Aktualizovanie aplikácie Windows Update Agent na najnovšiu verziu

Ak máte zapnuté automatické aktualizácie, do počítača sa automaticky prevezme a nainštaluje najnovšia verzia aplikácie Windows Update Agent. Aplikáciu Windows Update Agent môžete stiahnuť a nainštalovať aj manuálne.

 

Riešenie

Automatické stiahnutie aplikácie Windows Update Agent 

Ak chcete stiahnuť aplikáciu WindowsUpdate Agent automaticky, postupujte takto:

 1. Zapnite automatické aktualizácie. Postupujte podľa krokov pre svoju verziu systému Windows.

 2. Reštartujte službu Windows Update. Postupujte pri tom podľa nasledujúcich krokov:

  1. Stlačením klávesu s logom Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť.

  2. Do poľa Spustiť zadajte text services.msc a stlačte kláves Enter.

  3. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Windows Update v konzole spravovania Služby a potom kliknite na položku Zastaviť. V systéme Windows XP kliknite pravým tlačidlom myši na položku Automatické aktualizácie a potom vyberte položku Zastaviť.

  4. Keď sa služba Windows Update zastaví, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Windows Update a potom vyberte položku Spustiť. V systéme Windows XP kliknite pravým tlačidlom myši na položku Automatické aktualizácie a potom vyberte položku Spustiť.

 3. Počkajte, kým sa služba Windows Update spustí, a potom skontrolujte, či je aplikácia Windows Update Agent aktuálna.

Manuálne stiahnutie aplikácie Windows Update Agent z Centra sťahovania softvéru

Ak chcete získať najnovšiu verziu aplikácie Windows Update Agent, kliknite na prepojenie sťahovania pre svoju verziu systému Windows.

Poznámka Systémy Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Windows Server 2012 R2 s aktualizáciou už obsahujú najnovšiu verziu aplikácie Windows Update Agent. 

 1. Otvorte službu Windows Update: potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte ukazovateľ myši nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Update.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

 3. V časti Dôležité aktualizácie vyberte položku Inštalovať aktualizácie automaticky.

 4. V časti Odporúčané aktualizácie začiarknite políčko Poskytovať odporúčané aktualizácie rovnakým spôsobom ako dôležité aktualizácie a potom kliknite na tlačidlo OK

Ak chcete zapnúť automatické aktualizácie, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Opraviť a potom v dialógovom okne Zobrazenie sťahovania kliknite na tlačidlo Spustiť. Potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu riešením Fix it.

V Centre sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii na stiahnutie nasledujúce súbory:

Operačný systém

Aktualizácia

Všetky podporované verzie systému Windows 8 s procesorom typu x86 (KB2937636)

Všetky podporované verzie systému Windows 8 s procesorom typu x64 (KB2937636)

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2012 s procesorom typu x64 (KB2937636)

V službe Windows Update sú k dispozícii na stiahnutie nasledujúce súbory:

Operačný systém

Aktualizácia

Všetky podporované verzie systému Windows 7 SP1 s procesorom typu x86

Všetky podporované verzie systému Windows 7 SP1 s procesorom typu x64

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 SP1 s procesorom typu x86

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 SP1 s procesorom typu x64

Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 SP1 s procesorom Itanium

Ďalšie informácie

Ak sa zobrazí chyba služby Windows Update, skúste použiť .

Ak chcete zistiť, ktorú verziu aplikácie Windows Update Agent máte nainštalovanú, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Otvorte priečinok %systemroot%\system32. %systemroot% je priečinok, v ktorom je nainštalovaný systém Windows. Priečinok %systemroot% je napríklad C:\Windows.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Wuaueng.dll a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Kliknite na kartu Podrobnosti a vyhľadajte číslo verzie súboru.

Poznámka: Najnovšia verzia aplikácie Windows Update Agent pre Windows 8.1 je 7.9.9600.16422. Najnovšia verzia aplikácie Windows Update Agent pre systém Windows 8 je 7.8.9200.16693. Najnovšia verzia aplikácie Windows Update Agent pre systémy Windows 7, Windows Vista a Windows XP je 7.6.7600.256.

Vylepšenia vo verzii 7.6.7600.256 aplikácie Windows Update Agent

 • Zosilnená infraštruktúra, vďaka ktorej bude klient služby Windows Update považovať za dôveryhodné iba súbory podpísané novým certifikátom, ktorý sa používa výlučne na ochranu aktualizácií pre klienta služby Windows Update.

 • Lepšie zabezpečený komunikačný kanál pre klienta služby Windows Update.

Vylepšenia vo verzii 7.4.7600.226 aplikácie Windows Update Agent

 • Skrátená doba vyhľadávania aktualizácií systému Windows

 • Vylepšené používateľské rozhranie služby Windows Update v počítačoch so systémom Windows Vista alebo Windows Server 2008

 • Viditeľnejší a podrobnejší popis aktualizácií

 • Vylepšenia spôsobu upozorňovania používateľov na balíky Service Pack

Problémy, ktoré boli vyriešené verziou 7.2.6001.788 aplikácie Windows Update Agent

Verziou 7.2.6001.788 aplikácie Windows Update Agent sa vyriešili nasledujúce problémy. Tento problém nebol v minulosti zdokumentovaný v článku databázy Microsoft Knowledge Base:

 • Pri pokuse o súčasné inštalovanie 80 alebo viacerých aktualizácií zo služby Windows Update alebo Microsoft Update sa zobrazuje kód chyby 0x80070057.

