicable

385,560

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Segoeuiz.ttf

Not applicable

398,148

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

31-Jan-2011

10:50

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

25-Feb-2011

11:54

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

25-Feb-2011

11:54

Not applicable

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.18413

14,336

25-Feb-2011

15:02

x86

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.22597

14,336

25-Feb-2011

17:38

x86

Invalidatefntcache.exe

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

15:02

x86

Invalidatefntcache.exe

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:38

x86

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.18413

14,336

25-Feb-2011

15:02

x86

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.22597

14,336

25-Feb-2011

17:38

x86

Loc2008.nls

Not applicable

3,667,040

25-Feb-2011

11:57

Not applicable

Loc2008.nls

Not applicable

3,669,632

25-Feb-2011

12:19

Not applicable

Kbdindev.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdindev.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinben.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinben.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinpun.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinpun.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinguj.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinguj.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinori.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinori.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdintam.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdintam.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdintel.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdintel.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinkan.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinkan.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinmal.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinmal.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinasa.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinasa.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinmar.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinmar.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinhin.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinhin.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

16:43

x86

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

19:15

x86

Kbdinen.dll

6.0.6002.18413

6,144

25-Feb-2011

14:22

x86

Kbdinen.dll

6.0.6002.22597

6,144

25-Feb-2011

16:19

x86

Locale.nls

Not applicable

3,661,968

25-Feb-2011

11:57

Not applicable

Locale.nls

Not applicable

3,664,560

25-Feb-2011

12:19

Not applicable

Msftedit.dll

5.41.21.2511

564,736

25-Feb-2011

16:43

x86

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 a Windows Vista x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Micross.ttf

Not applicable

650,380

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Times.ttf

Not applicable

834,484

31-Jan-2011

10:53

Not applicable

Timesbd.ttf

Not applicable

840,972

31-Jan-2011

10:53

Not applicable

Timesbi.ttf

Not applicable

620,460

31-Jan-2011

10:53

Not applicable

Timesi.ttf

Not applicable

661,700

31-Jan-2011

10:53

Not applicable

Arial.ttf

Not applicable

772,440

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Arialbd.ttf

Not applicable

749,004

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Arialbi.ttf

Not applicable

561,924

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Ariali.ttf

Not applicable

555,884

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Segoeui.ttf

Not applicable

516,560

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Segoeuib.ttf

Not applicable

497,372

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Segoeuii.ttf

Not applicable

385,560

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Segoeuiz.ttf

Not applicable

398,148

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

31-Jan-2011

10:52

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

25-Feb-2011

11:46

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

25-Feb-2011

11:46

Not applicable

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.18413

15,360

25-Feb-2011

15:42

x64

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.22597

15,360

25-Feb-2011

15:49

x64

Invalidatefntcache.exe

6.0.6002.18413

8,192

25-Feb-2011

15:42

x64

Invalidatefntcache.exe

6.0.6002.22597

8,192

25-Feb-2011

15:49

x64

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.18413

15,360

25-Feb-2011

15:42

x64

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.22597

15,360

25-Feb-2011

15:49

x64

Loc2008.nls

Not applicable

3,667,040

25-Feb-2011

11:58

Not applicable

Loc2008.nls

Not applicable

3,669,632

25-Feb-2011

11:59

Not applicable

Kbdindev.dll

6.0.6002.18413

7,680

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdindev.dll

6.0.6002.22597

7,680

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinben.dll

6.0.6002.18413

7,680

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinben.dll

6.0.6002.22597

7,680

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinpun.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinpun.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinguj.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinguj.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinori.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinori.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdintam.dll

6.0.6002.18413

7,680

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdintam.dll

6.0.6002.22597

7,680

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdintel.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdintel.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinkan.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinkan.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinmal.dll

6.0.6002.18413

7,680

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinmal.dll

6.0.6002.22597

7,680

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinasa.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinasa.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinmar.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinmar.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinhin.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinhin.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

17:05

x64

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

17:01

x64

Kbdinen.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

14:49

x64

Kbdinen.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

14:55

x64

Locale.nls

Not applicable

3,661,968

25-Feb-2011

11:58

Not applicable

Locale.nls

Not applicable

3,664,560

25-Feb-2011

11:59

Not applicable

Msftedit.dll

5.41.21.2511

735,232

25-Feb-2011

17:06

x64

Kbdindev.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdindev.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinben.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinben.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinpun.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinpun.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinguj.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinguj.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinori.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinori.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdintam.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdintam.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdintel.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdintel.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinkan.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinkan.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinmal.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinmal.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinasa.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinasa.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinmar.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinmar.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinhin.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinhin.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinen.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

14:22

x86

Kbdinen.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:19

x86

Locale.nls

Not applicable

3,661,968

25-Feb-2011

11:57

Not applicable

Locale.nls

Not applicable

3,664,560

25-Feb-2011

12:19

Not applicable

Msftedit.dll

5.41.21.2511

564,736

25-Feb-2011

16:43

x86

Pre všetky podporované IA-64-bitových verziách systému Windows Server 2008

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Micross.ttf

Not applicable

650,380

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Times.ttf

Not applicable

834,484

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Timesbd.ttf

Not applicable

840,972

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Timesbi.ttf

Not applicable

620,460

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Timesi.ttf

Not applicable

661,700

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Arial.ttf

Not applicable

772,440

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Arialbd.ttf

Not applicable

749,004

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Arialbi.ttf

Not applicable

561,924

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Ariali.ttf

Not applicable

555,884

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Segoeui.ttf

Not applicable

516,560

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Segoeuib.ttf

Not applicable

497,372

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Segoeuii.ttf

Not applicable

385,560

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Segoeuiz.ttf

Not applicable

398,148

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

31-Jan-2011

10:51

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

25-Feb-2011

11:45

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

25-Feb-2011

11:45

Not applicable

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.18413

28,160

25-Feb-2011

15:11

IA-64

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.22597

28,160

25-Feb-2011

15:11

IA-64

Invalidatefntcache.exe

6.0.6002.18413

11,776

25-Feb-2011

15:11

IA-64

Invalidatefntcache.exe

6.0.6002.22597

11,776

25-Feb-2011

15:11

IA-64

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.18413

28,160

25-Feb-2011

15:11

IA-64

Cleanupusercurrency.exe

6.0.6002.22597

28,160

25-Feb-2011

15:11

IA-64

Loc2008.nls

Not applicable

3,667,040

25-Feb-2011

11:58

Not applicable

Loc2008.nls

Not applicable

3,669,632

25-Feb-2011

11:57

Not applicable

Kbdindev.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdindev.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinben.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinben.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinpun.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinpun.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinguj.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinguj.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinori.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinori.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdintam.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdintam.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdintel.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdintel.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinkan.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinkan.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinmal.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinmal.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinasa.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinasa.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinmar.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinmar.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinhin.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinhin.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:27

IA-64

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:17

IA-64

Kbdinen.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

14:18

IA-64

Kbdinen.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

14:18

IA-64

Locale.nls

Not applicable

3,661,968

25-Feb-2011

11:58

Not applicable

Locale.nls

Not applicable

3,664,560

25-Feb-2011

11:57

Not applicable

Msftedit.dll

5.41.21.2511

1,709,056

25-Feb-2011

16:28

IA-64

Kbdindev.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdindev.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinben.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinben.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinpun.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinpun.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinguj.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinguj.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinori.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinori.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdintam.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdintam.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdintel.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdintel.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinkan.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinkan.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinmal.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinmal.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinasa.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinasa.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinmar.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinmar.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinhin.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinhin.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinbe1.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.18413

6,656

25-Feb-2011

16:46

x86

Kbdinbe2.dll

6.0.6002.22597

6,656

25-Feb-2011

19:19

x86

Kbdinen.dll

6.0.6002.18413

7,168

25-Feb-2011

14:22

x86

Kbdinen.dll

6.0.6002.22597

7,168

25-Feb-2011

16:19

x86

Locale.nls

Not applicable

3,661,968

25-Feb-2011

11:57

Not applicable

Locale.nls

Not applicable

3,664,560

25-Feb-2011

12:19

Not applicable

Msftedit.dll

5.41.21.2511

564,736

25-Feb-2011

16:43

x86

Poznámky k informáciám o súboroch systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2
 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) možno identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Priečinok služby

  6.1.760 0.16xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.760 0.20xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.760 1.17xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1.21xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané na adresu rozšírené závažných problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem všeobecne vydaných opráv aj rýchle opravy.

