Súhrnné informácie

V tomto článku sa popisuje aktualizácia platformy pre systémy Windows 7 Service Pack 1 (SP1) a Windows Server 2008 R2 SP1. Táto aktualizácia rozširuje funkcie a zvyšuje výkon nasledujúcich grafických a zobrazovacích súčastí:

 • Direct2D

 • DirectWrite

 • Direct3D

 • Windows Imaging Component (WIC)

 • Windows Advanced Rasterization Platform (WARP)

 • Windows Animation Manager (WAM)

 • Rozhranie API dokumentov XPS

 • Dekodér videa H.264

 • Kodek JPEG XR

Ako získať túto aktualizáciu

Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

V stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledovný súbor:

[Položka 4013443]Prevezmite si balík aktualizácie.

Dátum vydania: 26. februára 2013

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft zo služieb online

 

Spoločnosť Microsoft skontrolovala prítomnosť vírusov v tomto súbore pomocou najnovšieho antivírusového softvéru, ktorý bol v dobe publikovania súboru k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú jeho neoprávnenú zmenu.

Požiadavky Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1.

Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Service Pack pre systémy Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informácie o balíku Service Pack 1 pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Požiadavka na reštartovanie Po použití tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Ďalšie informácie o tejto aktualizácii získate v časti "Ďalšie informácie o aktualizácii".

Vyhlásenie o produktoch iných výrobcov

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.

Problémy s kompatibilitou v počítačoch s hybridnými grafickými kartami

Dôležité upozornenie: Niektoré počítače, v ktorých sa používa kombinácia grafických kariet Intel a AMD v hybridnej konfigurácii, obsahujú ovládače, ktoré nie sú kompatibilné s touto aktualizáciou platformy.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie a reštartovaní počítača môže v dôsledku týchto problémov s kompatibilitou dôjsť k zlyhaniu počítača. V takom prípade sa zobrazí chybové hlásenie Stop podobné nasledujúcemu hláseniu:

Chyba stop

Poznámka: Táto chyba Stop obsahuje text PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA a názov súboru Igdpmd64.sys alebo Igdpmd32.sys.

Ak chcete vyriešiť tento problém, možno budete musieť nainštalovať aktualizáciu 2834140 (Chyba 0x00000050 po nainštalovaní aktualizácie 2670838 v počítači so systémom Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1). Pomocou nasledujúcich tabuliek tiež nainštalujte najnovšie kompatibilné ovládače pre grafickú kartu, ktorú používate.

Systémy Dell

Systém

Grafický hardvér

Najnovšie kompatibilné ovládače

Inspiron 14R N4110 a N4120

AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7450M
AMD Radeon HD 7650M

Žiadne

Vostro 3350 a 3550

AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M

8.901.1.1, A10 (vydané v apríli 2012)

Inspiron 15R N5110

AMD Radeon HD 6470M

8.901.1.1, A10 (vydané v apríli 2012)

Vostro 3450

AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M

Žiadne

Inspiron 14 N4050

AMD Radeon HD 6470M

8.930.0.0000, A03 (vydané v apríli 2012)
8.860.0.0, A01 (vydané v auguste 2011)

Vostro 1450

AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 7450M

8.88+2342, A02, A03 (vydané v marci 2012)
8.860.0.0, A01 (vydané v auguste 2011)

Systémy HP

Systém

Grafický hardvér

Najnovšie kompatibilné ovládače

Pavilion dv6 (dv6-6007tx, dv6-6b06eg, dv6-6b07sz, dv6-6b56ex)
Pavilion dv7 (dv7-6135dx, dv7-6197ca, dv7-6b40ew)

AMD Radeon HD 6490M

AMD Radeon HD 6770M

None (Žiadna)

Pavilion g4 (1212tx)
Pavilion g6 (1160ee, 1320ee)
Pavilion g7 (1226em)

AMD Radeon HD 6470M

Žiadne

ProBook 4330s, 4331s, 4431s 4530s, 4730s

AMD Radeon HD 6490M

None (Žiadna)

Pavilion dv4 (3029tx)

AMD Radeon HD 6750M

Žiadne

Envy 14 (2070ez)

AMD Radeon HD 6630M

Žiadne

Systémy Lenovo

Systém

Grafický hardvér

Najnovšie kompatibilné ovládače

G570

AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M

Žiadne

G470

AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M

Žiadne

ThinkPad Edge E420

AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M

8.951.0.0000 (vydané v júli 2012)