Vylepšenia vo verzii 7.2.6001.784 aplikácie Windows Update Agent

 • Skrátená doba vyhľadávania aktualizácií služby Windows Update

 • Rýchlejšie poskytovanie aktualizácií podpisov

 • Podpora preinštalovania Inštalátora systému Windows

 • Vylepšené zobrazovanie chybových hlásení

Problémy, ktoré boli vyriešené verziou 7.0.6000.381 aplikácie Windows Update Agent

Verziou 7.0.6000.381 aplikácie Windows Update Agent sa vyriešili nasledujúce problémy. Tieto problémy neboli v minulosti zdokumentované v článku databázy Microsoft Knowledge Base:

 • Zlyhanie služby BITS v počítači so systémom Windows Vista. Ďalšie informácie nájdete v článku .

 • Oprava, ktorá znižuje počet reštartov vyžadovaných samostatným inštalátorom, keď sa používajú súbory balíka MUI (Multilingual User Interface Pack).

 • Oprava problémov s prvkami používateľského rozhrania v kórejčine, zjednodušenej čínštine a tradičnej čínštine.

 • Zlepšenie inštalácie systému Windows Vista.

Služba Windows Update preberá a inštaluje najnovšie aktualizácie zabezpečenia a ďalšie aktualizácie zo serverov spoločnosti Microsoft a pomáha tak udržiavať počítač v aktualizovanom a zabezpečenom stave. Služba Windows Update určuje, ktoré aktualizácie sú vhodné pre váš počítač.

Spoločnosť Microsoft pravidelne poskytuje aktualizácie softvéru používateľom systému Windows a ďalšieho softvéru spoločnosti Microsoft. Patria sem aktualizácie zvyšujúce spoľahlivosť a výkonnosť, aktualizácie poskytujúce novú ochranu pred malvérom a ďalším potenciálne nežiaducim softvérom a inovácie súčastí systému Windows. S cieľom zlepšenia výkonnosti a spoľahlivosti hardvérových súčastí v počítači spoločnosť Microsoft poskytuje aj aktualizácie ovládačov zariadení dodávaných výrobcom počítača.

Ak zapnete službu Windows Update, softvérové súčasti v počítači, ktoré priamo súvisia so službou Windows Update, sa príležitostne budú musieť aktualizovať. Služba Windows Update bude môcť kontrolovať požadované aktualizácie alebo inštalovať ďalšie aktualizácie až po vykonaní týchto aktualizácií. Požadované aktualizácie opravujú chyby, zabezpečujú trvalé zlepšovanie a udržiavajú kompatibilitu so servermi Microsoft, ktoré podporujú službu Windows Update. Ak vypnete službu Windows Update, tieto aktualizácie nebudete prijímať.

Služba Windows Update sa nakonfiguruje na automatickú inštaláciu aktualizácií, keď počas nastavenia OOBE (Out Of Box Experience) systému Windows vyberiete odporúčanú možnosť. Službu Windows Update môžete zapnúť aj výberom jedného z nasledujúcich nastavení v položke Automatické aktualizácie v ovládacom paneli:

 • Automatické (odporúča sa)

 • Preberať aktualizácie automaticky, ale čas inštalácie vyberiem ručne

 • Upozorňovať, ale aktualizácie nepreberať ani neinštalovať

Keď zapnete službu Windows Update, požadované aktualizácie súčastí služby Windows Update sa prevezmú a nainštalujú automaticky bez ďalšieho upozornenia. Tento proces prebieha bez ohľadu na to, ktoré nastavenie použijete na zapnutie služby Windows Update. Ak nechcete prijímať požadované aktualizácie, môžete vypnúť funkciu Automatické aktualizácie v ovládacom paneli.

Aktualizácie samotnej služby Windows Update zvyčajne vykonávajú nasledujúce úlohy: implementujú pripomienky zákazníkov, zlepšujú kompatibilitu, výkonnosť a spoľahlivosť služby a prinášajú nové funkcie služby. Po aktualizovaní servera služby Windows Update sa zvyčajne vyžaduje nainštalovanie zodpovedajúcej aktualizácie klienta. Počas automatickej aktualizácie agenta sa môžu pridávať, upravovať alebo nahrádzať súbory aplikácie Windows Update Agent. Napríklad, súbory aplikácie Windows Update Agent, ktoré pomáhajú zobraziť skúsenosti používateľa alebo určiť, či sa môžu pridať aktualizácie platné pre určitý systém. Tento proces prebieha, ak je systém nastavený na automatické vyhľadávanie dostupných aktualizácií. Neprebieha, ak sú automatické aktualizácie vypnuté. Toto správanie sa napríklad nevyskytuje, ak v systémoch Windows Vista a Windows 7 začiarknete políčko Nikdy nehľadať aktualizácie alebo ak v systéme Windows XP začiarknete políčko Vypnúť automatické aktualizácie.

Správcovia získajú túto verziu aplikácie Windows Update Agent na nasadenie prostredníctvom služby WSUS (Windows Server Update Services).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×