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory MUM (.mum) ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v sekcii "Ďalší súbor informácie pre systém Windows Server 2008 R2 a Windows 7". Súbory MUM a súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat), sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Micross.ttf

Not applicable

650,380

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Times.ttf

Not applicable

834,484

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Timesbd.ttf

Not applicable

840,972

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Timesbi.ttf

Not applicable

620,460

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Timesi.ttf

Not applicable

661,700

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Staticcache.dat

Not applicable

9,633,792

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Arial.ttf

Not applicable

772,440

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Arialbd.ttf

Not applicable

749,004

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Arialbi.ttf

Not applicable

561,924

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Ariali.ttf

Not applicable

555,884

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Segoeui.ttf

Not applicable

516,560

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Segoeuib.ttf

Not applicable

497,372

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Segoeuii.ttf

Not applicable

385,560

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Segoeuil.ttf

Not applicable

330,908

10-Jun-2009

21:26

Not applicable

Segoeuiz.ttf

Not applicable

398,148

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Seguisb.ttf

Not applicable

406,192

10-Jun-2009

21:26

Not applicable

Seguisym.ttf

Not applicable

516,684

10-Jun-2009

21:26

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

16-Jan-2011

23:35

Not applicable

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7600.16761

14,336

17-Feb-2011

05:52

x86

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7600.20889

14,336

27-Jan-2011

05:31

x86

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7601.17561

14,336

17-Feb-2011

06:09

x86

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7601.21661

14,336

16-Feb-2011

06:12

x86

Invalidatefntcache.exe

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:33

x86

Invalidatefntcache.exe

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:31

x86

Invalidatefntcache.exe

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:09

x86

Invalidatefntcache.exe

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdindev.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdindev.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdindev.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdindev.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinben.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinben.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinben.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinben.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinori.dll

6.1.7600.16749

5,632

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinori.dll

6.1.7600.20889

5,632

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinori.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinori.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdintam.dll

6.1.7600.16749

5,632

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdintam.dll

6.1.7600.20889

5,632

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdintam.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdintam.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdintel.dll

6.1.7600.16749

5,632

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdintel.dll

6.1.7600.20889

5,632

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdintel.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdintel.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7600.16749