G770

AMD Radeon HD 6650M

Žiadne

IdeaPad Y470

AMD Radeon HD 6730M

Žiadne

ThinkPad Edge E420s
ThinkPad Edge S420

AMD Radeon HD 6630M

Žiadne

IdeaPad U400

AMD Radeon HD 6470M

8.851.0.0 (vydané v novembri 2011)

Systémy Sony

Systém

Grafický hardvér

Najnovšie kompatibilné ovládače

Sony VPCCA1x
Sony VPCCA2x
Sony VPCCA3x
Sony VPCCA4x
Sony VPCCB1x
Sony VPCCB2x
Sony VPCCB3x
Sony VPCCB4x

AMD Radeon HD 6630M

Žiadne

Sony VPCJ2x

AMD Radeon HD 6470M

ŽiadnePoznámka: V prípade počítačov, ktoré majú v stĺpci Najnovšie kompatibilné ovládače uvedený text Žiadne, spoločnosť Microsoft spolupracuje so spoločnosťou AMD na určení príčiny problému a vytvorení zodpovedajúcej opravy.

Ak ste nainštalovali aktualizáciu platformy pre systém Windows 7 a dochádza k problému s kompatibilitou, odporúčame vám dočasne odinštalovať aktualizáciu 2670838. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položku Ovládací panel, na položku Programy a potom kliknite na položku Programy a súčasti.

 2. Kliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizácie.

 3. Kliknite na položku Aktualizácia pre systém Microsoft Windows (KB 2670838) a potom kliknite na položku Odinštalovať.

Kroky, ktoré musia po inštalácii vykonať vývojári aplikácií rozhrania DirectX pre systém Windows 7

Ak ste vývojárom aplikácií rozhrania DirectX pre systém Windows 7 a používate súpravu SDK (Software Development Kit) pre rozhranie DirectX z júna 2010, po nainštalovaní tejto aktualizácie platformy bude potrebné aktualizovať prostredia vývoja. S touto aktualizáciou platformy nie sú kompatibilné nasledujúce súbory .dll súvisiace s touto súpravou SDK:

 • D3D10SDKLayers.dll

 • D3D11SDKLayers.dll

 • D3D10ref.dll

 • D2D1debug.dll

Na aktualizovanie týchto súborov .dll môžete použiť jednu z nasledujúcich aplikácií alebo nástrojov:

 • Súprava SDK pre systém Windows 8: Táto súprava SDK aktualizuje aktuálne prostredie vývoja novými hlavičkami, knižnicami a nástrojmi, ktoré zahŕňajú súbory .dll pre vývojárov z predchádzajúceho zoznamu. Táto aktualizácia neaktualizuje kompilátory jazyka C alebo C++ ani prostredie IDE, vývojárom však umožňuje integrovať do aplikácií nové funkcie aktualizácie platformy.

 • Microsoft Visual Studio 2012: Táto aplikácia zahŕňa súpravu SDK pre systém Windows 8, prostredie Visual Studio 2012 IDE a nové kompilátory. Vývojárom tiež umožňuje integrovať do aplikácií nové funkcie aktualizácie platformy.

 • Nástroje Remote Tools for Visual Studio 2012: Tieto nástroje predstavujú minimálnu požiadavku, ktorú je potrebné splniť, aby bolo možné ďalej používať vrstvu ladenia Direct3D. Tieto nástroje aktualizujú len súbory .dll pre vývojárov z predchádzajúceho zoznamu. Vývojárom neumožňujú integrovať do aplikácií nové funkcie aktualizácie platformy. Tieto nástroje sú k dispozícii v časti Vzdialené nástroje pre aplikáciu Visual Studio 2012 v časti Centrum sťahovania softvéru pre aplikáciu Visual Studio alebo ich možno prevziať pomocou nasledujúcich prepojení:


  Poznámka: Nástroj Pix pre systém Windows zo súpravy DirectX SDK nie je kompatibilný s touto aktualizáciou platformy. Ďalšie informácie o nových nástrojoch dostupných v aplikácii Visual Studio 2012 získate v článku Ladenie tieňovačov v aplikácii Visual Studio.

Ďalšie informácie o aktualizácii tejto platformy určené pre vývojárov získate v článku Aktualizácia platformy pre systém Windows 7.

