Klávesové skratky

Na všetkých klávesniciach od spoločnosti Microsoft môžete používať skratky v systéme Windows a iných aplikáciách od spoločnosti Microsoft.  
Tu je zaokrúhlené niektoré z najbežnejších.

Aktualizujte ovládače

Kľúče

Akcia

Kompatibilné zariadenie

F1

Zobraziť Pomocníka

Všetko

F2

Premenovanie vybratej položky

Všetko

F3

Vyhľadávanie súboru alebo priečinka

Všetko

F10

Aktivovať panel s ponukami v aktívnom programe

Všetko

Ctrl + A

Vybrať všetky položky v dokumente alebo okne

Všetko

Ctrl + C

Kopírovanie vybratej položky

Všetko

Ctrl + D

Pridanie webovej stránky medzi obľúbené

Všetko

Ctrl + J

Otvorenie správcu sťahovania

Všetko

Ctrl + L

Zvýraznenie textu na paneli s adresou

Všetko

Ctrl + V

Prilepenie vybratej položky

Všetko

Ctrl + X

Vystrihnúť vybratú položku

Všetko

Ctrl + Z

Zrušenie akcie

Všetko

Ctrl + Y

Zopakovanie akcie

Všetko

Ctrl + P

Tlač

Všetko

Ctrl + Esc

Otvorenie ponuky Štart

Všetko

Ctrl + šípka doprava

Presunúť kurzor na začiatok ďalšieho slova

Všetko

Ctrl + šípka doľava

Presunúť kurzor na začiatok predošlého slova

Všetko

Ctrl + šípka nadol

Presunúť kurzor na začiatok ďalšieho odseku

Všetko

Ctrl + šípka nahor

Presunúť kurzor na začiatok predošlého odseku

Všetko

Ctrl + Shift + kláves s ľubovoľnou šípkou

Výber bloku textu

Všetko

Ctrl + kláves s ľubovoľnou šípkou + medzerník

Vybrať viacero jednotlivých položiek v okne alebo na pracovnej ploche

Všetko

Ctrl +koliesko myši

Zmena veľkosti ikon na pracovnej ploche

Všetko

Ctrl + Alt + tabulátor

Pomocou klávesov so šípkami prepínať medzi otvorenými položkami

Všetko

Ctrl + Shift + Escape

Otvorenie správcu úloh

Všetko

Alt

Zobrazenie panelu s ponukami. Po uskutočnení výberu, panel s ponukami zmizne.

Všetko

Alt + Home

Prechod na domovskú stránku

Všetko

Alt + C

Zobrazenie obľúbených položiek, informačných kanálov a histórie prehľadávania

Všetko

Alt + F4

Zatvoriť aktívnu položku alebo ukončiť aktívny program

Všetko

Alt + medzerník

Otvoriť kontextovú ponuku pre aktívne okno

Všetko

Alt + tabulátor

Prepínanie medzi otvorenými programami

Všetko

Shift + Delete

Odstránenie vybratej položky bez jej predchádzajúceho presunutia do koša alebo trvalé odstránenie

Všetko

Shift + kláves s ľubovoľnou šípkou

Výber viac ako jednej položky v okne alebo na pracovnej ploche alebo výber textu v dokumente

Všetko

Shift + F10

Otvorenie kontextovej ponuky pre vybraté položky (napríklad kliknutím pravým tlačidlom myši)

Všetko

Kláves s logom Windowsu

Otvorenie ponuky Štart

Všetko

Kláves s logom Windowsu + D

Odstránenie všetkého a zobrazenie pracovnej plochy

Všetko

Kláves s logom Windowsu + E

Otvorenie Windows Prieskumníka.

Všetko

Kláves s logom Windowsu + F

Vyhľadanie súborov alebo priečinkov

Všetko

Kláves s logom Windowsu + M

Minimalizovať všetky okná

Všetko

Kláves s logom Windowsu + šípka nadol

Minimalizovanie okna

Všetko

Kláves s logom Windowsu + šípka nahor

Maximalizuje okno

Všetko

Kláves s logom Windowsu + L

Zamknutie počítača (bez použitia ctrl + alt + delete)

Všetko

Shift + kláves s logom Windowsu + M

Zrušenie minimalizovania všetkých okien

Všetko

Kláves s logom Windowsu + tabulátor

Prechádzanie medzi tlačidlami panela úloh

Všetko

Kláves s logom Windowsu + F1

Otvorenie Pomocníka

Všetko

Súvisiace témy

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×