5,632

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7600.20889

5,632

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7600.16749

5,632

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7600.20889

5,632

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7600.16749

5,632

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7600.20889

5,632

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:26

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:25

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

06:03

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

06:09

x86

Kbdinen.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

03:38

x86

Kbdinen.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

03:38

x86

Kbdinen.dll

6.1.7601.17561

6,144

17-Feb-2011

04:10

x86

Kbdinen.dll

6.1.7601.21661

6,144

16-Feb-2011

04:22

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

27-Jan-2011

00:00

Not applicable

Alert.gif

Not applicable

1,046

10-Jun-2009

21:45

Not applicable

Appcompat.xsl

Not applicable

11,673

10-Jun-2009

21:45

Not applicable

Appcompat_bidi.xsl

Not applicable

12,498

10-Jun-2009

21:45

Not applicable

Appcompat_detailed_bidi_txt.xsl

Not applicable

13,371

10-Jun-2009

21:45

Not applicable

Appcompat_detailed_txt.xsl

Not applicable

13,326

10-Jun-2009

21:45

Not applicable

Autorun.dll

6.1.7600.16749

123,392

27-Jan-2011

05:39

x86

Cmisetup.dll

6.1.7600.16749

268,288

27-Jan-2011

05:39

x86

Compatprovider.dll

6.1.7600.16749

141,312

27-Jan-2011

05:39

x86

Compliance.ini

Not applicable

476

10-Jun-2009

21:16

Not applicable

Cryptosetup.dll

6.1.7600.16749

17,408

27-Jan-2011

05:39

x86

Diager.dll

6.1.7600.16749

32,256

27-Jan-2011

05:39

x86

Diagnostic.dll

6.1.7600.16749

135,168

27-Jan-2011

05:39

x86

Dismcore.dll

6.1.7600.16749

229,888

27-Jan-2011

05:39

x86

Dismhost.exe

6.1.7600.16749

82,944

27-Jan-2011

05:34

x86

Dismprov.dll

6.1.7600.16749

141,312

27-Jan-2011

05:39

x86

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

84,480

14-Jul-2009

01:16

x86

Du.dll

6.1.7600.16749

78,336

27-Jan-2011

05:39

x86

Folderprovider.dll

6.1.7600.16749

49,152

27-Jan-2011

05:39

x86

Hwcompat.dll

6.1.7600.16749

146,432

27-Jan-2011

05:39

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

27-Jan-2011

00:00

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7600.16749

89600

27-Jan-2011

05:39

x86

Msxml6.dll

6.30.7600.16749

1,332,224

27-Jan-2011

05:39

x86

Msxml6r.dll

6.30.7600.16385

2,048

14-Jul-2009

01:10

x86

Ndiscompl.dll

6.1.7600.16749

95,744

27-Jan-2011

05:39

x86

Offline.xml

Not applicable

36,786

13-Jul-2009

20:26

Not applicable

Pidgenx.dll

6.1.7600.16749

1,234,432

27-Jan-2011

05:39

x86

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,023,580

27-Jan-2011

03:22

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7600.16749

71,168

27-Jan-2011

05:39

x86

Rollback.exe

6.1.7600.16749

108,544

27-Jan-2011

05:34

x86

Schema.dat

Not applicable

90,112

27-Jan-2011

04:53

Not applicable

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

103,424

27-Jan-2011

05:39

x86

Segoeui.ttf

Not applicable

412,572

22-Jul-2009

23:29

Not applicable

Setup.exe

6.1.7600.16749

244,224

27-Jan-2011

05:34

x86

Smiengine.dll

6.1.7600.16749

697,856

27-Jan-2011

05:39

x86

Spflvrnt.dll

Not applicable

23,040

14-Jul-2009

01:16

x86

Spprgrss.dll

6.1.7600.16749

53,760

27-Jan-2011

05:39

x86

Spwizeng.dll

6.1.7600.16749

351,744

27-Jan-2011

05:39

x86

Ssshim.dll

6.1.7600.16749

110,080

27-Jan-2011

05:39

x86

Unattend.dll

6.1.7600.16749

201,728

27-Jan-2011

05:39

x86

Unbcl.dll

6.1.7600.16749

736,256

27-Jan-2011

05:39

x86

Upgloader.dll

6.1.7600.16749

223,744

27-Jan-2011

05:39

x86

Upgreport.dll

6.1.7600.16749

384,512

27-Jan-2011

05:39

x86

Uxlib.dll

6.1.7600.16749

118,784

27-Jan-2011

05:39

x86

Warning.gif

Not applicable

597

10-Jun-2009

21:45

Not applicable

Wdsclient.dll

6.1.7600.16749

532,480

27-Jan-2011

05:39

x86

Wdsclientapi.dll

6.1.7600.16749

118,784

27-Jan-2011

05:39

x86

Wdscore.dll

6.1.7600.16749

189,952

27-Jan-2011

05:39

x86

Wdscsl.dll

6.1.7600.16749

54,784

27-Jan-2011

05:39

x86

Wdsimage.dll

6.1.7600.16749

578,560

27-Jan-2011

05:39

x86

Wdstptc.dll

6.1.7600.16749

122,368

27-Jan-2011

05:39

x86

Wdsutil.dll

6.1.7600.16749

50,688

27-Jan-2011

05:39

x86

Win32ui.dll

6.1.7600.16749

433,152

27-Jan-2011

05:39

x86

Winsetup.dll

6.1.7600.16749

1,794,560

27-Jan-2011

05:39

x86

Xmllite.dll

1.3.1000.0

180,224

14-Jul-2009

01:16

x86

Autorun.dll

6.1.7600.20889

123,392

27-Jan-2011

05:36

x86

Cmisetup.dll

6.1.7600.20889

268,288

27-Jan-2011

05:36

x86

Compatprovider.dll

6.1.7600.20889

141,312

27-Jan-2011

05:36

x86

Cryptosetup.dll

6.1.7600.20889

17,408

27-Jan-2011

05:36

x86

Diager.dll

6.1.7600.20889

32,256

27-Jan-2011

05:36

x86

Diagnostic.dll

6.1.7600.20889

135,168

27-Jan-2011

05:36

x86

Dismcore.dll

6.1.7600.20889

229,888

27-Jan-2011

05:36

x86

Dismhost.exe

6.1.7600.20889

82,944

27-Jan-2011

05:31

x86

Dismprov.dll

6.1.7600.20889

141,312

27-Jan-2011

05:36

x86

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

84,480

14-Jul-2009

01:16

x86

Du.dll

6.1.7600.20889

78,336

27-Jan-2011

05:36

x86

Folderprovider.dll

6.1.7600.20889

49,152

27-Jan-2011

05:36

x86

Hwcompat.dll

6.1.7600.20889

146,432

27-Jan-2011

05:36

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

27-Jan-2011

00:00

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7600.20889

89600

27-Jan-2011

05:36

x86

Msxml6.dll

6.30.7600.20889

1,332,224

27-Jan-2011

05:36

x86

Msxml6r.dll

6.30.7600.16385

2,048

14-Jul-2009

01:10

x86

Ndiscompl.dll

6.1.7600.20889

95,744

27-Jan-2011

05:36

x86

Pidgenx.dll

6.1.7600.20889

1,234,432

27-Jan-2011

05:36

x86

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,127,872

27-Jan-2011

03:21

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7600.20889

71,168

27-Jan-2011

05:36

x86

Rollback.exe

6.1.7600.20889

108,544

27-Jan-2011

05:31

x86

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

103,424

27-Jan-2011

05:36

x86

Setup.exe

6.1.7600.20889

244,224

27-Jan-2011

05:31

x86

Smiengine.dll

6.1.7600.20889

697,856

27-Jan-2011

05:36

x86

Spprgrss.dll

6.1.7600.20889

53,760

27-Jan-2011

05:36

x86

Spwizeng.dll

6.1.7600.20889

351,744

27-Jan-2011

05:36

x86

Ssshim.dll

6.1.7600.20889

110,080

27-Jan-2011

05:36

x86

Unattend.dll

6.1.7600.20889

201,728

27-Jan-2011

05:36

x86

Unbcl.dll

6.1.7600.20889

736,256

27-Jan-2011

05:36

x86

Upgloader.dll

6.1.7600.20889

223,744

27-Jan-2011

05:36

x86

Upgreport.dll

6.1.7600.20889

384,512

27-Jan-2011

05:36

x86

Uxlib.dll

6.1.7600.20889

118,784

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdsclient.dll

6.1.7600.20889

532,480

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdsclientapi.dll

6.1.7600.20889

118,784

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdscore.dll

6.1.7600.20889

189,952

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdscsl.dll

6.1.7600.20889

55,296

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdsimage.dll

6.1.7600.20889

579,072

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdstptc.dll

6.1.7600.20889

123,904

27-Jan-2011

05:36

x86

Wdsutil.dll

6.1.7600.20889

50,688

27-Jan-2011

05:36

x86

Win32ui.dll

6.1.7600.20889

433,152

27-Jan-2011

05:36

x86

Winsetup.dll

6.1.7600.20889

1,795,072

27-Jan-2011

05:36

x86

Xmllite.dll

1.3.1000.0

180,224

14-Jul-2009

01:16

x86

Arunres.dll

6.1.7601.17561

4 096

17-Feb-2011

06:07

x86

Autorun.dll

6.1.7601.17561

123,904

17-Feb-2011

06:15

x86

Cmisetup.dll

6.1.7601.17561

268,288

17-Feb-2011

06:15

x86

Compatprovider.dll

6.1.7601.17561

141,312

17-Feb-2011

06:15

x86

Cryptosetup.dll

6.1.7601.17561

17,408

17-Feb-2011

06:15

x86

Diager.dll

6.1.7601.17561

32,256

17-Feb-2011

06:15

x86

Diagnostic.dll

6.1.7601.17561

135,680

17-Feb-2011

06:15

x86

Dism.exe

6.1.7601.17561

202,752

17-Feb-2011

06:10

x86

Dismcore.dll

6.1.7601.17561

230,912

17-Feb-2011

06:15

x86

Dismcoreps.dll

6.1.7601.17561

50,688

17-Feb-2011

06:15

x86

Dismhost.exe

6.1.7601.17561

82,944

17-Feb-2011

06:10

x86

Dismprov.dll

6.1.7601.17561

141,312

17-Feb-2011

06:15

x86

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

84,480

17-Feb-2011

06:15

x86

Du.dll

6.1.7601.17561

78,336

17-Feb-2011

06:15

x86

Folderprovider.dll

6.1.7601.17561

49,152

17-Feb-2011

06:15

x86

Hwcompat.dll

6.1.7601.17561

146,944

17-Feb-2011

06:15

x86

Input.dll

6.1.7601.17561

202,240

17-Feb-2011

06:15

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

17-Feb-2011

00:22

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7601.17561

89600

17-Feb-2011

06:15

x86

Msxml6.dll

6.30.7601.17561

1,332,224

17-Feb-2011

06:15

x86

Msxml6r.dll

6.30.7601.17561

2,048

17-Feb-2011

06:07

x86

Ndiscompl.dll

6.1.7601.17561

95,744

17-Feb-2011

06:15

x86

Nlsbres.dll

6.1.7601.17561

69,120

17-Feb-2011

06:07

x86

Ntdsupg.dll

6.1.7601.17561

21,504

17-Feb-2011

06:15

x86

Pidgenx.dll

6.1.7601.17561

1,234,432

17-Feb-2011

06:15

x86

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,281,024

17-Feb-2011

03:52

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7601.17561

71,168

17-Feb-2011

06:15

x86

Rollback.exe

6.1.7601.17561

109,056

17-Feb-2011

06:10

x86

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

103,424

17-Feb-2011

06:15

x86

Setup.exe

6.1.7601.17561

245,248

17-Feb-2011

06:10

x86

Smiengine.dll

6.1.7601.17561

697,856

17-Feb-2011

06:15

x86

Spprgrss.dll

6.1.7601.17561

54,272

17-Feb-2011

06:15

x86

Spwizeng.dll

6.1.7601.17561

352,768

17-Feb-2011

06:15

x86

Spwizres.dll

6.1.7601.17561

7,680

17-Feb-2011

06:07

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.17561

189,952

17-Feb-2011

06:15

x86

Ssshim.dll

6.1.7601.17561

110,080

17-Feb-2011

06:15

x86

Unattend.dll

6.1.7601.17561

202,240

17-Feb-2011

06:15

x86

Unbcl.dll

6.1.7601.17561

736,256

17-Feb-2011

06:15

x86

Upgloader.dll

6.1.7601.17561

224,256

17-Feb-2011

06:15