Ďalšie informácie

 

Ak chcete použiť niektorú z aktualizácií v tomto balíku, nemusíte vykonať žiadne zmeny v databáze Registry.

 

Nasledujúce aktualizácie sú nahradené touto aktualizáciou platformy:

 • 2505438 Nízky výkon aplikácií používajúcich rozhranie DirectWrite API v počítači so systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2

 • 2511250 V programe Internet Explorer 9 nemožno vytlačiť súbor SVG (Scalable Vector Graphics) alebo CSS3 (Cascading Style Sheet, úroveň 3)

 • 2522422 V programe Internet Explorer 9 nemožno tlačiť na niektorých tlačiarňach Canon

 • 2488113 Aplikácia používajúca rozhranie Direct2D alebo Direct3D môže zlyhať v systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2

 • 2741355 Ak je v počítači so systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 nainštalovaná grafická karta, ktorá podporuje len rozhranie DirectX 9, nie je možné spustiť program Windows Movie Maker 2012

Po nainštalovaní tejto aktualizácie platformy sa aktualizácie systému Windows 7 pre súbory, ktoré sú uvedené v časti Informácie o súboroch, nahradia aktualizáciami pre túto aktualizáciu platformy.

 

Globálna verzia tejto rýchlej opravy inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Poznámky k informáciám o súboroch systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 Dôležité: Rýchle opravy systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 sa nachádzajú v rovnakých balíkoch. Na stránke žiadosti o rýchlu opravu sú však tieto rýchle opravy uvedené pre obidva operačné systémy. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá sa na stránke nachádza v zozname Windows 7/Windows Server 2008 R2. V jednotlivých článkoch si vždy prečítajte informácie v časti Vzťahuje sa na, aby ste zistili, pre ktoré operačné systémy je daná rýchla oprava určená.

 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) je možné identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Verzia

  Produkt

  Medzník

  Priečinok služby

  6.1.760
  1.22xxx

  Windows 7 a Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Priečinky služby GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané pre širokú verejnosť na odstránenie často sa vyskytujúcich kritických problémov. Priečinky služieb LDR okrem toho obsahujú aj rýchle opravy.

 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory typu MUM (.mum), ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti Informácie o ďalších súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Súbory MUM a MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat) sú kľúčové pre zachovanie stavu aktualizovanej súčasti. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.

Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Priečinok služby

Xpsgdiconverter.dll

6.2.9200.16492

364,544

13-Jan-2013

18:34

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

4,096

13-Jan-2013

21:11

x86

Not applicable

D2d1.dll

6.2.9200.16492

3,419,136

13-Jan-2013

19:37

x86

Not applicable

Fntcache.dll

6.2.9200.16492

906,240

13-Jan-2013

20:30

x86

Not applicable

Dwrite.dll

6.2.9200.16492

1,247,744

13-Jan-2013

20:31

x86

Not applicable

D3d10level9.dll

6.2.9200.16492

604,160

13-Jan-2013

19:54

x86

Not applicable

D3d10_1.dll

6.2.9200.16492

161,792

13-Jan-2013

19:48

x86

Not applicable

D3d10_1core.dll

6.2.9200.16492

249,856

13-Jan-2013

20:09

x86

Not applicable

D3d10.dll

6.2.9200.16492

1,080,832

13-Jan-2013

19:46

x86

Not applicable

D3d10core.dll

6.2.9200.16492

220,160

13-Jan-2013

20:08

x86

Not applicable

D3d11.dll

6.2.9200.16492

1,504,768

13-Jan-2013

20:08

x86

Not applicable

Dxgi.dll

6.2.9200.16492

293,376

13-Jan-2013

20:20

x86

Not applicable

D3d10warp.dll

6.2.9200.16492

1,988,096

13-Jan-2013

20:22

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

10,752

13-Jan-2013

21:16

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

6.2.9200.16492

3,584

13-Jan-2013

21:12

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

2,560

13-Jan-2013

21:17

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

5,632

13-Jan-2013

21:11

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

3,072

13-Jan-2013

21:11

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

9,728

13-Jan-2013

21:17

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

6.2.9200.16492

5,632

13-Jan-2013

21:11

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

3,072

13-Jan-2013

21:11

x86

Not applicable

Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-ms

Not Applicable

3,283

13-Jan-2013

22:10

Not Applicable

Not applicable

Msmpeg2vdec.dll

12.0.9200.16426

2,284,544

04-Jan-2013

06:11

x86

Not applicable

Wmphoto.dll

6.2.9200.16492

417,792

13-Jan-2013

19:02

x86

Not applicable

Xpsprint.dll

6.2.9200.16492

1,158,144

13-Jan-2013

17:26

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP

Uianimation.dll

6.2.9200.16492

187,392

13-Jan-2013

19:53

x86

Not applicable

Windowscodecsext.dll

6.2.9200.16492

207,872

13-Jan-2013

19:53

x86

Not applicable

Windowscodecs.dll

6.2.9200.16492

1,230,336

13-Jan-2013

19:43

x86

Not applicable

Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Priečinok služby

Xpsgdiconverter.dll

6.2.9200.16492

522,752

13-Jan-2013

18:09

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

4,096

13-Jan-2013

20:31

x64

Not applicable

D2d1.dll

6.2.9200.16492

3,928,064

13-Jan-2013

19:10

x64

Not applicable

Fntcache.dll

6.2.9200.16492

1,175,552

13-Jan-2013

19:58

x64

Not applicable

Dwrite.dll

6.2.9200.16492

1,643,520

13-Jan-2013

19:59

x64

Not applicable

D3d10level9.dll

6.2.9200.16492

648,192

13-Jan-2013

19:24

x64

Not applicable

D3d10_1.dll

6.2.9200.16492

194,560

13-Jan-2013

19:20

x64

Not applicable

D3d10_1core.dll

6.2.9200.16492

333,312

13-Jan-2013

19:38

x64

Not applicable

D3d10.dll

6.2.9200.16492

1,238,528

13-Jan-2013

19:20

x64

Not applicable

D3d10core.dll

6.2.9200.16492

296,960

13-Jan-2013

19:38

x64

Not applicable

D3d11.dll

6.2.9200.16492

1,887,232

13-Jan-2013

19:38

x64

Not applicable

Dxgi.dll

6.2.9200.16492

363,008

13-Jan-2013

19:49

x64

Not applicable

D3d10warp.dll

6.2.9200.16492

2,565,120

13-Jan-2013

19:51

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

10,752

13-Jan-2013

20:35

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

6.2.9200.16492

3,584

13-Jan-2013

20:32

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

2,560

13-Jan-2013

20:35

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

5,632

13-Jan-2013

20:31

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

3,072

13-Jan-2013

20:31

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

9,728

13-Jan-2013

20:35

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

6.2.9200.16492

5,632

13-Jan-2013

20:31

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

3,072

13-Jan-2013

20:31

x64

Not applicable

Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-ms

Not Applicable

3,283

13-Jan-2013

21:23

Not Applicable

Not applicable

Msmpeg2vdec.dll

12.0.9200.16426

2,776,576

04-Jan-2013

06:11

x64

Not applicable

Wmphoto.dll

6.2.9200.16492

465,920

13-Jan-2013

18:32

x64

Not applicable

Xpsprint.dll

6.2.9200.16492

1,682,432

13-Jan-2013

17:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP

Uianimation.dll

6.2.9200.16492

221,184

13-Jan-2013

19:24

x64

Not applicable

Windowscodecsext.dll

6.2.9200.16492

245,248

13-Jan-2013

19:25

x64

Not applicable

Windowscodecs.dll

6.2.9200.16492

1,424,384

13-Jan-2013

19:15

x64

Not applicable

Ďalšie informácie o rozhraní Direct2D získate v článku Všeobecné informácie o rozhraní Direct2D.

Ďalšie informácie o rozhraní DirectWrite získate v článku DirectWrite.

Ďalšie informácie o rozhraní Direct3D získate v článku Direct3D.

Ďalšie informácie o súčasti Windows Imaging získate v článku súčasť Windows Imaging.

Ďalšie informácie o platforme WARP získate v článku Príručka platformy WARP (Windows Advanced Rasterization Platform).

Ďalšie informácie o súčasti Windows Animation Manager získate v článku Windows Animation Manager.

Ďalšie informácie o dekodéri videa H.264 získate v článku Dekodér videa H.264.

Ďalšie informácie o rozhraní API dokumentov XPS získate v článku Rozhranie API dokumentov XPS.

Ďalšie informácie o kodeku JPEG XR získate v článku Prehľad kodeku JPEG XR.

Pozrite si terminológiu, ktorú spoločnosť Microsoft používa v popisoch aktualizácií softvéru.
 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×