x86

Upgreport.dll

6.1.7601.17561

384,512

17-Feb-2011

06:15

x86

Uxlib.dll

6.1.7601.17561

119,296

17-Feb-2011

06:15

x86

Uxlibres.dll

6.1.7601.17561

2,560

17-Feb-2011

06:07

x86

W32uiimg.dll

6.1.7601.17561

3,051,008

17-Feb-2011

06:07

x86

W32uires.dll

6.1.7601.17561

260,608

17-Feb-2011

06:07

x86

Wdsclient.dll

6.1.7601.17561

533,504

17-Feb-2011

06:15

x86

Wdsclientapi.dll

6.1.7601.17561

118,784

17-Feb-2011

06:15

x86

Wdscore.dll

6.1.7601.17561

189,952

17-Feb-2011

06:15

x86

Wdscsl.dll

6.1.7601.17561

54,784

17-Feb-2011

06:15

x86

Wdsimage.dll

6.1.7601.17561

579,584

17-Feb-2011

06:15

x86

Wdstptc.dll

6.1.7601.17561

122,880

17-Feb-2011

06:15

x86

Wdsutil.dll

6.1.7601.17561

51 200

17-Feb-2011

06:15

x86

Win32ui.dll

6.1.7601.17561

433,664

17-Feb-2011

06:15

x86

Winsetup.dll

6.1.7601.17561

1,796,608

17-Feb-2011

06:15

x86

Xmllite.dll

1.3.1000.0

180,224

17-Feb-2011

06:15

x86

Arunres.dll

6.1.7601.21661

4 096

16-Feb-2011

06:11

x86

Autorun.dll

6.1.7601.21661

123,904

16-Feb-2011

06:14

x86

Cmisetup.dll

6.1.7601.21661

268,288

16-Feb-2011

06:14

x86

Compatprovider.dll

6.1.7601.21661

141,312

16-Feb-2011

06:14

x86

Cryptosetup.dll

6.1.7601.21661

17,408

16-Feb-2011

06:14

x86

Diager.dll

6.1.7601.21661

32,256

16-Feb-2011

06:14

x86

Diagnostic.dll

6.1.7601.21661

135,680

16-Feb-2011

06:14

x86

Dism.exe

6.1.7601.21661

202,752

16-Feb-2011

06:13

x86

Dismcore.dll

6.1.7601.21661

230,912

16-Feb-2011

06:14

x86

Dismcoreps.dll

6.1.7601.21661

50,688

16-Feb-2011

06:14

x86

Dismhost.exe

6.1.7601.21661

82,944

16-Feb-2011

06:13

x86

Dismprov.dll

6.1.7601.21661

141,312

16-Feb-2011

06:14

x86

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

84,480

16-Feb-2011

06:14

x86

Du.dll

6.1.7601.21661

78,336

16-Feb-2011

06:14

x86

Folderprovider.dll

6.1.7601.21661

49,152

16-Feb-2011

06:14

x86

Hwcompat.dll

6.1.7601.21661

146,944

16-Feb-2011

06:14

x86

Input.dll

6.1.7601.21661

202,240

16-Feb-2011

06:14

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

16-Feb-2011

00:56

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7601.21661

89600

16-Feb-2011

06:14

x86

Msxml6.dll

6.30.7601.21661

1,332,224

16-Feb-2011

06:14

x86

Msxml6r.dll

6.30.7601.21661

2,048

16-Feb-2011

06:11

x86

Ndiscompl.dll

6.1.7601.21661

95,744

16-Feb-2011

06:14

x86

Nlsbres.dll

6.1.7601.21661

69,120

16-Feb-2011

06:11

x86

Ntdsupg.dll

6.1.7601.21661

21,504

16-Feb-2011

06:14

x86

Pidgenx.dll

6.1.7601.21661

1,234,432

16-Feb-2011

06:14

x86

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,281,024

16-Feb-2011

04:06

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7601.21661

71,168

16-Feb-2011

06:14

x86

Rollback.exe

6.1.7601.21661

109,056

16-Feb-2011

06:13

x86

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

103,424

16-Feb-2011

06:14

x86

Setup.exe

6.1.7601.21661

245,248

16-Feb-2011

06:13

x86

Smiengine.dll

6.1.7601.21661

697,856

16-Feb-2011

06:14

x86

Spprgrss.dll

6.1.7601.21661

54,272

16-Feb-2011

06:14

x86

Spwizeng.dll

6.1.7601.21661

352,768

16-Feb-2011

06:14

x86

Spwizres.dll

6.1.7601.21661

7,680

16-Feb-2011

06:11

x86

Sqmapi.dll

6.1.7601.21661

189,952

16-Feb-2011

06:14

x86

Ssshim.dll

6.1.7601.21661

110,080

16-Feb-2011

06:14

x86

Unattend.dll

6.1.7601.21661

202,240

16-Feb-2011

06:14

x86

Unbcl.dll

6.1.7601.21661

736,256

16-Feb-2011

06:14

x86

Upgloader.dll

6.1.7601.21661

224,256

16-Feb-2011

06:14

x86

Upgreport.dll

6.1.7601.21661

384,512

16-Feb-2011

06:14

x86

Uxlib.dll

6.1.7601.21661

119,296

16-Feb-2011

06:14

x86

Uxlibres.dll

6.1.7601.21661

2,560

16-Feb-2011

06:11

x86

W32uiimg.dll

6.1.7601.21661

3,051,008

16-Feb-2011

06:11

x86

W32uires.dll

6.1.7601.21661

260,608

16-Feb-2011

06:11

x86

Wdsclient.dll

6.1.7601.21661

533,504

16-Feb-2011

06:14

x86

Wdsclientapi.dll

6.1.7601.21661

118,784

16-Feb-2011

06:14

x86

Wdscore.dll

6.1.7601.21661

189,952

16-Feb-2011

06:14

x86

Wdscsl.dll

6.1.7601.21661

55,296

16-Feb-2011

06:14

x86

Wdsimage.dll

6.1.7601.21661

579,584

16-Feb-2011

06:14

x86

Wdstptc.dll

6.1.7601.21661

123,904

16-Feb-2011

06:14

x86

Wdsutil.dll

6.1.7601.21661

51 200

16-Feb-2011

06:14

x86

Win32ui.dll

6.1.7601.21661

433,664

16-Feb-2011

06:14

x86

Winsetup.dll

6.1.7601.21661

1,796,608

16-Feb-2011

06:14

x86

Xmllite.dll

1.3.1000.0

180,224

16-Feb-2011

06:14

x86

Usp10.dll

1.626.7600.16749

627,200

27-Jan-2011

05:40

x86

Usp10.dll

1.626.7600.20889

626,176

27-Jan-2011

05:36

x86

Usp10.dll

1.626.7601.17561

626,176

17-Feb-2011

06:15

x86

Usp10.dll

1.626.7601.21661

626,176

16-Feb-2011

06:14

x86

Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Micross.ttf

Not applicable

650,380

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Times.ttf

Not applicable

834,484

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Timesbd.ttf

Not applicable

840,972

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Timesbi.ttf

Not applicable

620,460

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Timesi.ttf

Not applicable

661,700

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Staticcache.dat

Not applicable

9,633,792

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Arial.ttf

Not applicable

772,440

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Arialbd.ttf

Not applicable

749,004

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Arialbi.ttf

Not applicable

561,924

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Ariali.ttf

Not applicable

555,884

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Segoeui.ttf

Not applicable

516,560

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Segoeuib.ttf

Not applicable

497,372

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Segoeuii.ttf

Not applicable

385,560

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Segoeuil.ttf

Not applicable

330,908

10-Jun-2009

20:44

Not applicable

Segoeuiz.ttf

Not applicable

398,148

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Seguisb.ttf

Not applicable

406,192

10-Jun-2009

20:44

Not applicable

Seguisym.ttf

Not applicable

516,684

10-Jun-2009

20:44

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

16-Jan-2011

23:32

Not applicable

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7600.16761

15,360

17-Feb-2011

06:55

x64

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7600.20889

15,360

27-Jan-2011

06:18

x64

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7601.17561

15,360

17-Feb-2011

11:27

x64

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7601.21661

15,360

16-Feb-2011

07:34

x64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7600.16749

8,192

27-Jan-2011

06:18

x64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7600.20889

8,192

27-Jan-2011

06:19

x64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7601.17561

8,192

17-Feb-2011

11:27

x64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7601.21661

8,192

16-Feb-2011

07:34

x64

Kbdindev.dll

6.1.7600.16749

7,680

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdindev.dll

6.1.7600.20889

7,680

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdindev.dll

6.1.7601.17561

7,680

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdindev.dll

6.1.7601.21661

7,680

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinben.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinben.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinben.dll

6.1.7601.17561

7,680

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinben.dll

6.1.7601.21661

7,680

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinpun.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinpun.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinpun.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinpun.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinguj.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinguj.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinguj.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinguj.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinori.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinori.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinori.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinori.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdintam.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdintam.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdintam.dll

6.1.7601.17561

7,680

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdintam.dll

6.1.7601.21661

7,680

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdintel.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdintel.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdintel.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdintel.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinkan.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinkan.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinkan.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinkan.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinmal.dll

6.1.7600.16749

7,680

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinmal.dll

6.1.7600.20889

7,680

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinmal.dll

6.1.7601.17561

7,680

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinmal.dll

6.1.7601.21661

7,680

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinasa.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinasa.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinasa.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinasa.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinmar.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinmar.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinmar.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinmar.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinhin.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinhin.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinhin.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinhin.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

06:10

x64

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

11:19

x64

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

07:27

x64

Kbdinen.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

03:54

x64

Kbdinen.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

03:58

x64

Kbdinen.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

07:54

x64

Kbdinen.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

05:09

x64

Locale.nls

Not applicable

419,712

26-Jan-2011

23:56

Not applicable

Alert.gif

Not applicable

1,046

10-Jun-2009

21:06

Not applicable

Appcompat.xsl

Not applicable

11,673

10-Jun-2009

21:06

Not applicable

Appcompat_bidi.xsl

Not applicable

12,498

10-Jun-2009

21:06

Not applicable

Appcompat_detailed_bidi_txt.xsl

Not applicable

13,371

10-Jun-2009

21:06

Not applicable

Appcompat_detailed_txt.xsl

Not applicable

13,326

10-Jun-2009

21:06

Not applicable

Autorun.dll

6.1.7600.16749

156,160

27-Jan-2011

06:25

x64

Cmisetup.dll

6.1.7600.16749

334,336

27-Jan-2011

06:25

x64

Compatprovider.dll

6.1.7600.16749

183,296

27-Jan-2011

06:25

x64

Compliance.ini

Not applicable

476

10-Jun-2009

20:32

Not applicable

Cryptosetup.dll

6.1.7600.16749

19,456

27-Jan-2011

06:25

x64

Diager.dll

6.1.7600.16749

38,912

27-Jan-2011

06:25

x64

Diagnostic.dll

6.1.7600.16749

158,720

27-Jan-2011

06:25

x64

Dismcore.dll

6.1.7600.16749

288,768

27-Jan-2011

06:25

x64

Dismhost.exe

6.1.7600.16749

96,768

27-Jan-2011

06:19

x64

Dismprov.dll

6.1.7600.16749

186,368

27-Jan-2011

06:25

x64

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

143,360

14-Jul-2009

01:41

x64

Du.dll

6.1.7600.16749

91,136

27-Jan-2011

06:25

x64

Folderprovider.dll

6.1.7600.16749

53,760

27-Jan-2011

06:25

x64

Hwcompat.dll

6.1.7600.16749

197,632

27-Jan-2011

06:25

x64

Locale.nls

Not applicable

419,712

26-Jan-2011

23:56

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7600.16749

107,008

27-Jan-2011

06:25

x64

Msxml6.dll

6.30.7600.16749

1,797,120

27-Jan-2011

06:25

x64

Msxml6r.dll

6.30.7600.16385

2,048

14-Jul-2009

01:32

x64

Ndiscompl.dll

6.1.7600.16749

105,472

27-Jan-2011

06:25

x64

Offline.xml

Not applicable

36,786

13-Jul-2009

20:21

Not applicable

Pidgenx.dll

6.1.7600.16749

1,438,720

27-Jan-2011

06:26

x64

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,023,580

27-Jan-2011

03:32

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7600.16749

81,920

27-Jan-2011

06:25

x64

Rollback.exe

6.1.7600.16749

113,152

27-Jan-2011

06:19

x64

Schema.dat

Not applicable

90,112

27-Jan-2011

05:35

Not applicable

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

118,272

27-Jan-2011

06:25

x64

Segoeui.ttf

Not applicable

412,572

22-Jul-2009

23:34

Not applicable

Setup.exe

6.1.7600.16749

266,240

27-Jan-2011

06:19

x64

Smiengine.dll

6.1.7600.16749

933,376

27-Jan-2011

06:25

x64

Spflvrnt.dll

Not applicable

25 088

14-Jul-2009

01:41

x64

Spprgrss.dll

6.1.7600.16749

57,344

27-Jan-2011

06:25

x64

Spwizeng.dll

6.1.7600.16749

445,952

27-Jan-2011

06:25

x64

Ssshim.dll

6.1.7600.16749

121,856

27-Jan-2011

06:25

x64

Unattend.dll

6.1.7600.16749

248,832

27-Jan-2011

06:25

x64

Unbcl.dll

6.1.7600.16749

1,002,496

27-Jan-2011

06:25

x64

Upgloader.dll

6.1.7600.16749

263,680

27-Jan-2011

06:25

x64

Upgreport.dll

6.1.7600.16749

562,176

27-Jan-2011

06:26

x64

Uxlib.dll

6.1.7600.16749

154,112

27-Jan-2011

06:26

x64

Warning.gif

Not applicable

597

10-Jun-2009

21:06

Not applicable

Wdsclient.dll

6.1.7600.16749

624,128

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsclientapi.dll

6.1.7600.16749

146,944

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdscore.dll

6.1.7600.16749

271,360

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdscsl.dll

6.1.7600.16749

69,120

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsimage.dll

6.1.7600.16749

705,536

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdstptc.dll

6.1.7600.16749

147,968

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsutil.dll

6.1.7600.16749

58,368

27-Jan-2011

06:26

x64

Win32ui.dll

6.1.7600.16749

577,536

27-Jan-2011

06:26

x64

Winsetup.dll

6.1.7600.16749

2,198,528

27-Jan-2011

06:26

x64

Xmllite.dll

1.3.1000.0

199,680

14-Jul-2009

01:41

x64

Autorun.dll

6.1.7600.20889

156,160

27-Jan-2011

06:26

x64

Cmisetup.dll

6.1.7600.20889

334,336

27-Jan-2011

06:26

x64

Compatprovider.dll

6.1.7600.20889

183,296

27-Jan-2011

06:26

x64

Cryptosetup.dll

6.1.7600.20889

19,456

27-Jan-2011

06:26

x64

Diager.dll

6.1.7600.20889

38,912

27-Jan-2011

06:26

x64

Diagnostic.dll

6.1.7600.20889

158,720

27-Jan-2011

06:26

x64

Dismcore.dll

6.1.7600.20889

288,768

27-Jan-2011

06:26

x64

Dismhost.exe

6.1.7600.20889

96,768

27-Jan-2011

06:19

x64

Dismprov.dll

6.1.7600.20889

186,368

27-Jan-2011

06:26

x64

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

143,360

14-Jul-2009

01:41

x64

Du.dll

6.1.7600.20889

91,136

27-Jan-2011

06:26

x64

Folderprovider.dll

6.1.7600.20889

53,760

27-Jan-2011

06:26

x64

Hwcompat.dll

6.1.7600.20889

197,632

27-Jan-2011

06:26

x64

Locale.nls

Not applicable

419,712

26-Jan-2011

23:56

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7600.20889

107,008

27-Jan-2011

06:26

x64

Msxml6.dll

6.30.7600.20889

1,797,120

27-Jan-2011

06:26

x64

Msxml6r.dll

6.30.7600.16385

2,048

14-Jul-2009

01:32

x64

Ndiscompl.dll

6.1.7600.20889

105,472

27-Jan-2011

06:26

x64

Pidgenx.dll

6.1.7600.20889

1,438,720

27-Jan-2011

06:26

x64

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,127,872

27-Jan-2011

03:37

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7600.20889

81,920

27-Jan-2011

06:26

x64

Rollback.exe

6.1.7600.20889

113,152

27-Jan-2011

06:19

x64

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

118,272

27-Jan-2011

06:26

x64

Setup.exe

6.1.7600.20889

266,240

27-Jan-2011

06:19

x64

Smiengine.dll

6.1.7600.20889

933,376

27-Jan-2011

06:26

x64

Spprgrss.dll

6.1.7600.20889

57,344

27-Jan-2011

06:26

x64

Spwizeng.dll

6.1.7600.20889

445,952

27-Jan-2011

06:26

x64

Ssshim.dll

6.1.7600.20889

121,856

27-Jan-2011

06:26

x64

Unattend.dll

6.1.7600.20889

248,832

27-Jan-2011

06:26

x64

Unbcl.dll

6.1.7600.20889

1,002,496

27-Jan-2011

06:26

x64

Upgloader.dll

6.1.7600.20889

263,680

27-Jan-2011

06:26

x64

Upgreport.dll

6.1.7600.20889

562,176

27-Jan-2011

06:26

x64

Uxlib.dll

6.1.7600.20889

154,112

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsclient.dll

6.1.7600.20889

624,128

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsclientapi.dll

6.1.7600.20889

146,944

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdscore.dll

6.1.7600.20889

271,360

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdscsl.dll

6.1.7600.20889

69,632

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsimage.dll

6.1.7600.20889

705,536

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdstptc.dll

6.1.7600.20889

149,504

27-Jan-2011

06:26

x64

Wdsutil.dll

6.1.7600.20889

58,368

27-Jan-2011

06:26

x64

Win32ui.dll

6.1.7600.20889

577,536

27-Jan-2011

06:26

x64

Winsetup.dll

6.1.7600.20889

2,199,552

27-Jan-2011

06:26

x64

Xmllite.dll

1.3.1000.0

199,680

14-Jul-2009

01:41

x64

Arunres.dll

6.1.7601.17561

4 096

17-Feb-2011

11:23

x64

Autorun.dll

6.1.7601.17561

156,160

17-Feb-2011

11:33

x64

Cmisetup.dll

6.1.7601.17561

334,336

17-Feb-2011

11:33

x64

Compatprovider.dll

6.1.7601.17561

183,296

17-Feb-2011

11:33

x64

Cryptosetup.dll

6.1.7601.17561

19,456

17-Feb-2011

11:33

x64

Diager.dll

6.1.7601.17561

38,912

17-Feb-2011

11:33

x64

Diagnostic.dll

6.1.7601.17561

158,720

17-Feb-2011

11:33

x64

Dism.exe

6.1.7601.17561

274,944

17-Feb-2011

11:28

x64

Dismcore.dll

6.1.7601.17561

289,792

17-Feb-2011

11:33

x64

Dismcoreps.dll

6.1.7601.17561

111,616

17-Feb-2011

11:33

x64

Dismhost.exe

6.1.7601.17561

96,768

17-Feb-2011

11:28

x64

Dismprov.dll

6.1.7601.17561

186,368

17-Feb-2011

11:33

x64

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

143,360

17-Feb-2011

11:33

x64

Du.dll

6.1.7601.17561

91,136

17-Feb-2011

11:33

x64

Folderprovider.dll

6.1.7601.17561

53,760

17-Feb-2011

11:33

x64

Hwcompat.dll

6.1.7601.17561

197,632

17-Feb-2011

11:33

x64

Input.dll

6.1.7601.17561

246,784

17-Feb-2011

11:33

x64

Locale.nls

Not applicable

419,712

17-Feb-2011

00:24

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7601.17561

107,008

17-Feb-2011

11:33

x64

Msxml6.dll

6.30.7601.17561

1,797,120

17-Feb-2011

11:33

x64

Msxml6r.dll

6.30.7601.17561

2,048

17-Feb-2011

11:24

x64

Ndiscompl.dll

6.1.7601.17561

105,472

17-Feb-2011

11:33

x64

Nlsbres.dll

6.1.7601.17561

69,120

17-Feb-2011

11:24

x64

Ntdsupg.dll

6.1.7601.17561

24,064

17-Feb-2011

11:33

x64

Pidgenx.dll

6.1.7601.17561

1,438,720

17-Feb-2011

11:33

x64

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,281,024

17-Feb-2011

06:38

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7601.17561

81,920

17-Feb-2011

11:33

x64

Rollback.exe

6.1.7601.17561

113,152

17-Feb-2011

11:28

x64

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

118,272

17-Feb-2011

11:33

x64

Setup.exe

6.1.7601.17561

266,240

17-Feb-2011

11:28

x64

Smiengine.dll

6.1.7601.17561

933,376

17-Feb-2011

11:33

x64

Spprgrss.dll

6.1.7601.17561

57,856

17-Feb-2011

11:33

x64

Spwizeng.dll

6.1.7601.17561

446,464

17-Feb-2011

11:33

x64

Spwizres.dll

6.1.7601.17561

7,680

17-Feb-2011

11:24

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.17561

244,736

17-Feb-2011

11:33

x64

Ssshim.dll

6.1.7601.17561

121,856

17-Feb-2011

11:33

x64

Unattend.dll

6.1.7601.17561

248,832

17-Feb-2011

11:33

x64

Unbcl.dll

6.1.7601.17561

1,002,496

17-Feb-2011

11:33

x64

Upgloader.dll

6.1.7601.17561

263,680

17-Feb-2011

11:33

x64

Upgreport.dll

6.1.7601.17561

562,176

17-Feb-2011

11:33

x64

Uxlib.dll

6.1.7601.17561

154,624

17-Feb-2011

11:33

x64

Uxlibres.dll

6.1.7601.17561

2,560

17-Feb-2011

11:24

x64

W32uiimg.dll

6.1.7601.17561

3,051,008

17-Feb-2011

11:24

x64

W32uires.dll

6.1.7601.17561

260,608

17-Feb-2011

11:24

x64

Wdsclient.dll

6.1.7601.17561

624,640

17-Feb-2011

11:33

x64

Wdsclientapi.dll

6.1.7601.17561

147,456

17-Feb-2011

11:33

x64

Wdscore.dll

6.1.7601.17561

271,360

17-Feb-2011

11:33

x64

Wdscsl.dll

6.1.7601.17561

69,120

17-Feb-2011

11:33

x64

Wdsimage.dll

6.1.7601.17561

705,536

17-Feb-2011

11:33

x64

Wdstptc.dll

6.1.7601.17561

148,480

17-Feb-2011

11:33

x64

Wdsutil.dll

6.1.7601.17561

58,368

17-Feb-2011

11:33

x64

Win32ui.dll

6.1.7601.17561

577,536

17-Feb-2011

11:33

x64

Winsetup.dll

6.1.7601.17561

2,200,064

17-Feb-2011

11:33

x64

Xmllite.dll

1.3.1000.0

199,680

17-Feb-2011

11:33

x64

Arunres.dll

6.1.7601.21661

4 096

16-Feb-2011

07:31

x64

Autorun.dll

6.1.7601.21661

156,160

16-Feb-2011

07:38

x64

Cmisetup.dll

6.1.7601.21661

334,336

16-Feb-2011

07:38

x64

Compatprovider.dll

6.1.7601.21661

183,296

16-Feb-2011

07:38

x64

Cryptosetup.dll

6.1.7601.21661

19,456

16-Feb-2011

07:38

x64

Diager.dll

6.1.7601.21661

38,912

16-Feb-2011

07:38

x64

Diagnostic.dll

6.1.7601.21661

158,720

16-Feb-2011

07:38

x64

Dism.exe

6.1.7601.21661

274,944

16-Feb-2011

07:34

x64

Dismcore.dll

6.1.7601.21661

289,792

16-Feb-2011

07:38

x64

Dismcoreps.dll

6.1.7601.21661

111,616

16-Feb-2011

07:38

x64

Dismhost.exe

6.1.7601.21661

96,768

16-Feb-2011

07:34

x64

Dismprov.dll

6.1.7601.21661

186,368

16-Feb-2011

07:38

x64

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

143,360

16-Feb-2011

07:38

x64

Du.dll

6.1.7601.21661

91,136

16-Feb-2011

07:38

x64

Folderprovider.dll

6.1.7601.21661

53,760

16-Feb-2011

07:38

x64

Hwcompat.dll

6.1.7601.21661

197,632

16-Feb-2011

07:38

x64

Input.dll

6.1.7601.21661

246,784

16-Feb-2011

07:38

x64

Locale.nls

Not applicable

419,712

16-Feb-2011

01:12

Not applicable

Logprovider.dll

6.1.7601.21661

107,008

16-Feb-2011

07:38

x64

Msxml6.dll

6.30.7601.21661

1,797,120

16-Feb-2011

07:38

x64

Msxml6r.dll

6.30.7601.21661

2,048

16-Feb-2011

07:32

x64

Ndiscompl.dll

6.1.7601.21661

105,472

16-Feb-2011

07:38

x64

Nlsbres.dll

6.1.7601.21661

69,120

16-Feb-2011

07:32

x64

Ntdsupg.dll

6.1.7601.21661

24,064

16-Feb-2011

07:38

x64

Pidgenx.dll

6.1.7601.21661

1,438,720

16-Feb-2011

07:38

x64

Pkeyconfig.xrm-ms

Not applicable

1,281,024

16-Feb-2011

04:47

Not applicable

Pnpibs.dll

6.1.7601.21661

81,920

16-Feb-2011

07:38

x64

Rollback.exe

6.1.7601.21661

113,152

16-Feb-2011

07:34

x64

Sdbapiu.dll

3.1.0.1

118,272

16-Feb-2011

07:38

x64

Setup.exe

6.1.7601.21661

266,240

16-Feb-2011

07:34

x64

Smiengine.dll

6.1.7601.21661

933,376

16-Feb-2011

07:38

x64

Spprgrss.dll

6.1.7601.21661

57,856

16-Feb-2011

07:38

x64

Spwizeng.dll

6.1.7601.21661

446,464

16-Feb-2011

07:38

x64

Spwizres.dll

6.1.7601.21661

7,680

16-Feb-2011

07:32

x64

Sqmapi.dll

6.1.7601.21661

244,736

16-Feb-2011

07:38

x64

Ssshim.dll

6.1.7601.21661

121,856

16-Feb-2011

07:38

x64

Unattend.dll

6.1.7601.21661

248,832

16-Feb-2011

07:38

x64

Unbcl.dll

6.1.7601.21661

1,002,496

16-Feb-2011

07:38

x64

Upgloader.dll

6.1.7601.21661

263,680

16-Feb-2011

07:38

x64

Upgreport.dll

6.1.7601.21661

562,176

16-Feb-2011

07:38

x64

Uxlib.dll

6.1.7601.21661

154,624

16-Feb-2011

07:38

x64

Uxlibres.dll

6.1.7601.21661

2,560

16-Feb-2011

07:32

x64

W32uiimg.dll

6.1.7601.21661

3,051,008

16-Feb-2011

07:32

x64

W32uires.dll

6.1.7601.21661

260,608

16-Feb-2011

07:32

x64

Wdsclient.dll

6.1.7601.21661

624,640

16-Feb-2011

07:38

x64

Wdsclientapi.dll

6.1.7601.21661

147,456

16-Feb-2011

07:38

x64

Wdscore.dll

6.1.7601.21661

271,360

16-Feb-2011

07:38

x64

Wdscsl.dll

6.1.7601.21661

69,632

16-Feb-2011

07:38

x64

Wdsimage.dll

6.1.7601.21661

705,536

16-Feb-2011

07:38

x64

Wdstptc.dll

6.1.7601.21661

149,504

16-Feb-2011

07:38

x64

Wdsutil.dll

6.1.7601.21661

58,368

16-Feb-2011

07:38

x64

Win32ui.dll

6.1.7601.21661

577,536

16-Feb-2011

07:38

x64

Winsetup.dll

6.1.7601.21661

2,200,064

16-Feb-2011

07:38

x64

Xmllite.dll

1.3.1000.0

199,680

16-Feb-2011

07:38

x64

Usp10.dll

1.626.7600.16749

801,280

27-Jan-2011

06:26

x64

Usp10.dll

1.626.7600.20889

800,256

27-Jan-2011

06:27

x64

Usp10.dll

1.626.7601.17561

800,256

17-Feb-2011

11:33

x64

Usp10.dll

1.626.7601.21661

800,256

16-Feb-2011

07:38

x64

Kbdindev.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdindev.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdindev.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdindev.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinben.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinben.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinben.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinben.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinori.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinori.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinori.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinori.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdintam.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdintam.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdintam.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdintam.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdintel.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdintel.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdintel.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdintel.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

27-Jan-2011

00:00

Not applicable

Usp10.dll

1.626.7600.16749

627,200

27-Jan-2011

05:40

x86

Usp10.dll

1.626.7600.20889

626,176

27-Jan-2011

05:36

x86

Usp10.dll

1.626.7601.17561

626,176

17-Feb-2011

06:15

x86

Usp10.dll

1.626.7601.21661

626,176

16-Feb-2011

06:14

x86

Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Micross.ttf

Not applicable

650,380

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Times.ttf

Not applicable

834,484

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Timesbd.ttf

Not applicable

840,972

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Timesbi.ttf

Not applicable

620,460

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Timesi.ttf

Not applicable

661,700

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Staticcache.dat

Not applicable

9,633,792

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Arial.ttf

Not applicable

772,440

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Arialbd.ttf

Not applicable

749,004

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Arialbi.ttf

Not applicable

561,924

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Ariali.ttf

Not applicable

555,884

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Segoeui.ttf

Not applicable

516,560

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Segoeuib.ttf

Not applicable

497,372

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Segoeuii.ttf

Not applicable

385,560

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Segoeuil.ttf

Not applicable

330,908

10-Jun-2009

20:48

Not applicable

Segoeuiz.ttf

Not applicable

398,148

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Seguisb.ttf

Not applicable

406,192

10-Jun-2009

20:48

Not applicable

Seguisym.ttf

Not applicable

516,684

10-Jun-2009

20:48

Not applicable

Tahoma.ttf

Not applicable

696,904

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Tahomabd.ttf

Not applicable

648,008

16-Jan-2011

23:25

Not applicable

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7600.16761

28,160

17-Feb-2011

06:15

IA-64

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7600.20889

28,160

27-Jan-2011

05:11

IA-64

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7601.17561

28,160

17-Feb-2011

05:32

IA-64

Cleanupusercurrency.exe

6.1.7601.21661

28,160

16-Feb-2011

06:34

IA-64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7600.16749

11,776

27-Jan-2011

05:10

IA-64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7600.20889

11,776

27-Jan-2011

05:12

IA-64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7601.17561

11,776

17-Feb-2011

05:32

IA-64

Invalidatefntcache.exe

6.1.7601.21661

11,776

16-Feb-2011

06:34

IA-64

Kbdindev.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdindev.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdindev.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdindev.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinben.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinben.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinben.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinben.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinpun.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinpun.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinpun.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinpun.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinguj.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinguj.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinguj.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinguj.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinori.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinori.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinori.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinori.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdintam.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdintam.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdintam.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdintam.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdintel.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdintel.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdintel.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdintel.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinkan.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinkan.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinkan.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinkan.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinmal.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinmal.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinmal.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinmal.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinasa.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinasa.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinasa.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinasa.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinmar.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinmar.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinmar.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinmar.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinhin.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinhin.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinhin.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinhin.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:03

IA-64

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

05:25

IA-64

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:27

IA-64

Kbdinen.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

03:16

IA-64

Kbdinen.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

03:18

IA-64

Kbdinen.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

03:39

IA-64

Kbdinen.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

04:39

IA-64

Locale.nls

Not applicable

419,712

26-Jan-2011

23:45

Not applicable

Usp10.dll

1.626.7600.16749

1,263,616

27-Jan-2011

05:19

IA-64

Usp10.dll

1.626.7600.20889

1,269,760

27-Jan-2011

05:20

IA-64

Usp10.dll

1.626.7601.17561

1,269,760

17-Feb-2011

05:36

IA-64

Usp10.dll

1.626.7601.21661

1,269,760

16-Feb-2011

06:40

IA-64

Kbdindev.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdindev.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdindev.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdindev.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinben.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinben.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinben.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinben.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinpun.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinguj.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinori.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinori.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinori.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinori.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdintam.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdintam.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdintam.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdintam.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdintel.dll

6.1.7600.16749

6,144

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdintel.dll

6.1.7600.20889

6,144

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdintel.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdintel.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinkan.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7600.16749

7,168

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7600.20889

7,168

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinmal.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinasa.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinmar.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7601.17561

7,168

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinhin.dll

6.1.7601.21661

7,168

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinbe1.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.16749

6,656

27-Jan-2011

05:32

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7600.20889

6,656

27-Jan-2011

05:30

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.17561

6,656

17-Feb-2011

06:08

x86

Kbdinbe2.dll

6.1.7601.21661

6,656

16-Feb-2011

06:12

x86

Locale.nls

Not applicable

419,712

27-Jan-2011

00:00

Not applicable

Usp10.dll

1.626.7600.16749

627,200

27-Jan-2011

05:40

x86

Usp10.dll

1.626.7600.20889

626,176

27-Jan-2011

05:36

x86

Usp10.dll

1.626.7601.17561

626,176

17-Feb-2011

06:15

x86

Usp10.dll

1.626.7601.21661

626,176

16-Feb-2011

06:14

x86

Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácií softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie používanej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Ďalšie informácie o súboroch

Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows Vista a Windows Server 2008

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu x86

File name

Update.mum

File version

Not applicable

File size

4,024

Date (UTC)

28-Feb-2011

Time (UTC)

12:11

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..-microsoftsansserif_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_2af8b4f94536503a.manifest

File version

Not applicable

File size

4,162

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:37

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..-microsoftsansserif_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_2b2fd38c5e9134e8.manifest

File version

Not applicable

File size

4,162

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:15

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..etype-timesnewroman_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_df4e371b9682eca1.manifest

File version

Not applicable

File size

10,019

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:34

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-f..etype-timesnewroman_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_df8555aeafddd14f.manifest

File version

Not applicable

File size

10,019

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:12

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_74622053aa86bd17.manifest

File version

Not applicable

File size

11,098

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:34

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_74993ee6c3e1a1c5.manifest

File version

Not applicable

File size

11,098

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:12

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_d29ab3dd0f685793.manifest

File version

Not applicable

File size

7,462

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:38

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_d2d1d27028c33c41.manifest

File version

Not applicable

File size

7,462

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:16

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_31ab1ad071cf20a4.manifest

File version

Not applicable

File size

5,231

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:34

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_31e239638b2a0552.manifest

File version

Not applicable

File size

5,231

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:12

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-g..ncycacheclean-india_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_b53007ed214b3539.manifest

File version

Not applicable

File size

6,217

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:36

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-g..ncycacheclean-india_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_b56726803aa619e7.manifest

File version

Not applicable

File size

6,217

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:15

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-g..validatefntcache-01_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_4ac2695017a80713.manifest

File version

Not applicable

File size

2,907

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:34

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-g..validatefntcache-01_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_4af987e33102ebc1.manifest

File version

Not applicable

File size

2,907

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:11

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-g..ycacheclean-estonia_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_a665ad8995ddf9ff.manifest

File version

Not applicable

File size

2,715

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:36

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-g..ycacheclean-estonia_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_a69ccc1caf38dead.manifest

File version

Not applicable

File size

2,715

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:15

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..cale-nls-server2008_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_1f9199ee72270b5e.manifest

File version

Not applicable

File size

2,958

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:37

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..cale-nls-server2008_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_1fc8b8818b81f00c.manifest

File version

Not applicable

File size

2,958

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:15

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000439_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_ecacc9875f1bd3d0.manifest

File version

Not applicable

File size

4000

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000439_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_ece3e81a7876b87e.manifest

File version

Not applicable

File size

4000

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:17

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_eae69607603fdb55.manifest

File version

Not applicable

File size

3,886

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_eb1db49a799ac003.manifest

File version

Not applicable

File size

3,886

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:17

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000446_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_eb581d355ff6dfdc.manifest

File version

Not applicable

File size

3,930

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:38

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000446_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_eb8f3bc87951c48a.manifest

File version

Not applicable

File size

3,930

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:16

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000447_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_ebc9a4635fade463.manifest

File version

Not applicable

File size

3,935

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000447_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_ec00c2f67908c911.manifest

File version

Not applicable

File size

3,935

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:17

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000448_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_ec3b2b915f64e8ea.manifest

File version

Not applicable

File size

3,920

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:37

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000448_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_ec724a2478bfcd98.manifest

File version

Not applicable

File size

3,920

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:15

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000449_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_ecacb2bf5f1bed71.manifest

File version

Not applicable

File size

3,920

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:32

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000449_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_ece3d1527876d21f.manifest

File version

Not applicable

File size

3,920

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:10

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_fe69d1ef53b4a289.manifest

File version

Not applicable

File size

3,925

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_fea0f0826d0f8737.manifest

File version

Not applicable

File size

3,925

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:17

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_fedb591d536ba710.manifest

File version

Not applicable

File size

3,930

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_ff1277b06cc68bbe.manifest

File version

Not applicable

File size

3,930

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:17

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_ff4ce04b5322ab97.manifest

File version

Not applicable

File size

3,878

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:33

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_ff83fede6c7d9045.manifest

File version

Not applicable

File size

3,878

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:11

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_ffbe677952d9b01e.manifest

File version

Not applicable

File size

3,946

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:37

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_fff5860c6c3494cc.manifest

File version

Not applicable

File size

3,946

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:15

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_002feea75290b4a5.manifest

File version

Not applicable

File size

3,930

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:37

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-0000044e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_00670d3a6beb9953.manifest

File version

Not applicable

File size

3,930

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:16

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00010439_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_8fcb0d9051acf109.manifest

File version

Not applicable

File size

4,229

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:33

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00010439_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_90022c236b07d5b7.manifest

File version

Not applicable

File size

4,229

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:11

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00010445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_8e04da1052d0f88e.manifest

File version

Not applicable

File size

4 235

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:36

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00010445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_8e3bf8a36c2bdd3c.manifest

File version

Not applicable

File size

4 235

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:14

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00020445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_31231e19456215c7.manifest

File version

Not applicable

File size

4.225

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:34

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-00020445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_315a3cac5ebcfa75.manifest

File version

Not applicable

File size

4.225

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:12

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-000b0409_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_c896579ebf733c0f.manifest

File version

Not applicable

File size

2,315

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:34

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..l-keyboard-000b0409_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_c8cd7631d8ce20bd.manifest

File version

Not applicable

File size

2,315

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:12

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..nal-core-locale-nls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_6c96e0fda6716afc.manifest

File version

Not applicable

File size

2,511

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:38

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-i..nal-core-locale-nls_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_6ccdff90bfcc4faa.manifest

File version

Not applicable

File size

2,511

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:16

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-msftedit_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_d7afa92a345d361f.manifest

File version

Not applicable

File size

4560

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:35

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-msftedit_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_d7e6c7bd4db81acd.manifest

File version

Not applicable

File size

4560

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

20:13

Platform

Not applicable

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu x64

File name

Amd64_microsoft-windows-f..-microsoftsansserif_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_8717507cfd93c170.manifest

File version

Not applicable

File size

5,010

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:08

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-f..-microsoftsansserif_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_874e6f1016eea61e.manifest

File version

Not applicable

File size

5,010

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:49

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-f..etype-timesnewroman_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_3b6cd29f4ee05dd7.manifest

File version

Not applicable

File size

11,718

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:04

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-f..etype-timesnewroman_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_3ba3f132683b4285.manifest

File version

Not applicable

File size

11,718

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:48

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_d080bbd762e42e4d.manifest

File version

Not applicable

File size

12,749

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:04

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_d0b7da6a7c3f12fb.manifest

File version

Not applicable

File size

12,749

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:48

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_2eb94f60c7c5c8c9.manifest

File version

Not applicable

File size

9,145

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:10

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_2ef06df3e120ad77.manifest

File version

Not applicable

File size

9,145

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:50

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_8dc9b6542a2c91da.manifest

File version

Not applicable

File size

6,333

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:03

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_8e00d4e743877688.manifest

File version

Not applicable

File size

6,333

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:47

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-g..ncycacheclean-india_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_114ea370d9a8a66f.manifest

File version

Not applicable

File size

6,225

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:08

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-g..ncycacheclean-india_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_1185c203f3038b1d.manifest

File version

Not applicable

File size

6,225

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:49

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-01_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_a6e104d3d0057849.manifest

File version

Not applicable

File size

2 915

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:03

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-01_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_a7182366e9605cf7.manifest

File version

Not applicable

File size

2 915

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:47

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-g..ycacheclean-estonia_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_0284490d4e3b6b35.manifest

File version

Not applicable

File size

2 723

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:08

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-g..ycacheclean-estonia_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_02bb67a067964fe3.manifest

File version

Not applicable

File size

2 723

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:49

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..cale-nls-server2008_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_7bb035722a847c94.manifest

File version

Not applicable

File size

2,972

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:09

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..cale-nls-server2008_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_7be7540543df6142.manifest

File version

Not applicable

File size

2,972

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:49

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000439_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_48cb650b17794506.manifest

File version

Not applicable

File size

4,004

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:12

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000439_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_4902839e30d429b4.manifest

File version

Not applicable

File size

4,004

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:51

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_4705318b189d4c8b.manifest

File version

Not applicable

File size

3,890

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:11

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_473c501e31f83139.manifest

File version

Not applicable

File size

3,890

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:50

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000446_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_4776b8b918545112.manifest

File version

Not applicable

File size

3,934

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:10

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000446_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_47add74c31af35c0.manifest

File version

Not applicable

File size

3,934

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

17:50

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000447_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18413_none_47e83fe7180b5599.manifest

File version

Not applicable

File size

3,939

Date (UTC)

25-Feb-2011

Time (UTC)

18:12

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-i..l-keyboard-00000447_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22597_none_481f5e7a31663a47.manifest

File version

Not applicable

File size

3,939

Date (UTC)

25-Feb-2011